Ne poštuju zakone i propise koje sami donose

ljubuski.info

U ovoj priči moj identitet nije bitan. Jedna sam od onih koji su već godinama na evidenciji lokalnog Zavoda za zapošljavanje s diplomom magistra ekonomije. Na žalost!!! U ovoj priči su bitne institucije Županije Zapadnohercegovačke koje krše zakone bez ikakvih odgovornosti, posljedica i sankcija samo kako bi progurali svoje.

Priča ide ovako:

18. 07. 2017. godine Povjerenstvo za državnu službu je objavilo Javni natječaj za prijem vježbenika u Vladu Županije Zapadnohercegovačke. U Javnom natječaju je se tražilo 20 vježbenika, od toga 6 ekonomista.

Delikt br. 1.

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke je objavilo sljedeće:

"…Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:.

…VSS, diploma visokog obrazovanja najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova ekonomske struke…"

Objavom natječaja na ovakav način Povjerenstvo za državno službu je prekršilo nekoliko odredbi i zakona po definiciji VISOKE stručne spreme. Rezultat toga je konfuzija o kvalifikaciji visoke stručne spreme nastala među kandidatima za izbor vježbenika i među članovima Povjerenstva za izbor. Naime, prvostupnik/bachelor ekonomije ne spada u kategoriju VII. stupnja visoke stručne spreme

Prema kvalifikacijskom okviru Visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine VII. stupanj visoke stručne spreme odnosi se na završen drugi ciklus studiranja po Bolonjskom sustavu (tzv. Master studij) i traje pet godina, a vrednuje se sa 300 ECTS bodova. Završeno visoko obrazovanje prvog ciklusa obrazovanja po Bolonjskom procesu koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova (tzv. Bachelor studij) traje tri godine i spada u kategoriju VI. stupnja visoke stručne spreme.

Povjerenstvo za državnu službu nije u obzir uzelo ove činjenice prilikom objavljivanja Javnog natječaja za prijem vježbenika u Vladi ŽZH, te je time prekršilo odredbe Odluke o usvajanju osnova kvalifikacijskog okvira u Bosni i Hercegovini (SL glasnik BiH 31/11 i 39/12). Povjerenstvo za državnu službu je prekršilo i članak 4. stavka d) Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika s visokim obrazovanjem u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke" broj: 17/13) u kojem jasno piše: "Agencija raspisuje javni natječaj koji sadrži:…d) vrstu visoke stručne spreme…" Očigledno je da u Javnom natječaju nije jasno definirano koja vrsta stručne spreme se traži.

Unatoč pogrešno formuliranom natječaju ja sam se prijavila na taj isti natječaj sa diplomom Magistra ekonomije. Intervju je se održao 15. 09. 2017. godine. Moram spomenuti da sam znala odgovore na sva pitanja postavljena od strane Povjerenstva za izbor.

Delikt br. 2.

11.10. 2017. zaprimila sam od Povjerenstva za državnu službu Obavijest o izvršenom izboru vježbenika u kojem jasno piše da su tri osobe (od ukupno šestero primljenih) prvostupnici/bachelori ekonomije. U toj istoj Obavijesti je navedeno da je Vlada Županije Zapadnohercegovačke 03. 10. 2017. godine donijela Rješenja o prijemu ovih šest osoba, a u daljnem tekstu je navedeno sljedeće: "Ukoliko smatrate da postupak izbora i prijema vježbenika nije izvršen sukladno propisima, možete u roku od 15 dana od dana prijema ove Obavijesti izjaviti priziv Povjerenstvu za prizive Županije Zapadnohercegovačke".

Ovim činom Vlada ŽZH je pokazala svoju vidovitost jer su pretpostavili da neće biti priziva na gore navedenu Obavijest pa su ekspresno donijeli Rješenja o prijemu šest vježbenika.

No JA buntovna po prirodi, sa niskim stupnjem tolerancije na nepravdu 16. 10. 2017. godine podnosim priziv na Obavijest o izvršenom izboru vježbenika izdanu od strane Povjerenstva za državnu službu od 06. 10. 2017. godine.

Delikt br. 3

Priziv sam podnijela zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja te pogrešno formuliranog Javnog natječaja za prijem vježbenika u Vladi Županije Zapadnohercegovačke objavljenog 18.07.2017.

U prizivu sam se između ostalog pozvala na članak 28. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj (Narodne Novine Županije Zapadnohercegovačke broj: 8/2013) u kojem je navedeno sljedeće:

"Osoba sa završenim prvim ciklusom bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova može se postaviti isključivo, na radno mjesto stručnog suradnika".

To bi otprilike značilo da prvostupnici ne mogu biti obuhvaćeni Javnim natječajem za prijem vježbenika, ali se mogu postaviti na mjestu stručnog suradnika. Stručni suradnik je netko tko ima minimalno godinu dana radnog iskustva u struci. Vježbenik je osoba koja nema iskustva u struci.

Uz priziv samo dostavila i kopiju Osnovnog kvalifikacijskog okvira u Bosni i Hercegovini u kojem dokazujem tvrdnje navedene na početku priče.

Delikt br. 4

23.10. 2017. godine sam zaprimila Rješenje od strane Povjerenstva za prizive državne službe Županije Zapadnoherecgovačke u kojem se moj priziv izjavljenom na Obavijest Povjerenstva za državnu službu ŽZH odbacuje zbog nenadležnosti.

U nejasnom obrazloženju se spominje nekakva Agencija do čije uspostave i rada nije došlo, zatim se navode zakoni kojima se dokazuje navodna nenadležnost Povjerenstva za prizive ŽZH, te sljedeće: "…Polazeći od navedenih zakonski odredbi, a uvažavajući činjenicu kako obavijest Povjerenstva za državnu službu nije rješenje rukovoditelja tijela državne službe kao ni odluka Stegovnog povjerenstva niti odluka ravnatelja Agencije, odnosno Povjerenstva za državnu službu ŽZH, Povjerenstvo za prizive državne službe ŽZH smatra da o prizivu XY iz Širokog Brijega, izjavljenom na Obavijest Povjeresntva za državnu službu od 6. listopada. 2017. godine ne može odlučivati jer to nije u njegovoj nadležnosti, te ne može donositi odluke izvan zakonom utvrđenih nadležnosti".

Iako je za mnoge ovaj dopis čudan i zbunjujući, za mene je bio i donekle očekivan jer mi se identična situacija dogodila i prošle 2016. godine nakon podnošenja priziva na rezultate Javnog natječaja za izbor vježbenika u Ministarstvu unutarnjih poslova ŽZH. Zbog navedenog sam se obratila i Ministarstvu pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke kako bi proveli inspekcijski nadzor, te su isti svojim Rješenjem od 21.11.2016. godine utvrdili sljedeće:

"Budući da je, temeljem odredbe članka 84. stavak (6) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe Županije Zapadnohercegovačke, Povjerenstvo za prizive državne službe Županije Zapadnoherecgovačke privremeno radno tijelo Vlade Županije, našim aktom broj 03-04-05-615-4/16, sukladno odredbi članka 129. stavak (1) Zakona o organizaciji tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj, s prije navedenim upoznali smo Vladu Županije, te zatražili da se poduzmu mjere kako Povjerenstvo za prizive državne službe Županije Zapadnohercegovačke ne bi u budućim predmetima postupalo na isti način, jer na taj način dolazi do pravne nesigurnosti, kako kod kandidata koji nisu primljeni po javnom natječaju, tako i kod kandidata koji su primljeni".

To znači da se od prošle godine pa do danas nije ništa poduzelo da se ispravi gore navedeno u pogledu nadležnosti Povjerenstva za prizive ŽZH. Ja kao i mnogi drugi kandidati dovedeni smo u nezavidnu situaciju u kojem su nam uskraćena osnovna prava.

Vlada Županije Zapadnohercegovačke je još jednom dokazala svoju sporost kad je riječ o izmjenama i dopunama Zakona, te hitnost u donošenju rješenja o prijemu novih zaposlenika

Delikt br. 5

Iako je u Rješenju Povjerenstva za prizive državne službe Županije Zapadnoherecgovačke kojeg sam zaprimila 23. 10. 2017. godine navedeno sljedeće: "…Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti postupak za njegovo preispitivanje pred nadležnim sudom u roku od 30 dana od dana primitka." na web-portalu SirokiBrijeg.info 7. 11. 2017. je objavljena vijest o početku rada 20 vježbenika u Županiji Zapadnohercegovačkoj. Iako još nisam podnijela upravni spor pred nadležnim sudom 31. 10. 2017. poslala sam zahtjev Ministrstvu uprave i pravosuđa ŽZH u kojem zahtjevam provođenjem inspekcijskog odnosno upravnog nadzora nad radom Povjerenstva za prizive državne službe Županije Zapadnohercegovačke. Njihov odgovor još čekam!

Ukoliko se dokaže da Povjerenstvo za prizive uistinu nije nadležano za prizive izjavljene na Obavijest Povjerenstva za državnu službu to bi značilo da je Povjerenstvo za državnu službu počinilo tzv. povredu ovlasti jer je u Obavijesti o izvršenom izboru vježbenika svakog eventualno nezadovoljnog kandidata uputilo na Povjerenstvo koje nije nadležno.

Postavlja se pitanje kako se stvorila ova pravna zavrzlama. Je li ova situacija nastala nehotice (kao rezultat neusklađenih zakona i nesređenih propisa) ili namjerno (kako bi se onemogućilo da oštećeni kandidati ostvare svoja prava putem priziva)?

Htjela bih da mi Institucije Županije Zapadnohercegovačke odgovore na sljedeća pitanja:

  • Tko je odgovoran za nastalu situaciju?
  • Zašto se objavljuju javni natječaji za prijem vježbenika ukoliko ne postoji Povjerenstvo koje bi rješavalo prizive nezadovoljnih kandidata?
  • Jesu li mogući nezadovoljni kandidati unaprijed degradirani?
  • Hoće li se u budućnosti svaki priziv izjavljen na Obavijesti Povjerenstva za državnu službu rješavati pokretanjem upravnog spora pred nadležnim sudom?

Bez obzira na odgovore na gore navedena pitanja, činjenice ostaju nepromjenjene. Povjerenstvo za prizive nije razmotralo moj priziv u kojem sam navela vjerodostojne argumente.

Moja prava su nepovratno narušena! Istovremeno, troje prvostupnika/bachelora ekonomije je prošlog ponedjeljka započelo svoj vježbenički staž u tijelima uprave Županije Zapadnohercegovačke.

Za kraj još želim napomenuti kako sam sve ovo osim portalu SirokiBrijeg.info, uputila i na web stranicu Centri civilnih inicijativa (CCI) koji su također objavili kako bi se javnost bolje informirala o ovom slučaju.

čitateljica | sirokibrijeg.info

Glas naroda

Draga moja isti slučaj je i kod mene..nemožemo upasti u državnu službu jer nemamo bliže rodbine u hdz-u.Samo njihovi dolaze u obzir ,bez obzira koliko smo u svemu bolje i stručnije od izabranih kandidata...NEZNAM ŽASTO RASPISUJU JAVNE NATJEČAJE KAD SE VEĆ ZNA UNAPRIJED SVEE...
Džaba nam sve tužbe i žalbee...samo gubimo vrijeme i novac

Ne može*
ne znam*= se piše odvojeno!

Cura napisala sta je bilo i sta ona misli! Ti kao u nekom velegradu gdje kultura izbija na svakoj cosi i ljudima na usi,svaki si dan u kazalistu jeli,citas stotine knjiga dnevno pa ti smeta jedna pravopisna?! Eto znas da se to pise odvojeno,zbog toga si dobio prolaznu ocjenu i sad imas neku diplomu,radis li mozda u opcini? ODNEDAVNO?!

Pa evo i Jela bi k meni u Opcinu. Ovakva pismena.

Ovo je prava UDBA. Žena u običnom komentaru nesvjesno napravila pravopisnu grešku, a ovaj komentator ne komentira članak, već pravopisne greške da bi skrenuo temu.

Jele, koji si ti fakultet zavrsila ovako pismena? Preskocila gramatiku. Bolje da nisi prosla..dosta nam je takvih.

Natjecaj se ko fol pise a zna se vec koce dobit nego triba provjerit ovi koji su dobili natjecaj imaju li kakve veze da HDZ to mi je malo cudno uvik dobije oni jeli to slucajno ili su tako dobro sa skolon

Ti sa 180 ECTS bi trebala kao imat prednost ispred onih sa 300 ECTS?? Jadna..

Bolji je ovi sa 180 stoje ucija nego ovi sa 300 stoje kupija diplomu

Pogrešno formuliran natječaj tj.za njih nije jer su ti koje su htjeli zaposliti prvostupnici pa su se ovako prosuli

Pitanje svih pitanja
Zašto mladi i još k tome obrazovani odlaze?

Svi odlaze ostaje samo naš Toni kralj

Necu ulaziti u uvjete natjecaja samo cu svim sa zavrsenim fakultetima reci,upitat8 ih zasto se preferira drzavna sluzba.Kod privatnika treba zaradit placu ,a tamo lezi lebe date jedem.Ovo je i odgovor!!!!!!I jos nesto da im kazem morate stalno da se nadopunujete znanjem.Prosla su neka stara vrimena kad si od 1 zaposljenja pa do mirovine bio na lstom radnom mistu....

Lipoto moja, gore sam negdje pročitao da samo gubiš vrime. Istina, zaista gubiš vrime nego ajde vamo k nami u Frankvurt i vidices kako će te vise boliti muschi za sve,,,

Lipoto moja, za te ništa nova...

moraš bit u partiji i to sa ševinom diplomom plus 10 000 maraka u kuverti

tik tak tik tak tik tak
jel tak il ne tak

Pitaju siptara sta ti radis ovde u autojedinici
Pa svi sa vezu a ja bez vezu

Ma jela bar piše a ovi sto su u državnoj službi samo klimaju glavom,nemaju pojma ni o cemu,ne znaju,ni citati a ni pisati
A svi se prave pametni a u svih fakultet kupljen Agrnomi u policiji, vrticke tete u ministarstvu, pravnici iz kiseljaka itd...a prave diplome na birou...

Ma jela bar piše a ovi sto su u državnoj službi samo klimaju glavom,nemaju pojma ni o cemu,ne znaju,ni citati a ni pisati
A svi se prave pametni a u svih fakultet kupljen Agrnomi u policiji, vrticke tete u ministarstvu, pravnici iz kiseljaka itd...a prave diplome na birou...

Kad hdz izgubi moracemo sva drzavna radna mista provjerit kako su zaposljeni i imaju li skolu za to radno misto

Svi oni imaju škole radi Ševo u tri smjene ali nemaju znanja i obrazovanja

A ne može hdz izgubiti kad ima svoje ljude postavljene da štimaju koliko kome treba glasova toliko i zaokruže na glasačkim listićima.

Ma čuli završili ekonomiju,menadžerstvo,pravo,prehrambeni,a nepitate se štoste naučili I od koga ste naučilli i koliko ste spremni za tržište,ko za vrime TITE po partijskoj.Vidim koliko nam vrijede fakulteti kod ovi štosu došli ovamo na zapad,.mogu raditi ko pomoćni radnici toliko o našoj naobrazbi.

Ako nisi Logos Ceps Fabus ili dvadeset godina studirao nemas sanse bez adz iskaznice zato radite privatno posao ili inozemstvo pa privatluk

Šta imamo govoriti ,ŠTA MACA KOTI MIŠE LOVI.Sredina bez morala,okrenite se oko sebe i pogledaj sam sebe.SVE TI- JE JASNO.Uhljebi,pohlepni,ulizice,[ * neprimjereno * ],manipulanti,prevaranti,zavidni,oduvjek tako bilo biće i ostaće.produkt made in HERCEGOVINA.

Pa ja tako je.pogledaj samo sitoaciju sa Braniteljima,kaže susjed štose nisi snaša a vidi čuda on se snaša a nije meni htio reć.Tako je u svemu,brat bratu ne vjeruje čim se oženi..............

kad padne adeze lažnjaci idu kući a dolaze ljudi sa orginalnim školam
toga se partija boji pa namješta izbore
jeli bizon vratio rvackoj pare vidim da politički kapitalci vraćaju pokradene stipendije dici u rvackoj

Tebi izbjeglice i sad mora od bježanja jel tak i ne tak

Ne poštuju zakone i propise koje sami donose
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentari ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Postaje li Gabela obiteljska Troja? Homerolog, Krešo Vujević
ljubuski.info
Zatvoren krug propadanja Hrvata u BiH Višnja Starešina | Slobodna Dalmacija
ljubuski.info
Jedinu zastavu na prosvjed donijeli Zaboravljeni branitelji Ratni poručnik, Zaboravljeni branitelj br. 690

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari