Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuški

ljubuski.info

Na temelju članka 363. stavka 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH ("Službene novine Federacije," BiH 66/13 i 100/13), čanka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, županija, općine i gradova (Službene novine Federacije BiH," br. 17/04), članka 8. stavak 1. Odluke o postupku, načinima i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Ljubuški (Službeni glasnik općine Ljubuški br. 5/14) i Zaključka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta Gradskog vijeća Grada Ljubuški broj 01-02-2452/19 od 04.11.2019. godine, Gradonačelnik raspisuje

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuški usmenim javnim nadmetanjem

I.

Predmet natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuški, pobliže označenih:

Redni broj

K.O.

Novi k.č.br.

Stri k.č.br.

Površina parcele m2

Početna cijena KM

Jamčevina

1.

Hrašljani

1267/30

1575

8.662,50

1.000,00

2.

Klobuk

1145/2

1745/1149

428

1.712,00

1.000,00

3.

Radišići Gornji

2021/2

1/2005

414

1.242,00

1.000,00

4.

Crveni Grm

1901/7

47/347

625

2.812,50

1.000,00

5.

Hrašljani

1209/19

1273

5.728,50

1.000,00

6.

Hrašljani

1209/20

745

2.980,00

1.000,00

7.

Hrašljani

493/2

560

12.600,00

1.260,00

8.

Ljubuški

2033/51

183

4.117,50

1.000,00

9.

Vašarovići

603/3

296/91

455

1.365,00

1.000,00

10.

Zvirići

45/20

81/71

20113

241.356,00

24.135,60

11.

M. Vrata Gradska

447/15

875

4.375,00

1.000,00

12.

Hrašljani

561/11

1000

22.000,00

2.200,00

13.

Hrašljani

561/12

1000

22.000,00

2.200,00

14.

Hrašljani

468/115

1176

21.168,00

2.116,80

15.

Hrašljani

468/116

1176

21.168,00

2.116,80

16.

Hrašljani

468/117

1176

21.168,00

2.116,80

17.

Hrašljani

468/118

1176

21.168,00

2.116,80

18.

Hrašljani

468/119

1176

21.168,00

2.116,80

19.

Hrašljani

468/120

1176

21.168,00

2.116,80

20.

Hrašljani

468/121

1176

21.168,00

2.116,80

21.

Hrašljani

468/122

1176

21.168,00

2.116,80

22.

Hrašljani

468/123

1176

21.168,00

2.116,80

23.

Hrašljani

468/124

1513

27.234,00

2.723,40

24.

Hrašljani

468/132

1000

22.000,00

2.200,00

25.

Hrašljani

468/133

1000

22.000,00

2.200,00

26.

Hrašljani

468/135

1000

22.000,00

2.200,00

27.

Hrašljani

468/136

1248

27.456,00

2.745,60

28.

Hrašljani

468/137

1175

25.850,00

2.585,00

29.

Hrašljani

468/138

1514

33.308,00

3.330,80

30.

Hrašljani

561/13

987

21.714,00

2.171,40

31

Hrašljani

561/14

1114

24.508,00

2.450,80

32.

Hrašljani

561/15

1053

23.166,00

2.316,60

33.

Hrašljani

951/2

813

16.260,00

1.626,00

34.

Hrašljani

951/3

699

13.980,00

1.398,00

35.

Hrašljani

951/4

903

18.060,00

1.806,00

36.

Hrašljani

951/5

876

17.520,00

1.752,00

37.

Hrašljani

951/6

808

16.160,00

1.616,00

38.

Hrašljani

951/7

774

15.480,00

1.548,00

39.

Hrašljani

951/8

622

12.440,00

1.244,00

40.

Hrašljani

951/9

678

13.560,00

1.356,00

41.

Hrašljani

951/11

706

14.120,00

1.412,00

42.

Hrašljani

951/12

733

14.660,00

1.466,00

43.

Hrašljani

951/17

598

11.960,00

1.196,00

44.

Hrašljani

951/18

800

16.000,00

1.600,00

45.

Hrašljani

951/20

1395

27.900,00

2.790,00

II.

Pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju (licitaciji) imaju sve fizičke i pravne osobe.

Sudionici licitacije moraju uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % od početne cijene nekretnine za koju se natječu, s time da iznos jamčevine ne može biti manji od 1.000,00 KM.

Jamčevina se uplaćuje na depozitni račun Grada Ljubuški otvoren kod Raiffeisen bank br. 1610000171630162 sa naznakom "Jamčevina za kupnju građevnog zemljišta označenog kao k.č.br._____," vrsta prihoda: 722 431 ( na uplatnici naznačiti oznaku nekretnine za koju je uplaćena jamčevina).

III.

Svaki sudionik javnog nadmetanja (licitacije) dužan je predočiti dokaz o položenoj jamčevini Povjerenstvu za provođenje licitacije, u suprotnom ne može sudjelovati na licitaciji. Također je potrebno da fizičke osobe dostave ovjereni preslik osobne iskaznice i broj tekućeg računa, a za pravne osobe izvod iz sudskog registra (original ili ovjerena fotokopija).

IV.

Ako na licitaciji budu sudjelovali punomoćnici neke osobe moraju imati punomoć sačinjenu u formi notarski obrađene isprave.
Licitacija se može održati ako u njoj sudjeluju najmanje dva sudionika.
Ako se na licitaciju javi samo jedan sudionik, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje, pod uvjetom da cijena ne može biti niža od utvrđene početne cijene.

V.

Sudioniku licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija za pojedine nekretnine, jamčevina se uračunava u postignutu cijenu, a sudioniku koji ne uspije u licitaciji, jamčevina se vraća na njegov tekući račun.
Sudionik licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, dužan je platiti utvrđenu cijenu u roku od 15 dana od dana zaključenja licitacije. Ako ne plati cijenu u navedenom roku, smatra se da je odustao od sklapanja kupoprodajnog ugovora, te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

VI.

Sa sudionikom licitacija čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija i koji u navedenom roku uplati utvrđeni iznos cijene sklopit će se kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave.
Troškove notarske obrade ugovora i ostale izdatke u svezi s prodajom, prijenosom prava vlasništva i upisa u zemljišnu knjigu i katastar snosi kupac. Kupac se obvezuje da u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora, dostavi primjerak istog u katastar radi provedbe u katastarskoj evidenciji. Nakon provedbe ugovora u zemljišnoknjižnoj i katastarskoj evidenciji kupac će se uvesti u posjed kupljene nekretnine.

VII.

Licitacija će se održati u prostorijama Službe za prostorno uređenje imovinsko-pravne i katastarske poslove Grada Ljubuški (ured br. 3.) i to u:

- srijeda, 27.11.2019. godine od 09. sati za nekretnine od red. br. 1-07
- petak, 29.11.2019. godine od 09. sati za nekretnine od red. br. 08-13
- utorak, 03.12.2019. godine od 09. sati za nekretnine od red. br. 14-22
- četvrtak, 05.12.2019. godine od 09. sati za nekretnine od red. br. 23-29
- ponedjeljak, 09.12.2019. godine od 09. sati od red. br. 30-36
- srijeda, 11.12.2019. godine od 09. sati od red br. 37-45

VIII.

Postupak licitacije provest će Povjerenstvo za provedbu javne licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuški. Sve informacije o nekretninama koje su predmet licitacije, kao i uvid u svu dokumentaciju zainteresirane osobe mogu dobiti u Službi za prostorno uređenje imovinsko-pravne i katastarske poslove Grada Ljubuški, Trg dr.Franje Tuđmana br.1., svakim radnim danom od 7.30 do 15.30. sati.

Broj: 02-31-2493/19
Ljubuški, 8.11. 2019. godine

ljubuski.ba

Glas naroda

Jel zgrada opcine na prodaju

Kad će se početi rješavati bespravna gradnja u gradu i uklanjanje stolova i stolica sa ulice?

Snedilje...

Ako je ozbiljan kupac JE na prodaju samo kes lova odmah i BJEZIM

koja bi bila cjena.Koliko trazis za kasabu

Digo uvenuli cijene

30 maraka m2 gaja bravo Nevenko

Nijesan zainteresiran

ZNA li SE
tko kupi stan pok. prof. čuljka bez natječaja???
ZNA SE!

Koji topovi mila majko

Mi radimo svoj posa a topovi ste vi sto pisete a ne mi koji radimo posteno svoj poas

Dali ti radiš ili pišeš i čitaš komentare.
Tope

Čovjek radi na brzinu piše komentar pun pravopisnih grešaka

Vi Opcinari radide svoj posa po kaficima jadovi jadni triba vas sve izbacit napolje fuj

Ti izgleda ne izlaziš iz kafića pa ih vidiš a radnika bože dragi

Naši političari prodaju zemlju dok su još na vlasti.Da je bar još nešto ugrabit.

Prodajte,devastirajte,betonirajte. baš me zanima šta rade takozvani urbanisti i zaštitnici okoliša koje plaćamo-Koliko u našoj općini ima prirodnih zaštićenih područja i koja korumpirana k.rmad u općini daje građevinske dozvole i dopušta gradnju zgrada bez parkirnih mjesta i zelenih površina

Sve prodati bila sam bez doma a sada sam prva dama Grada Ljubuskog

Toooo Staćoooo

Zafalilo uvenulom i staći para pa rasprodaje državnu imovinu tj.zemljište a presuda ustavnog suda bih da je sve su to ilegalne odluke pa i sve kuće koje su napravljene na državnoj imovini u gaju i jabuci su ilegalne

Neka prodaju i objavljuju natječaj a to je već neko kupio samo eto radi reda sotone objave.moj sin doso kod ravnatelja i kaze cuo sam da je slobodno radno misto a nema natjecaja a on njemu puno bi ih se prijavilo a ovako je bezbolnije primit i vec se zna koce bit primljen.Sramota ravnatelju al su te kupili jadan ti

AJMO SIPA U AKCIJU NEVENKU FALI NOVACA U PRORAČUNU. PRODAJE SVE.

Tko je vlasnik duvanjske??????
Tko je kupio taj objekat da općina 25 god. ne smije ništa raditi u centru grada.Reci Nevenko ako imaš hrabrosti.

Voda došla do vrata nestalo šoldi ja ja moji hadezeovci.

Sta se prodaje u KLOBUKU?

Prevelika cijena, treba podijeliti mladim obiteljima džabe.

samo skojevci da se ne vrate na vlast

na vlasti su ti od 41-e do dan danas to svak normalan zna

41do 45 nemoj miješati s ovima nakon toga

U pravu si ovima od 91 niko ravan nije. Ovi su sve razhebali,zapalili,uništili, pokrali i protrali Hrvate ko niko prije njih.-Ni osmanlije,ni austrougari,ni tito,ni srbi ni iko- nikom nije uspilo ko ovim drpoljubim od 91.

Skojevci su majka mila za velike rvatine

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuški
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Ljubuška vatrena svitanja Krešo Vujević
ljubuski.info
Bacanje prašine u oči Josip Mlakić | bljesak.info
ljubuski.info
Pravda je samo za sirotinju Emir Imamović | bljesak.info

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari