U tijeku javna rasprava o Zakonu o oružju i streljivu ZHŽ

ljubuski.info

U tijeku je javna rasprava o Zakonu o oružju i streljivu Županije Zapadnohercegovačke.

U Zakonu o oružju i streljivu (''Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke'', broj: 5/17) koji je u primjeni od 18. travnja 2017. godine uočeni su određeni nedostaci u primjeni naprijed navedenog Zakona.

Sukladno tome ovo Ministarstvo unutarnjih poslova ZHŽ kao obrađivač je sačinilo radnu verziju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i streljivu, te se stoga pozivaju sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da daju svoje prijedloge, sugestije i mišljenja na naprijed navedeni Zakona koji će biti uzeti u razmatranje.

Svoje prijedloge, sugestije i mišljenja možete dostaviti na e-mail adresu upravapolicije [at] mupzzh.ba ili poštom na adresu MUP Ljubuški, Uprava policije, Ulica IV brigade HVO ''Stjepan Radić'' br. 11. do 13. svibnja 2018. godine

Radna inačica Zakona izgleda ovako:

Na temelju članka 26. Ustava Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 1/96,2/99,14/00,17/00,1/03,10/04 i 17/11) i članka 96. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 10/03), Skupština Županije Zapadnohercegovačke na __.sjednici održanoj _________. godine, donijela je:

RADNA VERZIJA
ZAKONA

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ORUŽJU I STRELJIVU
ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

Članak 1.

(1) U Zakonu o oružju i streljivu ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 5/17) u članku 12. u stavku (1) točka b) mijenja se i glasi:

"b) da nije pravomoćno osuđen, odnosno da nije pokrenut kazneni postupak za kaznena dijela protiv: integriteta BiH i ustavnog ustrojstva Federacije, kaznena djela protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, kaznena djela protiv života i tijela, kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine, kaznena djela protiv zdravlja ljudi koje se odnose na neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, te posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga, kaznena djela protiv okoliša koje se odnosi na mučenje i ubijanje životinja i protuzakonit lov, te kaznena djela koja u sebi sadrže elemente nasilja, a sadržani su u kaznenim djelima protiv imovine, slobode i prava čovjeka i građanina, spolne slobode i ćudoređa, braka, obitelji i mladeži, pravosuđa, javnog reda i pravnog prometa, službene dužnosti, Oružanih snaga BiH, što se dokazuje uvjerenjem nadležnog suda i nadležnog tijela za vođenje kaznene evidencije.

(2) U članku 12. stavku (1) u točki e) riječi " ili drugi odgovarajući dokaz" brišu se.

(3) U članku 12. stavak (4) mijenja se i glasi:

"(4) Fizička osoba ima opravdan razlog za nabavu vatrenog oružja za koje se izdaje oružni list za držanje i nošenje ukoliko se utvrdi da je njezina osobna sigurnost ugrožena ili bi mogla biti ugrožena u tolikoj mjeri da joj za njezino osiguranje treba oružje ili ukoliko zbog naravi posla ili okolnosti u kojim ga obavlja ili ga je obavljala postoji potreba za nabavom oružja."

Članak 2.

U članku 13. točka b) mijenja se i glasi:

"b) da raspolaže tehničkim znanjem i vještinom za pravilnu uporabu vatrenog oružja i da poznaje propise o oružju i streljivu, ako oružje nabavlja radi osobne sigurnosti, bavljenja lovom ili sportskim streljaštvom, što dokazuje potvrdom o osposobljenosti za pravilnu uporabu oružja i poznavanju propisa o oružju i streljivu (u daljnjem tekstu: potvrda o osposobljenosti) koju izdaje Povjerenstvo koje imenuje ministar na prijedlog policijskog komesara."

Članak 3.

Članak 16. mijenja se i glasi:

"Članak 16.

(1) Ispunjavanje uvjeta iz članka 13. točke b) ovog Zakona za oružje kategorije B, podnositelj zahtjeva dokazuje potvrdom o osposobljenosti za pravilnu uporabu oružja i poznavanju propisa o oružju i streljivu.

(2) Iznimno od stavka (1) ovog članka osobe iz članka 2. ovog Zakona za vrijeme aktivne službe ili nakon odlaska u mirovinu uvjete dokazuju ispravom o zaposlenju odnosno o prestanku radnog odnosa zbog ispunjavanja uvjeta za mirovinu.

(3) Pravne osobe i obrtnici koji imaju odobrenje Ministarstva za obavljanje djelatnosti osposobljavanja građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja moraju raspolagati propisanim prostorom, strelištem, oružjem, streljivom i stručnim kadrom.

(4) Potvrdu iz stavka (1) ovog članka izdaje Povjerenstvo iz članka 13. točke b) ovog Zakona.

(5) Bliže odredbe o uvjetima te program i način provedbe osposobljavanja građana podzakonskim propisom propisat će ministar na prijedlog policijskog komesara."

Članak 4.

U članku 23.dodaje se novi stavak (2) koji glasi:

"(2) Opravdanost razloga za nabavu oružja utvrđuje Povjerenstvo iz članka 12. stavka (5) ovog Zakona."

Članak 5.

(Stupanje na snagu)

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke.

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
- S K U P Š T I N A-

Broj:

Široki Brijeg, PREDSJEDNIK
Ante Mišetić

Glas naroda

Koliko znam i kako mi każu, samo će malouman čovjek trażit dozvolu za orużije i takvom će izdat istu, a 99% ostalih imaju razne vrste oružija zakopane u vrtačama.

Nekima došlo iz [ * neprimjereno * ] u glavu!
Jedino je ŽZH bila pametna i imala pojedine točke zakona o oružju van svake pameti.Kad je struka sugerirala da tako ne rade oni opet "bili pametni" , ali je kratko trajalo.

UZB ,pobjeđuje ,mirnim putem !U vlasti se boje ,samih sebe !

Sto se mene osobno tice oruzje bih legalizirao kao kupnju auta.i to svaku vrstu oruzja.oruzje nije problem vec oni koji ga rabe.isto kao u prometu.nemozete kupiti oruzje a mozete upravljati vozilom od cca 70 tona brzinom od 80 km na sat.zar i vozilo nemoze bit upotrebljeno kao oruzje.svaka osoba koja je vojno sposobna i nije u sukobu s zakonskim odredbama ako ima volje i novaca bi trebala da legalno moze da kupi i posjeduje bilo koju vrstu oruzja,a da se zakonski regulise zloupotreba istog oruzja drakonskim kaznama kao u prometu.

u potpunosti se slažem sa gore navedenim stavom
auto puno ekspliziva i bolesni ljudi su opasniji od oružja jer oružje je komad željeza koje bez čovjeka je bezopasno

U tijeku javna rasprava o Zakonu o oružju i streljivu ZHŽ
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari