Ljubušak postavlja upite o Kopernikovoj teoriji Heliocentričnog sustava

ljubuski.info

Dugo nam je vremena trebalo napokon nagovoriti vas na otvoren razgovor o vašim višegodišnjim promišljanjima i radovima iz astronomske znanosti! Mnogi znanstveni forumi na Internetu puni su vaših rasprava koje ste žestoko vodili i branili svoja osobna promišljanja iz astronomije.

Između ostalog tamo ste zagovarali mnoge teorije urota, jedna od njih je tumačenje kako je NASA zataškala istinu, po vama dugo najavljivani Halleyev komet prije tridesetak godina uopće nije dolazio. Zatim ste u jednoj raspravi tvrdili da je lažirana najmanje jedna fotografija s Mjeseca iz emisije Apollo 17, na njoj se vidi astronaut koji hoda po površini Mjeseca, a u njegovoj pozadini iznad samog horizonta vidi se naša planeta Zemlja. Napisali ste kako je bilo nemoguće snimiti taj prizor, jer se ni jedna letjelica nikada nije spustila tako blizu ruba, nama vidljivog Mjesečeva diska, odakle se po vašem tumačenju jedino može uočiti taj prizor Zemlje iznad horizonta Mjeseca. Vrhunac svih rasprava bila je vaša nadogradnja Kopernikove teorije Heliocentričnog sustava, a čudna je činjenica da se nikada nigdje u raspravama koje ste postavljali niste potpisivali svojim punim imenom i prezimenom, zašto?

Krešo Vujević: Moje me životno iskustvo poučilo da samostani istraživači vrlo teško ulaze u ozbiljne znanstvene krugove, kad su u pitanju samouki ljudi poput mene, te su avanture danas prije svega na udaru okoline, brzo se širi negativno mišljenje o vama, pa se na to treba dugo navikavat i bolje je neko vrijeme ne otkrivati pravi identitet. Ali, to sve opet nije razlog da netko, poput mene, treba kloniti duhom i prestati tražiti svoje mjesto u znanosti.

Očito je kako se niste dali pokolebati u svojim promišljanjima, jer ste na jednu temu objavili knjigu, o čemu je riječ?

Krešo Vujević: Moja je dugogodišnja preokupacija homerologija i astronomija, iz obje oblasti imam svoje radove, ipak sam odlučio zarizikat i javnosti prvo ponuditi nešto lakša osobna homerološka istraživanja, koja sam prije 18 godina objavio u svojoj knjizi. Nije mi bio cilj samo rasprodati knjige i stvarati umjetnu popularnost svoga djela. Prije svega, stalno sam tragao za stručnim osobama, od njih očekivao kritiku i stručno mišljenje. Moram priznati da me u ono vrijeme ipak nešto ugodno iznenadilo, nedugo nakon izlaska knjige posjetio me jedan doktor znanosti, s ciljem da mu dopustim na korištenje dijelove svoje knjige, on je te dijelove u malo širem obimu citirao u svojoj znanstvenoj knjizi. Naravno da sam odmah pristao, to je za mene bio veliki uspjeh o kojem sanja svaki samostalni istraživač. No, kad je u pitanju astronomija tu sam ipak malo oprezniji. Nije lako postavljati nove astronomske teorije, kad su i one danas važeće prolazile višestoljetni težak put dok napokon nisu službeno prihvaćene. Sjetimo se da je prije više od 2 000 godina Ptolomej postavio svoju poznatu teoriju Geocentričnog sustava, dakle, postavio je Zemlju u centar svemira oko koje se kreće Sunce i sva nebeska tijela.

Geocentrični

Sl.1 Ptolomejev Geocentrični sustav

Nedugo potom, Ptolomejevi učenici dolaze do novih spoznaja, po njima Zemlja ne može biti centar svemira, već se i ona mora kretati oko zajedničkog centra s ostalim nebeskim tijelima. Do tih spoznaja došli su pažljivim promatranjem planeta, posebno im privlači pozornost Jupiterovo ponašanje na svojoj putanji tijekom godine. Zapazili su kako Jupiter tijekom godine u svom kretanju među zvijezdama na nebu oslikava prividnu petlju svoje putanje.

Jupiterova petlja

Sl. 2 Spoznaje Ptolomejevih učenika

Ptolomejevi sljedbenici zaključuju da je ta prividna petlja Jupiterove putanje ipak posljedica Zemljinog kretanja. Dakle, znatno odstupaju od Geocentričnog sustava i miču Zemlju iz centra svemira, miču je među ostala nebeska tijela, koja se opet skupa kreću sa Zemljom i Suncem oko tog istog zajedničkog centra, koji je po njihovoj teoriji trebao ostati kao prazan svemirski prostor. Praznina zajedničkog centra nebeskih tijela trajala je 1500 godina, sve dok se nije pojavio Nikola Kopernik, on u taj centar postavlja Sunce i rješava trenutno važeću teoriju Heliocentričnog sustava.

Kopernikov sustav

Sl.3 Kopernikov Heliocentrični sustav

Pred sam kraj svoga života, Kopernik nije potpuno zadovoljan svojom teorijom, muči ga problem koji nije uspio objasniti. Muči ga činjenica da je zemljina rotaciona os usmjerena u pravcu ne logične točke svemira. Taj pravac prema zvijezdi Sjevernjači nema nikakve logične veze sa Suncem niti sa zemljinom (ekliptikom) putanjom oko Sunca.

nelogičan nagib osi

Sl. 4 Zemljina nelogična nagetost na ekliptiku

Ostalo je zapisano kako je Kopernik cijelo vrijeme do kraja života, sumnjao u još jednu nepoznatu treću zemljinu rotaciju. Dakle, pored prve rotacije zemlje oko Sunca i druge rotacije Zemlje oko svoje osi, vjerovao je da postoji i ta treća koju nikad nije uspio objasniti. Mene je ta Kopernikova sumnja potakla na ozbiljnije promatranje planete Zemlje u Heliocentričnom sustavu. Prije svega, taj sam Kopernikov Heliocentrični sustav zamišljao u stvarnom trodimenzionalnom obliku i kao takvog sebi sam ga predočio na ovom crtežu, i, tek tada uočavam ono za čime je dugo tragao sam Kopernik.

novi heliocentrični sustav

Sl. 5 Novi Heliocentrični sustav Kreše Vujevića

Ovaj moj trodimenzionalni crtež po prvi put otkriva važne osi koje prolaze kroz Sunce, otkriva da sve elipsaste putanje nebeskih tijela sunčeva sustava, pri kretanju po putanji, moraju imati istovremeno kretanje oko Sunca i oko dvije osi (X,Y, osi) koje se sijeku na Suncu. Osi koje sam pronašao logičnim zaključivanjem nikoga prije nisu zanimale, one su bitne za potpuno razumijevanje elipsastih putanja uopće. Po meni, njih se ne smije zanemariti, jer sva nebeska tijela, pa i Zemlja, na svakoj točki svoje putanje ne mijenja udaljenost od X,Y osi, dok u odnosu na Sunce sve planete stalno mijenjaju svoju razdaljinu. Zatim, svaka od ove dvije X Y osi Sunca uvjetovale su postojanje dviju paralelnih planetarnih X1 i Y1 rotacionih osi.

Y1

Sl.6 rotacija Zemlje oko Y1 osi koja je paralelna sa Y osi Sunca.

X1

Sl.7 rotacija Zemlje oko X1 osi koja je paralelna sa X osi Sunca.

Y1X1

Sl.8 nastanak zemljine Polarnice i istovremena rotacija oko dvije zemljine osi.

Tvrdim da naša planeta Zemlja ima svoje dvije stvarne istovremene rotacione osi, a ova nama poznata zemljina os (Polarnica) koja prolazi kroz sjeverni i južni pol nije stvarna, već je nastala samo kao prividna pojava i posljedica tih dvojnih rotacija. Primjer istovremenog dvostrukog kretanja nekog tijela moguće je simulirati u zemaljskim uvjetima, dobiva se isti rezultat. Evo, to objašnjavam u primjeru otvorene kompozicije vlaka koja se kreće ispred očiju promatrača.

Primjer:

pogreška u percepciji dvojnog kretanja

Sl.9 primjer potvrđuje kako dva istodobna kretanja u različitim pravcima tvore jedan posve novi zajednički pravac kretanja.

Promatramo otvorenu kompoziciju, vlak se kreće ispred naših očiju 5 km/h, na kompoziciji stoje uspravne ljestve uz koje se uspinje kondukter također brzinom 5km/h. Dakle, kondukter ima dva pravca istovremenog kretanja, jedan pravac uvjetovan kretnjom vlaka, a drugi uz ljestve istim brzinama. Sad zamislimo cijeli prizor pred očima koji se odvija u mrklom mraku, samo što ćemo onom kondukteru na ljestvama dodati upaljen fenjer koji drži u ruci. Mi kao pasivni promatrači sa strane, uočavamo da se u mrkloj noći svijetleći fenjer uspinje i kreće pod kutom od 45 stupnjeva u pravcu kretanja vlaka, jer je taj novi vidljivi pravac kretanja uvjetovan već opisanim stvarnim dvostrukim kretanjem.

Evo, iz ovakvih i sličnih primjera izvlačim zaključak što je zemljina, nama vidljiva, rotaciona os nelogično usmjerena u pravcu svemira koji je mučio Kopernika.

Ako uspijete u dogledno vrijeme dokazati da Zemlja ima te dvije stvarne rotacione osi i da je ova nama vidljiva os, Polarnica, nestvarna kao i ona kosa putanja upaljenog fenjera, što iza toga slijedi, očito je da bi na vidjelo trebali izići još neki do sada ne objašnjeni fenomeni?

Krešo Vujević: Ne bi vas želio trenutno opterećivati sa svim onim u što sam još pronikao kroz dugo razdoblje svog istraživanja. Samo ću naglasiti da naša Zemlja i sve planete prilikom rotacija oko dvije osi podliježe i dvojnim unakrsnim centrifugalnim silama. Te su sile bitne za sve planete i njihove oblike, posebno za ponašanje planete Jupiter koji je znanstvenicima dugo godina zadavao velike muke.

Kažete kako je dugo razdoblje vašeg istraživanja, od kada to traje?

Krešo Vujević: Jako dugo traje, ove moje crteže Novog Heliocentričnog sustava konačno sam dovršio i počeo pomalo pokazivati ljudima, u ovom izvornom obliku, 20. ožujka 1996 godine.

Po objavi ove priče jeste li spremni na ozbiljnu raspravu i moguća pitanja čitatelja putem komentara?

Krešo Vujević: Da, može, povremeno ću pratit komentare, ako bude ozbiljnih kritičara, pitanja ili osporavanja, postavljati ću ispod svoje potpisane odgovore!

svjetlo.com

Glas naroda

Zemlja je ravna to su obicni ljudi laserom dokazali

Misliš izvlačeć estrih za pločice?
Ili.!

Sve sto njihova inteligencija nemoze dosegnuti i razumjeti oni ce spaliti na lomači,Vujeviću kapa do poda osobito ako ovo izgura do kraja.
Mene osobno zanima jos....

krešo dali se fenjer kreće po rezultanti vektora ovog složenog gibanja krešo majstore
to mi liči na hipotenuzu jednokrakog trokuta ove dve brzine ustvari dva kretanja

Slika korisnika Krešo

@Gost - 19. veljače 2018. 16:57:23

Da, kreće se po rezultanti vektora!
Dobar zaključak, putanja fenjera tvori hipotenuzu jednokrakog trokuta.

Krešo

Spominjete poteškoće koje je planet Jupiter zadavao znanstvenicima, o čemu se radi?

Slika korisnika Krešo

@Polaris - 19. veljače 2018. 17:05:01

Od pojave prvog teleskopa Jupiter je zadavao mnoge brige znanstvenicima, nisu se mogli načudit njegovom ponašanju u svemiru.
Promjer mu je desetak puta veći od Zemlje, a za samo desetak sati napravi izmjenu dana i noći. Nikako im nije bilo jasno zašto usljed tako velike centrifugalne sile, na svom ekvatoru, Jupiter opet zadržava gotovo savršen vidljiv loptasti oblik. Prije dvjestotinjak godina njemački znanstvenik GAUSS, za takvo ponašanje Jupitera nudi svoj odgovor koji i danas vrijedi u znanosti.
Ja se ne slažem sa Gaussovom tvrdonjom koja kaže da se sve planete, prilikom rotacije oko svoje osi, ponašaju u svom gravitacionom sustavu kao da im je sva masa skoncentrirana u središnjoj točki.
To znači da je za astronome centrifugalna sila fiktivna i zanemariva.
Po meni je takav stav unazadio astronomiju i otežao mnoga druga astronomska otkrića!

Krešo

učenik pokojnog milana čuljka na ruđeru -pozdrav krešo majstore za mene nije bilo posla kod HDZa hercegovine pa sam pobiga gore

šrodingerova jednađba kretanja elektrona oko osi po dvi elipse sa pronnnmjenjivim promjerima u pazi dvije okomite ravnine negiraju da tjelo ima težište u jednoj točki tu se slažem sa tobom krešo

Lijepo je kad čovjek ima vremena i zelje da nesto spozna.Davno je bio Kopernik i teorija heliocentricnog sustava.Ne znam u cemu je bit ovog clanka za danasnje vrijeme.Mozda za fizicare i mozgojede.

po šrodingeru rovi elipsa u dvi okomite ravnine kod elektrona su promjenjive varijablae po tome centrifugalna i sentripetalna sila ne mogu biti konstantne nego varijabilne i direkto ovise o radijusim prije navedenim

Slika korisnika Krešo

@Gost - 19. veljače 2018. 18:04:33

Niste pažljivo pratili moje izlaganje o elipsastim putanjama, ti zakoni vrijede jednako za planete i elektrone, i za sva druga tijela koja se kreću po elipsama.
Tijela po elipsastim putanjama nemaju varibijalnu (promjenjivu) centrifugalnu/centripetalnu silu, te su sile konstantne, iz razloga jer je radijus rotacije konstantan.
Na prvi pogled teško povjerovati, zar ne?
Elipsaste putanje treba promatrati ipak malo u složenijem obliku nego što mislite.
Svako tijelo koje se kreće po elipsi istovremeno se kreće oko dvije osi koje se sijeku u centru elipse među žižama.
Tijelo rotira oko te dvije osi, istovremeno, a razdaljina mu je od njih konstantna.
Pogledajte pažljivo moj crtež Novog heliocentričnog sustava.

Krešo

ovo nemogu opuhat HDZovci a sve drugo mogu
to je svrha

ruđer je institut za fiziku i astronomiju ruđer bošković u zagrebu
tamo je radio pokojni supek našu atomsku bombu od nukleranog odpada krško

Pozdrav Kreši, i molio bih ga za mišljenje o teoriji "zemlja je ravna ploča".

Slika korisnika Krešo

@Upitnik - 19. veljače 2018. 18:36:42

Ljudi su prije više tisuća godina, često puta sjedeć uz logorsku vatru, promatrali pomrčinu Mjeseca. Zapažali su da je u trenutku pomrčine svaki put pun Mjesec.
Nije im bilo teško zaključiti da se pomrčina Mjeseca pojavljuje iz razloga jer se Zemlja trenutno našla u istoj crti između Sunca i Mjeseca.
Upravo zbog toga su lako objašnjavali da je Mjesec ušao u zemljinu sjenu, te da ona zakrivljena sjenka Zemlje na Mjesecu potvrđuje teoriju okrugle Zemlje.
Žalosti me kad danas školovani ljudi nastoje nekoga uvjeravati u nešto o čemu nisu i ne žele zdravo razmišljati.
Zar je problem na zidu nacrtati Mjesec i postaviti običnu loptu između tog zida i sijalice, i, na nacrtanom Mjesecu promatrat zakrivljenu sjenu lopte koja potvrđuje da sjena predmeta nije ravna ploha?

Krešo

Krešo ja se baš ne kontam u to sve. Pazi ti, ako si u pravu, ovi koji tvrde suprotno i koji su doktorirali na kontra teoriji baš ne vole one koji misle glavom. I nasa i cia i još hrpa organizacija svašta je učinila da se puno istina zataška. Jer doktorati na jednoj teoriji padaju u vodu ako neko pokuša dokazat,a kamoli stvarno dokazat suprotno. Ne plašim te, ali mafija je to

Vidi matematicari se sastali ,o cemu vi razglabate a nezna vas nijedan magare natovariti kamo li rijesiti zagonetke sunceva sustava!

E, moj Pitagora... Misliš ti da je magare lako natovarit... još kad je neuškopljeno, samar ga žulja, konjske muve ispod repa, obadovi oko očiju... E ajde mu ti izračunaj pravac i brzinu kretanja...

E opet smo dokazali da je zemlja okrugla.Kako nije ravna ne moramo se bojati kada dodjemo do kraja da ćemo pasti.Hvala razglabačima.

zašto drugovi iz plastenika ne komentiraju ovu zvezdanu temu
ili ih astronomija ne zanima samo fotelje i još ponešto pa i oni su vss
ševinih smerova svinjogojci tete vrtića voćari nepostojećih plantaža i ostale diplomice brze na ćirilici koje dođoše autobusom za vikend i u njoj partijska iskaznica

đaba je šupllje glave sjedit uz logorsku vatru treba poznavat osnove fizike i kvantne kemije

bravo krešo naljepše ime na svitu je krešo ili krešimir
da malo nauka razbije lopovluk i pesimizam

Hvala svima mudrima koji su nam pomogli da shvatimo da je naša zemlja ko buća ili ti balota.Konačno smo opet došli na svoje.A ni živina nam se neće skotrljat.

još ima obrazovanih ljudi treba dat još jedan mandat HDZu da završi započeto da i ove ljude otjera u njemačku da tamo uspiju

Ako zemlja nije ravna kako mozemo vidjeti i sunce i mjesec u isto vrijeme.pozz

Grab je bio oduvijek selo u kome je , gotovo u svakoj generaciji , zivio po jedan neobican covjek , koji je svracao pozornost na sebe i svoje tvrdnje . Sadasnje generacije nisu jos zaboravile cuvenog CERCILA , moga rodijaka , koji je ispunio zivot - "koceci uzbrdo" ! Ne bi trebalo zaboraviti ni Antu Jocanova , bez obzira na to u koj mjeri je bio u pravu . Tu je ,, onako na svoju ruku" , bio i Blago Smaguljin , Marko Vukov...i mnogi drugi . Donekle se u taj tabor moze uvrstiti i nastavnik Veselko Hrstic . I mnogi drugi , mnogo generacija unazad . U sustini , oni su bili ta osovina , ta OS oko koje se okretao tadasnji svijet - u dijelu naseg zavicaja . I svi su ostali u lijepoj uspomeni , a iza mnogih su ostale i price , vicevi i njihovi zivotni usponi i padovi . U ovoj sadasnjoj generaciji , Kreso Vujevic njhov nastavljac . Kreso je , usto , i najuceniji od njih . Imam njegovu knjigu i ne sjecam se vise kako sam do nje dosao , ili mi ju je on poklonio ! On je koristan , jer uci ljude necemu sto je bitno , a cesto nedokucivo ! U onome cim se on bavi - gotovo je sve nauci poznato . Autor je donio ilustracije
koje su korisne , jer raste broj polupismenih ljudi u nasem zavicaju...pa je korisno da vide - kako stoje nebeske prilike . A to da ce Kreso otkriti neku senzaciju , o tome nema ni govora . Bilo bi mi drago da se to desi , jer bi to uradio , ipak , jedan - Vujevic !...Rekoh , Vujevici su moji rodijaci , a moja obitelj ima i zemlju - u Krcevinama !...

Vrti li se zemlja vrti oko sunca ili oko HDZa

Krešine tvrdnje da zemlja nije ravna ploča su plod dugogodišnje sustavne indoktrinacije lobija koji preko NASA-e i njihovih glumačkih centara imaju velike zarade a istovremeno imaju cilj da ljudi se bolje prilagode manipulacijama i budućem novom svjetskom poretku.
Neka Krešo bolje prouči prekoocenske rute avionskih letova i utvrdi logičnost njihove putanje na karti ravne zemlje, a nelogičnost na karti okrugle zemlje!
Čudi me da je Krešo po ovom pitanju indoktriniran ali nikad nije kasno da spozna ciljeve te indoktrinacije pa će lakše prokontat koliko je u krivu...

Brate meni nije jasno da netko moze mislit da je zemlja ravna ploča!! Pa ja ne mogu vjerovati da ima takvih ljudi, ja sve kontam zahebancija kad netko o tom priča!
Al cini mi se da Kopernik nije skuzio da se cijela galaksija mliječne staze vrti oko 'neke osi' i da se opet skup svih galaksija naseg zazvjezđa vrte oko neke osi i svaka ta razina( zemlha oko svoje osi, pa oko sunca, pa mliječna staza pa tako dalje) vrtnje daje neku centrifugalna silu, tako da na zemlju, il bilo koji predmet na zemlji utjece vise g sila odjednom. Ja mislim da u toj il slicnoj fizici lezi zakrivljena os zemlje jer se neke, tamo daleke galaksije ne vrte pod istim kutom i simetrijom kao npr mljecna staza.
Masala svemira poz svima

Indoktrinacija čini čuda, može se matematički izračunati i ushemiti da se svaka živuća jedinka vrti oko neke osi i da to čini sustav, bitna je mašta, ona radi svašta.Još kad je to interes nekih manipulatora, onda se to raznim crtežima, CTG fotkama da "pretvoriti u stvarnost"!

Slika korisnika Krešo

@Velo - 23. veljače 2018. 07:33:07

Očito je da ste pažljivo analizirali svaki moj crtež i svaku opisanu os, ali, ipak vam je nešto promaklo.
Mislite da je moguće izmišljati razne slične osi i o svakoj razvijati nekakve teorije.
Varate se, svaka elipsasta putanja nekog tijela, u svemiru ili na zemlji, posjeduje samo dvije čvrsto određene osi (X, Y), koje dokazuju da su sve elipsaste putanje posljedica istovremenog dvojnog kretanja nekog tijela.
Pazi sad ovo, svako takvo tijelo na svakoj točki svoje putanje nalazi se stalno, u svakom trenutku, na istoj udaljenosti od te dvije osi.
Pazi sad koji zaključci proizilaze iz toga:
Kad se planeta Zemlja nađe u najbližoj točki od Sunca, zaokružimo to na 150 000 000 km., ta je najbliža razdaljina ujedno i konstantna razdaljina Zemlje od Y i X osi Sunca.
Zar znanstvenike ne zbunjuje činjenica da Zemlja na svojoj putanji tjekom godine stalno ubrzava ili usporava u odnosu na Sunce? Naravno, mjenja i razdaljinu od Sunca, a opet tako savršeno u pedalj pronađe istu točku godišnjih doba, i, to tako traje tisućama godina.
U mojoj teoriji Sunce ne igra veliku ulogu, mislim na moju savršenu mehaniku svemira. Sunce samo zbunjuje znanstvenike jer sunčev sustav ne promatraju u trodimenzionalnom obliku!

Krešo

Školarac u svom sustavnom obrazovanju vrlo malo ili skoro niti malo se ne dotiče teme a kamoli ozbiljnije uđe u srž teorije ravne zemlje a ista je 15 stoljeća bila aktualna kao sada teorija o okrugloj zemlji.
Neka dijete predloži nastavniku zemljopisa da nekoliko sati predaje na tu temu, isti će dijecu obasuti zaključcima da je to ravno ludilu.
Kažem i niko mi to nemože izbiti iz glave da su djeca od najmanje školske dobi opterećeni globusima u učionicama i sustavnom indoktrinacijom ili ispiranjem mozgova što ima svoj cilj, samo Bog je svakom dao da vidi ali malo je onih koji žele da vide, većinom samo bulje neodređeno u daljinu, a zanemaruju moć intuicije ili je skroz izbrisana....

@Krešo
Samo Vaš podatak da je udaljenost zemlje od sunca 150 000 000 km daje za pravo da se čovjek uistinu zamisli koliko je to realno!?
Svatko od nas kada je šetao prirodom i gledao u zalazak sunca imao je priliku na nebu ponekad uočiti pojavu da oblaka ima ispred i iza sunca, ali kad se o tome počme pričati sa "stručnjacima" od interesa onda se to sve relativizira i sustavno nastoji pobiti svaka tvrdnja o puno manjoj blizina sunca....

Slika korisnika Krešo

@Velo - 24. veljače 2018. 10:35:56

Danas ne postoji opravdan razlog sumnjati u točnost mjerenja razdaljine između Zemlje i Sunca, tome nas poučio Aristotel prije više od dvije tisuće godina.
Taj način mjerenja razdaljina pomoću običnih trokutova nije dovoljno naštrebati kao formulu, valjalo bi da svatko od nas barem jednom praktično objasni sam sebi. Objasni tako da istim načinom u svom dvorištu izračuna i izmjeri razdaljinu između sebe i sijalice visoko gore na stubu gradske rasvjete.
Kad to shvatimo, tek tad spoznajemo moć i snagu dubokog filozofiranja umnih ljudi iz tako daleke prošlosti, na čija se promišljanja i danas sa sigurnošću možemo pozivati.

Krešo

za Krešo...
Prenosim tvrdnje s kojima se dosta slažem:
Svi vi koji pisete donekle istinite dokaze da je zemlja okrugla,niko nije rekao da ti dokazi nisu tacni,svi ti dokazi su moguci i ako je zemlja ravna...Prije svega kao dokaze da je zemlja ravna nema nikakvih sumnji,svi dokazi su CINJENICE koje dijete od 10 godina vidi da su LOGICNE,medjutim ljudi koji tvrde da je zemlja okrugla nikad nece moci da objasne neke stvari koje ostaju misterije..Npr kako mozete objasniti to da nikad u posvijesti covjecanstva niko nije obisao zemlju u pravcu sjever-jug??Cak i ako bi pokusali nece vam poci za rukom s obzirom da ce vas na odredjenoj udaljenosti zaustvaiti oruzane sile koje ocigledno nesto kriju...Nasuprot tome Ferdinand Magelan je "dokazao" da je zemlja okrugla,medjutim ako posmatrate kartu ravne zemlje i pogledate njegovu putanju u pravcu istok-zapad,tacno je da je krenuo sa jedne tacke i dosao opet do istog mjesta,niko nije rekao da to nije tacno,samo niko nije postmatrao njegovu putanju i kretanje koje je ocigledno moguce i kad je zemlja ravna...Drgua cinjenica jesu letovi aviona,kako je moguce da avion koji leti iz juzne amerike za juznu afriku leti preko bliskog istoka gdje pravi pauzu za sipanje goriva (provjeren let koji leti svakodnevno),cak i ako mora praviti pauzu za sipanje goriva postoji hiljadama kilometara blize destinacije za to,medjutim on pravi ovu rutu,sto je jako cudno,a jedino objasnjenje za to jeste karta ravne zemlje u kojoj taj let maltene skoro pa ima ravnu putanju s obzirom da bliski istok po karti ravne zemlje stoji izmedju ove dvije zemlje i dodje kao pogodno mjesto za pauzu kako bi se napunilo gorivo,na karti okrugle zemlje ovaj let je besmislen,kao i stotine drugih letova koje mogu sve napisati koristeci slike i jasne dokaze....Jos jedan jasan primjer jeste da na svijetu postoji jako puno tunela,cinjenica koja dokazuje da je zemlja ravna jeste razgovor izmedju projektora tunela dugog 50 km,koji u svojoj projekciji nije uzimao u obzir zakrivljenost zemlje,a ako je zemlja zaista okrugla ili kako kazu jajastog oblika oni bi morali uzeti u obzir zakrivljenost zemlje,sto nema nikakvog smisla s obzirom da to nigdje nije navedeno u projektiranju tog tunela,takvih primjera je stotine,pustite primjere horizonta i vidi li se svjetionik sa udaljenosti ili ne,to vrlo lako moze biti samo "iluzija" s obzirom da ljudski vid nije dovoljno razvijen da raspozna tako nesto na udaljenostima preko 50 km,s to znaci da ljudsko oko nije sposobno da jasno dokaze da li se neki objekat vidi na morskoj pucini sa te daljine ili ne,licno sam student medicine i poznajem sve o tome,zato kazem zanemarite ta dokazivanja,dokazujte stvari koje su vrlo logicne i izvodljive u bilo kojem trenutnu...Kad sam vec spomenuo avione,ako tvrdimo da je zemlja zakrivljena,odnosno "okrugla" svaki avion koji leti duzim relacijama bi doslovno MORAO nakon svakog odedjenog periona spustati "nos" aviona kako bi pratio zakrivljenost,medjutim ako pogledamo neke primjere letova koji nisu vezani za ovo,nikad nije vidjeno niti dokazano da je ijedan pilot to radio,sto znaci da je nemoguce da je zemlja okrugla jer bi prateci logiku i zakrivljenost zemlje avion kako da kazem a da ne bude za smijanja odletio "van zemlje" ,sto je jasno kao dan,nacrtajte planetu zemlju otprilike kako kazu da izgleda "jajastog" oblika,i stavite jednu tacku malo iznad linije ,zatim postavite lenijar tacno ispod tacke koju zamisljamo da je avion,ako povucemo ravnu crtu ta crta odvodi putanju sa planete zemlje,sto je prakticki nemoguce,a nikad niti jedan avion nije letio na nacin da se obarao nakon odredjenog vremenskog perioda leta,nego se popne na odredjenu visinu i leti manje vise istom visinom sve do tacke spustanja prilikom slijetanja na pistu...Hvala i prijatno

Slika korisnika Krešo

@Velo - 24. veljače 2018. 18:07:13

Ne mogu dokazi biti isti i, u slučaju “ravne zemlje”!
Ravna zemlja ne može objasniti smjenu dana i noći, ako je ravna sunce cijelu obasjava.
Zanima me koliko je u toj teoriji Sunce udaljeno od Zemlje, naravno i Mjesec?

Krešo

Epur simove ideje nove Galileo reče ipak se kreće.

@Velo
Ajde molim te mi objasni kako je moguć izravan let Santiago>Sydney, po mapi ravne zemlje on mi skoro uduplo bio kraći nego što je to sad,imaš znači 5 letova tjedno x 300 ljudi,cca 150 000 ljudi godišnje, jel NASA i njima manipulira? Ravnozemljaši su u nedostatku konkretni odgovara na ovo pitanje počeli izmicat kontinet južne amerike ali su onda stvorili zbrku na Boga dragog pitaj koliko letova u zapadnoj hemisferi.
Velo molim te prosvijetli me.

@polaris
Na netu imate čitav niz uradaka po tom pitanju, kad ste potrošili sve ove godine uzalud po ovom pitanju onda evo danas prilike da spoznate i drugu stranu priče koja ima smisla, zar ne?
http://zablude21.blogspot.ba/2017/04/avionske-rute-dokazuju-ravnu-zemlju...

Upitajte bilo koga tko je letio za Sjevernu Ameriku, potvrditi će ti kako let do tamo, npr. iz Frakfurta, traje 9 sati, a let natrag 6 sati. Razmislite malo o tome, vi ravnozemljaši,

Malo komplicirate sami sebi obojica!
Ne možete na takav način tumačiti vremenske letove kroz različite vremenske zone, a posebno trebate izučiti Einstejevu teoriju Relativnosti.
Po Einstajnu, putnik je u suprotnom pravcu leta mlađi za ta dva sata, za ne povjerovat, ali je ta teorija pravo čudo, izučite!

Ma čovječe objasni mi let ili se nejavljaj, znači na globusu taj let uz prosječnu brzinu aviona traje oko 24-25h na ravnoj zemlji bi trajo duplo kraće, nemoj mi stavlja linkove i skrećat s teme. Odgovori lipo kako je moguće da taj let traje tako dugo?

Čemu nervoza?
Znam da je teško spoznati da ste godinama izmanipulirani i zato tileriram nervozu koja bi trebala da se pretvori u radost zbog novih spoznaja ali događa se problem ega koji je jači od razuma, razuma koji je ispran kao pijesak....
Evo podatak trajanja avionskog leta kojeg navodite:
Santiago de Chile – Sydney let traje 14 sati i 5 minuta, također i obrnuto!
Tako da Vaše tvrdnje o 24 sata su čiste neistine!

@Polaris
Dakle, na ovu gornju moju konstataciju, čemu nervoza?
https://m.youtube.com/watch?v=Zu2pFop_wNA

E moji naivni ravnozemljaši, kako sam vas navukao da priznate da let traje 14h i 5m,bravo,priznali ste s tom izjavom da je zemlja okrugla,sad vidite na vašoj karti kolika je udaljenost i koliko bi isti let trajo? Namjerno sam vam zamjenio sate leta, jer inače nebi odgovorili jer uvijek minjate temu i stavljate linkove.

Probaš manipulirati prdeći u prašinu ali ta satnica je realna za ravnu zemlju a nerealna za zemlju koja se rotira u smjeru sydneja jer tada bi avion stigao puno brže....

Za Krešo/Polaris
Dosta ljudi u svom ovozemaljskom životu nikada nije disalo punim plućima, te se na isto da povući paralela po x i y osi da dosta ljudi u ovozemaskom životu nikada nije razmišljalo svojom glavom, nego je usvajalo razna manipulativna " saznanja"!
Nažalost, također i na takve ljude možemo povući paralele po x i y osi, a odnosi se na ljude koji pokušavaju izučavati i davati neke nove teorije koje se nalaze na istom putu manipulativnih saznanja, još kad se uključe centrifugalne sile .....

@Velo
Za opovrgavanje krive teroije dosta je 1 nepotvrđjena nekonzistentnost pa makar sve ostalo upućivalo suprotno. Čovječe let od 14h i 5m nema šanse da je izvediv na mapi ravne zemlje, ni po gorivu ni po brzini aviona a da ne govorim o cca 150 tisuća ljudi koji putuju tim letovima. Nekad je sebi teško priznati da si u krivu a vi ovdi to očigledno jeste.

Ljubušak postavlja upite o Kopernikovoj teoriji Heliocentričnog sustava
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari