Ubrzavaju se radovi na južnom dijelu Koridora Vc

ljubuski.info

Izgradnja autoceste na poddionici tunel Kvanj - Buna, na dionici Mostar Jug - Zvirovići, uvrštena je u Program javnih investicija u Federaciji BiH za period od 2018. do 2020. godine, a osnovni uvjet za početak realizacije projekta je okončanje postupka eksproprijacije

Federalna Vlada odlučila je ubrzati radove na Koridoru VC na jugu države. Tako je jučer na sjednici Vlade donesena odluka kojom se utvrđuje da je izgradnja poddionice od tunela Kvanj do Bune na Koridoru Vc u dužini od 5,2 kilometra od javnog interesa za Federaciju. Ovakva odluka ubrzat će eksproprijaciju, a samim tim i izgradnju. Korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju ovog objekta je JP Autoceste FBiH Mostar, te mu je Odlukom naloženo pokretanje ekspropriacionog postupka. Autoceste FBiH će, također, u skladu s Planom poslovanja za 2018. godinu, osigurati sredstva za ovaj projekt.

Izgradnja autoceste na poddionici tunel Kvanj - Buna, na dionici Mostar Jug - Zvirovići, uvrštena je u Program javnih investicija u Federaciji BiH za period od 2018. do 2020. godine, a osnovni uvjet za početak realizacije projekta je okončanje postupka eksproprijacije.

Pojas eksproprijacije obuhvata ukupno 99 katastarskih čestica i proteže se područjem Općine Čapljina, Grada Mostara i Općine Stolac. Poddionica je duga 5,2 km, a na njoj su i 2,7 km dugačak tunel Kvanj, vijadukt Rotimski potok dužine 330 m, kao i dva kilometra otvorene trase.

Izmjene zakona

Vlada je utvrdila i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o leasingu, s ciljem njegovog usuglašavanja s novim Zakonom o bankama, Zakonom o Agenciji za bankarstvo i Zakonom o faktoringu, odnosno do usuglašavanja odredbi koje se tiču kupoprodaje plasmana i nadzora. Novim rješenjima je obuhvaćeno i utvrđivanje nadzora nad bankama u slučaju da pružaju usluge financijskog leasinga. U praksi se, također, ukazala potreba za izmjenom odredbe u Zakonu o leasingu koja regulira raskid ugovora. Naime, jasnija definicija omogućava korisnicima leasinga ispravno razumijevanje njihovih prava nakon raskida ugovora.

Federalna vlada je utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Nacrt zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata. Ovaj zakon uređuje postupak i uvjete stjecanja statusa organizacija osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata, njihovih reprezentativnih organizacija, područje, svrhu i ciljeve djelovanja, zadatke, vođenje registra organizacija, financiranje, te druga pitanja od značaja za funkcioniranje organizacija na razini općina, županija i Federacije BiH.

Prihvaćeno je i zaduženje Federacije BiH po Ugovoru o zajmu između Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i BiH za realizaciju projekta poboljšanje energetske efikasnosti u JU Županijska bolnica Zenica od 10.000.000 eura.

Prodaja imovine u Srbiji i Hrvatskoj

Vlada FBiH dala je Agenciji za privatizaciju u FBiH (APF) tri suglasnosti za prodaju nekretnina iz pasivnog podbilansa u inozemstvu. U prvom slučaju, riječ je o nekretnini u Inđiji, Republika Srbija, iz pasivnog podbilansa gospodarskog društva IP Krivaja d.o.o. - u stečaju Zavidovići, površine 75 m2.

Bit će ponuđena i prodaja nekretnine u Novom Sadu, Republika Srbija, iz pasivnog podbilansa JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Zavisno društvo Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla, površine 205 m2.

Na prodaju bi trebala ići i imovina iz pasivnog podbilansa JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo koja se nalazi u Biogradu na Moru, Republika Hrvatska, površine 954 m2 (dvorište 760 m2 i kuća 194 m2).

Sve tri nekretnine bit će ponuđene na prodaju metodom aukcije, tj. najveće ponuđene cijene.

Početne cijene nekretnina, utvrđene vještačenjem vještaka građevinske struke, iznose 33.750 eura (Inđija), 51.500 eura (Novi Sad) i 266.255,24 eura (Biograd na Moru).

Kupovina zgrade Energoinvesta

Vlada je jučer donijela Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu zgrade za trajni smještaj Vlade u Sarajevu i kao najpovoljniji ponuđač odabran je Energoinvest d.d. Sarajevo. Ovaj ponuđač je dostavio ponudu za kupovinu poslovnog prostora u objektu B zgrade Energoinvesta, u ulici Hamdije Čemerlića 2 u Sarajevu. Ukupna površina ovog poslovnog prostora, koja je predmet prodaje, iznosi 24.599,65 m² i sastoji se od 21 etažne jedinice, a cijena je 54.000.000 KM.

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Roditelji, gdje ste? Boris Čerkuč | bljesak.info
ljubuski.info
I obraz i obrazovanje! Boris Čerkuč | bljesak.info
ljubuski.info
Pijun T.B.

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari