Stopa doprinosa se smanjuje na 33 posto

ljubuski.info

Vlada FBiH je utvrdila nacrt Zakona o doprinosima, iznimno važan zakon kako za djelatnike tako i kompletno gospodarstvo u Federaciji BiH.

Prema predloženim i usvojenim rješenjima u nacrtu Zakona o doprinosima, ukidaju se doprinosi na teret poslodavca, a zbrojna stopa doprinosa smanjuje se sa sadašnjih 41,5 posto na 33 posto. Istodobno je proširena osnovica za obračun doprinosa, osim na plaće i naknade za obrok, prijevoz i regres.

Ugovori o djelu

Na primanja iz osnova privremenih i povremenih poslova, povremenih samostalnih djelatnosti i drugih aktivnosti (ugovori o djelu, članstvo u povjerenstvima, upravnim i nadzornim odborima i slično) obračunavat će se doprinos za mirovinsko-invalidsko osiguranje po stopi od 18,5 posto i doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 13,5 posto ako nositelj primitka nije osiguran po drugoj osnovi.

Ako jest, obveznik je doprinosa samo za mirovinsko osiguranje, a uplaćeni doprinosi će mu biti uključeni u mirovinsku osnovicu sukladno novom Zakonu o mirovinsko-invalidskom osiguranju.

Temeljni cilj rješenja u nacrtu Zakona o doprinosima, koji je utvrdila Vlada Federacije BiH, jest da, uz nižu zbrojnu stopu doprinosa i istodobno proširenje osnovice za obračun doprinosa te povećanje obuhvata obveznika doprinosa, uz zadržavanje neutralnoga utjecaja na prihode izvanproračunskih fondova, bude smanjena rigidnost sustava doprinosa u FBiH u odnosu na zemlje u okruženju i Europi.

Cilj je, također, i pojednostavljenje obračunavanja i plaćanja doprinosa, kvalitetniji nadzor i jačanje financijske discipline. Istodobno je bilo potrebno njegovo usuglašavanje s novim Zakonom o radu, Zakonom o mirovinsko-invalidskom osiguranju i kolektivnim ugovorima, piše Večernji list BiH.

Novim zakonom obuhvaćeni su doprinosi za sva obvezna osiguranja, što je posebno značajno kako bi jednim zakonom bila uređena ova oblast i izbjegnuta velika neujednačenost u pogledu stopa, osnovica i obveze doprinosa.

Kako je u Poreznoj upravi uspostavljen jedinstveni registar osiguranika, na ovaj način će biti osiguran i kvalitetniji nadzor.
Propisivanje obveze poslodavcu podnositi izvješće o iznosu obračunatih doprinosa i u slučaju kada ne isplati plaću, rezultirat će raspolaganjem podataka o točnim iznosima dugovanja pa će Porezna uprava moći pravodobno poduzimati aktivnosti u cilju naplate.

Propisivanjem zastare za doprinose za zdravstveno i osiguranje za slučaj nezaposlenosti (doprinosi iz čijih se uplata crpe prava u razdobljima kada se i uplaćuju, odnosno ne mogu biti iskorištena retroaktivno po naknadno izvršenoj uplati), koja nastupa za pet godina ne računajući godinu u kojoj je nastala, stvaraju se pravne pretpostavke za realnije i pravednije iskazivanje dugovanja obveznika uplate po toj osnovi.

Izuzeća i pogodnosti

Zakon sadrži i određena izuzeća te povlaštene osnovice na koje se vrši obračun doprinosa za zaposlenike u rudnicima ugljena te niskoakumulativnim djelatnostima, kao što su tekstilna, kožarska i industrija obuće te stari zanati.

I dalje su ostale niske osnovice i za samostalne poduzetnike u obrtu te srodnim djelatnostima, kao i poljoprivredi i šumarstvu. Također su ostala izuzeća s nižim osnovicama za poduzetnike koji plaćaju dohodak u paušalnom iznosu, i to za osiguranike koji obavljaju niskoakumulacijske djelatnosti starih tradicionalnih zanata utvrđenih posebnim propisom te poljoprivrednu djelatnost i prijevoznike s jednim prijevoznim sredstvom.

Pero Zelenika | Večernji list

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Lesi se ne vraća kući! Zaboravljeni branitelj br. 690
ljubuski.info
Sve poskupljuje osim autobusnih karata Marko Čuljak | dnevno.ba
ljubuski.info
Prevareni, prodani, izdani, ostavljeni... ne i izgubljeni! Slaven Raguž | Predsjednik Hrvatske republikanske stranke
ljubuski.info
Priča za božićne suze Krešo Vujević

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari

mailto