Na granici ovisnosti 38% školaraca

ljubuski.info

Odgojno-obrazovni proces uvijek je imao iskušenja i izazove. Jedno od njih je kockanje, posebno ono problematično i patološko. Velik broj osoba koje kockaju prve korake u toj pošasti današnjice napravi već u osnovnoj školi. Stoga, obitelj i škola imaju posebnu ulogu u stvaranju uvjeta za razvoj osobnosti.

Kako bi se stekao jasan uvid o razmišljanju mladih o kockanju, Centar za mentalno zdravlje Doma zdravlja Mostar i Zavod za javno zdravstvo FBiH proveli su istraživanje "Ovisnosti mladih o igrama na sreću".

Ispitano je 562 učenika, od čega 290 učenika osnovnih i 272 srednjih škola u dobi od 12 do 17 godina. Istraživanje je obuhvatilo nekoliko čimbenika. Jedan od njih bio je donijeti zaključak o zadovoljstvu obiteljskim interakcijama na percepciju stavova prijatelja i obitelji o kockanju u Mostaru i okolici gdje su mladi, odgovarajući na pitanja, iskazali svoj stav o ovoj temi. Dobri obiteljski odnosi u kojima se djeca osjećaju prihvaćeno, zaštićeno i voljeno značajno doprinose razvoju duhovno zdrave osobnosti. Stavovi bliskih i značajnih osoba utječu na formiranje i razvoj osobnosti te razvoj kritičkog odnosa naspram stvarnosti koja nas okružuje. Percepcija stvarnosti, pa i percepcija stavova značajnih osoba, kakve su prijatelji i članovi obitelji, ovisi o mnoštvu čimbenika, ali u prvom redu i najviše o odgoju, posebno onom koji se odvija u obitelji.

Stavovi značajnog dijela učenika o kockanju su zabrinjavajući. Gotovo petina mladih odobrava kockanje, a još jedna petina nije iskazala odbijajući stav prema kockanju. Zajedno oni čine značajan dio ispitanika od 38 posto, što se može shvatiti kao rizična skupina, koji bi mogli imati problema s kockanjem. Rezultati istraživanja pokazuju značajne razlike među ispitanicima koji su zadovoljni obiteljskim odnosima i onima koji nisu u tome kako vide stavove o kockanju svojih prijatelja i članova obitelji.

Tako, značajno veći broj nezadovoljnih obiteljskim odnosima potvrđuje, misli ili vjeruje da većina njihovih prijatelja kocka - 43 posto, u odnosu na one koji su zadovoljni tim odnosima - 33 posto. Također, značajno veći broj onih koji su nezadovoljni obiteljskim odnosima slaže se s tvrdnjom da većina njihovih prijatelja ponekad kocka - 50 posto, u odnosu na ispitanike koji su zadovoljni obiteljskim odnosima - 37 posto. Značajno veći broj nezadovoljnih obiteljskim odnosima, njih 37 posto, misli da njihovi prijatelji često izlaze na mjesta na kojima se kocka, u odnosu na one koji su zadovoljni obiteljskim odnosima, 21 posto ispitanika. Uz ovo, veći broj ispitanika zadovoljnih obiteljskim odnosima kazao je kako im prijatelji ne odobravaju da se klade ili kockaju na bilo koji način, u odnosu na ispitanike koji nisu zadovoljni odnosima u svojim obiteljima, koji u manjem broju izražavaju slaganje s navedenom tvrdnjom.

Kvaliteta odnosa

Slično kako percipiraju stavove o kockanju svojih prijatelja, ispitanici nezadovoljni obiteljskim odnosima i stavove o kockanju svojih obitelji percipiraju tako da ih, u odnosu na percepciju ispitanika zadovoljnih obiteljskim odnosima, doživljavaju više otvorenima prema kockanju.

Rezultati ovog istraživanja, u cjelini, pokazuju da kvaliteta odnosa unutar obitelji značajno utječe na percepciju stavova prijatelja i članova obitelji o kockanju. Utjecaj se, inače, ogleda i u činjenici da ispitanici koji imaju bolje obiteljske odnose stavove svojih prijatelja i obitelji o kockanju doživljavaju strožim, zatvorenijim, restriktivnijim… U odnosu na njih, ispitanici koji obiteljske odnose doživljavaju lošijim, istodobno stavove svojih prijatelja i obitelji, kada je u pitanju kocka, percipiraju otvorenijim i više ih odobravaju.

Valentina Abramušić | Večernji list

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Dobro nam je kakvi smo Boris Čerkuč | bljesak.info
ljubuski.info
Ljubav i mržnja u službi krupnog kapitala Emil Karamatić | Republika
ljubuski.info
Prljavi novac Boris Čerkuč | bljesak.info
ljubuski.info
Ljubuška vatrena svitanja Krešo Vujević
ljubuski.info
Bacanje prašine u oči Josip Mlakić | bljesak.info

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari