Donosimo sva imena kandidata s liste HDZ-a BiH i koalicije stranaka HNS-a

ljubuski.info

Na listi HDZ-a BiH i koalicije stranaka HNS-a za Parlament BiH nalazi se ukupno 55 kandidata. ZDŽ i SBŽ daju 11 kandidata za ovu listu, PŽ, TŽ i Distrikt Brčko 10, USŽ i HBŽ 8, jednako kao i HN i ZH županija, dok je ispred Sarajevske i BP županije na ovoj listi troje kandidata. Iz dviju izbornih jedinica u RS-u stranke okupljene oko HNS-a imaju ukupno 11 kandidata.

Liste HDZ-a BiH i stranaka okupljenih oko Hrvatskog narodnog sabora na listopadskim Općim izborima u BiH.

Zastupnički Dom Parlamentarne Skupštine Bosne I Hercegovine

511 - Izborna Jedinica 1 - Unsko - Sanska I Hercegbosanska Županija

 1. Borjana Krišto
 2. Jozo Bagarić
 3. Mario Bagarić
 4. Marijana Vrdoljak
 5. Božidar Kasalo
 6. Petar Radoš
 7. Tomo Jurić
 8. Anita Grgić

512 - Izborna Jedinica 2- Hercegovačko - Neretvanska I Zapadnohercegovačka Županija

 1. Predrag Kožul
 2. Darijana Katić
 3. Bariša Čolak
 4. Josip Grubeša
 5. Ljilja Zovko
 6. Mario Karamatić
 7. Slađan Bevanda
 8. Mirjana Džajić

513 - Izborna Jedinica 3 - Sarajevska I Bosansko - Podrinjska Županija

 1. Tatjana Lučić
 2. Dragan Pranjić
 3. Boro Barbir

514 - Izborna Jedinica 4 - Zeničko - Dobojska I Srednjobosanska Županija

 1. Nikola Lovrinović
 2. Marina Pendeš
 3. Mirjana Plavčić
 4. Tanja Radoš Kosić
 5. Igor Blažević
 6. Mirjana Medić
 7. Drago Vrbić
 8. Nikola Grubešić
 9. Miroslav Šoko
 10. Branko Golub
 11. Ljerka Marić

515 - Izborna Jedinica 5 - Posavska, Tuzlanska Županija I Brčko Distrikt

 1. Mijo Matanović
 2. Anka Stanić
 3. Pero Gudeljević
 4. Ružica Šapina
 5. Mato Brkić
 6. Magdalena Vidaković
 7. Đuro Delić
 8. Pejo Banović
 9. Katarina Vinković
 10. Josip Vidović

Izborne Jedinice Iz Republike Srpske

521 - Izborna Jedinica 1

 1. Dragan Juričević
 2. Ljiljana Došen
 3. Stipo Ojdanić
 4. Marica Debeljak
 5. Marko Lukenda
 6. Mihajlo Meštrović
 7. Dražen Briševac
 8. Marija Rapo

522 - Izborna Jedinica 2

 1. Ivana Nadarević
 2. Marijan Jović
 3. Pero Josipović

533 - Izborna Jedinica 3

Nema Prijedloga.

Zastupnički Dom Parlamenta Federacije Bih

401 - Izborna Jedinica 1 - V.Kladuša, Cazin, Bihać, Bos.Krupa, Bužim, Bos.Petrovac, Sanski Most, Ključ - (Unsko-Sanska Županija)

 1. Mate Šimić

402 - Izborna Jedinica 2 - Odžak, Domaljevac - Šamac, Orašje, Gradačac, Doboj Istok, Gračanica I Brčko (Fbih) - (Posavska Županija I Brčko Distrikt)

 1. Marijan Klaić
 2. Delfa Dejanović
 3. Darko Kasap
 4. Lucija Matić
 5. Damir Živković
 6. Danijela Peranović
 7. Šimo Filipović
 8. Marko Maroš
 9. Luja Krištić Tomašević
 10. Marijan Mijatović

403 - Izborna Jedinica 3 - Lukavac, Srebrenik, Tuzla, Čelić - (Tuzlanska Županija)

 1. Mijo Krešić
 2. Jasminka Mijatović
 3. Tomislav Tomić
 4. Ljubica Šimić
 5. Marica Fakaš
 6. Mirko Pavlović

404 - Izborna Jedinica 4 Banovići, Teočak, Živinice, Kalesija, Sapna, Kladanj - (Tuzlanska Županija)

 1. Zvonko Đaković
 2. Maja Grgić Putica
 3. Božo Divković

405 - Izborna Jedinica 5- Žepče, Zenica, Zavidovići, Usora, Tešanj, Maglaj, Doboj Jug - (Zeničko-Dobojska Županija)

 1. Josip Martić
 2. Ivana Marinović
 3. Oliver Radoš
 4. Anita Paurić
 5. Nevenko Grlić
 6. Anto Pešić
 7. Ivan Antunović
 8. Anita Antolović
 9. Mirjana Krajina
 10. Zlatko Jelić
 11. Marjana Juranović
 12. Ivan Tomić
 13. Ivana Širić

406 - Izborna Jedinica 6 - Kakanj, Vareš, Olovo, Visoko, Breza- (Zeničko-Dobojska Županija)

 1. Zdravko Marošević
 2. Nataša Šarić
 3. Nikola Šimić
 4. Mario Mirčić
 5. Vedrana Mirčić
 6. Zvjezdana Ivanković
 7. Ivan Miletović
 8. Ivica Petrović

407 - Izborna Jedinica 7 - Hadžići, Ilidža, N.G. Sarajevo, Trnovo (Fbih), Pale (Fbih), Foča (Fbih), Goražde- (Sarajevska Županija)

 1. Biljana Baban
 2. Miro Marković
 3. Patrik Mišković

408 - Izborna Jedinica 8 - Jajce, Dobretići, D.Vakuf, Travnik, Bugojno, Uskoplje, N.Travnik,Vitez, Busovača, Fojnica, Kiseljak, Kreševo (Srednjobosanska Županija)

 1. Marinko Čavara
 2. Lidija Bradara
 3. Boris Marijanović
 4. Feliks Vidović
 5. Ankica Kolar Jurčević
 6. Matea Cakalin
 7. Ivo Šimunović
 8. Marin Novaković
 9. Dražana Solomun
 10. Miroslav Zelić
 11. Ankica Dujmović
 12. Jakov Gavran
 13. Greta Kuna
 14. Zoran Marković

409 - Izborna Jedinica 9 - Mostar, Čapljina, Čitluk, Stolac, Rama, Neum, Konjic, Jablanica, Ravno - (Hercegovačko-Neretvanska Županija)

 1. Jelka Milićević
 2. Mladen Bošković
 3. Goran Opsenica
 4. Ivan Musa
 5. Ivona Raguž
 6. Mario Mikulić
 7. Marin Barbarić
 8. Romelabagarić
 9. Marinka Majstorović
 10. Oliver Soldo
 11. Zorica Grgić

410 - Izborna Jedinica - Posušje, Ljubuški, Grude, Široki Brijeg - (Zapadnohercegovačka Županija)

 1. Stanko Musa
 2. Franka Zorić
 3. Viktor Kvesić
 4. Ivica Pavković
 5. Žana Primorac
 6. Dario Knezović
 7. Frano Glavaš
 8. Erina Lasić

411 - Izborna Jedinica 11 - Centar Sarajevo, Stari Grad Sarajevo, Novo Sarajevo, Vogošća, Ilidža - (Sarajevska Županija)

 1. Hrvoje Milošević
 2. Nada Spasojević
 3. Igor Radovanović

412 - Izborna Jedinica 12 - Livno, Kupres, Tomislavgrad, Glamoč,, Drvar, B. Grahovo - (Hercegbosanska Županija)

 1. Petar Galić
 2. Dubravko Brdar
 3. Ilijana Dronjić
 4. Zvonimir Pavić
 5. Milica Skočibušić
 6. Mario Lovrić
 7. Ante Baković
 8. Josipa Gačić

Skupštine Županija U Federaciji Bih - 201 - Izborna Jedinica 1 Nsko - Sanska Županija

 1. Tomislav Dujmović
 2. Jozo Ćurić
 3. Marija Bubulj
 4. Saša Sokač
 5. Ana Šimić
 6. Milan Klepić
 7. Stjepan Vujić
 8. Sanja Sokač
 9. Martina Jurić
 10. Vedran Mihić

202 - Izborna Jedinica 2- Posavska Županija

 1. Đuro Topić
 2. Nada Ćulap
 3. Nataša Oršolić
 4. Željko Ćošković
 5. Ilija Ilić
 6. Ana Andrić
 7. Ilija Benković
 8. Ivo Bilušić
 9. Anita Mikić
 10. Blaž Župarić
 11. Tanja Dominiković
 12. Dragan Guberac
 13. Barbara Ćošković
 14. Joso Marković
 15. Pero Radić
 16. Katarina Orkić
 17. Vidan Vidović
 18. Danica Ilić
 19. Miroslav Piljić
 20. Marijan Kopić
 21. Marijana Baotić
 22. Marko Barukčić
 23. Mandica Špionjak
 24. Mijo Oršolić
 25. Božo Benić
 26. Đurđica Oršolić

203 - Izborna Jedinica 3 - Tuzlanska Županija

 1. Danijel Nikolić
 2. Suzana Petrović
 3. Ivica Kovačević
 4. Mladen Mišić
 5. Vesna Mijić
 6. Nikica Vidović
 7. Marijan Šimić
 8. Maja Pođanin
 9. Ivona Banović
 10. Vinko Pavlović
 11. Božana Vilušić
 12. Jozo Tunjić
 13. Ljubica Stijepić
 14. Dražen Divković
 15. Marinko Mišić
 16. Nataša Pavić
 17. Denis Žepić
 18. Gordana Vareškić
 19. Božo Jurić
 20. Ilija Stojak
 21. Jadranka Semunović
 22. Ivo Marković
 23. Marica Galušić
 24. Željko Pavljašević
 25. Ilija Lučić
 26. Lucija Mazić
 27. Zoran Banović
 28. Gorica Šojić
 29. Mario Brčina
 30. Ivan Mišić
 31. Sanja Pavičić
 32. Branislav Simić
 33. Marina Stjepanović
 34. Dražan Vilušić

204 - Izborna Jedinica - Zeničko - Dobojska Županija

 1. Ivo Tadić
 2. Vedrana Dugonjić
 3. Pero Mamić
 4. Andrej Kajić
 5. Sandra Komšo
 6. Josip Dujmović
 7. Damir Jukić
 8. Marina Penava
 9. Gordana Ćurić
 10. Anto Matić
 11. Ema Petrović
 12. Ivica Penić
 13. Slavica Andrić Šajinović
 14. Goran Tokić
 15. Kristijan Žepačkić
 16. Kristina Sinanović
 17. Dario Krajina
 18. Darjana Grgić
 19. Ivo Majstorović
 20. Igor Šimić
 21. Marina Jorgić
 22. Dragan Janko
 23. Suzana Jonjić
 24. Goran Tadić
 25. Boris Sović
 26. Ana Katić Duvnjak
 27. Ernest Zakušek
 28. Ilijana Gavran Radojević
 29. Zoran Lučić
 30. Ivo Suvala
 31. Pava Martinović
 32. Goran Jurić
 33. Marija Jozić
 34. Robert Bošnjak
 35. Antonio Šimunović
 36. Dragana Jurić
 37. Vedran Lovrić
 38. Jozefina Grgić
 39. Nikola Dadić

206 - Izborna Jedinica 6- Županija Središnja Bosna

 1. Ilija Nakić
 2. Zdenka Džambas
 3. Josip Kvasina
 4. Suzana Krišto
 5. Marko Saraf
 6. Dajana Maros
 7. Dražen Matišić
 8. Anto Lozančić
 9. Antonija Miličević
 10. Zdenko Antunović
 11. Vlatka Lukić
 12. Marijo Bošnjak Matić
 13. Boris Bilić
 14. Ružica Elez
 15. Suzana Barić
 16. Dejan Štekić
 17. Branko Stanić
 18. Ivana Smoljo
 19. Tadija Šugić
 20. Igor Vrljić
 21. Klaudija Kuliš
 22. Olivija Vukoja Bradara
 23. Dragana Lujanović
 24. Ivo Čakarić
 25. Niko Grganović
 26. Ljiljana Pranjković Kovač
 27. Mladen Čelina
 28. Ana Novaković
 29. Anto Frljić
 30. Nikolina Bikić
 31. Lidija Kasalo
 32. Bojan Petrović
 33. Mira Injić
 34. Josip Tolo
 35. Ivan Sajević

207 - Izborna Jedinica 7- Hercegovačko - Neretvanska Županija

 1. Nevenko Herceg
 2. Iva Raguž
 3. Tomislav Martinović
 4. Zora Dujmović
 5. Đuro Prkačin
 6. Julineta Jurić
 7. Damir Džeba
 8. Slavko Bilić
 9. Vera Konjevod
 10. Milica Pehar
 11. Marija Bošković
 12. Andrea Pehar
 13. Stana Burić
 14. Dejan Kvesić
 15. Ivan Fofoić
 16. Monija Jarak
 17. Damir Antunović
 18. Danijela Škegro
 19. Robert Jurković
 20. Igor Lončar
 21. Andrea Šunjić Bernadić
 22. Daniel Babić
 23. Ana Groznica
 24. Danijel Martinčić
 25. Kažimir Milićević
 26. Jelena Buljubašić
 27. Hrvoje Šimunović
 28. Danijela Juko
 29. Dalibor Drlje
 30. Boris Orenčuk
 31. Mateja Ilić
 32. Dražan Krešić
 33. Ita Pandža

208 Izborna Jedinica 8- Zapadnohercegovačka Županija

 1. Zdenko Ćosić
 2. Ivana Barišić
 3. Ivan Leko
 4. Zdravko Bešlić
 5. Klaudija Skoko
 6. Toni Kraljević
 7. Damir Jurišić
 8. Ružica Mikulić
 9. Žana Miličević
 10. Tomislav Mandić
 11. Ivana Zrimšek Šaravanja
 12. Ivan Jelčić
 13. Marija Iličić
 14. Stjepan Vlašić
 15. Ivo Sesar
 16. Ružica Galić
 17. Stipe Bešlić
 18. Jelena Hrkać
 19. Milan Ševo
 20. Tomislav Pejić
 21. Tanja Grbešić
 22. Marko Radić
 23. Marija Kikaš
 24. Rajko Grbešić
 25. Ivan Damjanović

209 Izborna Jedinica 9- Sarajevska Županija

 1. Dražen Trlin
 2. Ana Rašo
 3. Zdenko Marković
 4. Adrijana Zarinković
 5. Dragana Pranjić
 6. Ivon Jerković
 7. Ela Kramar
 8. Danijel Ljubas
 9. Vesna Alagić
 10. Zlatko Bodulušić
 11. Dijana Tomić
 12. Danijel Milićević
 13. Kristina Pušić
 14. Stjepan Pocrnja
 15. Zvonko Čolo
 16. Andrea Konjević
 17. Vinko Potocki
 18. Valentina Pranjić
 19. Roman Šikić
 20. Antonio Bošković
 21. Andrea Marjanović
 22. Antonio Ilić
 23. Željka Ergelašev
 24. Mijo Milos
 25. Željko Kapaleti
 26. Žana Čolo
 27. Zoran Herceg
 28. Ana Marić
 29. Drago Perić
 30. Davor Barbir
 31. Jelena Čelan Kristan
 32. Alen Šljivo
 33. Mirjana Suljević
 34. Zvonko Iljkić

210 Izborna Jedinica 10 - Hercegbosanka Županija

 1. Ivan Jozić
 2. Anita Batarilo
 3. Ivan Ivić
 4. Tihana Krželj
 5. Stipan Šarac
 6. Stipo Pelivan
 7. Ivana Dodig
 8. Branko Krišto
 9. Ivana Mišić
 10. Dragan Konta
 11. Sanja Karadža
 12. Robert Bagarić
 13. Kristina Bulić
 14. Ivica Kovačević
 15. Darko Sarić
 16. Antonija Mihaljević
 17. Ognjen Krivošić
 18. Tonka Zrno
 19. Mladen Šarić
 20. Josip Mioč
 21. Biljana Dumančić
 22. Darko Perković
 23. Ivana Perković
 24. Ante Tadić
 25. Dražen Mihaljević
 26. Andrea Mladina
 27. Ante Bokanović
 28. Josipa Šimić
 29. Ivan Tomić
 30. Ivan Vujeva

Glas naroda

A tugoooo moja! Koja mašinerija! Ni Hitler se nije ovako organizirao i uvukao čambre u svaki nivo društva!

obična septička jama.

Sa dušom se rastaje ali vlast ušla u krvožilni sustav. Göring je mala beba za ove tipove.

Mirjana Dzajic....sposobna zena??? Ispovidi se ..prikrsti odmakni se od ovoga ..drzi se obitelji svoje...

koliko su oni obitelji uništili najbolje da im ljudi spomenike dižu. aj sidi i ispovidaj se svaki dan kod drage čolaka.

Okani se mirjane ona zna

Toooooooo pajdooo potpisujem,nek si joj rekao,ma sta ce ona vidit majketi,samo ceste jos gore ocrnit

Ako želite uništiti neku zemlju samo pošaljite njih.Ovo je najmoćnije tajno oružje.

Barisa Čolak udbas neda se sa državni jasala

Ne daju braniteljima crkavicu a oni bi na proračun FBiH svi

Jugoslaven njemu ne smi rič reć, rodijak Stanko iz Belgrada vodi partiju priko Bališe.

svidile se krmenujin mekinje a šta drugo o ni znaku osim pljačke ovog naroda

Dolazi egzodus Hrvata iz BiH

Tko su ovi Jelčić i Radić iz Ljubuškoga ?

Je im dobro u BiH da su se svi clanovi HDZ-a kandidirali za nesto

čudi me nema na listi specijalizanta za upravne odbore ( dobro plaćene )
dr landeke. valjda se nahapa, što bi drugo bilo

valjda sada na liste ne primaju debele gu dine, biće zato nema Landeke i Markotića.

Vidi Milan Sevo ubacio ga brajo Ivan sada u politiku kada je vagnio central osiguranje.
Sada ce opet ovi sto su prije vukli za ruku da osiguras auto sada ce te vuci za milancetov glas.(a ti sto su potrckala su naj veci klosari i problemi bili u svoje vrjeme)

Uništili bi Ameriku za četri godine a kamoli bih

More li Jozo Barisic na listu on vam je dobar za prodavanje magle

Osim na Bučinama sada će ga partija uhljebiti u još jednu ustanovu, prijavio se siročić preko federalnog ministarstva rada i socijalne skrbi.

Dosad nismo imali listu najvećih budala ali evo odkad objavise ovo napokon imamo-savjet-okanite se corava posla-ko jos normalan idje glasat???ni posla ni penzija ni socijalne pomoći da valja ako se neces nekom do ramena uvuc u g........ Ma sta cete prominit u Ljubuskog?sve odreda [ * neprimjereno * ],muljatori i lazovi!Na pojedinim dionicama ceste ti triba traktor kako ja extra zakrpljena(lopatom oni sebi kršili krov dabogda i prisli tockom kako i rupe krpe)a o busljagi dane govorimo?onu jednu smokvi svak zaobilazi na kocusi dok jednom neko ne pogine nece je niko odsic,cesta za ceveljusu je vrhunska a tek putokazi?ko nezna dije bgm nece ni Mac a govorimo o turizmu?ma sramite se svi odreda,dok jos morete skinite ime s liste-DA VAS NAROD NEPLJUJE KAD PRODJETE GRADOM

Ljudi moji, treba izaći na izbore i satrati im glavu ko zmiji inače smo gotovi!! Milion KM sa Županije braniteljima??? Kome??? Žutom i takvima??? Grome iz vedra neba di si, što nebubaš?

Svako drudo iz UDBA ške obitelji ljudi moji pa zar smo opet na dnu.Koda je Mula Grbavac na vlasti

evo uhljeba di su ovi ratovali-ovo su novi gladni paraziti

Donosimo sva imena kandidata s liste HDZ-a BiH i koalicije stranaka HNS-a
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari