Održana 9. sjednica Županijskog stožera civilne zaštite

ljubuski.info

U prostorijama Vlade Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu 10. studenoga 2017. godine održana je 9. sjednica Županijskog stožera civilne zaštite.

Razmatran je sljedeći dnevni red:

 1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Županijskog stožera civilne zaštite - Informacija o realizaciji odluka s prethodne sjednice;
 2. Razmatranje i davanje mišljenja na Procjenu ugroženosti područja Županije Zapadnohercegovačke od prirodnih i drugih nesreća;
 3. Razmatranje i usvajanje Odluke o izdvajanju sredstava za naknadu Povjerenstvu, pokrivanje troškova izrade, tiskanja i uvezivanja Procjene ugroženosti, Programa razvoja i Plana zaštite i spašavanja Županije Zapadnohercegovačke od prirodnih i drugih nesreća;
 4. Razmatranje i davanje mišljenja na Plan zaštite od požara Županije Zapadnohercegovačke
 5. Razmatranje i usvajanje Odluke o izdvajanju sredstava za pokrivanje troškova registracije vozila
 6. Razmatranje i usvajanje Odluke o izdvajanju sredstava za pokrivanje troškova servisa i održavanja vozila i nabave guma
 7. Razmatranje i usvajanje Odluke o izdvajanju sredstava za Stožer
 8. Razmatranje i usvajanje Odluke o izdvajanju sredstava za organizaciju sastanka s predstavnicima susjednih Područnih ureda za zaštitu i spašavanje
 9. Razmatranje i usvajanje Odluke o izdvajanju sredstava za nabavu materijala
 10. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokrivanju troškova polaganja vatrogasnog ispita
 11. Razno

Na sjednici su nazočili: Zdenko Ćosić zapovjednik Stožera, članovi Stožera Zdravko Boras, Toni Kraljević, Stjepan Bogut, Miroslav Ramljak, Jadranka Karačić, Mario Bošnjak i Zoran Polunić.

Nakon usvajanja Zapisnika sa 8. sjednice Županijskog stožera civilne zaštite, Stožer je dao pozitivno mišljenje na Procjenu ugroženosti područja Županije Zapadnohercegovačke od prirodnih i drugih nesreća. Stožer je jednoglasno usvojio Odluku o izdvajanju sredstava za naknadu Povjerenstvu, pokrivanje troškova izrade, tiskanja i uvezivanja Procjene ugroženosti, Programa razvoja i Plana zaštite i spašavanja Županije Zapadnohercegovačke od prirodnih i drugih nesreća.

Stožer je dao pozitivno mišljenje na Plan zaštite od požara Županije Zapadnohercegovačke. Plan zaštite od požara Županije Zapadnohercegovačke izradila je Stručna organizacija "Tehnozaštita" i radna skupina koju je imenovala Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke. Nakon pribavljanja mišljenja, Plan ide na Vladu, te na konačno usvajanje na Skupštinu Županije Zapadnohercegovačke.

Stožer je usvojio Odluke o izdvajanju sredstava za pokrivanje troškova registracije vozila i za pokrivanje troškova servisa i održavanja vozila. Usvojene su i Odluke o izdvajanju sredstava za Stožer, za nabavu materijala, za pokrivanje troškova polaganja vatrogasnog ispita, te za organizaciju sastanka s predstavnicima susjednih Područnih ureda za zaštitu i spašavanje.

Član Stožera Zoran Polunić je upoznao članove Stožera o sastanku koji će se održati krajem ovog mjeseca, a kojega organizira Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke. Na ovom radnom sastanku osim domaćina sudjelovat će pročelnici Državne uprave za zaštitu i spašavanje RH područnih ureda u Splitu i Šibeniku, te čelnici Uprave civilne zaštite Hercegbosanske županije. Polunić je istaknuo važnost organiziranja ovog sastanka kazavši:
Iz puno razloga je ovaj sastanak važan, a ponajprije zato što smo oslonjeni jedni na druge i trebamo pomoći jedni drugima. Svjedoci smo bili prošlo ljeto kada su kanaderi Republike Hrvatske gasili požar u našoj Županiji.

Županijski stožer civilne zaštite ZHŽ

Komentari

Ovo je sve zasluga našeg kralja Tonija kralja

Održana 9. sjednica Županijskog stožera civilne zaštite

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari

mailto