Begić: Zakon ćemo podržati bez obzira na provedivost

ljubuski.info

Ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u ZHŽ-u Mladen Begić govori o situaciji u kojoj se nalaze hrvatski branitelji u BiH. Objašnjava u kojoj je fazi revizija te što je napravljeno u ove četiri godine.

Bliži se istek vašeg četverogodišnjeg mandata, ali, srećom, i istek vrlo mučnog i sigurno jednog od najstresnijih razdoblja u životima branitelja i njihovih obitelji. Razdoblje Zukanove strahovlade je proizvelo nesagledive posljedice za branitelje koje su obilježile proteklih skoro osam godina, a čije posljedice i danas traju.

Bez obzira na sve turbulencije koje prate ovu oblast, moram konstatirati da je u ovom mandatu urađeno mnogo. Neke aktivnosti su završene, druge su u tijeku, a treće se još uvijek usuglašavaju i prethodi mnogo napornog rada da se ova oblast uokviri u prihvatljivu cjelinu. Možda je najvrjednije spomenuti da je u tijeku usvajanje Zakona o pravima razvojačenim braniteljima, čime se zaokružuje set zakona o braniteljskim pravima i stvara osnova za izradu jedinstvenog zakona o pravima branitelja. Naravno, treba istaknuti i težinu ovog problema jer očito je kako se kroz usvajanje ovog zakona očituju sve slabosti i nestabilnosti unutarnjeg političkog i društvenog sustava. U ovom slučaju je jasno vidljiv raspad parlamentarne demokracije priključenjem bošnjačkih stranaka vladajuće većine bloku oporbenih, čime je suspendirana odgovornost i upravljanje procesima izabrane parlamentarne većine. Politički manipulatori predvođeni SDP-om i svrstani u nacionalni bošnjački blok uporno se utrkuju u definiranju utopističkih podvala kroz amandmane koji nisu u interesu branitelja i nisu u okviru raspoloživih zakonskih i financijskih kapaciteta. Stranka SDA je ponovno nasjela na SDP-ove trikove i upustila se populističku priču s nenadmašnim demagozima ne shvativši da tamo gdje SDP kolo vodi, trava ne raste.

Zakon predviđa i određena izdvajanja iz županijskih proračuna. Mogu li više razine vlasti raspoređivati novac iz županijske blagajne?

Kada već spominjem kapacitete, ne treba zanemariti činjenicu da županije imaju određeni financijski kapacitet, ali se njime ne može upravljati s viših razina vlasti ugrožavajući njihov ustavni kapacitet. Ne može se ustavni kapacitet županija u podijeljenom suverenitetu eksploatirati na način da ono što je moje - to je moje, a ono što je tvoje - to je zajedničko. Zakon o pravima razvojačenih branitelja će, po mojem mišljenju, biti usvojen i od njega će beneficije osjetiti vrlo mali broj osoba. Sustavno rješenje statusa branitelja može se očekivati kada se u politički i parlamentarni život vrati demokracija koja jedina može iznjedriti sinergijski kapacitet za rješavanje ovog ogromnog problema. HDZ i HNS su uložili samo jedan amandman na ovaj zakon u cilju zaštite ustavnosti i sprečavanja diskriminacije.

Hoće li HDZ BiH podržati ovaj zakon?

Zakon ćemo podržati bez obzira što u javnosti sve češće odgovorne osobe upozoravaju na njegovu neprovedivost. Mi nećemo ocjenjivati što je neprovedivo, neka to rade nadležni predlagatelji, njihovi korektori i institucije koje su zadužene za njegovu provedbu. Odbori za branitelje HDZ–a i HNS-a podržavaju razvojačene branitelje predvođene dragovoljcima i veteranima Domovinskog rata i rukovode se potrebom donošenja ovog zakona jer smatramo da će se određenom broju razvojačenih branitelja poboljšati socijalni status. Od samog početka se zalažemo za Zakon umjesto famozne odluke o raspodjeli 7 milijuna KM u 2017. godini, koja je urađena potpuno netransparentno i bez bilo kakve mogućnosti nadzora nad provedbom odluke. Sav ovaj rad na poboljšanju statusa branitelja i njihove zaštite od nezaposlenosti ne smije umanjiti djelovanje na aktivnom traženju zaposlenja branitelja i iznalaženje dodatnih mjera za poticaj poslodavcima za prijam razvojačenih branitelja. Na kraju krajeva branitelji će sami prepoznati političke manipulatore i okrenuti se onima koji su im davno sugerirali da rješenje treba tražiti kroz zakon koji mora biti pravedan, provediv i na sudu obranjiv.

Možete li navesti primjer jednog takvog zakona?

Dobar primjer je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem umirovljenju koji je usvojen nakon dugotrajnih pregovora unutar institucija vlasti koje je vodila Udruga umirovljenih branitelja. Prava, prema ovom zakonu, braniteljima će se vratiti u potpunosti u roku od tri godine. Naglasak je na tome da je nađen provediv i pravedan koncept i da će se u konačnici prava vratiti.

Kako gledate na Zakon o udrugama od posebnog društvenog značaja?

Odbor za branitelje HNS-a podržava i ostale zahtjeve razvojačenih branitelja i aktivno smo sudjelovali u popravljanju teksta Zakona o udrugama od posebnog društvenog značaja. Nismo u potpunosti zadovoljni tekstom usvojenim u Zastupničkom domu i reagirat ćemo adekvatno kada bude razmatran u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH.

Razvojačeni branitelji traže objavu registra branitelja. Koliko je takav zahtjev legitiman?

Kada je u pitanju registar branitelja, moram se pozvati na jedno obrazloženje Agencije za zaštitu podataka, koja kaže kako se objavom registra mora utvrditi jasan legitimni cilj koji opravdava tu objavu. Moram reći da nakon dugotrajne rasprave nismo uspjeli naći argumente kojima bismo doprinijeli obrazloženju legitimnosti ovakvog zahtjeva. Međutim, bez obzira na to, Odbor za branitelje HNS-a očitovao se o ovom pitanju i suglasan je da se podaci objave. Naravno, odgovornost za objavu glede zaštite osobnih podataka je na onome tko podatke objavljuje. Ne bih volio da se shvati kako se mi zalažemo za kršenje bilo kojih propisa ili dajemo potporu bilo kome znajući pri tome da će doći do kršenja propisa.

Što je s revizijom?

Kad su u pitanju aktivnosti koje su završene ili se privode kraju, želim na radost konstatirati kako se revizija branitelja konačno privodi kraju i da je prva faza revizije okončana, što znači da je izvršena provjera uvjerenja korisnika prava po svim osnovama i ostaje još drugi dio revizije koji se odnosi na medicinsko vještačenje za ratne vojne invalide. Time ovaj proces još uvijek nije završen za one branitelje koji su pokrenuli sudske sporove, a njih neriješenih ima oko 2000. Ovaj proces će biti završen onog trenutka kada se kroz izmjene i dopune Zakona o reviziji jasno kaže da su revizijska rješenja konačna i da nema više nikakvih revizija. Smatramo kako na sve što je urađeno u proteklih skoro četiri godine treba staviti točku.

Koliko je pripadnika HVO-a revizijom izvedeno iz prava?

Usvojena je odredba koja se odnosi na zatočene i ranjene branitelje.

Što ona znači i što je plan u predstojećem razdoblju?

Kada spominjemo ono što je već urađeno, svakako treba spomenuti da je usvojena odredba po kojoj ranjeni i zatočeni branitelji u postupku revizije ne mogu biti ocijenjeni ispod 20% invalidnosti i time su zaštićena njihova statusna prava. Za predstojeće razdoblje predstoje nam dogovori da se omogući ostvarivanje prava ranjenim i zatočenim braniteljima koji su prije stupanja na snagu izmjene pravilnika (Zakona) ocijenjeni s manje od 20% ili se nisu odazvali Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja i tako izgubili ranije stečeni status RVI-ja. Treba spomenuti i doprinos udruga koje su ishodile potpisivanje sporazuma Vlade FBiH i predstavnika braniteljskih udruga, kojim je definirano da se iznos sredstava u proračunu FBiH za servisiranje braniteljskih prava neće smanjivati u idućih 5 godina.

Jedno od pitanja koje dulje vrijeme opterećuje javnost jest ono o korištenju prava osoba pravomoćno osuđenih za ratni zločin. Kada očekujete jednaku primjenu zakona za pripadnike Armije BiH i HVO-a?

Zakonom je stvorena pravna osnova da se iz prava mogu izvesti sve osobe koje su osuđene pravomoćnim presudama za kaznena djela ratnog zločina i time izjednačiti status svih pravomoćno osuđenih osoba jer trenutačno određen broj pripadnika Armije BiH uživa pravo, a pripadnicima HVO-a je onemogućeno korištenje tog prava. Očekujemo od Rezizorskog tima za koordinaciju da što prije provede ovu zakonom definiranu obvezu i ukloni sve elemente diskriminacije.

Što smatrate uspjesima tijekom ovog mandata?

Formiran je Hrvatski dokumentacijski centar Domovinskog rata u BiH čiji značaj ne treba posebno naglašavati, ali svakako treba naglasiti potrebu njegova kadrovskog i materijalnog osnaženja. Formirana je Zaklada za pružanje pravne pomoći koja je od nemjerljivog značaja za sustav osobama optuženima za ratne zločine, posebice u sadašnje vrijeme kada je cijeli prostor kontaminiran raznim optužnicama motiviranih političkim i inim razlozima. Dobitnici ratnih priznanja i odličja izborili su se za ukidanje cenzusa i nasljeđivanje prava na naknadu nakon smrti nositelja odličja. Posebno želim još jednom naglasiti upornost udruga umirovljenih branitelja da su uspješno iskomunicirali vraćene mirovine vojnim umirovljenicima koje su “Helezovim” zakonom bile prepolovljene. Također, dan je naš veliki doprinos u izradi Zakona o pravima branitelja u RH kojim su zaštićena stečena prava obitelji poginulih, umrlih i nestalih pripadnika HVO-a, zaštićena su stečena prava RVI ostvarenih prije stupanja na snagu ugovora, omogućeno je nasljeđivanja mirovine nakon smrti RVI koji je ostvario pravo prije ugovora i udovica nakon izlaska djece iz prava. Omogućeno je ostvarivanje prava na invalidsku mirovinu za ranjene i zatočene pripadnike HVO-a koji imaju status u BiH, a nisu do sada ostvarili pravo u RH. Omogućeno je ostvarivanje obiteljskih mirovina za obitelji poginulih pripadnika HVO-a u razdoblju 18. rujna 1991. - 23. prosinca 1996. godine, koje do donošenja ovog zakona nisu ostvarile pravo. Omogućeno je i ostvarivanje obiteljskih mirovina za obitelji ubijenih pripadnika HVO-a u logoru, umrlih od posljedica rane, umrlih od posljedica bolesti u razdoblju 18. rujna 1991. - 23. prosinca. 1996. godine, a koje do donošenja ovog Zakona nisu ostvarile pravo, omogućeno je ostvarivanje obiteljskih mirovina za obitelji pripadnika HVO-a koji su izvršili samoubojstvo kao posljedica psihičkog oboljenja, kao i ostvarivanje prava oboljelim pripadnicima HVO-a s 80% i većim postotkom invalidnosti. Povećane su minimalne mirovine za 0,5 kuna za svaki dan proveden u HVO-u. Prava na povećanje mirovine su u primjeni od ožujka 2018. godine, a ostala prava će stupiti na snagu 1. 1. 2019. godine. Na državama ugovornicama predstoji posao formiranja timova za vezu koji će posredovati u ostvarivanju prava branitelja. Koristim prigodu pozvati federalnog ministra branitelja Salku Bukvarevića da, sukladno dogovoru sa sastanka iz Zagreba s ministrom Medvedom i prijedloga koji je upućen iz Ureda predsjednika FBiH, imenuje navedeni tim i omogući njegovo sudjelovanje u provedbi navedenog zakona sukladno ranije potpisanom međunarodnom ugovoru.

U Federalnom ministarstvu branitelja gotovo da i nema Hrvata. Kako gledate na ovakvu kadrovsku politiku?

Ovdje želim posebno istaknuti segment koji predstavlja politiku svih politika, a to je kadrovska politika. Reforma braniteljske skrbi mora počivati na kadrovskoj reformi, bez koje nije mogući izvršiti bilo kakve promjene u unutarnjem ustroju niti u kadrovskoj politici u Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata, a to podrazumijeva formiranje dviju organizacijskih cjelina u sjedištu Federalnog ministarstva branitelja, od kojih bi jedna bila zadužena skrbiti o pripadnicima HVO-a, a druga o pripadnicima ABiH po uzoru na ustroj Ministarstva branitelja Hercegovačko-neretvanske županije.

Marija Medić Bošnjak | Večernji list

Glas naroda

Prđo li ga ti kume prđđo .Za ovakve nebuloze netriba pamet samo HDZ

Malo bi! Pa malo nebi!Priznaj Begiću HDZ se katastrofalno odnosi prema Braniteljima ,osim onih dobro uhljebljenih!Drugi, ko da ne postoje!Stožerna stranka ,kako se busaju u domoljubna prsa!
u

kad dođeš kod Bukvarevića manji si od makova zrna, topiš se od ljubaznosti a mogao bi pojasniti koliko je branitelja iz prava izvedeno do 2014. i od tada do sad. postoje tabele koje se izrađuju kvartalno i nemoj nam prodavat šiške pod oraške. dok branitelji idu u bili svit ti bančiš i pivaš po Blidinju. u ugodnom društvu.

Koliko je pripadnika HVO revizijom izvedeno iz prava? A odgovora nigdje, šta je reć?

odlazi te [ * neprimjereno * ] sve ste unišzili

kadje helez otiša jase ponada evo sadasu naši na vlast kad nu jada oni gori od heleza skinuto 10 puta više nego za vrime sdp kome mažete oči ostaviliste samo svoje uli[ * neprimjereno * ] mnogi nisu nikako bili u ratu kakovas nije stid

pa zb i traže da se skidaju u čemu je problem

najbolji ministar do sada najviše razriješijo hvo branitelja sda mu uručilo zahvalnicu

i helez ga pohvalio da ima najbolje fasadere u federaciji. i to ŕučne fanglaše.

čuli vratit mirovine zapovjednicima ma triba im sve skinit bagra sto pukovnika u radišićima nije toliko bilo ljudi u satniji

Čuli u federalnom minis.branitelja gotovo da i nema nema hrvata. Da bog da da nema ni jedan, bilo bi bolje

jeli ovo onaj što je nelegalno primo mirovinu iz Hrvatske

I ne treba pisati neistine.

sta češ podržat ovaj zakon da mi daju za djenazu kad pridjem 65 god

*** jedan i ti i Marušic sad vidim sta ste kod ovi zakon oceš podrzat. [ * neprimjereno * ] jedna .Vracam se braniteljima na bijacu oni bar traže normalan zakon a vi štitite lažne i još bi im dali [ * neprimjereno * ]i jedni

Tebi je normalno ono što nije normalno. Npr.čitav rat bio na terenu i ništa, samo zato što sam nešto i radio, a ko nije ništa radio ima dodatak.

Marusic Grbavac i ekipa su pravili nase zahtjeve za 6 KM misecno !
Ocito neki neznaju povjest Rezolucije i 6 KM!
Zlobni komentatori a ima nas puno koji znamo istinu !

Ma čije naše? Svih branitelja ili samo nekih? Koliko ja razumijem nemaju prava na tih 6 maraka niko ko ima mirovinu ma kolika bila

Ti malo imadni strpljenja kad nešto pišeš i tvrdiš a nisi siguran jeli to ispravno.Zato te molim da ovo dobro upamtiš uzb traži 6 km po misecu učešća u ratu bez obzira na mirovinu,, civilnu,,

E moj Mađa,šta postade od nakog ratnika.Šteta.Braniš cifru od 585000 u registru a sam znaš koliko nas je bilo.Zato postaješ saučesnik u zločinu protiv pravih branitelja.Kad bi u registru bili samo oni koji su uistinu bili branitelji ne bi trebalo ni blizu novca koliko se sad izdvaja.Svi kukate,nema para a niste se sjetili smanjiti plate i troškove vama u administraciji pa da i mi dobijemo barem mali znak poštovanja i saznanje da nismo uzalud najljepše godine proveli po rovovima.A svi se kunete u poštenje i idete na pričest.Žalosno je to a naj pogubnije za vas.Samo da znate,mi više ne želimo biti državljani i branitelji drugog reda i učinićemo sve da istina i pravda ugledaju svjetlo dana bez obzira na cijenu.

Za ovog krreeteena je Stanko Primorac Ćane pripremio orden Blaža Kraljevića sa lentom.Samo nije im uspjela akcija uhljebljenja 200tinjak ustaških pukovnika rodbinski orijentiranih domaćih kriminalaca Minćen bojne.REVIZIJA je zakon.

Samo postrojavanje.....bwz toga. Nema kruva pa da vidimo kome su ti pukovnici zapovjedali

Samo postrojavanje. Tu će bit istina
Aki meni se čini da velikoj većini ne odgovara, pa i većini " zaboravljenih"

Ja mislim da je kljuc rijesenja ove trakavice da se ukine boracki dodatak a da se ljudima osiguraju radna mjesta koja ce im omogucit pristojan zivot.

nemate vi šta prigovarat min begiću onse odreka mirovine nije tija primat a bija je ostvarijo lipo čovik otiša radit nemeremu niko ništa prigovorit

nije se morovine odreka već je zamrza. ne muti.

Odrecuvse i ja da mi da svoje misto 1000 zamjenija za 4000

ipakje to velika odgovornost bit ministar sve pohvale

Naručeni tekst režimske novinarke!
Vrijeme Zukana Heleza nije vrijeme strahovlade kako to piše u tekstu nego vrijeme istine i suočavanja sa istinom.Dao Bog da ima više Heleza, bilo bi više reda, a na njega laju samo lažnjaci koje je skinuo.Kad pogledate dokumentaciju koju su slali ni rođena mater im ne bj dala invalidninu.Sve sama laž i podvala i sve kopije, niti jednoga originalnog papira.

da nije u adeze hobotnici radio bi na konteneru za smeće sa fakultetom
samo rade uhljebi partije

Po ovom zakonu sto Begič podržava samo mali Mujo sa starog mosta more nesto dobit branitelji šamar tako ispada

šta ti hoćeš reći da ministar nema školu alije zato ima lavlje srce kadje tibalo i dije tribalo

štaće begić podržavat njegase pita koli itebe on samo klima glavom štamuse naredi

Sad nevaIja nit gospodin Begić.
Aj Bogat vi reciti ko bi vami valja?
Možda urenik ovoga portala ili potrčko Krešo.

šta ti ja do imaš protiv urednika portala i Kreše. Pojest će te za doručak bizone.

Dolje banda dosta vas je dolazi sloboda i pravda

menije u fotelji lipo pričajte vi

Begic čini sta može,u odnosu na ona dva bivša ministra Beslica i onog spadala Kvesica

Ja imam lavlje srce a ne Begic 2 put lakse ranjen nikad kune nisam jamija nit sam se proda nit cu podrzat ovaj zakon a bome neču rec nikad protiv pravi branitelja

Ti si Begicu ništa jedno ništa ti nisi ministar branitelja ti si sljedbenik jedne najzade izdajica hrvatskog naroda. Evo gledam prije par dana jedan Tufekcic prozova hrvatske branitelje i Herceg Bosnu zlocincima gdje si ti Begicu Covicu Cvitanovicu i ostali da to osudite .Il vas strah il radi dobra novca šutite.I vi da prestavljate hrvatske branitelje ma vi ste tolki jazavci kad idete u bosnu kazete da ste Haso il tako nešto jer ste tuga i jad.Zastavu hrvatskog naroda nosite u torbi i kad dodjete u kancelarije u sarajevu tad je iza sebe stavite i slikate se ti covic i takvi. Vi ste furacid troskocid hrvackog naroda dobro je Pernar reka.

samo ti laj menije bome lijepo 8 godina uživanja ako i nebudem ministar naredne 4 godine naće oni meni jopet fotlju naredni 8 godina neki direktor parkova bolnice vodovoda ope lipon

Sta je zavrsija ovaj Begic i jeli ova glava za fotelje imali uopce covik osnovnu skolu.

Bolesni komentari a nikad punije crkve za nepovjerovat.

glazbeni tehničar smjer okasti ključi.

Begic je oficir kao i vas Siljeg

vezite zastave jebli vas oni

Meni je stalo da samo jedan branitelj dobije dodatak koliko ga spada posteno je to zaradio,a on to sam nikad nebi trazio...

Ima li sniga xy

je ima sedam razreda toje nekad bila velika škola štajih sa završenim fakultetom pere čaše

ondk uvik ofincir koja god dođe kud vijetrovi duvaju

Begić: Zakon ćemo podržati bez obzira na provedivost
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Svi neprimjereni komentari će biti uklonjeni. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari