Kako se 'štelio' novac za zapošljavanje?

ljubuski.info

Agencija za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine već godinama ne poštuje zakone, a Vlada FBiH nije pravovremeno reagirala, navodi se u revizorskom izvješću o radu ove agencije za 2018. godinu.

Agencija za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine nije poštivala rok za provođenje revizije privatizacije državnog kapitala u gospodarskim društvima i bankama u skladu sa Zakonom o reviziji privatizacije državnog kapitala u gospodarskim društvima i bankama, koji je istekao 5. 7. 2017. godine. Revizije predviđene Planom rada za 2018. godinu nisu okončane, a Zakonom previđene mjere nisu poduzete.

Vlada nije poduzimala mjere

Na osnovu Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u gospodarskim društvima i bankama od 5. 7. 2012. godine, Vlada FBiH je donijela Uredbu o osnovama organizacije i načinu poslovanja Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja je stupila na snagu 1. 3. 2014. godine. Direktor Agencije imenovan je 24. 4. 2014. godine (dvije godine poslije donošenja Zakona), kada je Agencija zvanično počela s radom. Vlada FBiH i Agencija nisu pravovremeno preuzimale aktivnosti kako bi se ispoštovali rokovi provođenja revizija utvrđeni Zakonom, niti su u prethodnom periodu izvršene izmjene i dopune Zakona u dijelu produženja utvrđenog roka za obavljanje revizija privatizacije. Također, Vlada FBiH nije preuzimala adekvatne mjere po pitanju upravnog nadzora nad radom Agencije, navodi se u reviziji.

Plan rada za 2018. godinu, na prijedlog direktora od 16. 1. 2018. godine, usvojila je Vlada FBiH 21. 3. 2018. godine. Njime je planirano obavljanje 11 revizija, među kojima se nalaze i "Lasta" d.d. Čapljina te "Gospodarska banka" Mostar. Izbor poduzeća za koje je revizija planirana u 2018. godini nije usklađen sa Strateškim planom rada.

U skladu sa Zakonom, postupak revizije privatizacije pokreće i provodi Agencija po službenoj dužnosti, u skladu sa godišnjim programom rada. Agencija nema pisane procedure kojim bi se utvrdila metodologiju, odnosno procedure kojim bi se utvrdili kriteriji za izbor, tj. planiranje gospodarskih društava i banaka za godinu na koju se plan odnosi, potrebno vrijeme za reviziju, imenovanje revizora, rokovi početka i završetka revizija i sl. Uvidom u dokumentaciju utvrdili smo da su u vrijeme donošenja plana revizori završavali revizije koje su planirane u prethodnim godinama, pa tek onda započinjali revizije planirane za 2018. godinu, navode u revizorskom izvješću.

Nije završena niti jedna revizija privatizacije

Također ističu da niti jedna revizija privatizacije gospodarskih društava planirana u 2018. godini nije okončana. Agencija za reviziju privatizacije nije vodila evidenciju subjekata koji su predmet revizije privatizacije te nije usvojila kriterije po kojima se biraju subjekti.

U izvješću ističu nerealno planiranje revizije privatizacije državnog kapitala gospodarskih društava i banaka, uzimajući u obzir ljudske i materijalne resurse kojima Agencija raspolaže. Tijekom 2018. godine, ali i u prethodnim godinama, Agencija nije angažirala pravna lica, stručne institucije niti stručnjake za pružanje usluga revizije što nije istaknuto u izvješću o radu koji je upućen Vladi FBiH.

Ističemo da je članom 14, stav 3. Zakona utvrđeno da je postupak revizije Agencija dužna provesti u svim gospodarskim društvima i bankama iz člana 5. najkasnije u roku od pet godina od dana stupanja Zakona na snagu, što znači da je postupak revizije privatizacije trebalo okončati najkasnije do 5. 7. 2017. godine. Agencija nije ispoštovala navedeni član Zakona i nije okončala postupak revizije privatizacije u svim gospodarskim društvima i bankama do 5. 7. 2017. godine. u skladu sa Zakonom o reviziji institucija u FBiH i da se prilikom ove revizije ne primjenjuju ISSAI - Standardi revizije, navode revizori.

Poslovne tajne

Usvajanjem izvješća nisu razmatrani rokovi u kojima je trebalo izvršiti reviziju te je rok za reviziju privatizacije gospodarskih društava i banaka istekao. U izvješću ističu neznatne rezultate izvršenih privatizacija, jer Agencija nije poduzela sve potrebne, dovoljne i odgovarajuće aktivnosti, kako bi rezultati rada iste u proteklih pet godina bili učinkovitiji.

Smatramo da ovakvom popunjenošću planiranih radnih mjesta nije moguće ispuniti zakonom postavljene zadatke niti uspostaviti adekvatan sistem kontrole kod poslova iz nadležnosti Agencije. Također, nisu usvojene pisane procedure, odnosno metodologija rada, počevši od planiranja, izvršenja do izvještavanja poslova iz nadležnosti Agencije. Članom od 23. do 25. Statuta Agencije regulirana je tajnost rada Agencije, tj. direktor posebnim pravilnikom o poslovnoj tajni uređuje koji dokumenti i podaci se smatraju tajnom. Nije nam prezentirano da je Pravilnikom o poslovnoj tajni iz 2014. godine utvrđeno koji dokumenti i izvještaji imaju karakter tajnosti niti je na dokumentima označeno 'poslovna tajna', kako je predviđeno. Smatramo da izvještaji Agencije trebaju biti javni, ističu u revizorskom izvješću.

Godišnji program rada i financijski plan za 2018. godinu direktor nije donio do kraja tekuće godine, a na financijski plan Vlada FBiH nije dala prethodnu suglasnost. Odobrena sredstva se odnose na: plaće, naknade i doprinose (423.918 KM), izdatke za materijal, sitan inventar i usluge (36.800 KM) i izdatke za nabavku stalnih sredstava (6.000 KM).

Glas naroda

Sta bi sa radom luburicem isplacivo fiktivne firme milijon u torbu i niko nista

Kako se 'štelio' novac za zapošljavanje?
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari