Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuški

ljubuski.info

Na temelju članka 363. stavka 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH ("Službene novine Federacije," BiH 66/13 i 100/13), čanka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, županija, općine i gradova (Službene novine Federacije BiH," br. 17/04), članka 8. stavak 1. Odluke o postupku, načinima i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Ljubuški (Službeni glasnik općine Ljubuški br. 5/14) i Zaključka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta Gradskog vijeća Grada Ljubuški broj ____/19 od .2019. godine, Gradonačelnik raspisuje

Javni natječaj

za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuški usmenim javnim nadmetanjem

I.

Predmet natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuški, pobliže označenih:

Redni broj

K.O.

Novi k.č.br.

Stri k.č.br.

Površina parcele m2

Početna cijena KM

Jamčevina

1.

Vojnići-Dole

239/39

1/717

25

262,50

262,50

2.

Hrašljani

1267/9

1145

6.297,50

1.000

3.

Hrašljani

1267/15

818

4.090

1.000

4.

Hrašljani

1267/17

1263

8.209,50

1.000

5.

Hrašljani

1267/20

774

4.257

1.000

6.

Hrašljani

1267/30

1575

8.662,50

1.000

7.

Humac

2226/27

355/784

580

13.920

1.392

8.

Studenci

192/114

423/863

1662

9.141

1.000

9.

Studenci

192/115

423/864

1880

10.340

1.034

10.

Lisice

678/2

288/193

1528

7.640

1.000

11.

Prolog

2071/11

537/60

600

2.100

1.000

12.

Cerno

1924/21

408

1.224

1.000

13.

Cerno

1924/22

1175

4.112,50

1.000

14.

Ljubuški

1394/1

258

13.158

1.315,80

15.

Ljubuški

1394/2

18

918

918

16.

Klobuk-Podbrdo

3060/2

805/587

505

1.515

1.000

17.

Klobuk

1145/2

1745/1149

428

1.712

1.000

18.

Radišići Gornji

2021/2

1/2005

414

1.242

1.000

19.

Radišići Gornji

908/2

1/2023

1503

4.509

1.000

20.

Veljaci II.

2025/5

224

784

784

21.

Hrašljani

14/46

574

3.444

1.000

22.

Hrašljani

14/47

1405

8.430

1.000

23.

Hrašljani

424/82

400

2.000

1.000

24.

Hrašljani

11/38

3000

21.000

2.100

25.

Radišići Gornji

2403/5

1/2021

900

3.150

1.000

26.

Zvirići

1164/10

10/466

1200

3.600

1.000

27.

Zvirići

1164/12

10/468

1098

3.294

1.000

28.

Hrašljani

468/115

1176

21.168

2.116,80

29.

Hrašljani

468/116

1176

21.168

2.116,80

30.

Hrašljani

468/117

1176

21.168

2.116,80

31

Hrašljani

468/118

1176

21.168

32.

Hrašljani

468/119

1176

21.168

2.116,80

33.

Hrašljani

468/120

1176

21.168

2.116,80

34.

Hrašljani

468/121

1176

21.168

2.116,80

35.

Hrašljani

468/122

1176

21.168

2.116,80

36.

Hrašljani

468/123

1176

21.168

2.116,80

37.

Hrašljani

468/124

1513

27.234

2.723,40

38.

Hrašljani

468/125

1149

17.235

1.723,50

39.

Hrašljani

468/126

1149

17.235

1.723,50

40.

Hrašljani

468/127

1149

17.235

1.723,50

41.

Hrašljani

468/128

1162

17.430

1.743

42.

Hrašljani

468/129

1193

17.895

1.789,50

43.

Hrašljani

468/130

1232

18.480

1.848

44.

Hrašljani

468/131

1242

18.630

1.863

45.

Hrašljani

468/132

1000

22.000

2.200

46.

Hrašljani

468/133

1000

22.000

2.200

47.

Hrašljani

468/134

1000

22.000

2.200

48.

Hrašljani

468/135

1000

22.000

2.200

49.

Hrašljani

468/136

1248

27.456

2.745,60

50.

Hrašljani

468/137

1175

25.850

2.585

51.

Hrašljani

468/138

1514

33.308

3.330,80

52.

Hrašljani

561/11

1000

22.000

2.200

53.

Hrašljani

561/12

1000

22.000

2.200

54.

Hrašljani

561/13

987

21.714

2.171,40

55.

Hrašljani

561/14

1114

24.508

2.450,80

56.

Hrašljani

561/15

1053

23.166

2.316,60

57.

Hrašljani

561/16

1053

23.166

2.316,60

58.

Hrašljani

561/17

1053

23.166

2.316,60

59.

Hrašljani

951/1

889

17.780

1.778

60.

Hrašljani

951/2

813

16.260

1.626

61.

Hrašljani

951/3

699

13.980

1.398

62.

Hrašljani

951/4

903

18.060

1.806

63.

Hrašljani

951/5

876

17.520

1.752

64.

Hrašljani

951/6

808

16.160

1.616

65.

Hrašljani

951/7

774

15.480

1.548

66.

Hrašljani

951/8

622

12.440

1.244

67.

Hrašljani

951/9

678

13.560

1.356

68.

Hrašljani

951/11

706

14.120

1.412

69.

Hrašljani

951/12

733

14.660

1.466

70.

Hrašljani

951/17

598

11.960

1.196

71.

Hrašljani

951/18

800

16.000

1.600

72.

Hrašljani

951/20

1395

27.900

2.790

II.

Pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju (licitaciji) imaju sve fizičke i pravne osobe.

Sudionici licitacije moraju uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % od početne cijene nekretnine za koju se natječu, s time da iznos jamčevine ne može biti manji od 1.000 KM.

Jamčevina se uplaćuje na depozitni račun Grada Ljubuški otvoren kod Raiffeisen bank br. 1610000171630162 sa naznakom "Jamčevina za kupnju građevnog zemljišta označenog kao k.č.br._____," vrsta prihoda: 722 431 ( na uplatnici naznačiti oznaku nekretnine za koju je uplaćena jamčevina).

III.

Svaki sudionik javnog nadmetanja (licitacije) dužan je predočiti dokaz o položenoj jamčevini Povjerenstvu za provođenje licitacije, u suprotnom ne može sudjelovati na licitaciji. Također je potrebno da fizičke osobe dostave ovjereni preslik osobne iskaznice i broj tekućeg računa, a za pravne osobe izvod iz sudskog registra (original ili ovjerena fotokopija).

IV.

Ako na licitaciji budu sudjelovali punomoćnici neke osobe moraju imati punomoć sačinjenu u formi notarski obrađene isprave.

Licitacija se može održati ako u njoj sudjeluju najmanje dva sudionika.

Ako se na licitaciju javi samo jedan sudionik, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje, pod uvjetom da cijena ne može biti niža od utvrđene početne cijene.

V.

Sudioniku licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija za pojedine nekretnine, jamčevina se uračunava u postignutu cijenu, a sudioniku koji ne uspije u licitaciji, jamčevina se vraća na njegov tekući račun.

Sudionik licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, dužan je platiti utvrđenu cijenu u roku od 15 dana od dana zaključenja licitacije. Ako ne plati cijenu u navedenom roku, smatra se da je odustao od sklapanja kupoprodajnog ugovora, te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

VI.

Sa sudionikom licitacija čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija i koji u navedenom roku uplati utvrđeni iznos cijene sklopit će se kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave.
Troškove notarske obrade ugovora i ostale izdatke u svezi s prodajom, prijenosom prava vlasništva i upisa u zemljišnu knjigu i katastar snosi kupac. Kupac se obvezuje da u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora, dostavi primjerak istog u katastar radi provedbe u katastarskoj evidenciji.

Nakon provedbe ugovora u zemljišnoknjižnoj i katastarskoj evidenciji kupac će se uvesti u posjed kupljene nekretnine.

VII.

Licitacija će se održati u prostorijama Službe za prostorno uređenje imovinsko-pravne i katastarske poslove Grada Ljubuški (ured br.3. ) i to u:

  • utorak, 02.07.2019. godine od 09. sati za nekretnine od red. br. 1-18
  • srijeda, 03.07.2019. godine od 09. sati za nekretnine od red. br. 19-36
  • četvrtak, 04.07.2019. godine od 09. sati za nekretnine od red. br. 37-54
  • petak, 05.07.2019. godine od 09. sati za nekretnine od red. br. 55-72

VIII.

Postupak licitacije provest će Povjerenstvo za provedbu javne licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuški. Sve informacije o nekretninama koje su predmet licitacije, kao i uvid u svu dokumentaciju zainteresirane osobe mogu dobiti u Službi za prostorno uređenje imovinsko-pravne i katastarske poslove Grada Ljubuški, Trg dr.Franje Tuđmana br.1., svakim radnim danom od 7.30 do 15.30. sati.

Gradonačelnik | Nevenko Barbarić

Glas naroda

Je li nekad prije bio požar u Hrašljanima

Tribalo bi Muriće upitat.

Nije nikad bio nikakav požar, ono je samo stara borovina izgorila....

Oće li struje i vode biti sutra?

samo da taj novac ne budu ulagali u prekopavanje i "rekonstrukciju" cesta inače nam se crno piše ,moći ćemo vozati jedino nasina vozila namjenjena za marsa

Šta se to u Studencima prodaje?

Poskupila podobro gradska zemlja gradonačelnici.

Hrasljani 1395kvadrata 28000km po cetna hajmo vi sto trazite jeftino plac prilika iz snova.

Ovi što prodaju placeve žive američki san u poslijeratnoj Hercegovini.

Hrašljani su veliko selo od Perića pumpe do Bučina,sobzirim da je sve blizu grada,još blizina Kravice,idealno mjesto za kupit plac.

Prilika prijatelju sta se ceka.

Stisklo stisklo triba prodavat

Boze bogati rasprodaše sve koda im je cacevina

Pritisak ili velika potraznja a grad se siri zasto ne bi prodali kad je san svakog covjeka da ima malo kucice i okucista to je ulaganje u ljude.

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuški
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari