Revizija utvrdila više od 1.300 nepravilnosti

ljubuski.info

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine izvršio je planiranu reviziju za 2017/2018. godinu kojim je predviđeno obavljanje 80 financijskih revizija u okviru kojih je dano 1.365 preporuka, od kojih se veliki broj ponavlja iz godine u godinu.

Izvršena je revizija Izvješća o izvršenju proračuna FBiH za 2017. godinu, u kojem su ukupno ostvareni rashodi i izdaci bili 2.417.874.272 KM te revizija 26 korisnika federalnog proračuna s ukupnim rashodima i izdacima u iznosu od 2.226.463.888 KM.

Urađena je i revizija pet županija, 11 županijskih ministarstava i pet općina s ukupnim rashodima i izdacima u iznosu od 1.423.099.612 KM, revizija 19 zavoda, fondova, agencija i javnih ustanova s rashodima i izdacima od 2.606.829.712 KM, te 14 poduzeća s većinskim državnim vlasništvom, sa ukupnim ostvarenim rashodima u iznosu od 1.797.871.866 KM.

Od ovih subjekata, 41 posto njih revidirano je prvi put čiji proračun i financijski planovi samo za 2017. godinu iznose više od 340 milijuna KM, priopćeno je iz Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH.

O pouzdanosti financijskih izvješća dano je 35 pozitivnih mišljenja, 32 mišljena s rezervom, 11 negativnih i pet suzdržanih mišljenja dok je za usklađenost sa zakonima dato 14 pozitivnih mišljenja, 58 mišljenja s rezervom i 11 negativnih mišljenja.

Iz Ureda za reviziju navode kako pet subjekata revizije nisu sačinili godišnje financijska izvješća u skladu sa zakonskim propisima ili ih nisu nikako sačinili, te revizija nije mogla pribaviti dostatne i primjerene revizijske dokaze za osiguranje osnova za revizijsko mišljenje.

Zbog to se Ured suzdržao od davanja mišljenja na financijske izvještaje za pet subjekata i to Ured predsjednika i dva potpredsjednika FBiH, Sveučilište u Mostaru, Univerzitet u Sarajevu, Federalni fond za pomoć nastradalim od prirodne nesreće na teritoriji FBiH i J.P. "Bosansko-podrinjske šume".

Revizijom Izvješća o izvršenju proračuna Federacije BiH za 2017. godinu za pouzdanost financijskih izvješća i za usklađenost, dana su mišljenja s rezervom, te 36 preporuka. Ovaj Izvještaj predstavlja konsolidirani izvještaj za ukupno 614 instituciju u FBiH, te daje sliku proračunske potrošnje na razini Federacije BiH.

U ovom, kao i drugim izvješćima financijske revizije, skrenuta je pažnja na određena pitanja koja nisu utjecala na dana mišljenja, ali koja su važna za sustavni pristup rješavanja identificiranih problema, kao i za veću informiranost korisnika izvješća.

Izvršena je i ocjena implementacije 44 preporuke date u Izvještaju za 2016. godinu, od kojih su u 2017. godini samo dvije realizirane, dok je djelomično realizirano 10 preporuka, nalaz je iz revizije.

Također, izvršena je i analiza postupanja za prethodno danih 839 preporuka kod 48 subjekata, koji su bili predmet revizije za 2016. godinu ili ranije.

Analiza i ocjena postupanja po preporukama se nije vršila kod preostala 33 subjekta kod kojih su se revizije ili obavljale po prvi put ili je proteklo više od 10 godina od prethodne revizije.

Kod subjekata kod kojih je vršena analiza postupanja po preporukama, utvrđeno je sljedeće da je 51 posto preporuka potpuno implementirano ili je realizacija u toku, dok 45 posto preporuka nije implementirano, a pet posto preporuka je bez ocjene ili je ocjenjeno kao neprevodivo.

Revizori su ocijenili kako zavodi, fondovi i agencije kao i prethodne godine pokazuju najbolji stupanj implementacije preporuka, dok županije i jedinice lokalne samouprave pokazuju najlošiji stupanj implementacije preporuka.

Od 80 planiranih revizija, dva subjekta su revidirana za 2016. i 2017. godinu, te su u okviru izvješća o finansijskoj reviziji data mišljenja za svaku revidiranu godinu.

Finansijska revizija obuhvatila je reviziju financijskih izvješća, kao i usklađenost aktivnosti, financijskih transakcija i informacija iskazanih u financijskim izvještajima sa zakonima i propisima, te su za svakog subjekta revizije data dva mišljenja.

Glas naroda

Procesljajte malo Opcinu Ljubuski s revizijom,a pola bi trebali otpast,i mi koji neprimamo vojnu sto smo boli u ratu,pa da i mi malo okusimo vojne penzije dok nismo umrli.Hvala

Revizija utvrdila više od 1.300 nepravilnosti
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Svi neprimjereni komentari će biti uklonjeni. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari