SKB Mostar: Prosjek plaća 1.000 KM, a pojedinci zarade i do 7.000 KM

ljubuski.info

Financijska revizija Sveučilišno kliničke bolnice Mostar pokazala je niz anomalija u radu ove ustanove, kao i ogromne financijske gubitke sa kojima se suočavaju.

Ono na što su revizori Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH posebno skrenuli pozornost jeste veliki broj zaposlenih osoba u SKB Mostar.

Zanimljivo je pak da se vodstvo bolnice konstantno žali kako im nedostaje kadrova, dok revizija konstatira kako je u bolnici zaposleno oko 350 ljudi više nego što je to predviđeno sistematizacijom. Navode i kako je mnogo veći broj zaposlenih možda posljedica toga što u sistematizaciji nije predviđen točan broj spremačica koje su potrebne.

Visina plaća

U SKB je, kažu revizori, sistematizirano 1.702 mjesta, a na kraju 2016. godine u bolnici su radile 2.053 osobe. Zanimljivo je i da plaće u bolnici nisu za sve toliko visoke kako se to tvrdi. Prosječna plaće u SKB je oko 1.000 maraka, no pravilo nije isto za sve.

Tako primjerice direktor SKB-a Ante Kvesić ima fiksnu plaću od 5 tisuća maraka, pomoćnik direktora 3,5 tisuća maraka, a glavna sestra 3 tisuće maraka. Također, direktor SKB-a je za devet osoba propisao posebne plaće koje se kreću od 3 do 7 tisuća maraka, što revizori smatraju spornim.
Za ove zaposlenike se obračunava plaća po koeficijentu radnog mjesta na kojem su isti raspoređeni, a za razliku od Odlukom utvrđenog iznosa, zaključuju se ugovori o djelu. Ovakav način donošenja Odluka, kao obračun i isplata plaća i zaključivanja ugovora o djelu za iste poslove nije reguliran zakonskim propisima, niti se ugovor o djelu može zaključivati za iste poslove za koje zaposlenik prima plaću, zaključuju revizori.

SKB je isplaćivao i stimulacije za rad u iznosu od 35 tisuća maraka iako za to nije bilo sredstava. Revizori su skrenuli pozornost i na visinu toplog obroka u bolnici koji iznosi 9,5 KM po danu, ali i na način isplate naknada za prijevoz jer je utvrđeno kako se te naknade isplaćuju na način da pojedini uposlenici ne primaju te naknade po osnovu visine mjesečne karte za prijevoz, već da se ponekad isplaćuju i po osnovu dnevnih troškova za prijevoz.

SKB je u 2016. isplatio i preko 200 tisuća maraka za naknade članova Upravnog i Nadzornog odbora, te za rad komisija. U isto vrijeme UO i NO održali su samo po pet sjednica, a u sedam mjeseci 2016. Godine nisu se nikako sastajali, ali su za te mjesece primali naknade.

Zanimljivo je i to da je ukupna suma za plaće u 2016. Drastično povećana i to za 2,1 milijun maraka u odnosu na godinu ranije. U 2016. godini za plaće i sve naknade je SKB dala 45,7 milijuna maraka, a veliko povećanje sume za plaće su pravdali povećanjem broja osoblja u svim oblastima zbog povećanja obima posla.

Ogromno povećanje izdataka za plaće revizorima su iz SKB-a pravdali time što su imali veću potrebu za VSS kadrovima, ali i kadrovima sa SSS, ali i za zaposlenicima u administraciji.

Zanimljivo je i to da je po osnovu ugovora o djelu SKB u prošloj godini izdvojila 1,2 milijuna maraka, a veliki dio radnih mjesta za koje su ugovori o djelu sklapani su sistematizirana. Revizori smatraju da kod sklapanja ugovora o djelu nije vođeno računa o zakonskim odredbama.

Na više stranica izvještaja revizori upravo govore o ugovorima od djelu naglašavajući kako su za pojedine ugovore o djelu za koje je izdvojeno oko 315 tisuća maraka zaključeno kako se radi o radnim mjestima koja su inače sistematizirana.

Neuplaćeni doprinosi

Veliki problem mostarska bolnica ima sa neuplaćenim doprinosima i porezima.
Prilikom isplata plaća u 2016. godini za period od kolovoza do prosinca 2016. godine nisu uplaćivani pripadajući porezi i doprinosi (6.620.874 KM). Osim toga, SKB Mostar već duži niz godina isplaćuje plaće bez uplate pripadajućih poreza i doprinosa, tako da su na dan 31.12.2016. godine iskazane obaveze po neuplaćenim porezima i doprinosima 46.570.943 KM, stoji u izvješću.

Problem su i tužbe koje prelaze 6 milijuna maraka.

Podsjetimo kako je Ured za reviziju institucija u FBiH analizom stanja zaključio kako SKB ima milijunske gubitke, troškove, dugovanja, nepravilnosti…

Svu težinu situacije u ovoj instituciji pokazuje podatak iz izvještaja o ekonomsko - financijskom poslovanju SKBM za 2016. godinu usvojenom od strane Upravnog vijeća 31.03.2017. godine, a u kome se navodi da SKB Mostar cijeli period poslovanja od 1994. godine posluje sa gubitkom, kao i da od 2005. godine bolnica nema više kapitala i gubitak prelazi u gubitak iznad visine kapitala.

Revizori navode kako je iskazan gubitak iznad visine kapitala 73.407.639 KM, a gubitak za 2016. godinu je 9.130.226 KM.
Ukupne obaveze na kraju 2016. iznosile su 104.661.142 KM, od čega se na kratkoročne obaveze odnosi 100.213.772 KM (od čega su obaveze prema dobavljačima 49.578.149 KM, a obaveze za poreze i doprinose po osnovu isplaćenih plaća zaposlenicima 46.570.943 KM), dok je tekuća imovina na dan 31.12.2016. godine iznosila 9.215.066 KM, stoji u revizorskom izvješću.

Posebno revizori naglašavaju kako se protiv Sveučilišne kliničke bolnice Mostar vode značajni sudski postupci u vrijednosti 6.161.081 KM.
Sve skupa ukazuje na izuzetno težak financijski položaj Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, što može utjecati na postojanje značajne neizvjesnosti u vezi sposobnosti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar da posluje po načelu vremenske neograničenosti poslovanja…, zaključuju federalni revizori.

Dnevni list

Komentari

Glavni problem u bolnici mostar jenestašica kuverata triba tražiti ih po knjižara ali ih nema sve zalihe se rasprodale.pa kako cemo davati mito doturima i medicinskim sestrama a oni imaju plaće od iljadu maraka pa naviše a to im je malo aaa doturi i pratri vazda vam malo

Belaj bolnice što joj ova kvazi županija kanton ne uplaćuje dovoljan novčani iznos za učinjene usluge a sve se isto temelji koja god stranka bila na vlast ova županija je jedini belaj ovdje. Belaj ove županije je i to što ne uplaćuje policiji ni prosvjeti pare za pio mio i ostalo. Belaja ovezupanije neovisno stranci ili strankama na vlasti je i taj ne uplaćuju ama baš ni dovoljno para sveučilištu i student.domu. I da ovu županiju treba ukinuti i spojiti RS tako da nije dodju so kraja pa onda ih spojiti na bpk i ks kantona i da postanu hrhrbihrs....buducnost je u znanju! A mi ga imamo samo da riješimo sevica i njima slicnih na sveucilistu zurnalista i odnosa sa javnošću lazova i kvazi sigurnosnih stručnjaka uzgred napisano što bi sa istraživanjem što ga provodi nacionalna sveučilišna knjižnica mostar.....eh da nema ga

ja źalim samo direktore i vodeće osoblje
što bar njima nisu uplatili doprinose
jer jedino su oni mogli živit od penzije
a ovom osoblju svijedno bila ili nebila
ta svakako će biti veća socijala nego penzijau
jel tak il ne tak penzija za dotura i lika

Mislim da je nekima plaća i 10 000 maraka,doduše u kuvertama.Neki su i zaslužili toliku plaću ali je sigurno nemaju a ovi što je imaju zaslužili su ćakiju .

Ovaj Kvesić je pedijatar a najbolji doktor je sad već bolesni crnac

SKB Mostar: Prosjek plaća 1.000 KM, a pojedinci zarade i do 7.000 KM

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari