Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuški

ljubuski.info

Na temelju članka 363. stavka 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH ("Službene novine Federacije," BiH 66/13 i 100/13), čanka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, županija, općine i gradova (Službene novine Federacije BiH," br. 17/04), članka 8. stavak 1. Odluke o postupku, načinima i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Ljubuški (Službeni glasnik općine Ljubuški br. 5/14) i Zaključka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta Gradskog vijeća Grada Ljubuški broj 01-02-342/20 od 03.02.2020. godine, Gradonačelnik raspisuje

Javni natječaj

za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuški
usmenim javnim nadmetanjem

I.

Predmet natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuški, pobliže označenih:

Redni broj

K.O.

Novi k.č.br.

St. k.č.br.

Pov/m2

Početna cijena KM

Jamčevina

1.

Teskera

580/1

1015/204 C. Grm

965

4.825,00

1.000,00

2.

Teskera

580/2

1015/203 C. Grm

1025

5.125,00

1.000,00

3.

Teskera

580/3

1015/202 C. Grm

1001

5.005,00

1.000,00

4.

Teskera

580/4

1015/201 C. Grm

993

4.965,00

1.000,00

5.

Teskera

581/19

1015/168 C. Grm

1000

5.000,00

1.000,00

6.

Teskera

581/20

1015/169 C. Grm

1664

5.824,00

1.000,00

7.

Teskera

581/21

1015/170 C. Grm

1377

4.819,50

1.000,00

8.

Teskera

581/22

1015/171 C. Grm

1287

4.504,50

1.000,00

9.

Teskera

581/23

1015/172 C. Grm

1196

4.186,00

1.000,00

10.

Teskera

581/24

1015/173 C. Grm

1106

3.871,00

1.000,00

11.

Teskera

581/25

1015/174 C. Grm

1918

6.713,00

1.000,00

12.

Teskera

581/26

1015/175 C. Grm

1677

6.708,00

1.000,00

13.

Teskera

581/27

1015/176 C. Grm

1271

5.084,00

1.000,00

14.

Teskera

581/28

1015/177 C. Grm

1200

4.800,00

1.000,00

15.

Teskera

581/29

1015/178 C. Grm

1200

4.800,00

1.000,00

16.

Teskera

581/30

1015/179 C. Grm

1200

4.800,00

1.000,00

17.

Teskera

581/31

1015/180 C. Grm

1200

4.800,00

1.000,00

18.

Teskera

581/32

1015/181 C. Grm

1364

5.456,00

1.000,00

19.

Teskera

581/33

1015/182 C. Grm

1056

4.224,00

1.000,00

20.

Teskera

581/34

1015/183 C. Grm

1056

5.280,00

1.000,00

21.

Teskera

581/35

1015/184 C. Grm

1141

5.705,00

1.000,00

22.

Teskera

581/36

1015/185 C. Grm

1141

4.564,00

1.000,00

23.

Teskera

581/37

1015/186 C. Grm

1269

6.345,00

1.000,00

24.

Teskera

581/38

1015/187 C. Grm

1202

4.808,00

1.000,00

25.

Teskera

581/39

1015/188 C. Grm

1309

6.545,00

1.000,00

26.

Teskera

581/40

1015/189 C. Grm

1212

4.848,00

1.000,00

27.

Teskera

581/41

1015/190 C. Grm

1238

4.952,00

1.000,00

28.

Teskera

581/42

1015/191 C. Grm

1303

6.515,00

1.000,00

29.

Teskera

581/43

1015/192 C. Grm

1402

7.010,00

1.000,00

30.

Teskera

581/44

1015/193 C. Grm

834

4.170,00

1.000,00

31.

Teskera

581/45

1015/194 C. Grm

1443

5.772,00

1.000,00

32.

Teskera

581/50

1015/199 C. Grm

1407

7.035,00

1.000,00

33.

Teskera

581/51

1015/200 C. Grm

956

4.780,00

1.000,00

34.

Humac

2226/63

355/1086 Humac

123

3.382,50

1.000,00

35.

Hardomilje

714/34

110/1385

1050

5.250,00

1.000,00

36.

Hardomilje

714/35

110/1386

1200

6.000,00

1.000,00

37.

Crveni Grm

1901/13

47/357

1000

5.000,00

1.000,00

38.

Crveni Grm

1901/14

47/358

1000

5.000,00

1.000,00

39.

Zvirići

45/19

81/100

57685

692.220,00

69.222,00

40.

Zvirići

45/21

81/72

10189

122.268,00

12.226,80

41.

Zvirići

45/22

81/73

10104

121.248,00

12.124,80

II.

Pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju (licitaciji) imaju sve fizičke i pravne osobe.

Sudionici licitacije moraju uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % od početne cijene nekretnine za koju se natječu, s time da iznos jamčevine ne može biti manji od 1.000,00 KM. Jamčevina se uplaćuje na depozitni račun Grada Ljubuški otvoren kod Raiffeisen bank br. 1610000171630162 sa naznakom "Jamčevina za kupnju građevnog zemljišta označenog kao k.č.br._____," vrsta prihoda: 722 431 ( na uplatnici naznačiti oznaku nekretnine za koju je uplaćena jamčevina).

III.

Svaki sudionik javnog nadmetanja (licitacije) dužan je predočiti dokaz o položenoj jamčevini Povjerenstvu za provođenje licitacije, u suprotnom ne može sudjelovati na licitaciji. Također je potrebno da fizičke osobe dostave ovjereni preslik osobne iskaznice i broj tekućeg računa, a za pravne osobe izvod iz sudskog registra (original ili ovjerena fotokopija).

IV.

Ako na licitaciji budu sudjelovali punomoćnici neke osobe moraju imati punomoć sačinjenu u formi notarski obrađene isprave.
Licitacija se može održati ako u njoj sudjeluju najmanje dva sudionika. Ako se na licitaciju javi samo jedan sudionik, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje, pod uvjetom da cijena ne može biti niža od utvrđene početne cijene.

V.

Sudioniku licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija za pojedine nekretnine, jamčevina se uračunava u postignutu cijenu, a sudioniku koji ne uspije u licitaciji, jamčevina se vraća na njegov tekući račun.
Sudionik licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, dužan je platiti utvrđenu cijenu u roku od 15 dana od dana zaključenja licitacije. Ako ne plati cijenu u navedenom roku, smatra se da je odustao od sklapanja kupoprodajnog ugovora, te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

VI.

Sa sudionikom licitacija čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija i koji u navedenom roku uplati utvrđeni iznos cijene sklopit će se kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave.

Troškove notarske obrade ugovora i ostale izdatke u svezi s prodajom, prijenosom prava vlasništva i upisa u zemljišnu knjigu i katastar snosi kupac. Kupac se obvezuje da u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora, dostavi primjerak istog u katastar radi provedbe u katastarskoj evidenciji.
Nakon provedbe ugovora u zemljišnoknjižnoj i katastarskoj evidenciji kupac će se uvesti u posjed kupljene nekretnine.

VII.

Licitacija će se održati u prostorijama Službe za prostorno uređenje imovinsko-pravne i katastarske poslove Grada Ljubuški (ured br.3.) i to u:

  • utorak, 03.03.2020. godine od 09. sati za nekretnine od red. br. 1-08
  • četvrtak, 05.03.2020. godine od 09. sati za nekretnine od red. br. 09-17
  • utorak, 10.03.2020. godine od 09. sati za nekretnine od red. br. 18-25
  • srijeda, 11.03.2020. godine od 09. sati za nekretnine od red. br. 26-34
  • četvrtak, 12.03.2020. godine od 09. sati od red. br. 35-41

VIII.

Postupak licitacije provest će Povjerenstvo za provedbu javne licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuški.
Sve informacije o nekretninama koje su predmet licitacije, kao i uvid u svu dokumentaciju zainteresirane osobe mogu dobiti u Službi za prostorno uređenje imovinsko-pravne i katastarske poslove Grada Ljubuški, Trg dr.Franje Tuđmana br.1., svakim radnim danom od 07.30 do 15.30. sati.

Nevenko Barbarić | Gradonačelnik

Glas naroda

Neron rasprodaje da ništa iza njega ne ostane.
Sad se postavlja pitanje DI SU PARE od sve prodaje dosadašnje?

ZNA SE

Samo prodajete bando nezasitna umjesto da date ljudima besplatno placeve i uradite im infrastrukturu.
Znači tako se privlače investicije i narod zapošljava?

Ti si izgleda čuo samo za besplatno.Slaže se da bi ovako dobivene pare morale ići u infrastrukturu a ne za plaće.

Stisko pa se prodaje nestalo peneza biće još gore.

Debeli Markotic govori sada ce brzo naplata na kravici bice love pune vrece

Prodali bi oni i općinu da mogu

Ruska krv i Kremlj bi prodali da može netko platitti.

dobra im j ova pronatalitetna politika

Je, tribalo bi da vam općina da sve džabe. Da vam naprave i dicu možda?

S kim se dogovara cijena po kvadratu?

Svaka čast načelniku što brine za i pomaže narod. A šta kad se sve rasproda?
Priselit općinu u drugi grad pa opet rasprodavat ko po Ljubuškoj.

Ima li puno zaniteresiranih ili je ovo vec unaprijed dogovoreno?
Ozbiljno pitam jer sam zaniteresiran

Učlani se u stranku pa ćeš dobit.

H ebe se meni za njihovu stranku ja imam novac koji zaradjujem vani tako da o njima nisam ni u Kom pogledu ovisan. Zanima me da li se jos sta Moze kupit ili je sve rezervirano?

Nista nije rezervirano, sve možeš kupit, uplatis jamcevinu, dođeš na nadmetanje, daš najbolju ponudu i zemljište je tvoje,, tko kaže drugačije laže te

Pero, dragi prijatelju, na koliko si javnih licitacija do sada učestvovao, ili si prikriveni član sportskog društva "Rektalni alpinizam" sa zadatkom stvaranja privida zakonitosti na sve radnje koje komunistička partija hdz odrađuje?

Ako si zainteresiran, uplati 10% za pozicije koje te interesiraju i licitiraj, jer licitacija je javna. Ukoliko želiš mešetariti i nešto ušićariti od onih kojima je to sređeno i obećano, onda uplati 10% na sve i ucjenjuj ove koji imaju namjeru kupiti na način da im kažeš, parafraziram, "daj meni tisuću KM i neću ti dizati početnu cijenu, pa ti kupi". Igraj igru i uključi se na način koji mnogi "ugledni gospodarstvenici" rade i na ovaj način "zarade" u jednome danu i po 50 tisuća KM. Ako nisu u poziciji odigrati ovako onda gledaj u nebo i zavijaj aaaadddddeeeeezzzzzeeeee!

sve b-anditos rasproda
samo da bi općinske dugove vratija
što je sebi i stranci jamija i razj-eba
jedino mu ostala još općinska zgrada
vjerovatno općinu čuva sebi za puta
jel tak il ne tak škropači i lopine

Ja bi u Vasarovicima kupio sve al Tonco bojimse da nece dat jer nisam podoban za njega

Tko je ovaj lik što će u Zvirićima ostaviti skoro 700 tisuća maraka

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuški
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Ljubuška vatrena svitanja Krešo Vujević
ljubuski.info
Bacanje prašine u oči Josip Mlakić | bljesak.info
ljubuski.info
Pravda je samo za sirotinju Emir Imamović | bljesak.info

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari