Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuškog

ljubuski.info

Na temelju članka 363. stavka 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH ("Službene novine Federacije," BiH 66/13 i 100/13), čanka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, županija, općine i gradova (Službene novine Federacije BiH," br. 17/04), članka 8. stavak 1. Odluke o postupku, načinima i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Ljubuški (Službeni glasnik općine Ljubuški br. 5/14) i Zaključka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta Gradskog vijeća Grada Ljubuški broj 01-02-942/20 od 21.4.2020. godine, Gradonačelnik raspisuje

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuški Usmenim javnim nadmetanjem

I.

Predmet natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuški, pobliže označenih:

Redni broj

K.O.

Novi k.č.br.

St. k.č.br.

Pov/m2

Početna cijena KM

Jamčevina

1.

Teskera

580/1

1015/204 k.o.C.Grm

965

4.825,00

1.000,00

2.

Teskera

580/4

1015/201 k.o.C. Grm

993

4.965,00

1.000,00

3.

Crveni Grm

1845/1

47/362 k.o. C. Grm

286

1.001,00

1.001,00

4.

Hrašljani

561/19

 

1112

21.684,00

2.168,40

5.

Zvirići

45/28

81/79 k.o.Zvirići

4561

54.732,00

5.473,00

6.

Hardomilje

2598/9

110/1346 k.o.Hardomilje

1200

5.400,00

1.000,00

II.

Pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju (licitaciji) imaju sve fizičke i pravne osobe.

Sudionici licitacije moraju uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % od početne cijene nekretnine za koju se natječu, s time da iznos jamčevine ne može biti manji od 1.000,00 KM.
Jamčevina se uplaćuje na depozitni račun Grada Ljubuški otvoren kod Raiffeisen bank br. 1610000171630162 sa naznakom "Jamčevina za kupnju građevnog zemljišta označenog kao k.č.br._____," vrsta prihoda: 722 431 ( na uplatnici naznačiti oznaku nekretnine za koju je uplaćena jamčevina).

III.

Svaki sudionik javnog nadmetanja (licitacije) dužan je predočiti dokaz o položenoj jamčevini Povjerenstvu za provođenje licitacije, u suprotnom ne može sudjelovati na licitaciji. Također je potrebno da fizičke osobe dostave ovjereni preslik osobne iskaznice i broj tekućeg računa, a za pravne osobe aktuelni izvod iz sudskog registra (original ili ovjerena fotokopija).

IV.

Ako na licitaciji budu sudjelovali punomoćnici neke osobe moraju imati punomoć sačinjenu u formi notarski obrađene isprave.Licitacija se može održati ako u njoj sudjeluju najmanje dva sudionika.Ako se na licitaciju javi samo jedan sudionik, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje, pod uvjetom da cijena ne može biti niža od utvrđene početne cijene.

V.

Sudioniku licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija za pojedine nekretnine, jamčevina se uračunava u postignutu cijenu, a sudioniku koji ne uspije u licitaciji, jamčevina se vraća na njegov tekući račun.Sudionik licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, dužan je platiti utvrđenu cijenu u roku od 15 dana od dana zaključenja licitacije. Ako ne plati cijenu u navedenom roku, smatra se da je odustao od sklapanja kupoprodajnog ugovora, te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

VI.

Sa sudionikom licitacija čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija i koji u navedenom roku uplati utvrđeni iznos cijene sklopit će se kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave.Troškove notarske obrade ugovora i ostale izdatke u svezi s prodajom, prijenosom prava vlasništva i upisa u zemljišnu knjigu i katastar snosi kupac. Kupac se obvezuje da u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora, dostavi primjerak istog u katastar radi provedbe u katastarskoj evidenciji.Nakon provedbe ugovora u zemljišnoknjižnoj i katastarskoj evidenciji kupac će se uvesti u posjed kupljene nekretnine.

VII.

Licitacija će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški i to u:- utorak, 19.05.2020. godine od 09. sati za nekretnine od red. br. 1-06

VIII.

Postupak licitacije provest će Povjerenstvo za provedbu javne licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuški. Sve informacije o nekretninama koje su predmet licitacije, kao i uvid u svu dokumentaciju zainteresirane osobe mogu dobiti u Službi za prostorno uređenje imovinsko-pravne i katastarske poslove Grada Ljubuški, Trg dr.Franje Tuđmana br.1., svakim radnim danom od 8 do 13 sati.

Gradonačelnik | Nevenko Barbarić

Glas naroda

Mozeli mi tko molim vas podrobnije pojasniti...ili tko ima neki broj.tel.na koji mogu dobiti detaljnije informacije ..zanima me zemljiste na.hrasljanima....neznam kako tocno ide postupak...i kako viditi gdjese nalazi cestica koja me zanima..

ne znam broj ali česticu možeš provjeriti na stranici katastar.ba-geoportal onda ideš na preglednik za mobitele i tu imaš cijelu federaciju ucrtanu, zumiraš hrašljane i nađeš je po ovome broju čestice što su ga objavili , kad zumiraš onda će ti se na savkoj čestici pojaviti broj iste

evo ja sam ti provjerio , čestica ti se nalazi 70-80 metara prije skretanja za čeveljušu iz smjera bučina sa desne strane uz put

To je fina čestica kao takova...

Hvala vam svima...svako dobro

Fina cestica gdje poskok crkaje ako ne dodje do ceveljuse

Opet je naš HDZ naša da nešto ćaćevine ili od dede proda.Mislin na Titu i Franca Josipa.

Može li mi neko objasniti zašto se uvodi u posjed tek nakon upisa u zemljišne knjige? Valjda bi trebalo nakon isplate cijene a na kupcu je hoće li se upisivat ili ne.

E to ti nitko nemoze objasnit jer ni nama u HDZu to nije jasno, kako to.

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuškog
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari