Općinski sud u Ljubuškom traži privremene asistente

ljubuski.info

Bosna i Hercegovina/Federacija Bosna i Hercegovina je dobila kredit od Međunarodne udruge za razvoj (International Development Association - IDA) za Projekt registracije nekretnina i namjerava iskoristiti dio ovog kredita za plaćanja po ugovoru za obavljanje poslova na Projektu registracije nekretnina za radno mjesto:

Privremeni asistent na poslovima ažuriranja i zamjene/uspostave zemljišnih knjiga:

 • U Općinskom sudu u Velikoj Kladuši - 2 (dva) izvršitelja,
 • U Općinskom sudu u Ljubuškom, Zemljišnoknjižni ured u Ljubuškom - 2 (dva) izvršitelja,
 • U Općinskom sudu u Ljubuškom- Odjeljenje Grude, Zemljišnoknjižni ured u Grudama - 2 (dva) izvršitelja,
 • U Općinskom sudu u Orašju, Zemljišnoknjižni ured u Orašju - 2 (dva) izvršitelja,
 • U Općinskom sudu u Orašju, Zemljišnoknjižni ured u Odžaku - 2 (dva) izvršitelja,

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Jedinica za implementaciju Projekta registracije nekretnina ovim putem pozivaju kandidate izraziti svoj interes za pružanje usluga za gore navedeno radno mjesto.

Opis radnog zadatka:

Rad na poslovima ažuriranja odnosno zamjene i uspostave zemljišne knjige po podacima novog premjera u zemljišnoknjižnim uredima navedenih Općinskih sudova.

Potrebne kvalifikacije:

 • Pravni fakultet VSS - VII stupanj ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa po Bolonjskom sustavu školovanja sa najmanje 180 ECTS bodova
 • Poznavanje rada sa MS Office programima
 • Najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima sa visokom stručnom spremom
 • Položen ispit općeg znanja, stručni ili pravosudni ispit

Odabir kandidata će se izvršiti putem pismenog i usmenog dijela testiranja, a testiranje će se provesti u navedenim Općinskim sudovima. Pismeni i usmeni dio testiranja sadržavat će pitanja iz oblasti Zakona o zemljišnim knjiga ("Službene novine Federacije BiH", broj: 19/03, 54/04), Zakona o stvarnim pravima ("Službene novine Federacije BiH", broj: 66/13, 100/13) i Pravilnika o postupanju u zemljišnoknjižnim stvarima ("Službene novine Federacije BiH", broj: 5/03, 10/07). Nakon izvršenog odabira, kandidati će imati obavezu položiti ispit za zemljišnoknjižnog referenta. Za sve odabrane kandidate koji pristupe i polože ispit za zemljišnoknjižnog referenta, polaganje ispita će biti plaćeno iz sredstava Projekta registracije nekretnina.

Očekivani početak rada u navedenim Općinskim sudovima je veljača 2018. godine. Rok završetka posla zavisi od broja zaprimljenih prijavnih listova u općinskom sudu. Rad će se odvijati u prostorijama zemljišnoknjižnog ureda, a u skladu sa standardnim radnim vremenom općinskog suda. Radno vrijeme će biti odobreno i dogovoreno sa predsjednikom suda i rukovoditeljem zemljišnoknjižnog ureda. Privremeni asistenti će biti odabrani u skladu s procedurama Svjetske banke, objavljenim u priručniku "Selekcija i zapošljavanje konsultanata od strane zajmoprimca Svjetske banke", siječanj 2011. g.

Zainteresirani kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju (originale ili ovjerene kopije), kojom potvrđuju kako ispunjavaju potrebne kvalifikacije, navedene u Pozivu za izražavanje interesa. Izrazi interesa i potrebna dokumentacija s biografijom moraju biti dostavljeni najkasnije 15 dana od dana objave oglasa u dnevnim novinama (Večernji list 11.01.2018. godine), na sljedeće adrese:

 • Za Općinski sud u Velikoj Kladuši, prijave na adresu:
  Općinski sud u Velikoj Kladuši, Ul. Maršala Tita br.15, 77 230 Velika Kladuša,
 • Za Općinski sud u Ljubuškom, prijave za Zemljišnoknjižni ured u Ljubuškom i Zemljišnoknjižni ured u Grudama, na adresu:
  Općinski sud u Ljubuškom, Ul. Zrinskofrankopanska 69, 88 320 Ljubuški,
 • Za Općinski sud u Orašju, prijave za Zemljišnoknjižni ured u Orašju i Zemljišnoknjižni ured u Odžaku, na adresu:
  Općinski sud u Orašju, Ul. Jug I, Zaobilaznica b.b., 76 270 Orašje,

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti i na sljedeću adresu:
Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove,
Jedinica za implementaciju Projekta registracije nekretnina,
Hamdije Kreševljakovića 96, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina,
Tel: + 387 33 586-063 i 586-064, Fax: +387 33 586-067,
E-mail: rerp_fbih [at] fgu.com.ba

Općinski sud u Ljubuškom

Glas naroda

Požurite sinovi političara konkurs je otvoren 30 dana,valjda za to vrime morete završiti ovu školu.

već rade, požurili su oni i prije natječaja, a vi trošite biljege za neku stvar.
tako to radi nasljednica KPJ=HDZ.

još jedna runda uhljeba hadezea a ovo je legalizacija štela za posao
baš če mo vidjet koga su zaposlili sa burze sigurno nikog možda mladež kradezea koji čekaju ko hijene da sjednu narodu na grbaču radit kako se to zove inače

Općinski sud u Ljubuškom traži privremene asistente

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Film koji nećemo gledati Berislav Jurič | bljesak.info
ljubuski.info
Prolaze nam životi, a vrijeme stoji Berislav Jurič | bljesak.info
ljubuski.info
Kad nezakonito postane normalno... Marko Čuljak | dnevno.ba

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari