Vlada za zapošljavanje nije dala ni pola obećanog novca

ljubuski.info

Tvrdnje federalne Vlade o tome kako je Uredba o poticanju zapošljavanja koja se provodila u 2016. i 2017. godini odličan potez kojim su uspjeli zaposliti na tisuće ljudi i nije u potpunosti istinita, pokazala je revizija stanja u Ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta koje je bilo zaduženo za provedbu iste.

Revizori u dijelu koji se bavi Uredbom navode kako je tekući transfer za financiranje prvog zapošljavanja i samozapošljavanja iskazan u iznosu od 15.625.314 KM , što u odnosu na planiranih 19.000.000 KM predstavlja izvršenje od 82,23 posto. Podsjećaju kako se navedeni transfer realizira od 2016. godine, putem Federalnog zavoda za zapošljavanje i županijskih službi za zapošljavanje. Pojašnjavaju i to kako su se poticajne mjere odnosila na poslodavce u privatnom sektoru i samozapošljavanje osoba, kao i to da je poslodavac koji zaposli nezaposlenu osobu i osoba koja se sama zapošljava, nezavisno o stupnju stručne spreme na razdoblje od 12 mjeseci, ima pravo na refundiranje u iznosu od 578 KM mjesečno po osobi, ili 6.936 KM za godinu. Radni odnos zaposlenika treba trajati koliko i razdoblje za koji se osigurava subvencija, odnosno maksimalno još godinu dana nakon isteka subvencije.

Manje novca

U obavljenoj reviziji za 2016. godinu revizori su konstatirali kako je s poslodavcima po osnovu primjene Uredbe o zapošljavanju zaključeno 2.678 ugovora, ukupne vrijednosti 25.875.358 KM, po kom osnovu su isti trebali izvršiti upošljavanje 3.787 osoba. Od ugovorenih 25.875.358 KM, Ministarstvo je poslodavcima na teret fiskalne 2016. godine refundiralo sredstva u iznosu od 8.036.390 KM, odnosno sve pristigle obrađene naloge za plaćanje od strane Federalnog zavoda do 31.01.2017. godine. U 2017. godini Ministarstvu su prvobitno bila odobrena sredstva od 30.000.000 KM, od čega 17.838.969 KM za izmirenje preostalog dijela ugovorenih obaveza i ostatak za nastavak aktivnosti.

S tim u vezi navodimo da je Vlada FBiH 16.02.2017. godine donijela Odluku kojom je usvojila Program utroška sredstava "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - financiranje prvog zapošljavanja i samozapošljavanja". Obavljenom revizijom smo utvrdili da je Ministarstvo u 2017. godini nastavilo samo sa izmirenjem obaveza po zaključenim ugovorima na osnovu Javnog poziva iz 2016. godine i to po redoslijedu kako su iste dospijevale za plaćanje. Za preostali dio sredstava, iako je programom utroška sredstava bilo predviđeno, Federalni zavod nije ni raspisivao Javni poziv u 2017. godini, za što Ministarstvo nije dalo nikakva obrazloženja niti je prezentiralo adekvatnu dokumentaciju osim činjenice da je navedena pozicija rebalansom proračuna FBiH za 2017. godinu smanjena na 19.000.000 KM, navodi se u revizorskom izvješću.

Prema prezentiranim podacima, Ministarstvo je za financiranje prvog zapošljavanja i samozapošljavanja, u skladu s odredbama Uredbe o zapošljavanje, u 2017. godini poslodavcima doznačilo sredstva u iznosu od 15.671.893 KM, što zajedno sa realiziranim iznosom od 8.036.390 KM na teret fiskalne 2016. godine predstavlja ukupan iznos od 23.708.283 KM (ugovoreno 25.875.378 KM). Razlika između ugovorenog i realiziranog iznosa će se poslodavcima doznačiti na teret ovogodišnjeg proračuna.

Nedovoljna realizacija

U zaključcima federalni revizori naglašavaju kako su ministarstvo, Porezna uprava, županijski zavodi i mnogi drugi bili nadležni za nadzor nad provedbom ovog izuzetno važnog projekta, ali kako navedene institucije nisu dobro obavile svoj posao.
Izvršenim kontrolama na terenu utvrđeno je da određeni broj poslodavaca nije ispoštovao ugovorene odredbe zbog čega je do 31.12.2017. godine pokrenuta procedura raskida 56 potpisanih ugovora po kom osnovu je poslodavcima utvrđena obaveza povrata 331.070 KM u proračun FBiH, od čega je u 2017. godini vraćeno 97.443 KM, navodi se u izvješću.

Revizori nastavljaju kako su konstatirali i da 35 poslodavaca nakon potpisivanja ugovora u vrijednosti od 335.797 KM nisu ni započeli njihovu realizaciju do 31.12.2017. godine, zbog čega su ugovori sa istima raskinuti, a kako na osnovu istih nije bilo isplate poticajnih sredstava, nema ni obaveze povrata istih.
Imajući u vidu naprijed navedeno, utvrdili smo da je vrijednost zaključenih ugovora za poticaj zapošljavanju sa 25.875.378 KM smanjena za vrijednost raskinutih ugovora na 25.539.561 KM, međutim nismo mogli kvantificirati točan broj novouposlenih osoba obzirom da se navedeno odrazilo na početni broj od ugovorenih 3.787 osoba, zaključak je revizije.

Podsjećaju na koncu kako su federalne institucije u 2016. i 2017. imale na raspolaganju značajna sredstva za ovu namjenu, a da su realizirale samo 23,7 milijuna maraka, odnosno 47 posto sredstava koja su obećana na početku.
Na kraju se može zaključiti da realizacija Programa utroška sredstava usvojenih od strane Vlade FBiH nije bila na zadovoljavajućoj razini, što upućuje na slabosti poduzetih mjera i aktivnosti od strane Ministarstva i svih ostalih institucija koje su sudjelovale u realizaciji ovog transfera, jasni su revizori.

Vanja Bjelica-Čabrilo | Dnevni list

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari