Nema političke volje za borbu protiv korupcije

ljubuski.info

Korupcija je rak-rana poratnog bh. društva koja ga izgriza u svim porama, ali bez obzira na to nikada nije bilo političke volje krenuti u istinsku borbu s ovom pošasti.

Tako nam iz Agencije za Agencija za spriječavanje korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH kažu da je od osnivanja Suda BiH do danas doneseno svega 136 presuda za korupciju. Isto tako, nedavno je OESS objavio izvještaj u kojem se navodi kako se visoka korupcija najmanje procesuira u BiH, odnosno da su u većini slučajeva oslobađajuće presude za takozvanu visoku korupciju. S druge strane, kada je riječ o djelima sitne korupcije većinom su izrečene osuđujuće presude.
Osim toga, kada uzmete u obzir činjenica da je prošlo više od dvije godine od usvajanja izvještaja GRECO-a u kojem su preporuke, a da niti jedna od ukupno 15 preporuka nije potpuno provedena, odnosno da u vezi sa četiri preporuke apsolutno ništa nije urađeno, sasvim je jasno da u zakonodavnim i pravosudnim strukturama u BiH ne postoji spremnost da nešto u tim oblastima bude promijenjeno, kažu iz Agencije.

Bez napretka

Nadalje, ističu kako i sama činjenica da Povjerenstvo za sukob interesa u ovoj godini nije održalo niti jednu sjednicu, jer nije bilo kvoruma, dovoljno govori o tome da je vrlo teško očekivati bilo kakav napredak kada je riječ o poboljšanju stanja u oblasti sukoba interesa. Dodaju kako je slična situacija i s ostalim oblastima, gdje po svemu sudeći postoji samo deklarativno, ali ne i suštinsko opredjeljenje za reformama i napretkom zemlje.
Prema posljednjem Indeksu percepcije korupcije za 2017. godinu koju je objavio Transparency International BiH, BiH se trenutno nalazi na 91. mjestu od ukupno 180. zemalja. Sadašnji rezultati u usporedbi sa prethodnim indeksom percepcije korupcije pokazuju da je BiH nazadovala u odnosu na prethodnu godinu. S obzirom na to da većina zemalja Europske unije ima vrlo nizak stupanj korupcije, možemo reći da je BiH još uvijek prilično daleko od zemalja EU kada je u pitanju borba protiv ove pošasti, ističu iz Agencije.

Kada je riječ o napretku u posljednjih nekoliko godina, Agencija je više puta inicirala uspostavljanje tijela za sprječavanje korupcije u BiH gdje nisu bila formirana, kreirala preporuke za njihovo formiranje, inicirala procjenu njihovih potreba, te kreirala određene projekte kako bi se osigurala sredstava za ispunjavanje aktivnosti koje zahtijevaju međunarodnu pomoć. S tim u vezi, organizirane su i brojne konferencije, okrugli stolovi, radionice i edukacije za predstavnike svih nivoa vlasti u BiH. Zahvaljujući inicijativama, preporukama, davanju mišljenja i drugim aktivnostima koje je pokrenula Agencija, formirano je 13 tijela za sprečavanje korupcije, usvojeno je osam Strategija za borbu protiv korupcije i deset akcijskih planova za provedbu Strategija na svim razinama vlasti u BiH.

Pomoć EU

Uz sve navedeno, iz Agencije ističu kako EU pruža stalnu podršku BiH na putu europskih integracija, naročito kada je riječ o u učinkovitoj borbi protiv korupcije. Bez međunarodne podrške, Agencija i tijela za sprečavanje korupcije na svim razinama vlasti u BiH ne bi bili u mogućnosti prezentirati antikorupcijske napore koje poduzimaju.

Spriječavanje i suzbijanje korupcije zahtijevaju punu pažnju od samog početka u procesu pristupanja EU, a otvaranje pojedinačnih poglavlja EU će se zasnivati na konkretnim rezultatima. Instrumenti pristupne pomoći svojim konkretnim projektnim rješenjima u velikoj mjeri doprinose jačanju kapaciteta svih ključnih partnera u oblasti borbe protiv korupcije.
Bezrezervna podrška Europske unije BiH i ovoj agenciji za nas predstavlja obavezu da nastavimo putom kojim smo krenuli. To se, prije svega, odnosi na provođenje i nadzor nad provođenjem strateških antikorupcijskih dokumenata, kao i ispunjavanje drugih antikorupcijskih obaveza koje stoje pred ovom institucijom, kazali su iz Agencije.

Dragan Bradvica | Dnevni list

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Kada ovce utihnu Ružica Zeljko
ljubuski.info
Kad Zoki prekuca igricu Igor Božović | bljesak.info
ljubuski.info
Marka po marka - televizija! Zoran Kolobara | hercegovina.info
ljubuski.info
Dobro nam je kakvi smo Boris Čerkuč | bljesak.info

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari