MUP ZHŽ raspisao natječaj za 15 novih policijskih službenika

ljubuski.info

Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke raspisalo je javni oglas za prijem 15 novih policajaca.

MUP traži deset kandidata za čin policajac te pet policijskih službenika-specijalaca za čin policajac.

Neki od uvjeta su da kandidat mora biti između 18 i 27 godina te da muškarci moraju biti visoki najmanje 172 centimetra, a žene 162 centimetra. Javni oglas objavljen je 19. srpnja, a rok za predaju prijava je 30 dana od posljednje objave u dnevnim novinama.

Na temelju članka 49. Zakona o policijskim službenicima Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke" broj: 8/07, 16/07, 13/08, 17/08, 12/15 i 4/18) Povjerenstvo za izbor raspisuje:

Javni oglas

za prijem kandidata za pohađanje temeljne policijske obuke

(Broj slobodnih radnih mjesta)

 1. Deset (10) kandidata za čin policajac;
 2. Pet ( 5 ) kandidata policijskih službenika-specijalaca za čin policajac.

II

(Opći i posebni uvjeti)

Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete predviđene Zakonom o policijskim službenicima Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke" broj: 8/07, 16/07, 13/08, 17/08, 12/15 i 4/18) i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke broj: 02-1-139/18 od 07.03.2018. godine i 02-1- 139/18-7 od 23.05.2018. godine.

Opći uvjeti su:

 • državljanstvo Bosne i Hercegovine;
 • životna dob između 18 i 27 godina za početni čin policajac;
 • najmanje IV stupanj školske spreme za čin policajca;
 • liječničko uvjerenje ne starije od tri mjeseca kao dokaz o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za rad;
 • da nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat stegovne mjere;
 • da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak i da nije izrečena pravomoćna kazna zatvora za kazneno djelo, osim za kaznena djela protiv sigurnosti prometa sukladno kaznenom zakonodavstvu;
 • da nije optužen od Međunarodnog kaznenog tribunala za bivšu Jugoslaviju i da se nije odbio pojaviti pred Tribunalom.

Posebni uvjeti su:

 • položen vozački "B" kategorije;
 • morfološki status ( Tjelesna visina muškarca 172 cm i više a žene 162 cm i više. Morfološki status se izračunava prema indeksu tjelesne mase (ITM). Indeks tjelesne mase izračunava se tako da se težina u kilogramima podijeli s kvadratom visine ITM= težina kg/ (visina cm/100). Manji ITM od 20 i veći od 30 znači eliminaciju kandidata iz daljnjeg postupka.);
 • da zadovoljava sigurnosnu provjeru potrebnu za obavljanje poslova policijskog službenika.

III

(Dokumentacija, rok i mjesto prijavljivanja)

Uz prijavu na Javni oglas, koja treba sadržavati ime i prezime, adresu, kontakt telefon, poziciju na koju se prijavljuje, kandidat je dužan još priložiti i životopis, ovjerenu kopiju osobne iskaznice i sljedeće dokaze:

 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci;
 • Izvod iz matične knjige rođenih (na trajnom obrascu);
 • dokaz o završenom najmanje IV stupnju školske spreme za čin policajca;
 • liječničko uvjerenje ne starije od tri mjeseca;
 • Izjava kandidata da nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat stegovne mjere, ovjerena od strane nadležnog tijela;
 • uvjerenje suda o nevođenju kaznenog postupka ne starije od tri mjeseca;
 • Izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom članka IX stavka 1. Ustava BiH, ovjerena od strane nadležnog tijela;
 • ovjerena preslika vozačke dozvole.

Potrebni dokumenti-dokazi o ispunjenosti općih i posebnih uvjeta Javnog oglasa predaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Rok za predaju prijava na Javni oglas je 30 dana od dana posljednje objave u dnevnim novinama.

Prijavu na Javni oglas sa neophodnom dokumentacijom dostaviti isključivo preporučeno putem pošte na adresu:

Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke,

IV Brigade HVO Stjepan Radić br. 11,
88320 Ljubuški

s naznakom Prijava na Javni oglas za prijem kandidata za pohađanje temeljne policijske obuke-NE OTVARAJ

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije, koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Napomena:

 • Prije donošenja odluke o izboru kandidata, predloženi kandidati biti će predmet osnovne sigurnosne provjere u skladu sa postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima stupnja "POVJERLJIVO", u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti tajnih podatka ("Službeni glasnik BiH" broj: 54/04 i 12/09), kao i odredbama podzakonskih propisa donosenih na temelju navedenog Zakona. Kandidati za koje se utvrdi postojanje sigurnosne smetnje biti će isključeni iz daljnje procedure odabira.
 • Umjesto kandidata koji su isključeni iz dalje procedure odabira predložiti će se sljedeći kandidat s konačne liste kandidata predloženih za upošljavanje.

IV

(Vrste testova koje kandidati polažu)

Odabir kandidata za kadete Ministarstva unutarnjih poslova ŽZH vršiti će se u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima Županije Zapadnohercegovačke i Pravilnikom o sadržaju, načinu i rasporedu testiranja kandidata za pohađanje temeljne policijske obuke ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke" broj: 16/16, 24/17 i 13/18). Samo kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete i koji su podnijeli svu potrebnu dokumentaciju , imaju pravo pristupa testiranju, koje se sastoji od:

 • test općeg znanja, uključujući pismeni rad;
 • test tjelesne sposobnosti;
 • liječnički pregled;
 • psihološki pregled, uključujući test i razgovor;
 • intervju.

Za kandidate za policijskog službenika-specijalca u činu policajac u Specijalnoj policiji test tjelesnih sposobnosti sastoji se od 17 testova propisanih u članku 14. stavak (1) Pravilnika o sadržaju, načinu i rasporedu testiranja kandidata za pohađanje temeljne policijske obuke.

V

(Trajanje obuke)

Obuka za čin policajca traje osam mjeseci.

Kadet koji je upisan na obuku a koji samovoljno napusti obuku ili bude isključen s obuke svojom krivnjom nadoknadit će troškove obuke.

VI

(Trajanje probnog rada)

Po uspješnom okončanju temeljne obuke policijski komesar postavlja kadete na radno mjesto u činu policajca uz obvezu probnog rada koji traje šest mjeseci.

Javni oglas će biti objavljen na internet stranici Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke i u najmanje tri dnevna lista na prostoru Bosne i Hercegovine.

Povjerenstvo za izbor | MUP ZHŽ

Glas naroda

Zna li se već tko je primljen,,

Ljudi koji sada rade u policiji su stari?! Oko 40- 50 godina,primaju mirovinu,bolesni,PTS...Sistem i drzava su katastrofa,nema kontrole vlada strah u narodu,negdje će puknut?!

Pa vidi ovog Luburića,sramota kakvu uniformu nosi,auto vozi bez brojeva,u papučama i uniformi oda gradom,[ * neprimjereno * ]ar (žene padaju na uniformu) da nemere gori...I to policija?!prija liči za klovna (ne rugajući se poštenim ljudima)nego li na otmjenog, kulturnog,spremnog,uzoritog,časnog...policajca.

Nazvati Iliju Borasa, on je ministrov ekspert za prijem novih policajaca.

skupljači lemuzine

kad će se otvorit koje proizvodno radno mjesto u ljubuškom ili će se stalno uhljebljavat stranački poslušnici i paraziti naroda
pravi se policijska država a iseljava narod
osnovna teorija školskog tipa za diktaturu kao društveno uređenje

Ma kakvi su ovo kriteriji za visinu, muškim172 cm, a žene 162 cm. Poni policajci, kakav je policajac ako nema bar 180 cm, a žene bar 175 cm. Ovo je žalosno vidjeti na ulici policajac, a patuljak. To komesar spram sobom mjere odredio. Ni komesar nemože biti ako nije kršan, vitak, bar dva metra da ima.

Pa trazi se visina zato jer ovi danjašnj “milicajci” (njih 90% su 1500 cm) i važno je da imaju bicepe i tricepse...

A ona ženka policajac ima čitavi 1.20 m?!

Nepiše morali bit u HDZu

Hahahaha Kraljuuuu

Visina 180 cm i da more kenjcu rep isčupat bi trebao bit uvjet za daljno testiranje.....

Zašto bi morao biti visok da bi bio sposoban.Gdje su ti visoki bili kad je rat bio. Ne pišite gluposti ne traže se manekeni nego policajci,treba biti sposoban i imati srce.

Ako nema veze visina što je uopće uvjet ova visina što su je rekli. Dakle i ovim uvjetom su neki diskriminirani, pa zašto nebi rekli muškarac preko 1.80 m i žene preko 1.70 m. Jedino što ovaj reče zbog uštede da ih više stane u auto

mora bit uhljeb HDZa pa makar bio kućni ljubimac i naravno glasač i doušnik HDZ obotnice

Svaka čast na odluci i prijemu za specijalce jer već odavno su se stari trebali premjestiti.....tu ima specijalaca od 40-50 godina kojima je prošao rok trajanja...nepriliči ih vidit među mlađarijom..... još malo pa zreli za hospicija ha ha ha

Pa oti od 50 godina su prošli rat i imaju penzije. A rade!!! A bolesni,šećer,tlak,ranjen,psihičke bolesti i nema bolesti koje nema-a rade takvi i to sa ljudima i njihovim osjećajima;za nevirovat!!!

Policajci su takvi da ih sedam može sjesti u Golfa. Cika kaže to je zbog ušteda

Šta fali malom Rudinu iako ima 50 godina

ja neznam kako su MAKSU LUBURIĆA primili ako treba 1.72 visine a unjeme nema metar svega kila da i negovorim neznam imal 60 kg da se mjeri na sto vaga a neznam imali i 3 srednje ma štavamje gaće mi se tresu kad ga vidim stvarno je stražeeeevan čudo jedno svaka čast za sve je pohvaleeee

Makso za razliko od tebe bar čovik, a ti si obična seoska ptica rugalica a brate što vas se nakoti

je brate covik svaka mu cast

ako treba kilaža more i MATE BARAK ILI BRENA BRAT MU IMAJU I SESTRU OŽEGINICU more i ona ispunjavaju i težinu i visinu

Županija koja ima oko 50-70 iljada stanovnika ima Ministarstvo unutarnjih poslova dvi ili četri Policijske uprave i četri Policijske postaje i jedinicu za podršku (JSO). Koliki je ukupan broj djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova samo nebo zna a tek njihova efikasnost i trošak koji proizvode a plaćamo mi ih mi slobodni robovi tj porezni obveznici. Profesionalnost ,kultura i moralnosti je vrlo upitna , političke i druge veze koje su u suprotnosti s policijskim zvanjem, nezakonit rad i samovlašće, djelatnici na rukovodećim mistima s kupljenim diplomama i crvenim knjižicama, da ne pričamo o ostalim stvarima. Jadan je svaki policajac koji zna za sav nered i radi plaće ostaje raditi u toj klimi. Ali ovim gori odgovaraju takve osobe koje su poslušne i ne bune se na nepravdu, koja nužno vodi u trajnu društveno političku destrukciju koja je na djelu i koja će se sve više osjećati iz godine u godinu.
Na djelu je čista patokracija... narode nisi bolje ni zaslužio...

Haha ubrzo će mladi policijoti shvati zašto se ovo dogadja u hrvatskoj
https://www.vecernji.hr/premium/i-policajci-bjeze-u-njemacku-i-irsku-mup...

Jeli ovo sramota koliko ima policajki samo jedna radi na cesti, a ove sve po uredima koje su dosle u policiju prija godinu dana,bolje bi bilo da su primili jos ceteri policajca umisto njih,kada je intrvencija moras policajci jos i policajku cuvat da je ne udare,posle intrvencije JRM ode na bolovanje po je nema po 2 mjeseca sa bolovanja dobila stres.prima li policajke placu ili su dosle u policiju kao manekenke.

Sami stari policajci na cesti,a di su mladi.

Bili jamili mene dok me crnostrik nije uja na Bijači

Makso je dobar za razlikuvod ovi drugi drumski razbojnici

zdravki borasu puna podrska iz graba od specijalaca koji su u mirovini vrsto radi svoj posa a nemoj se sekirati na komentare od dusmana

Od ovih silnih kriterija trebali su stavit samo jedan VEZE I VEZICE..stize novi 15 Hdz uhljeba i to je najmanje 100 novi glasova koje nose ti [ * neprimjereno * ]ci sto ce upast i njihove obitelji

Di su Torbe sa Bijače Satovi i ostalo jeste razdužili u stanici aaa il ste prodali aaaa

Makso je dobar kakvi ima .Di su ovi drugi što iskaču iz buseva za cvaju .Pokvarili i ove mlade uzase pa i oni postali razbojnici po putu

Raspisite natjecaj ko najbolje prima mito

MUP ZHŽ raspisao natječaj za 15 novih policijskih službenika
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Kad Zoki prekuca igricu Igor Božović | bljesak.info
ljubuski.info
Marka po marka - televizija! Zoran Kolobara | hercegovina.info
ljubuski.info
Dobro nam je kakvi smo Boris Čerkuč | bljesak.info
ljubuski.info
Ljubav i mržnja u službi krupnog kapitala Emil Karamatić | Republika

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari