Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ljubuški

ljubuski.info

Na temelju članka 363. stavka 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH 66/13 i 100/13), čanka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, županija, općine i gradova (Službene novine Federacije BiH br. 17/04), članka 8. stavak 1. Odluke o postupku, načinima i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Ljubuški (Službeni. glasnik općine Ljubuški br. 5/14) i

Zaključka Općinskog vijeća općine Ljubuški broj 01-02-1495/17 od 11.09. 2017. godine, Općinski načelnik raspisuje

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ljubuški usmenim javnim nadmetanjem

I

Predmet natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Ljubuški, pobliže označenih:

Redni
br.
K.O Novi k.č.br. Stari k.č.br Površina
parcele m2
Početna cijena Jamčevina
KM
1. Ljubuški 2187/8

714 62.475,00 6.247,50
2. Ljubuški 3618/29

1188 103.950,00 10.395,00
3. M.Vrata-Gradska 539/6

1574 7.083,00 1.000,00
4. M.Vrata-Gradska 539/7

1902 8.559,00 1.000,00
5. M.Vrata-Gradska 447/15

875 4.375,00 1.000,00
6. Lisice 683/3 392/8 1164 5.238,00 1.000,00
7. Lisice 731/4 288/178 1727 8.635,00 1.000,00
8. Lisice 731/5 288/187 159 715,50 715,50
9. Zvirići 1186/11 10/494 747 2.241,00 1.000,00
10. Zvirići 1186/12 10/495 2427 7.281,00 1.000,00
11. Prolog 2071/4 537/44 1942 5.826,00 1.000,00
12. Prolog 2071/5 537/45 1221 3.663,00 1.000,00
13. Prolog 2071/6 537/46 1239 3.717,00 1.000,00
14. Prolog 2071/7 537/47 1525 4.575,00 1.000,00
15. Prolog 2071/8 537/48 1693 5.925,00 1.000,00
16. Prolog 2071/9 537/49 1961 6.863,00 1.000,00
17. Prolog 3453/6 537/58 1200 4.200,00 1.000,00
18. Vojnići-Dole 3647/10 805/583
k.o. Klobuk
1064 4.256,00 1.000,00
19. Vojnići-Dole 3647/11 805/584 k.o.Klobuk 1586 6.344,00 1.000,00
20. Vojnići-Dole 3647/12 805/585
k.o.Klobuk
813 2.845,00 1.000,00
21. Humac 2226/44 355/801 580 10.150,00 1.015,00
22. Bijača 1/16 44/547 1000 3.000,00 1.000,00
23. Hrašljani 424/73

1127 6.762,00 1.000,00
24. Hrašljani 424/74

858 5.148,00 1.000,00

II

Pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju (licitaciji) imaju sve fizičke i pravne osobe. Sudionici licitacije moraju uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % od početne cijene nekretnine za koju se natječu, s time da iznos jamčevine ne može biti manji od 1.000,00 KM, izuzev za lokacije čija početna cijena iznosi manje od 1.000,00 KM. Jamčevina se uplaćuje na depozitni račun Općine Ljubuški br. 1610000171630162 sa naznakom "Jamčevina za kupnju građevnog zemljišta označenog kao k.č.br._____," vrsta prihoda: 722 431 ( na uplatnici naznačiti oznaku nekretnine za koju je uplaćena jamčevina).

III

Svaki sudionik javnog nadmetanja (licitacije) dužan je predočiti dokaz o položenoj jamčevini Povjerenstvu za provođenje licitacije, u suprotnom ne može sudjelovati na licitaciji. Također je potrebno da fizičke osobe dostave ovjereni preslik osobne iskaznice i broj tekućeg računa, a za pravne osobe izvod iz sudskog registra (original ili ovjerena fotokopija).

IV

Ako na licitaciji budu sudjelovali punomoćnici neke osobe moraju imati punomoć sačinjenu u formi notarski obrađene isprave. Licitacija se može održati ako u njoj sudjeluju najmanje dva sudionika. Ako se na licitaciju javi samo jedan sudionik, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje, pod uvjetom da cijena ne može biti manja od početne cijene.

V

Sudioniku licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija za pojedine nekretnine, jamčevina se uračunava u postignutu cijenu, a sudioniku koji ne uspije u licitaciji, jamčevina se vraća na njegov tekući račun. Sudionik licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, dužan je platiti utvrđenu cijenu u roku od 15 dana od dana zaključenja licitacije. Ako ne plati cijenu u navedenom roku, smatra se da je odustao od sklapanja kupoprodajnog ugovora, te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

VI

Sa sudionikom licitacija čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija i koji u navedenom roku uplati utvrđeni iznos cijene sklopit će se kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave. Troškove notarske obrade ugovora i ostale izdatke u svezi s prodajom, prijenosom prava vlasništva i upisa u zemljišnu knjigu i katastar snosi kupac. Nakon provedbe ugovora u zemljišnoknjižnoj i katastarskoj evidenciji kupac će se uvesti u posjed kupljene nekretnine.

VII

Licitacija će se održati u prostorijama Službe za prostorno uređenje i imovinsko-pravne i katastarske poslove općine Ljubuški (ured br.3. ) i to kako slijedi:

  • utorak, 10.10.2017. godine s početkom u 9 sati

VIII

Postupak licitacije provest će Povjerenstvo za provedbu javne licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ljubuški. Sve informacije o nekretninama koje su predmet licitacije, kao i uvid u svu dokumentaciju zainteresirane osobe mogu dobiti u Odjelu za imovinskopravne i katastarske poslove općine Ljubuški, Trg dr.Franje Tuđmana br.1., svakim radnim danom od 07.30 do 15.30 sati.

Općinski načelnik | Nevenko Barbarić

Glas naroda

Čuj zemljište u Ljubuškom sto maraka kvadrat početna cijena

2 zemljišta između ulaza od Famosa i Mate Commerce-a

Zar to Caja nije rasprodao u svoje vrijeme

Iza svih HDZ hopova ostalo je nešto iza Nevenka Barbarića neće ništa

Ljudi moji sve rasproda ,koda je čiča Šipovački.

samo neka prodaju,eve će se to poništit kad dođe ispravna vlast

kad ćete počet crkve rasprodavat i one nam netrebaju tamo idu udbaši i lopine narod nema mista od ovih pomenutih

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ljubuški
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Kad Zoki prekuca igricu Igor Božović | bljesak.info
ljubuski.info
Marka po marka - televizija! Zoran Kolobara | hercegovina.info
ljubuski.info
Dobro nam je kakvi smo Boris Čerkuč | bljesak.info
ljubuski.info
Ljubav i mržnja u službi krupnog kapitala Emil Karamatić | Republika
ljubuski.info
Prljavi novac Boris Čerkuč | bljesak.info

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari