Stručna služba Skupštine ZHŽ traži četiri vježbenika

ljubuski.info

Na temelju članka 41. a u svezi sa člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13) i članka 3. Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika s visokim obrazovanjem u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj:17/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Stručne službe Skupštine Županije Zapadnohercegovačke objavljuje

Javni natječaj za prijem vježbenika u Stručnoj službi Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

 • vježbenik - pravne struke - 1 (jedan) izvršitelj
 • vježbenik - politološke struke - 2 (dva) izvršitelja
 • vježbenik - geografske struke - smjer održivi razvoj turizma - 1 (jedan) izvršitelj

Uvjeti:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

 • VSS/VII stupanj stručne spreme ili završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, završen pravni fakultet odnosno završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja pravne struke,
 • VSS/VII stupanj stručne spreme ili završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, završen studij politologije odnosno završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja politološke struke,
 • VSS/VII stupanj stručne spreme ili završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, završen fakultet geografije - smjer održivi razvoj turizma odnosno završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja geografske struke smjer održivi razvoj turizma.

Izbor i prijem vježbenika izvršit će se na temelju jedinstvenih kriterija utvrđenih u Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika s visokim obrazovanjem u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj:17/13),

Napomena: radno odnos vježbenika zasniva se na razdoblje od 1 (jedne) godine.

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene preslike)

 • Sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a nakon 06. 4. 1992. godine),
 • Uvjerenje Službe za zapošljavanje o duljini trajanja nezaposlenosti nakon stjecanja diplome visoke stručne spreme (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Službe),
 • Potvrda fakulteta o prosjeku ocjena završenog studija,
 • Rješenje o utvrđenom stupnju invalidnosti (za kandidata kod kojeg postoji utvrđen stupanj invalidnosti 60% i više)
 • Popunjen prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke za prijem vježbenika (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), izabrani kandidat će biti dužan dostaviti Povjerenstvu u roku od 8 dana od prijama obavijesti o rezultatima natječaja.

Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke
Stjepana Radića 37b
88220 Široki Brijeg

s naznakom za: "Javni natječaj za prijem vježbenika u Stručnoj službi Skupštine Županije Zapadnohercegovačke"

Ne otvarati

Nepotpune, neuredne, nepravodobne prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz ovog natječaja, kao i dostavljene preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

Predsjednik | Marica Bošnjak dipl. iur.

Komentari

Mogu ja iman diplomu inžinjera prava nisan je puno platija!

Stručna služba Skupštine ZHŽ traži četiri vježbenika

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari

mailto