Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje projekata zaštite okoliša

ljubuski.info

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Zapadnohercegovačke županije objavilo je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje projekata zaštite okoliša.

Javni poziv

za prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje projekata zaštite okoliša

1. Predmet poziva

Predmet ovog poziva je javno prikupljanje zahtjeva za neposredno sudjelovanje Ministarstva u sufinanciranju kandidiranih projekata. Predviđena financijska sredstva u proračunu ŽZH odobrena Odlukom Vlade ŽZH, koja su predmet ovog javnog poziva iznose ukupno 100.000,00 KM.

Sredstva će se dodijeliti za sljedeći program:

Sufinanciranje projekata za zaštitu okoliša, zaštitu prirode, zaštitu zraka, upravljanja otpadom, projekata energetske učinkovitosti, podizanja svijesti javnosti i drugih sličnih aktivnosti.

2. Korisnici sredstava

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu za dodjelu sredstava ostvaruju:

  • jedinice lokalne samouprave (općina i grad),
  • mjesne zajednice,
  • javna i privatna poduzeća,
  • javne ustanove,
  • udruge građana registrirane za zaštitu okoliša.

  Sredstva će se dodijeliti samo podnositeljima zahtjeva koji dostave svu potrebnu dokumentaciju.

  3. Potrebna dokumentacija

  Svi podnositelji zahtjeva za sufinanciranje projekata moraju dostaviti popunjeni obrazac za zahtjev (prijavu), koji će biti objavljen na mrežnoj stranici Ministarstva www.mpugzozzh.com, te se još može dobiti u prostorijama Ministarstva ili na upit poslan na e-mail adresu: ministarstvo.purzo [at] tel.net.ba.

  Uz zahtjev treba dostaviti i dodatnu dokumentaciju, ako je posjeduje podnositelj zahtjeva, koja je opisana u dodatku (vodiču) za popunjavanje zahtjeva.

  4. Dostavljanje ponuda

  Javni poziv će biti objavljen u "Večernjem listu" i na mrežnoj stranici Ministarstva www.mpugzozzh.com.

  Zahtjeve dostaviti osobno na protokol Ministarstva ili poštom na navedenu adresu najkasnije 20 dana od dana objave u novinama.

  Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša
  Ul. Fra Andrije Kačića Miošića 2, 88240 Posušje

  s naznakom "Zahtjev za korištenje sredstava za zaštitu okoliša - ne otvarati"

  5. Ostale informacije

  Sve dodatne informacije mogu se tražiti u Ministarstvu - Sektor zaštite okoliša ili na telefon 039/682-164, od 9-14 sati, te na e-mail adresu: ministarstvo.purzo [at] tel.net.ba

mpugzozzh.com

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari