Revizija utvrdila nepravilnosti u poslovanju Sveučilišta u Mostaru

ljubuski.info

Sačinjena konsolidirana financijska izvješća ne odražavaju činjenično stanje, s obzirom da u istim nisu obuhvaćeni podaci za šest Instituta kojima je osnivač Sveučilište u Mostaru, što nije sukladno Zakonu o računovodstvu i reviziji u FBiH i članku 60. Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama Rektorata. Nisu prezentirana financijska izvješća, kao ni ostala relevantna dokumentacija vezana za poslovanje istih u 2017. godini. Zbog značajnosti navedenog nismo imali pouzdan temelj da u potpunosti izrazimo mišljenje o konsolidiranim financijskim izvješćima Sveučilišta u Mostaru za 2017. godinu, stoji u Izvješću o financijskoj reviziji Sveučilišta u Mostaru za 2017. godinu, objavljenom u rujnu ove godine.

Kako su naveli iz Ureda za reviziju institucija u FBiH je sukladno članku 128. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko - neretvanskoj županiji, Sveučilište u Mostaru bilo obvezno da u roku dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona (22.04.2012. godine) izvrši proces integracije. Aktivnosti na provođenju procesa integracije započete su u 2017. godini, ali iste nisu okončane do 31.12.2017. godine", naveli su revizori.

Revizori, koji su dali suzdržano mišljenje, navode kako se prilikom pripreme i izrade financijskog plana, kao i kod proračunskog izvješćivanja, nije dosljedno pridržavalo odredbi Zakona o proračunima u FBiH i Pravilnika o financijskom izvješćivanju i godišnjem obračunu proračuna u FBiH.

Financijski plan nije usvojen za sve pravne osobe koje sukladno člancima 55. i 56. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko - neretvanskoj županiji predstavljaju ustrojbene jedinice Sveučilišta u Mostaru, navodi se.

Dodaje se kako se prilikom evidentiranja prihoda po temelju upisnina i školarina nije se pridržavalo odredbi članka 76. Zakona o proračunima u FBiH, što je imalo za posljedicu da je na datum bilance ukupan financijski rezultat podcijenjen, a kratkoročna razgraničenja precijenjena najmanje za iznos od 1.346.534 KM koliko na datum bilance iznose razgraničenja po navedenom temelju u knjigovodstvenoj evidenciji četiri fakulteta koja su bila predmetom financijske revizije. S obzirom da predmetom revizije nisu bila financijska izvješća svih pravnih osoba u sastavu Sveučilišta u Mostaru, nismo u mogućnosti potvrditi iskazani financijski rezultat. U knjigovodstvenoj evidenciji Filozofskog fakulteta neutemeljeno je izvršeno priznavanje prihoda na ime školarina čija se naplata očekuje u 2018. godini, što nije sukladno članku 76. Zakona o proračunima u FBiH, navodi se u revizorskom izvješću.

Revizori navode kako nisu mogli potvrditi utemeljenost zaključivanja ugovora o djelu za obavljanje redovitih, sistematiziranih poslova koji se obavljaju u kontinuitetu tijekom cijele godine, a posebno zaključivanje ugovora o djelu za izvođenje nastave.
Naprijed navedeno nije sukladno odredbama Zakona o radu, Zakona o obveznim odnosima, kao ni Statutu Sveučilišta u Mostaru. Za angažiranje nastavnog osoblja i stručnih suradnika temeljem ugovora o djelu za obavljanje redovnih poslova, obračun i uplata pripadajućih poreza i doprinosa nisu izvršeni kao za redovan rad sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima, navedeno je.

Ističe se kako Fakultet prirodoslovno - matematičkih i odgojnih znanosti i Filozofski fakultet nemaju u stalnom radnom odnosu 50 posto nastavnika i suradnika za obvezne i stručne predmete usko vezane za područje studija, odnosno ne zadovoljavaju pedagoške standarde sukladno članku 13. Uredbe o kriterijima, standardima i normativima u visokom obrazovanju u Hercegovačko - neretvanskoj županiji.

Nisu usuglašena stanja gotovine iskazana na kraju godine u Izvješću o novčanim tijekovima i Bilanci stanja, s obzirom da je na dan 31.12.2017. godine u Izvješću o novčanim tijekovima iskazana gotovina za 835.068 KM manje u odnosu na gotovinu iskazanu u Bilanci stanja. Posljedica navedenog je da financijska izvješća nisu sačinjena sukladno Uredbi o računovodstvu proračuna u FBiH, navodi se.

Revizori ističu i kako nije proveden popis kratkoročnih i dugoročnih razgraničenja na Rektoratu, gotovine, kratkoročnih obveza i razgraničenja na Ekonomskom fakultetu i obveza prema bankama i obveza za školarine i upisnine na Filozofskom fakultetu za 2017. godinu, niti je izvršen u zakonom definiranom roku.
Samim time nije izvršeno ni usuglašavanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom, kako je to predviđeno odredbama članaka 25., 26. i 28. Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH, navodi se.

Revizori su skrenuli pozornost kako je uključivanje suosnivača u daljnje financiranje Sveučilišta u Mostaru, sukladno Sporazumu o pravima i obvezama suosnivača nad Sveučilištem u Mostaru, Zakonu o visokom obrazovanju u Hercegovačko - neretvanskoj županiji i Statutu Sveučilišta u Mostaru, nužno kako bi se omogućilo funkcioniranje Sveučilišta u Mostaru i ispunjenje zadaća koje su definirane navedenim Zakonom i Statutom.

U izviješću se upozorava i na broj zaposlenih i ističe kako Pravilnicima o unutarnjem ustrojstvu nije definiran broj izvršitelja nastavnog osoblja, nego je istima ostavljena mogućnost da se broj izvršitelja nastavnog osoblja utvrđuje svake godine sukladno nastavnom planu i programu.

Glas naroda

Zoka ne daj se mi znamo da si bio dobar tokar

izasa mu rok trajanja,, ha ha

Fotografija za antologije!

HDZučilište

I sa govnom se slikat ako treba

Sve za vlast

Tokar postade rektor
Tokar postade ministar
Tokar postade maršal

Ja bi se onda zapitao kako vi od uglednih s..e..ljobera ne mozete postati netko ili nesto..a doticni od tokara postao rektor

Obadva su pala.
Markoljub čova i tokar tomić.

Nema kraja poltronstvu i [ * neprimjereno * ]vosti ovoga čovjeka.Ja bi ti tu sliku koju držiš stavio na nadgrobni spomenik.

hihihihihi.................daje pok, buka ziv..

Ovo su naše intelektualne veličine ,domoljubi i naravno katolici u prvim klupama ,pošteniji je Komšić sto puta od ovih domoljubnih Lošinja.

*lopina*

Želim da mi netko odgovori kako moj radni kolega koji radi sa mnom može redovno završiti ekonomiju bez ikakva učenja jer znam da se ubijamo od posla i da se ne može navečer gledati očima a ne učiti za takav fakultet.Ode čovjek oko 1 i pol i vrati se u 4 sata popodne i riješi tri ispita i sve tako i evo nedavno magistrirao a najbolji za ovce čuvat.Ali ima tatu na visokom položaju.Molio bih gore uslikanog da mi pojasni kako se to događa a poštena djeca umiru od stresa i učenja.Jadna nam majka svima jer se ovaj magistar već pita i na odgovornoj je funkciji.Ps kaže da uči po čitavu noć i ne spava.

on cita naglas,ti usebi...nes tako nikad proc i zavrsit,,tribas naglas citat,nedat komsiluku spavat

Oče li inspekcije zatvoriti rektorat,kao ostalim što rade,a i inspekcije rade na crno ni njima se ne uplaćuje godinama.Običan čovik mora nešto radit da prehrani obitelj,volio bi i on da može uplaćivati radi mirovine ali nema od čega.Licemjerne države dragi Bože.

Nepravilnost krece od rektora neka pokaze svoj index

godinarektor je tokarsko [ * neprimjereno * ] dobro upakovano u hadezekansku anbalažu koja se po malo raspada i biće skoro vidljivo i smrdit će sve do rektora opet HDZa borasa u zagreb-mladožena 95godina

Tomiću lopino

Bio novinar Radio Ljubuski to je rasadnik kadrova hdz a Drago Vukojevic Bebek ivan Mile Kraljevic sve partijski radnici a nesposobni za ista drugo

Sveučilište je leglo kriminala, korupcije i nepotizma. HDZ samo zapošljava svoj kadar, izvlači novac i prodaje ispite i diplome. Bježite hrvatska mladosti što dalje i ne okrećite se!

Potpisnici ovih komentara svi zajedno mogu u udrugu zaboravljeni branitelja

Revizija utvrdila nepravilnosti u poslovanju Sveučilišta u Mostaru
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari