Svim rodiljama u Federaciji izjednačiti naknade

ljubuski.info

Postojeća zakonska regulativa nije usuglašena kada su u pitanju naknade za rodilje u Federaciji BiH, kako bi bile istovjetne u svim županijama u ovom bh. entitetu.

Vijeće ministara BiH je na jučerašnjoj sjednici usvojilo Deveto izvješće Bosne i Hercegovine o primjeni Europske socijalne povelje /revidirane/ (Skupina IV: djeca, obitelji i migranti) - referentno razdoblje siječanj 2015. - prosinac 2017. godine.

U izvješću se, između ostalog, navodi kako postojeća zakonska regulativa nije usuglašena kada su u pitanju naknade za rodilje u Federaciji BiH, kako bi bile istovjetne u svim županijama u ovom bh. entitetu.

Izvješće je pripremila međuresorna radna skupina koju su sačinjavali imenovani stručni predstavnici nadležnih ministarstava i institucija BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH.

Vijeće ministara BiH usvajanjem ovog izvješća ispunjava obveze Bosne i Hercegovine kao međunarodnog subjekta koji podnosi izvješće o primjeni revidirane Europske socijalne povelje, navodi se u priopćenju Službe za informiranje Vijeća ministara BiH.

Inače, već godinama se rodiljama, majkama u FBiH obećava veća novčana podrška, a sve završava samo na obećanjima. Godine prolaze, proračuni se usvajaju, ali novca nikada nema dovoljno.

Za sada svaka županija vodi svoju politiku. Pa tako u pojedinim županijama nezaposlene rodilje 12 mjeseci mjesečno dobivaju po 180 KM, u nekima po 25 KM. a u nekima ne dobijaju ništa.

Da bi se izjednačila prava rodilja potrebno je oko osam milijuna KM, ranije su navodili mediji.

Do sada su predlagani različiti amandmani, jedan od njih je bio preusmjeravanje sredstava predviđenih za povećanje plaća, između ostalog i članovima Vlade. Amandman je odbijen.

Stav Vlade FBiH ranije je bio da ne prihvati amandmane za naknadu rodiljama, kako bi se što prije usvojio zakon o zaštiti obitelji s djecom, koji godinama skuplja prašinu u ladicama Parlamenta FBiH.

U međuvremenu broj obitelji se smanjuje, mladi bračni parovi odlaze u inozemstvo u potrazi za boljim uvjetima za stvaranje obitelji.

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari