Kvaliteta umjesto norme za ocjenu rada tužitelja i sudaca

ljubuski.info

Europska unija će, u suradnji s domaćim tijelima, u sljedećem razdoblju, značajnije inzistirati na poboljšanju rada pravosuđa.

Usvajanje izmjena i dopuna Zakona o kaznenom postupku BiH je tek prvi korak ka mnogo opsežnijim i dubljim mjerama koje će biti donesene tijekom sljedeće godine.

Jedna od mjera koju je jučer usvojio Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće (VSTV) BiH, a uz značajan pritisak europskih institucija, je donošenje potpuno novih kriterija za ocjenu rada nositelja pravosudnih dužnosti.

Kako je priopćeno, brojne novine su uvedene u ocjenjivanje i bodovanje rada tužitelja i sudaca, te da bude kvaliteta, umjesto kvantiteta i ispunjavanja norme.
Ključna promjena u kriterijima za ocjenjivanje je prebacivanje težišta ocjene rada sudaca i tužitelja s kvantiteta i ostvarene norme, kako je do sada bilo, na kvalitetu. I tu sad imamo potpuno drugačiji način razmatranja, ubacili smo tzv. analitičko mišljenje o sadržaju i kvalitetu rada sudaca, rekao je Milan Tegeltija, predsjednik VSTV BiH.

Brus Berton, šef Misije OEBS-a u BiH, kaže kako se BiH i dalje bori s preprekama ka ostvarenju pravičnog, učinkvitog i neovisnog pravosudnog sektora, u kojem nedostaje odgovornosti i transparentnosti.
Pravosuđe je sve više izloženo napadima, kao i drugim, suptilnijim oblicima miješanja u njegovu neovisnost. Imenovanja na pravosudne dužnosati ne vrše se uvijek zasnovano na sposobnostima ili na transparentan način, dok mehanizmi ocjene učinkovitosti i stegovni mehanizmi koji su na snazi, ne uspijevaju osigurati odgovornost nositelja sudskih i tužiteljskih funkcija. Fragmentirani zakonski okvir, nedosljedna primjena zakona, nedovoljna zaštita i podrška svjedoka i žrtava, kao i neodgovarajuće vještine za učinkovito vršenje istraga i procesuiranje složenih kaznenih djela predstavljaju prepreku pravnoj sigurnosti i jednakosti građana pred zakonom. To rezultira široko rasprostranjenim skepticizmom u javnosti u vezi s transparentnošću i nepristranošću pravosuđa, rekao je Berton.

Dodao je kako je, za ispravljanje anomalija, potrebno zahtijevati izmjene i dopune te usvajanje relevantnih politika djelovanja i poboljšanje zakonskog i institucionalnog okvira.
Misija OSCE-a u BiH putem svog Programa praćenja sudskih postupaka prati rad na kaznenim predmetima u sljedećim oblastima: ratni zločini, uključujući predmete s elementima seksualnog nasilja počinjenog u oružanom sukobu, trgovina ljudima, kaznena djela počinjena iz mržnje i incidenti motivirani predrasudama, korupcija i organizirani kriminal te drugi oblici teških kaznenih djela, rekao je on i dodao da će Misija OSCE-a u BiH nastaviti pratiti sudske postupke i da pruža podršku pravosudnim tijelima na svim razinama.

U Izvješću Europske komisije o napretku BiH istaknuto je da je tijekom 2018. ostvaren djelomičan napredak u pitanjima pravosuđa, ali da se reforme sprovode presporo.
Korupcija je široko rasprostranjena i ostaje zabrinjavajući problem, istakli su.

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari