Poticaje će morati vratiti 21 mali gospodarstvenik

ljubuski.info

Vlada FBiH je, radi realizacije programa "Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta" na jučerašnjoj sjednici odobrila Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta utrošak proračunskih sredstava za 2018. godinu u iznosu od 2.000.000 KM. Ovaj iznos bit će plasiran preko Razvojne banke Federacije BiH, na revolving osnovi i s rokom povrata do 2030. godine.

Kreditni poticaji, kao državna pomoć male vrijednosti, bit će dodjeljivani na razdoblje do sedam godina, s dvogodišnjim počekom i kamatnom stopom od jedan posto.
Do utvrđenog roka povrata neutrošena i sredstva od naplaćenih glavnica iz plasiranih kredita bit će plasirana pod istim uvjetima. Cilj kreditnog programa je financijska podrška subjektima malog gospodarstva kojima su dodatna ulaganja u osnovna sredstva nužna za produktivnije poslovanje i rast gospodarskih aktivnosti, navedeno je iz Vlade FBiH.

Dodatna ulaganja će omogućiti pokretanje nove i održavanje postojeće proizvodnje, pružanje usluga, veće iskorištavanje kapaciteta, održavanje postojećih radnih mjesta, očuvanje postojećeg broja subjekata malog gospodarstva, prevladavanje negativnih učinaka ekonomske krize i novo zapošljavanje. Javni natječaj za dodjelu sredstava raspisat će Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta.

Na ovoj sjednici je usvojeno izvješće o utrošku i učincima dodijeljenih poticajnih financijskih sredstava utvrđenih proračunom FBiH za 2016. godinu, u kojoj je Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta za ove namjene bilo odobreno 4.944.000 KM. Uz ova sredstva, kroz tekuće transfere drugim razinama vlasti je za izgradnju poduzetničkih zona odobreno 1.000.000 KM, a resorno ministarstvo je, u suradnji s UNDP-jem, osiguralo i dodatnih 354.822,93 KM. Dodjela poticaja u 2016. godini bila je planirana za realizaciju dvanaest projekata, pri čemu su za izgradnju poduzetničkih zona dodijeljena sredstva za deset općina u ukupnom iznosu od 1.354.822,93 KM.

Grant sredstva od 3.903.350 KM, dodijeljena za 546 korisnika i usmjerena kroz razvojne projekte subjekata malog gospodarstva, znatno su utjecala na stvaranje poboljšanje ugodnog poduzetničkog okruženja, što je rezultiralo povećanjem zaposlenosti, izvoza, produktivnosti, skladnijeg gospodarskog razvoja, kvalitete i konkurentske sposobnosti, kao i razvojem djelatnosti koje ne zagađuju okoliš.

Na osnovi dosad dostavljenih izvješća i izvršenom nadzoru o utrošku dodijeljenih sredstava, utvrđeno je da je od 546 korisnika izvješća o utrošku dostavio 531. Od toga je 501 izvješće ocijenjeno zadovoljavajućim.

Od 45 korisnika poticajnih sredstava, čija su izvješća nezadovoljavajuća, za 21 korisnika je Povjerenstvo za nadzor predložilo pokretanje postupka raskida ugovora i povrata ukupnih ili dijela neopravdanih sredstava u ukupnom iznosu od 126.737,01 KM, te izricanje zabrane pristupa sredstvima Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta u idućih pet godina.

Mar

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari