Revizorska izvješća i preporuke nitko ne provodi

ljubuski.info

Ured za reviziju institucija BiH je, u skladu sa Zakonom o reviziji institucija BiH, izradio Godišnje revizorsko izvješće o glavnim nalazima i preporukama za 2018. godinu, u kojem su sadržani glavni nalazi i preporuke iz financijskih revizija i revizija učinka, kao i glavni nalazi i preporuke iz revizije Izvješća o izvršenju proračun institucija Bosne i Hercegovine za 2018. godinu.

Ured za reviziju je ove godine proveo financijsku reviziju 74 institucije. Za četiri institucije dano je mišljenje s rezervom sa skretanjem pozornosti, dok su dvije institucije dobile mišljenje s rezervom. Pozitivno mišljenje sa skretanjem pozornosti dobilo je 55 institucija, dok je 12 institucija dobilo čisto pozitivno mišljenje. U jednom slučaju Ured za reviziju se suzdržao od davanja mišljenja.

Pored izvješća o financijskoj reviziji, Ured za reviziju je u 2018. godini obavio i pet revizija učinka i o njima obavijestio Parlamentarnu skupštinu BiH.

Ured za reviziju je kroz pojedinačna izvješća financijske revizije za 2018. godinu institucijama BiH dao 489 preporuka, dok su u izvješćima o reviziji za 2017. godinu date 573 preporuke. Provjerom stupnja realizacije preporuka kod pojedinačnih institucija BiH utvrđeno je da je oko 61% prošlogodišnjih preporuka realizirano ili je njihova realizacija u toku.

Analizom primjena preporuka iz Izvješča o izvršenju proračuna institucija BiH za 2017. godinu, utvrđeno je kako je od ukupno 49 danih preporuka devet preporuka realizirano, 12 je u tijeku realizacije, 27 preporuka nije realizirano, dok za jednu preporuku nije bilo moguće dati ocjenu realizacije. Uzimajući u obzir navedeno, postotak realizacije preporuka, uključujući i preporuke u toku, iznosi oko 43%.

Što se tiče realizacije preporuka iz Izvješća o glavnim nalazima i preporukama za 2017. godinu, može se konstatirati da većina preporuka uglavnom nije realizirana. Riječ je o preporukama pretežno sustavne prirode koje imaju izravan utjecaj na racionalnije i odgovornije postupanje s javnim sredstvima, te povećanje stupnja vladavine prava, transparentnosti i učinkovitosti u radu institucija BiH.

Glavni nalazi i preporuke financijske revizije za 2018. godinu obrađuju 24 pitanja sustavne prirode, dok se nalazi i preporuke revizije učinka odnose na pitanja i oblasti koja su bila predmetom revizije učinka u 2018. godini.

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Roditelji, gdje ste? Boris Čerkuč | bljesak.info
ljubuski.info
I obraz i obrazovanje! Boris Čerkuč | bljesak.info
ljubuski.info
Pijun T.B.

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari