Mladi napuštaju BiH jer gube strpljenje

ljubuski.info

Međunarodni fond za djecu Ujedinjenih nacija (UNICEF) osnovan je 1946. godine s ciljem prevladavanja prepreka koje siromaštvo, nasilje, bolest i diskriminacija uzroče na putu razvoja djeteta.

Predstavnica UNICEF-a u Bosni i Hercegovini Geeta Narayan, između ostalog, istaknula je kako mladi napuštaju BiH, jer gube strpljenje zbog nedostatka sluha i investiranja u njih.
UNICEF se u BiH bavi širokim spektrom pitanja koja se tiču prava djeteta. Radimo na polju obrazovanja, dječje zaštite, socijalnog uključenja te zdravlja i ranog rasta i razvoja djece. Tijekom 2018. godine UNICEF je na polju obrazovanja naročito ponosan na potporu koju smo pružili Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, u provedbi testa PISA, koji je po prvi put urađen u BiH i koji testira znanje, odnosno što i kako uče 15-godišnjaci. PISA je program za procjenu učenika. Obavlja se u više zemalja, tako da se rezultati mogu usporediti, a rezultate očekujemo sljedeće godine, kazala je Narayan.

Prepreke za ostvarivanje punog potencijala

Dodaje da je druga jako bitna stvar kojom su se bavili u godini na izmaku podrška socijalnom uključenju djece s poteškoćama. Prema njenim riječima i u BiH, kao i u mnogim drugim zemljama svijeta, djeca s poteškoćama su isključena iz obrazovanja i imaju dosta prepreka ostvariti svoj puni potencijal.
Radili smo dosta događaja, dešavanja, mini kampanja i između ostalog željeli smo kažati kako je za djecu bez poteškoća, kao i za djecu s poteškoćama najbolje biti uključena u zajednički obrazovni program, jer tako uče i jedni i drugi. Tako se pomaže da se sva djeca nauče različitostima, poštivanju i uzajamnoj podršci. U rujnu smo, na primjer, organizirali događaj gdje smo prepoznali pojedince koji su dali poseban doprinos tome da se promovira socijalna uključenost djece s poteškoćama, ističe predstavnica UNICEF-a u BiH.

Narayan tvrdi kako je ove godine naročito značajna aktivnost za UNICEF u BiH i njegove partnere bila vezana za djecu izbjeglice i migrante.
S povećanim brojem migranata i izbjeglica u BiH, povećao se i broj djece koja su se našla u posebno ranjivoj situaciji. Ono što je bio naš zadatak, odnosno odgovoriti našoj misiji i postojanju, jeste osigurati im zdravstvenu zaštitu, imunizaciju ili psihosocijalnu pomoć. Radimo jako puno na tome i na njihovom uključivanju u redoviti školski program, jer je to za djecu najbolji način vratiti se u normalnost, iako su oni u situaciji koja nije normalna, ali da barem na neki način steknu dojam i osjećaju kako je situacija normalna. Mnogi od njih su bili izloženi raznim prijetnjama, nasilju, riziku od eksploatacije, tako da je sve ono što se može uraditi za tu djecu zaista jedan od naših bitnih prioriteta, istaknula je Narayan.

Aplikacija za brze odgovore

UNICEF u BiH, prema njenim riječima, nije fokusiran samo na jedno područje, nego na više njih, a sve u cilju zaštite prava djeteta.
Postoje mnoge stvari, kao što su obrazovanje, zdravstvena zaštita, socijalna uključenost, ali ako bismo morali izdvojiti jednu oblast onda je to briga za adolescente, djecu od deset do 18 godina. Nedavno smo pokrenuli inicijativu koju smo nazvali U-report. To je novi alat za komunikaciju s mladim ljudima, koji omogućava da im se, samo ako imaju telefon, postave pitanja, a mi dobijemo odgovor odmah. Tako dobijemo izravan odgovor od njih o tome što oni misle što se dešava danas u ili oko BiH, što ih muči, što predlažu, tako da ne moramo čekati da se ankete završe po dva, tri ili šest mjeseci, pa da se podaci obrade. Ovako možemo imati trenutačne odgovore i tako uzeti u obzir ono što mladi žele kazati. Aplikacija je potpuno besplatna i povjerljiva, do sada imamo oko 400 registriranih, a nadamo se u budućnosti da ćemo ih imati desetak tisduća, rekla je Narayan.

Kaže kako su preko U-reporta postavili pitanje što ih najviše brine i što je najveći problem u BiH, a da su odgovori uglavnom bili obrazovanje.
Rekli su da je slab kvalitetu obrazovanja s kojim se susreću. Podatke koje dobijemo od mladih planiramo prezentirati na mjestima donošenja odluka i tako ojačati njihov glas i predstaviti što su zaista prioriteti mladih ljudi. Tako želimo pokušati unaprijediti sustav donošenja odluka u korist djece i mladih, ističe Narayan.

Problem nasilnog discipliniranja djece

Predstavnica UNICEF-a smatra da se u Bosni i Hercegovini prava djeteta i poštuju i ne poštuju.
Prvo da, zato što postoji jako veliki broj politika, strategija, planova koji govore u korist ostvarivanja prava djeteta. Na primjer, imamo na državnoj razini politiku predškolskog obrazovanja, koja bi trebala omogućiti uključenost svakog djeteta u predškolsko obrazovanje. Također, u BiH imamo jako puno ljudi, koji su potpuno posvećeni ostvarivanju prava djeteta. Jako veliki broj profesionalaca, roditelja, nastavnika, novinara, raznih drugih struka, koji potpuno vjeruju kako je nužno ostvariti prava djeteta, kazala je Narayan, dodavši:
Međutim, onoga čega nemamo dovoljno je implementacija, sprovedba, realizacija onoga što stoji u tim politikama i što je propisano i onoga što bi ti ljudi željeli i mogli uraditi. Bilo da oni nisu voljni ili nisu u stanju provesti u djelo sve ono što je propisano i planirano. Drugo, ono što svi koji živimo u BiH trebamo promijeniti je odnos prema pravima djeteta. Jedan od primjera je nasilno discipliniranje djece i običaj da roditelji djeci kroz nasilne metode žele skrenuti pažnju na ono što žele da urade i kako žele da se djeca ponašaju. Znanost i naše spoznaje i iskustva širom svijeta govore kako nasilno discipliniranje apsolutno nije opravdano, učinkovito i nema nikakvog razloga i dalje ga sprovoditi. Još uvijek roditeljima treba dati informaciju, ili im treba predočiti dokaze, ili ih na drugi način uvjeriti da promjene svoje ponašanje i stavove. To je samo jedan od primjera u kojem vidimo da se prava djeteta ne sprovode na pravi način.

Narayan smatra da su opći izbori koji su nedavno održani u BiH pokazali kako se političari ne bave previše pravima djeteta ili drugim važnim stvarima za svako društvo.
Predizborna kampanja je ponovo potvrdila nedostatak pažnje za prava djeteta. U predizbornoj kampanji se mnogo više govorilo o raznim stvarima koje ne doprinose budućnosti, ne stavljaju u fokus djecu i ono što njima treba, jer oni su budući lideri BiH. Oni su nekako stavljeni po strani. Bila je to prilika i otvoriti pitanja obrazovanja, ali i mnoga druga koja bi poboljšala život djece i obitelji i budućnost BiH. Prema mom mišljenju propuštena je prilika da se kroz predizbornu kampanju i obećanja političkih lidera na ove stvari stavi fokus, smatra Narayan.

Prema podacima UNICEF-a, koji su nekompletni jer slučajevi nisu prijavljeni ili nisu prepoznati kao nasilje, u BiH je prisutno nasilje nad djecom, i to u dvije najvažnije forme.
Jedno je ono koje se dešava u domovima ili u školama, u kojem roditelji ili nastavnici koriste nasilje kako bi djecu kaznili ili disciplinirali, iako znanost govori kako je to potpuno neučinkovito i neopravdano. Nastavljamo raditi na tome i djelovati u pravcu promjene takvog ponašanja. Drugi oblik nasilja, koji je u izrazitom porastu, dešava se u digitalnom svijetu. To su posebne vrste nasilja u kojima djeca koristeći internet i moderne metode i kanale komunikacije nanose štetu ili čine nasilje prema drugima, kaže Narayan.

Nedostatak političke podrške

UNICEF, kada se radi o nasilju u domovima i školi, pokušava educirati ljude i promovirati pozitivne metode roditeljstva i razne načine kako spriječiti nasilje.
Što se tiče druge vrste nasilja tu smo, u suradnji s partnerima, radili na djeci prilagođenim smjernicama za suzbijanje nasilja na internetu i za sigurnost u digitalnom svijetu. Smjernice su prilagođene, ilustrirane i pisane jezikom razumljivim djeci. Naravno, radimo s roditeljima, nastavnicima, direktorima škola kako bi mogli prepoznati znakove ako dolazi do takvog nasilja i što se može uraditi na zaštiti djece u tome, kazala je predstavnica UNICEF-a u BiH.

Narayan je dvije godine u BiH i ističe kako je za nju to bilo jako uzbudljivo "putovanje" te da je upoznala velik broj ljudi "koji su vrijedni upoznavanja". Kao najveći problem u BiH vidi nedostatak političke potpore za ostvarivanje prava djeteta.
To je problem koji se veže za sve ostale probleme, a to je nedostatak podrške za ostvarenje lijepih izjava i dobrih namjera. Nije dovoljno samo davati deklarativnu potporu, nego je potrebno zaista učiniti nešto i ostvariti ono što treba uraditi i donijeti odluke koje trebaju pomoći u sprovođenju u djelo sve ono što treba za djecu. Razgovarajući s mladim ljudima primijetila sam kako gube strpljenje, zbog nedostatka sluha i investicije u njih. Oni su jako dobro povezani, pametni, pismeni, vide što se događa i jednostavno nemaju vremena čekati. Zbog toga mnogi od njih i odlaze i ono što imamo sada u kombinaciji sa smanjenim stopama nataliteta, jeste da imamo sve stariju populaciju. Moram ponoviti da je svaka mlada osoba, svako dijete, itekako vrijedno ulaganja u ovakvoj situaciji u BiH, mišljenja je Narayan.

Smatra da su mediji jako važan partner UNICEF-u, ne samo u BiH, nego u cijelom svijetu.
Oni su ti koji daju pažnju određenim temama, mogu educirati o različitim stvarima. Oni nas mogu natjerati da se preispitamo i pogledamo cjelovitu sliku ili sagledamo drugu stranu priče i tako preispitamo naše polazne stavove, istaknula je Narayan.

Slušajte svoju djecu

U svijetu, danas, su djeca ugrožena u mnogim zemljama, ali prema riječima UNICEF-ove predstavnice u BiH, trenutno su najugroženija u Jemenu, Siriji, Iraku, Palestini i drugim državama Bliskog istoka.
Jedno od mjesta koje bih odabrala to je Jemen, koji je već godinama u oružanom sukoba. Tamo djeca pate od neuhranjenosti i te dvije stvari u kombinaciji ubijaju jako mnogo djece. Inače cijelo područje Bliskog istoka je jako ranjivo i jako teško za djecu koja tamo žive. UNICEF tamo pruža humanitarnu pomoć i zaštitu. Nabavljamo prehrambene dodatke za djecu, osiguravamo potporu za majke, jer ako su one neuhranjene ne mogu dojiti svoju djecu. Voda je jako važna za ovakve situacije, ne samo za piće, nego i u higijenskom smislu kako bi se spriječio širenje bolesti. Također, obrazovanje, zbog osjećaja povratka u normalnost, zaštita u smislu psihosocijalne pomoći. U nekim od ovih područja izlazi nova generacija koja odrasta upravo u takvim kriznim situacijama, koja ne zna ni za što bolje. Cijelo to područje ma u sebi jako puno patnje za djecu i problema s kojima žive, naglasila je Narayan.

Glas naroda

Pa sretan put

ovi što nešto vrijede odoše ali ove budale što ne znaju ništa samo živiti od tudje muke oni će ostati nisu sposobni za puta žalosno ali istinito oni koji uče godinama ne mogu do posla ali ovi zgubidani što se ne znaju ni umiti partizanski št-kori oni su obezbjedjeni čim izidju iz osnovne

a ima ih dosta pobiglo, dužno svakome

Za koliko vremena bi se otkrile ubojice djece Čovića Izetbegovića Dodika i sad vi nešto pričate

Ko bježi?
Zbog čega bježi?
Zbog koga bježi?
Ne bježi ",pčela od meda već od jada"!?
što učini ta dična nomenklatura za četeri godine njihova šefa u trojedinom sastavu presjedništva,pa pozicijom presjednika Doma naroda,presjednika BiH, evo i moćni delegacija u stranim državama koji zakukaše kad ih smjeni Komšić?
Učinili su jedno veliko ništa za hrvacki puk i čovjeka, jedino su za sebe i svoje grabili i krali gdje su stigli?

PZZ. Hrvackom puku i čovjeku domoljubu ma gdje bio!

Sretna Nova godina!

Ja nisam član HDZ-a, a nemam nikoga ni vani, nisam se ni oženio, šta da radim ljudi, ima li nade za mene?

Ima prijatelju idi služi Gospodinu u svećenike.

Hoće li me primit? Imam 60 godina.

Pa kada vide alkoholicara Ćosića i one Rupčića i Dziju kako trguju sa vozilima koja zovu vatrogasnim i ja bih sada sa 60 god. napustio sve i otisao.
Nazvati Vatrogasno vozilo sa spremnikom od 400 l moze samo bezobrazan , bahat i ohol čovjek.
Ovaj komentar je od simpatizera stranke i stid me je od ovih ljudi.
Bruka , jad i sramota od ove pljacke i nepotizma.

Ako se ne uozbiljite postaću vam veca noćna mora od onih bijednih Izbjeglica.

Glasanje nogama super izraz

Mladi napuštaju BiH jer gube strpljenje
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Roditelji, gdje ste? Boris Čerkuč | bljesak.info
ljubuski.info
I obraz i obrazovanje! Boris Čerkuč | bljesak.info
ljubuski.info
Pijun T.B.

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari