Granična policija BiH uspijeva odgovoriti na pojačan migracijski pritisak

ljubuski.info

Zoran Galić, ravnatelj Granične policije BiH govori o trendovima porasta broja nezakonitih migranata koji se otkrivaju i koji su spriječeni ući, kao i onih koji su odustali od pokušaja prelazaka. Podaci za prva dva mjeseca ove godine pokazuju kako su pripadnici GP-a BiH u pokušaju ili neposredno nakon nezakonitog prelaska državne granice otkrili su 373 državljana zemalja visokog migracijskog rizika, što je značajno povećanje u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.

Uz navedeno, 320 osoba je spriječeno ući u BiH na način da su odustali od pokušaja prelaska granice zbog angažiranja policijskih službenika na samoj graničnoj crti. Tijekom cijele prošle godine pak u pokušaju ili izravno nakon nezakonitog prelaska državne granice otkriveno je 753 državljana zemalja visokog migracijskog rizika, dok ih je u 2016. otkriveno manje od stotinu. Ipak, i bez obzira na zabilježen problem koji se očituje kroz nedovoljan broj policijskih službenika, ali činjenicu da se specijalistička oprema mora kontinuirano obnavljati, Granična policija BiH, kao i druga bh. tijela, u čijoj su nadležnosti nezakonite migracije, uspijeva odgovoriti na pojačan migracijski pritisak i rastući trend pokušaja i nezakonitih ulazaka u BiH državljana zemalja visokog migracijskog rizika.

U posljednje vrijeme svjedoci smo izrazitog povećanja broja nezakonitih migranata koji dolaze na granicu BiH. Kakvi su trendovi uočeni protekle godine te na području kojih općina je otkriven najveći broj migranata?

Granična policija BiH već u 2017. godini bilježi značajno povećanje broja otkrivenih nezakonitih migranata u odnosu na prethodne godine. Od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. u pokušaju ili izravno nakon nezakonitog prelaska državne granice otkriveno je 753 državljana zemalja visokog migracijskog rizika, dok ih je u 2016. otkriveno manje od stotinu. Početkom 2017. godine najveći broj slučajeva otkriven je na području Bijeljine, sredinom godine na području Višegrada, da bi se od rujna 2017. godine u značajnoj mjeri povećao broj pokušaja i nezakonitih prelazaka iz pravca Crne Gore u kojoj se, prema raspoloživim informacijama, nalazi značajan broj tražitelja azila iz zemalja visokog migracijskog rizika. Riječ je o osobama koje u Crnu Goru dolaze iz pravca Albanije, a teritorij BiH pokušavaju koristiti kao tranzitno područje za odlazak u zemlje Europske Unije. U skladu sa situacijom, Granična policija BiH od početka 2017., kada su na području Bijeljine, između ostalog, registrirani slučajevi korištenja tovarnog prostora teretnih motornih vozila za krijumčarenje migranata, provodi mjeru pojačane kontrole i obaveznog pregleda svih teretnih motornih vozila koja u BiH ulaze iz R. Srbije i Crne Gore. Pravovremeno reagirajući na povećan broj pokušaja i nezakonitih prelazaka, u skladu sa članom Zakona o graničnoj kontroli koji se odnosi na nadzor granice, Granična policija BiH provodi mjere i radnje sa ciljem odvraćanja i sprječavanja migranata u nezakonitom prelasku državne granice. Procjene o preraspoređivanju službenika i opreme donose se na osnovu analiza sigurnosti, frekvencije na pojedinim graničnim prijelazima i raspoloživog ljudstva i materijalno-tehničkih sredstava u jedinicama. U nadležnosti Jedinice granične policije Trebinje je 200 kilometara granice. Uz navedeno ovoj jedinici nedostaje 35% sistematizacijom predviđenih policijskih službenika i specijalistička oprema. Obzirom na povećan migracijski pritisak od kraja 2017. angažirani su policijski službenici i specijalistička opreme drugih organizacijskih jedinica na poslovima nadzora granice u zoni odgovornosti JGP Trebinje.

Na području istočne Hercegovine u 2017. i siječnju 2018. otkriveno je 342 nezakonitih migranata koji su pokušali ili u BiH ušli iz Crne Gore, dok je najmanje 200 osoba spriječeno ući u BiH na način da su odustali od pokušaja prelaska granice zbog angažiranja policijskih službenika na samoj graničnoj liniji između dvije zemlje, van graničnih prijelaza.

Koliki je broj do sada otkrivenih migranata od početka ove godine te u kojim je općinama zabilježeno povećanje broja pokušaja nezakonitog ulaska?

Pripadnici Granične policije BiH od 1. siječnja do 18. veljače 2018. godine u pokušaju ili izravno nakon nezakonitog prelaska državne granice otkrili su 373 državljana zemalja visokog migracijskog rizika, što je značajno povećanje u odnosu na isto razdoblje 2017. godine. Uz navedeno, 320 osoba je spriječeno ući u BiH na način da su odustali od pokušaja prelaska granice zbog angažiranja policijskih službenika na samoj graničnoj crti sa Crnom Gorom i Srbijom. Povećan broj pokušaja nezakonitih prelazaka početkom 2018. zabilježen je na području Zvornika, Bratunca, Višegrada i Velike Kladuše. S obzirom na povećan broj otkrivenih nezakonitih migranata, u 2018. se uz JGP Trebinje prema potrebi dodatno angažiraju policijski službenici i prebacuje specijalistička oprema iz drugih organizacijskih jedinica u jedinice granične policije Zvornik, Višegrad i Velika Kladuša. nezakoniti migranti u manjem broju otkrivani su na području Foče, Posušja, Čapljine, Gruda, Brčkog i dr.

Na koji način migranti pokušavaju ući u BiH te iz kojih zemalja najčešće dolaze?

Migranti obično nezakonito ulaze u BiH u manjim skupinama, pješačeći putnim i sporednim komunikacijama, te zaobilazeći međunarodne granične prijelaze. Najčešće je riječ o muškarcima od 18 do 35 godina, a u nekoliko slučajeva otkrivene su žene i maloljetnici. Uz mjeru odvraćanja nezakonitih migranata pripadnici GPBiH kontinuirano realiziraju ophodnje, nadzor i osmatranje, prikupljaju obavještajno-sigurnosne podatke, postavljaju zasjede i nadzorne punktove i realiziraju mješovite ophodnje uz zajedničku državnu granicu BiH sa susjednim zemljama. Među otkrivenim nezakonitim migrantima najviše je državljana Pakistana, Sirije, Alžira, Afganistana, Maroka, Palestine, Turske i dr. Bitno je istaknuti kako Graničnoj policiji BiH sve vrijeme podršku u otkrivanju nezakonitih migranata pružaju pripadnici županijskih i entitetskih ministarstava unutarnjih poslova.

Kakva je suradnja sa susjednim zemljama kada je riječ o projektima zaprečavanja granice na onim mjestima koja su se pokazala kao pogodna za prelazak?

U skladu s Projektom zaprečavanja lokacija pogodnih za nezakoniti prelazak kopnene granice motornim vozilima između BiH i Republike Hrvatske, 2008. godine je zapriječeno 118 identificiranih lokacija od toga 68 na teritoriju BiH. Vlada R. Hrvatske donijela je odluku o zaprečavanju 26 novih lokacija na zajedničkoj granici (od čega 25 na teritoriju RH i jedna na teritoriju BiH) koja je u postupku realizacije.

Projektom "Zaprečavanje sporednih putova pogodnih za nezakoniti prelazak državne granice između BiH i Crne Gore" identificirane su 44 lokacije pogodne za ilegalne prelaske državne granice, od čega su 22 zapriječila bh. nadležna tijela, a 22 lokacije nadležna tijela Crne Gore.

Između BiH i Republike Srbije realiziraju se aktivnosti zaprečavanja, a 2015. je parafiran "Elaborat zaprečavanja putnih pravaca pogodnih za nezakoniti prelazak državne granice između Bosne i Hercegovine i R. Srbije prijevoznim sredstvima". Identificirano je 12 lokacija koje trebaju biti zapriječene. Nadležna tijela R. Srbije u 2017. godini zapriječila su tri lokacije predviđene Elaboratom. GPBiH, u skladu sa zaključkom Vijeća ministara BiH, donesenim na sjednici održanoj 30.8.2017. godine, u proračunu za 2018. godinu planirala je financijska sredstva za realizaciju projekta "Zaprečavanje putova pogodnih za ilegalan prelazak državne granice između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije motornim vozilima". Realizacijom ovog Projekta bit će zapriječene i preostale lokacije predviđene Elaboratom. Zaprečavanje se obavlja postavljanjem fizičkih zapreka: kamenih blokova, rampi, zemljanih nasipa i dr. Zapriječena mjesta redovno nadziru službenici GPBiH i ministarstava unutarnjih poslova susjednih zemalja.

S obzirom na navedene izazove možete li se osvrnuti na kadrovsko i materijalno-tehničko stanje u Graničnoj policiji?

U tijeku je školovanje kadeta VIII klase, nakon kojeg će u GPBiH početi raditi 50 službenika u činu policajac i 20 u činu mlađi inspektor. Krajem siječnja 2018. počelo je školovanje kadeta VIII–1 klase (100 kadeta u činu policajac). Vijeće ministara BiH 22.6.2017. donijelo je Odluku o utvrđivanju Plana prijema kadeta u policijske agencije na razini institucija BiH u 2017. godini, prema kojoj je GPBiH odobren prijem 100 kadeta u činu policajac i po okončanju natječajne procedure i školovanja svih kadeta problem će biti djelomično riješen, s obzirom na činjenicu da GPBiH, prema postojećoj sistematizaciji, nedostaje oko 570 policijskih službenika. Napominjem da je riječ o sistematizaciji koja ne podrazumijeva aktualne potrebe GPBiH zbog čega se može reći da nam nedostaje najmanje 570 policijskih službenika.

Uz nedovoljan broj policijskih službenika GPBiH se suočava s problemom kontinuiranog zanavljanja specijalističke opreme. Oprema kojom raspolažemo je solidna, ali se mora kontinuirano obnavljati.

Bitno je istaknuti da izvanredno angažiranje i preraspoređivanje službenika iz jedne u drugu organizacijsku jedinicu i pojačan nadzor granice podrazumijevaju i značajno veće materijalne troškove (smještaj službenika, službena putovanja, gorivo, amortizacija vozila i dr.)

I uz navedene probleme Granična policija BiH, kao i druga bh. tijela, u čijoj su nadležnosti nezakonite migracije, uspijeva odgovoriti na pojačan migracijski pritisak i rastući trend pokušaja i nezakonitih ulazaka u BiH državljana zemalja visokog migracijskog rizika.

Dario Pušić | Dnevni list

Glas naroda

Da se ja pitam, ja bih postavio ovog čovjeka za predsjednika i premijera BiH, pa da nam ova jadna država krene kako treba. Herr Galic, Bog Vam zdravlje podario, a ostalo znam da ćete se snaći kako bi nam svima bilo dobro.

Svaka čast gospodine Galiću

Sta je po zanimanju ovaj lik

E da se ja pitam trunuo bi u tamnici, najveće zlo što po zemlji hoda ! Zbog ovakvi je BiH došla do prosijačkog štapa . Da je tokari vode sa kupljenom školom, a doktori i inženjeri odiše u tudjinu trbuhom za kruhom!

Uvijek se koplja lome oko marginalnih stvari . Marginalnih , što ne znači i nevažnih . U prvom redu , policiju treba više respektirati i pomagati joj , jer su oni čuvari našega mira , u vremenima u kojima bjesne ratovi širom svijeta . Nije cijeli svijet - samo naše dvorište . Svijet se mondijalizira - i to je jedna od prirodnih zakonitosti u razvoju ljudskog društva , i oni koji se ne prilagode - propali su .
Olako smo se odrekli - Marksa ! ...Milioni nesretnika koji se kreću prema obećanoj zemlji spasa...... ( koja se zove Evropa ) - niko neće moći zaustaviti , kao što se ne mogu zaustaviti ni razlozi njihovih bježanija - ratovi , klimatske promjene , siromaštvo , terorizam...itd. Ovo što sada dolazi , samo je prethodnica - i policija se nekako s njima nosi , ali kad se na granici bude našlo - dva miliona ljudi , niko to ( pa ni - nitko ) neće moći zaustaviti... Policija , i sve ono što uz nju ide , a budžet joj mora biti trostruko veći - od sadašnjeg . Policija mora biti duplo više plaćena nego što je danas - i svi trebaju da joj pomažu , a ne da joj drže predavanja . I metanišu . U suprotnom - sastav evropskog stanovništva će se radikalno izmijeniti - i postati nešto drugo , nego što je danas ! A uz sve to - moramo biti i solidarni ...Jer , kugla zemaljska je- naša zajednička domovina ! Ako je ne sačuvaju ljudi - Marsovci neće sigurno !

Stari UDBA-šu, ti jesi stručnjak za policiju. I ovo " oni što se ne prilagode propali su", ti nikad nećeš propast, jer si vrlo prilagodljv svakoj vlasti.

,, Hvalite me usta moja, kad već nitko drugi neće ! ,,

U Bileci migranti hodaju cestom cekaju da ih policija pokupi iz Sarajeva ih salju na zeljeni cilj a vi sudite Nikoli iz Graba

Nikoli sudi Sud BiH. Zbog kriminala u kojem je sudjelovao.

Kurdima Hrvati trebaju pomagati!

ako je nikola zaradio iljadu maraka vrag me odnio i u svim novinama

Kad je Nikola šverca ljude preko granice bila je opšta nestašica konzerava u prodavnicama u grabu onda možete znat koliko je Nikola švera ljudi.

Jeli to Nikola Stanke Petrova.

da šta je po zanimanju ovaj gospodin i gdje je završio školovanje

Ako je ovaj išta regularno završio ja sam Džontra Volta

Nisi ti Travolta.

Zorana Galića cekaju znoj i suze

Fabusovci moji pa nitko od ovih nesretnih ljudi ne zeli u BiH vec preko nje u obecane zemlje komu ovaj prodaje maglu iz Sremske Kamenice

još uspješniji ste u smanjenuj broja stanovnika,tribalo bi vas poslat u Indiju

ovaj slon sa slike rekao bih po izrazu lica da vrši kakanje

Ne mogu se temelji osobne sreće graditi na tuđim suzama Zorane Galiću. Ti dobro znaš da si lažnjak u svakom pogledu, ti dobro znaš da si mnogim ljudima zagorčao život kako bih prosperirao.Čekaju te teški dani Galiću...

Veelivasni Galicu koju misu sutra govorite ranu il pucku mislim u Posusju znamo da imate sve diplome i sve studie i sve funkcie pbnasate sada i mise pocimate govoriti a znam da u Sarajevu i Hodzu mjenjate i klanjate svaka vam cast mislim Trump i putin nemaju primanja kao vi al stvarno ste u dzamiji predvodili klanjanje kapa dole do poda vam ma nema gdje vas nema samo se jedna osoba takva radja u tisucu godina kao sto ste vi i Rodjenka Cania ispod Bile njegov Ronaldo natikac pozz

ovo nam je naša borba dala
da su murijaši i političari kriminalci
a vijerske sekte političari i biznsmeni
zato glasajmo za njih do zadnjega čovika
glasajmo za njih do smaka svita
nema drugi bogova
njima narod treba da se klanja
popadijama fratrikosima ođžama i političarima
jel tak il ne tak

Pa zar vam nije cilj nas raseliti a uvesti gomile talibana, fuj i drzava i vlastodrsci. Dace Bog da ih i dobijete.
Bog i Hrvati.

Galiću, Galiću, perja pokislog tiću

Granična policija BiH uspijeva odgovoriti na pojačan migracijski pritisak
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Kad Zoki prekuca igricu Igor Božović | bljesak.info
ljubuski.info
Marka po marka - televizija! Zoran Kolobara | hercegovina.info
ljubuski.info
Dobro nam je kakvi smo Boris Čerkuč | bljesak.info
ljubuski.info
Ljubav i mržnja u službi krupnog kapitala Emil Karamatić | Republika
ljubuski.info
Prljavi novac Boris Čerkuč | bljesak.info

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari