Javni natječaj za prijem vježbenika u Vladi Zapadnohercegovačke županije

ljubuski.info

Na temelju članka 37. stavak (2) Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Zapadnohercegovačkoj županiji ("Narodne novine Zapadnohercegovačke županije", broj: 16/08 i 14/13) i članka 8. stavak (1) Odluke o programu zapošljavanja vježbenika u 2018. godini u županijskim tijelima uprave, županijskim upravnim organizacijama i drugim službama i tijelima Zapadnohercegovačke županije broj: 01-227-4/18-101 od 12. travnja 2018. godine, Vlada Zapadnohercegovačke županije objavljuje:

Javni natječaj

za prijem vježbenika u Vladi Zapadnohercegovačke županije

 1. Vježbenik-SSS-ekonomska škola-smjer ekonomist- (jedan) izvršitelj
 2. Vježbenik-SSS-ekonomska škola-smjer komercijalist-(jedan) izvršitelj

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 24. Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Zapadnohercegovačkoj županiji ("Narodne novine Zapadnohercegovačke županije", broj: 16/08 i 14/13), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane člankom 7. Odluke o programu zapošljavanja vježbenika u 2018. godini u županijskim tijelima uprave, županijskim upravnim organizacijama i drugim službama i tijelima Zapadnohercegovačke županije broj: 01-227-4/18-101 od 12. travnja 2018. godine.

Napomena: Radni odnos sa vježbenikom zasniva se na razdoblje od 6 (šest) mjeseci.

Opći uvjeti predviđeni čl. 24. Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Zapadnohercegovačkoj županiji ("Narodne novine Zapadnohercegovačke županije", broj: 16/08 i 14/13):

 • da je državljanin BiH
 • da je punoljetan
 • da ima opću zdravstvenu sposobnost potrebnu za obavljanje poslova vježbenika
 • da ima vrstu i stupanj stručne spreme koji se traži ovim natječajem
 • da nije obuhvaćen odredbom članka IX. točka1 . Ustava Bosne i Hercegovine.

Posebni uvjeti predviđeni člankom 7. Odluke o programu zapošljavanja vježbenika u 2018. godini u županijskim tijelima uprave, županijskim upravnim organizacijama i drugim službama i tijelima Zapadnohercegovačke županije broj: 01-227-4/18-101 od 12. travnja 2018. godine:

 • da je bez radnog iskustva u struci za koju se školovao
 • da je prijavljen na evidenciji Službe za zapošljavanje Zapadnohercegovačke županije prije dana podnošenja prijave Vlade Zapadnohercegovačke županije na Javni poziv Federalnog zavoda za zapošljavanje
 • da ima završenu SSS/IV stupanj stručne spreme-ekonomska škola-smjer ekonomist, odnosno SSS/IV stupanj stručne spreme-ekonomska škola-smjer komercijalist
 • da je nezaposlena osoba dobi do 30 godina.

Uz Prijavu na Javni natječaj, koja treba sadržavati kraći životopis, adresu i kontakt telefon, kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta traženih natječajem, kandidat je dužan priložiti sljedeće dokumente:

  Uvjerenje o državljanstvu ili ovjerena preslika CIPS-ove iskaznice,
 • Izvadak iz matične knjige rođenih,
 • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
 • Svjedodžba o završenoj stručnoj spremi (nostrificirana svjedodžba, ukoliko škola nije završena u BiH ili je svjedodžaba stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ-a, a nakon 6.4.1992. godine),
 • Izjavu kandidata na nije obuhvaćen odredbom čl. IX 1. Ustava BiH,
 • Uvjerenje Službe za zapošljavanje Zapadnohercegovačke županije o duljini trajanja nezaposlenosti nakon stjecanja stručne spreme, iz koje je vidljivo da je kandidat prijavljen na evidenciju Službe prije 27.2.2018. godine, kao dana podnošenja prijave Vlade Zapadnohercegovačke županije na Javni poziv Federalnog Zavoda za zapošljavanje (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Službe),
 • Izjava kandidata ovjerena kod nadležnog tijela da nema radnog iskustva/staža u struci.

Sva tražena dokumentacija dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji i ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana posljednje objave ovog natječaja u dnevnom tisku.
Izabrani kandidat dužan je dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (original ili ovjerena kopija ne starije od tri mjeseca od dana posljednje objave ovog natječaja u dnevnom tisku).
Sve prijave i tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana posljednje objave ovog natječaja u dnevnom tisku na adresu:

Vlada Zapadnohercegovačke županije
Stjepana Radića 37b
88220 Široki Brijeg
s naznakom:

Javni natječaj
za prijem vježbenika u Vladi Zapadnohercegovačke županije
Vježbenik-SSS-ekonomska škola-smjer ekonomist"

ili

Javni natječaj
za prijem vježbenika u Vladi Zapadnohercegovačke županije
Vježbenik-SSS-ekonomska škola-smjer komercijalist

ovisno na koju poziciju se kandidati prijavljuju.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


Napomena: Natječaj objavljen na mrežnoj stranici Vlade ZHŽ dana 30. travnja 2018.

Zdenko Ćosić | Predsjednik Vlade ZHŽ

Glas naroda

šta će vježbat nerad sjedenje to mogu i kod kuće

uhljebljuje se glasačka mašinerija adeze hobotnice za izbore tako da se otvaraju radna mjesta prema školi kandidata koje treba uhljebit
sad ide plan b-prije je bilo zaposli pa navrni školu -

Šteta što nisu napisali odmah imena koji će biti primljeni. Ovako samo trate vrije a i mi gubimo vrijeme čitajući ovo.

šta će potvrda sa biroa kad biro ne odlučuje ni o čemu

Sjedi jedan !!!

kradeze sviša i obiša narode dobili ste što ste tražili

Tko ima falš diplomu znanje nečinjenja nerada opstrukcije zataškavanja biće primljen i još iskaznica adzeja to je to

pa više sam ja zaposlio ljudi kao privatnik nego služba zapošljavanja županije u zadnjih 25 godina

Javni natječaj za prijem vježbenika u Vladi Zapadnohercegovačke županije
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Svi neprimjereni komentari će biti uklonjeni. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari