Za odvoz otpada 240.000, za ceste 320.000, za prijevoz učenika 450.000 KM

ljubuski.info

Proračun općine Ljubuški za 2019. od 10.730.000 KM u odnosu na 2018. veći je za 446.000 KM.

Prema financijskom planu i izračunu, prihodi proračuna osigurat će se putem planiranih tekućih prihoda od 10.330.000 KM i primitaka od 400.000 KM.

Tekući prihodi sastoje se od poreznih prihoda koji bi trebali donijeti 5.484.000 KM, zatim od neporeznih prihoda koji su predviđeni u iznosu od 3.106.000 KM i potpora i i transfera od drugih razina vlasti od kojih se očekuje 1.740.000 KM. U poreznim prihodima najveći dotok novca trebao bi biti od PDV-a, i to 2.700.000 KM te od poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti - 1.150.000 KM dok je u neporeznim prihodima najviše planirano od prihoda komunalne naknade u iznosu od 750.000 KM, od prihoda JK Parkovi 600.000 KM, od komunalnih pristojbi 400.000 KM i od naknade za istaknutu tvrtku 320.000 KM.

Planirano je i da se od Županije dobije potpora od 750.000 KM, od Federacije BiH 500.000 KM i od inozemnih potpora 500.000 KM. Rashodi i izdaci proračuna raspoređeni su na način da se prati razvojni koncept općine u cilju ostvarivanja povoljnijih uvjeta za život.

Zaštita od nesreća

Za javnu rasvjetu i nogostupe predviđeno je 220.000 KM, za komunalne usluge 255.000 KM (na odvoženje i odlaganje otpada 240.000 KM), za popravak i održavanje cesta 320.000 KM, za troškove pravnih sporova 70.000 KM, transfer mjesnim zajednicama 300.000 KM, za kulturu 100.000 KM, za sport 150.000 KM.

Za posebne potrebe - zaštitu od prirodnih i drugih nesreća predviđeno je 100.000 KM, za prijevoz učenika 450.000 KM, za udruge građana 150.000 KM, za Dječji vrtić 155.000 KM, za vjerske objekte 90.000 KM, transfer za vodovode 260.000 KM, transfer za javnu garažu 230.000 KM, za uređenje trga pokraj OŠ Marka Marulića 90.000 KM, za sabirno-distributivni centar 420.000 KM, za infrastrukturu poslovne zone 250.000 KM, transfer za škole 200.000 KM.

Za sufinanciranje troškova održavanja gradske čistoće i drugih komunalnih usluga JP Parkovi izdvojeno je 216.000 KM, za Radio Ljubuški 100.000 KM, za Crveni križ Ljubuški 50.000 KM, za JU Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu i mlade s posebnim potrebama 130.000 KM, subvencije privatnim poduzećima i poljoprivrednicima 120.000 KM, za kanale za navodnjavanje 90.000 KM, za otplate duga na ime dugoročnih kredita 565.000 KM, za plaće i naknade troškova zaposlenih u općini 2,125.000 KM, za materijalne troškove 556.500 KM, za kapitalne izdatke tijelu uprave 310.000 KM, za socijalnu zaštitu 485.000 KM.

Ivan Kaleb | Večernji list

Glas naroda

Uvenuli napravio kružni tok oko kojeg se autobus nemože okrenuti ili deka koja mu je pala to je pravi stručnjak i inžinjer

već smo svi jednom platili sabirni centar , tj hladnjaču prije 10 godina ,Na web-stranicama Ministarstva poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine, objavljen je Popis obrađenih zahtjeva po programu potpora za 2008. godinu. Donosimo vam cjelovit popis svih dobitnika iz općine Ljubuški, od velikih tvrtki do privatnih korisnika poticaja u poljoprivredi.

Najveći pojedinačni iznos 250.000,00 KM dobila je Zemljoradnička zadruga "Poljoprivreda" za izgradnju hladnjače za skladištenje poljoprivrednih proizvoda , dok je tvrtci Nuić Vinogradi po više osnova dodjeljeno čak 314.588,00 KM.
Ukupno 31 korisnik dobio je sredstva za podizanje plastenika.

Naziv poodnositelja - Namjena - Odobreni iznos

Zemljoradnička zadruga "Poljoprivreda" Ljubuški - Izgradnja hladnjače za skladištenje poljoprivrednih proizvoda - 250.000,00 KM

Dalmi doo Ljubuški Podizanje kapaciteta za sortiranje i pakiranje voća 150.000,00 KM

Vinograd Nuić doo Ljubuški Nabavka strojeva za rekultivaciju 150.000,00 KM

Vinograd Nuić doo Ljubuški Investicijski projekti koji se financiraju putem Razvojne banke FBiH 150.000,00 KM

Vegić Commerce doo Ljubuški Nabavka opreme za staklenik 148.454,00 KM

Catena doo Ljubuški Nabavka opreme za navodnjavanje 52.171,00 KM

Vegić Comerc doo Ljubuški BILJNA PROIZVODNJA povrće u svježem stanju (rajčice, krastavci) 51.955,20 KM

Roing doo Ljubuški Izgradnja objekta za preradu ljekobilja 38.780,87 KM

Vjekoslav Lavrić Podizanje zasada vinove loze 31.600,00 KM

Marija Jukić-Grbavac Nabavka traktora i priključaka 24.919,00 KM

Barbarić Ivan, Klobuk Animalna proizvodnja - Tov svinja 20.460,00 KM

Jurič s.o. Vitina, Ljubuški Nabavka poljop.mehanizacije 20.217,60 KM

Petrović Marinko Pogon za sortirnje, pakiranje, skladištenje i čuvanje povrća 19.250,00 KM

Udruga Korisnika Vode "Studenčica" Rekonstrukcija Duranića kanala 18.000,00 KM

Udruga "Klokun" Rekonstrukcija pumpne stanice vodovod Poljane 15.000,00 KM

Udruga Korisnika Voda "Tegeševac" Teskera Sanacija dijela kanala Novi Tegeševac 15.000,00 KM

Udruga Marića Jažva Uređenje zemljišta 15.000,00 KM

Udruga Za Poticanje Razvoja Ruralnog Područja Grljevići-Napredak Proširenje puta Grljevići-Brljica 15.000,00 KM

Vinogradi Nuić doo Ljubuški Nabavka opreme za obradu vinograda 14.588,00 KM

Roing doo Ljubuški Organska proizvodnja lavande,ruzmarina ,origana 13.443,00 KM

Šutalo Katica Izgradnja plastenika 12.500,00 KM Pavlović Mile Izgradnja plastenika 12.395,00 KM

Primorac Frano Nabavka mehanizacije 11.643,00 KM

Udruga "Brig" Rješenje odvodnje oborinskih voda i izrada pješačkog puta školi Donji Radišići Brig 11.250,00 KM

Udruga Za Poticanje Razvoja Ruralnog Područja Mjesta Crveni Grm ''Jezerac'' Sanacija poljskog puta i kanala u Barovinama 11.250,00 KM

Udruga Za Poticanje Razvoja Ruralnog Područja Mjesta Prolog "Rastok" Nasipanje poljske ceste 11.250,00 KM

Župa Presvetog Srca Isusova Studenci Župni, kulturni i pastoralni centar 11.250,00 KM

Općina Ljubuški Stručna predavanja iz područja poljoprivrede 11.000,00 KM

Miljenko Ćuže Nabavka opreme za navodnjavanje 10.129,75 KM

Udruga Za Regionalni I Ruralni Razvoj "Hercegovački Stap" Nastup članova kluba udruge u sklopu I.ljetnog festivala počitelj 2008 10.000,00 KM

Udruga Za Regionalni I Ruralni Razvoj "Hercegovački Stap" Etno Hercegovina-Projekt izlaganja izvornih, autohtonih i tradicionalnih proizvoda na Mostarskom sajmu 10.000,00 KM

Pčelarska Zadruga "Radilica" Sanacija i rekonstrukcija objekta za prihvat meda 7.967,73 KM

MZ Grab Sanacija 7.500,00 KM

Bebek Jure Plastenik 7.237,81 KM

Vukšić Radojko Podizanje zasada masline 6.860,00 KM

Sušac Jure Nabavka mehanizacije 6.800,00 KM

Jelčić Jure Podizanje zasada šipka 6.650,00 KM

Ante Pavlović, Veljaci BILJNA PROIZVODNJA povrće u svježem stanju (mrkva, rajčice, krastavci) 6.558,00 KM

Bajto Jure Izgradnja plastenika 6.334,00 KM

Rasadnik Miletina d.o.o. Podizanje matičnjaka loznih podloga 6.306,00 KM

Petrović Andrijana Izgradnja plastenika 6.019,00 KM

Savez Kud "Ljubuško Silo" Sajam mediteranskog voća 6.000,00 KM

Miličević Nikola Podizanje zasada masline 5.656,00 KM

Mlinarević Vinko Podizanje zasada masline 5.600,00 KM

Zz "Poljoprivreda" Ljubuški Zadružni dom 5.525,00 KM

Pero Jurković izgradnja plastenika 5.000,00 KM

Ivica Kozina Izgradnja plastenika 5.000,00 KM

Pavlović Ante Izgradnja plastenika 5.000,00 KM

Džajić Jurica Izgradnja plastenika 5.000,00 KM

Grbavac Renata Izgradnja plastenika 5.000,00 KM

Petrović Zvonimir Izgradnja plastenika 5.000,00 KM

Pavičić Marijana Izgradnja plastenika 5.000,00 KM

Kozina Dragana Izgradnja plastenika 4.900,00 KM Kozina Dušan Izgradnja plastenika 4.900,00 KM

Rašić Darinka Izrada plastenika 4.900,00 KM

Milorad Rašić Izgradnja plastenika 4.900,00 KM

Mihaljević Mirko Podizanje zasada jabuke 4.900,00 KM

Mile Pavlović, Veljaci BILJNA PROIZVODNJA povrće u svježem stanju (mrkva, rajčice, krastavci) 4.807,40 KM

Petrović Lovre Izgradnja plastenika 4.800,00 KM

Grbavac Drago Izgradnja plastenika 4.750,00 KM

Hrstić Ranko Izgradnja plastenika 4.600,00 KM

Bradvica Tomislav Izgradnja plastenika 4.500,00 KM

Markotić Slobodan Izgradnja plastenika 4.500,00 KM

Bradvica Željko Izgradnja plastenika 4.450,00 KM

Lučić Mario Zaštita poljoprivrednog zemljišta od erozije 4.318,60 KM

Herceg Jure Zaštita poljoprivrednog zemljišta od erozije 4.318,00 KM

Srećko Majić Izgradnja plastenika 4.300,00 KM

Pavlak Dragan Izgradnja plastenika 4.300,00 KM

Pavlović Ante Izgradnja plastenika 4.120,00 KM

Markotić Marko Izgradnja plastenika 4.000,00 KM

Sušac Žarko Uređenje zemljišta 3.810,00 KM

Mz "Studenci" Mrtvačnica Studenci 3.750,00 KM

Udruga Za Poticanje Razvoja Ruralnog Područja Mjesta Prolog "Rastok" Mjesna mrtvačnica 3.750,00 KM

Dodig Blaž Dogradnja sušare pršuta Dodig 3.251,69 KM

Medix doo Ljubuški Seoski turizam "hercegovačka kuća" sa ponudom domaćih autohtonih proizvoda i suvenira 3.048,46 KM

Šiljeg Bosiljko Animalna proizvodnja - Tov svinja 3.025,00 KM

Petrović Zdenko Izgradnja plastenika 3.000,00 KM Grgić Kruno Animalna proizvodnja - Nazimice 3.000,00 KM

Barbarić Ivan Animalna proizvodnja - Nazimice 3.000,00 KM

Koroman Željko Animalna proizvodnja - Nazimice 3.000,00 KM

Bojka doo Grabovo Vrilo kontejnerske presadnice povrća 2.925,00 KM

Anić Sanja Šumski plodovi kao prirodni izvor zdravlja 2.763,94 KM

Medix doo Ljubuški Izrada autohtonih suvenira "delicije"iz hercegovine 2.642,00 KM

Sušac Žarko Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalne ceste 2.606,45 KM

Mucić Danijel Proizvodnja cvijeća 2.558,16 KM Radić Tomislav Proizvodnja rakija i voćnih likera 2.522,63 KM

Majić Grgo Izgradnja plastenika 2.500,00 KM

Szr Obiteljski Podrum "Sušac"- Cerno Ulaganje u vinogradarstvo 2.394,00 KM

Čuljak Mihovil Podizanje plastenika 2.357,48 KM

Zdenka Nižić Podizanje plastenika za uzgoj cvijeća cvjećara "Lily" 2.154,25 KM

Samostalni Obrt "Beden" Ljubuški Animalna proizvodnja - Pilenke-18 tjedana 2.120,00 KM

Pavlović Ante Program unapređenja proizvodnje mrkve 1.995,00 KM

Bojka doo Grabovo Vrilo Ulaganje u poljoprivredno gazdinstvo 1.729,00 KM

Viola doo Ljubuški Podizanje plastenika 1.660,58 KM

Grbavac Ranko Ulaganje u gazdinstvo 1.622,60 KM

Dodig Vilka Animalna proizvodnja - Nazimice 1.500,00 KM

Barać Ante Podizanje zasada šljive 1.240,00 KM

Mate Šiljeg Animalna proizvodnja - Ovce i koze 1.200,00 KM

Mate Šiljeg Animalna proizvodnja - Nazimice 1.000,00 KM

Šiljeg Bosiljko Animalna proizvodnja - Nazimice 1.000,00 KM

Grbavac Zdravko Nabavka traktorske freze 931,00 KM

Majić Ferdo Ulaganje u gazdinstvo 931,00 KM

Filip Šunjić Animalna proizvodnja - Ovce i koze 600,00 KM

Mijo Matijašević Animalna proizvodnja - Ovce i koze 456,00 KM

Mirjana Šaravanja Animalna proizvodnja - Ovce i koze 432,00 KM

Marko Marinović Animalna proizvodnja - Ovce i koze 360,00 KM

Fadil Maksumić Animalna proizvodnja - Ovce i koze 354,00 KM

Robert Bilić Animalna proizvodnja - Ovce i koze 306,00 KM

izvor pravosuđe.ba :
Aktuelnosti
Saopćenja za javnost
Direktorima Poljoprivrede i Trgocoopa izrečena po godina dana zatvora
mailprint fav manja slovaveća slova

Općinski sud u Ljubuškom donio je nepravomoćnu presudu kojom je oglasio krivima odgovorne osobe, Ivana Sušca kao v.d. direktora ZZ „Poljoprivreda“ Ljubuški i Dražana Lučića kao direktora poduzeća „Trgocop“ d.d. Ljubuški, zbog kaznenog djela Zloupotrebe položaja ili ovlasti, te im izrekao kazne zatvora u trajanju od po 1 (jedne) godine. Uz kaznu zatvora, Sušcu i Lučiću je izrečena i mjera sigurnosti zabrane vršenja poziva zakonskog zastupnika, te vršenja dužnosti člana u upravljačkim tijelima, gospodarskim ili drugim pravnim subjektima na teritoriju F BiH u trajanju od 4 (četiri) godine, a ukoliko se ti poslovi odnose na izvršavanje zakona i propisa donesenih na temelju zakona, a tiču se raspolaganja, korištenja i rukovođenja imovinom.

Optuženici su kao odgovorne osobe prekoračili granice svog službenog ovlaštenja 2006. godine, a na način da su po dogovoru, protivno Općem zakonu o zadrugama i Zadružnim pravilima, zaključili Protokol o suradnji poduzeća ZZ „Poljoprivreda“ i „Trgocoop“ , nakon čega je Lučić dao poduzeću zadružni ulog, te se upisao u registar Suda kao zadrugar, te je i izglasan za predsjednika Skupštine ZZ „Poljoprivreda“. Na temelju Protokola koji su donijeli, Lučić i Sušac su u rujnu 2007. godine kod Hypo Alpe Adria Bank d.d. Mostar, zaključili Ugovor o dugoročnom kreditu u iznosu od 1.200.000,00 KM, a u svrhu ulaganja obnove poslovnog objekta „Hladnjača“, te su za osiguranja kredita dali hipoteku na „Hladnjaču“ zajedno s pripadajućim zemljištem. Nakon isplate kredita, u tri navrata, sredstva s računa „Poljoprivreda“ u ukupnom iznosu od 1.190.999,05 KM su prebačena na račun „Trgocoopa“ koje je Lučić iskoristio za izmirivanje dospjelih obaveza po ranije dobivenim kreditima u ukupnom iznosu od 584.300,00 KM, a ostatak za plaćanje ostalih dospjelih obaveza svog poduzeća gospodarskom društvu Primorka a Petrolu po nepoznatom i neutvrđenom osnovu.

ZZ „Poljoprivreda“ kao dužnik po navedenom kreditu, te „Trgocoop“ d.d. Ljubuški, kao sudužnik, nisu izmirivali obaveze po dobivenom kreditu, pribavili su korist poduzeću „Trgocoop“ a istovremeno i oštetili ZZ „Poljoprivreda“ i zadrugare za ukupan iznos od 1.001.419,05 KM.

Izvor vijesti: Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH

Kakav prevoz ucenika karte sve skuplje prevoze ih stari kombiji itd ne lazite vise

Dragi naš kradeze tonćo.

TONĆO PAVIČIĆ -plastenik-5 000 km

Goga ti!
Ima se more se!?

O prevozu je suvišno više govoriti isto košta mjesečna do Mostara i Šipovača Ljubuški.Toliko o sufinanciranju.Onda gđa Brrrradvica u općina kaze u ćemu je prrroblem .

Šta je manje dana u mjesecu karta skuplja ili čim nafta pojeftini karta skuplja.Za nas je to sasvim uredu u ćemu je problem .

Ovdje jedan dd prinosa isti plastenik i svake godine poticaji povrat poreza za kapitalno ulaganje a drži govor o poštenju i iskače iz paštete.

Koliko se vidi da je se Poljoprivredna zadruga dobila već jednom 250 000 KM za skladištenje poljoprivrednih proizvoda. Evo ponovo se dobiva novac za istu svrhu. Pitanje je, gdje je i tko utrošio ovih 250 000 KM? Je li na pomolu afera slična Nativi? Nisu to male pare, ili za neke možda jesu? Zna se kradeze.

Novac za zadrugu su probili Buco, Žarkic i Rosić. To je već potrošeno. Malo podijelili Toniju kralju i ekipi. Extra. Samo gradite i radite. Ima novaca

Više od 25% proračuna za općinske plaće i materijalne troškove. Živjeli!

Za privoz đaka ništa Karta svake godine skuplja a đaka manje,voze penzioneri sa potrošenim autobusima,Barbaric daje Opcinsku zemlju prema Kravici direktoru Autoherca umjesto para,glupi roditelji i narode

Nestat će zemlje za plaćat , sve političke strukture našeg grada odrekle su se Boga a biblija kaže kakvi glavari takav narod.

ma koja ceste...da vam ebem.. moždaza uništavanje cesta što vam je tito ostavio.
izdvojit će se sigurno toliko ZNA SE. Trebalo bi vam platit da ništa ne radite,manja bi šteta bila

Mizerna sredstva za kulturu i sport. Ne čudi što smo polu divlji grad

Za odvoz otpada 240.000, za ceste 320.000, za prijevoz učenika 450.000 KM
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari