Zastupnici u Skupštini ZHŽ radili sat vremena mjesečno

ljubuski.info

I u prvoj polovini 2017. godine nastavljeno je s niskim intenzitetom rada i krajnje skromnim rezultatima i izvršne i zakonodavne vlasti u Zapadnohercegovačkoj županiji, stoji na početku izvješća o monitoringu rada Vlade i Skupštine ZHŽ od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine koji je novinarima predstavljen u petak u Narodnoj knjižnici u Širokom Brijegu.

Vlada ZHŽ je, u prvoj polovini 2017. godine, imala izuzetno nisku razinu inteziteta rada - uz Vladu Posavske županije, najnižu od svih županijskih vlada

Za šest mjeseci, održala je samo 14 sjednica. Skoro upola manje nego što to propisuje Poslovnik o radu Vlade, koji predviđa da Vlada održava sjednice jednom tjedno.

Na nizak intezitet rada dodana je i niska efikasnost, pa je, u konačnici, po produktivnosti rada, Vlada ZHŽ, u prvoj polovini 2017. godine, na posljednjem mjestu županijske ljestvice.

Sa svega 153 mjere razmotrene za šest mjeseci, Vlada ZHŽ jedina je vlada koja je, u promatranom razdoblju, razmotrila manje od 200 mjera. Pri tome, vlade ZDŽ, SBŽ i ŽS su, u samo jednom mjesecu, razmotrile više mjera, nego Vlada ZHŽ za pola godine.

U strukturi mjera razmotrenih na Vladi ZHŽ, tijekom 2016. godine, dominiraju mjere dnevno-operativnog karaktera.

Različite odluke, suglasnosti, rješenja i zaključci obuhvaćaju 56% od ukupno razmotrenih mjera. Izvješća, informacije te planovi i programi predstavljaju dodatnih 36%. S druge strane, udio posebno značajnih, sustavnih mjera, je znatno niži - zakoni predstavljaju tek 5% u ukupnom broju mjera, a nije utvrđena nijedna strategija - i to ne samo u promatranom razdoblju, nego od početka aktualnog mandata. Vlada ZHŽ, naime, jedina je županijska vlada koja je u drugu polovinu svog mandata ušla bez ijedne utvrđene strategije.

Utvrđen je, ali s ogromnim kašnjenjem, akcijski plan Vlade ZHŽ za provođenje Reformske agende za BIH.

Akcijski plan Vlade ZHŽ za provođenje Reformske agende, koji u sebi sadrži 83 aktivnosti, odnosi se na razdoblje 2015. - 2018. a utvrđen je u veljači - 2017.!

U promatranom razdoblju, Vlada ZHŽ je realizirala skroman broj zakona - svega sedam, od čega je samo jedan novi, tzv. temeljni, a ostalo su tek izmjene i dopune postojećih akata

Generalno gledajući, u svim godinama aktualnog mandata usvajanje zakona je na nezavidnoj razini. I ispod prosjeka prethodnog mandata.

A o koliko lošem rezultatu se radi, vidimo kada pogledamo stupanj realizacije planiranih obaveza.

Vlada ZHŽ je u drugu polovinu godine ušla s čak 20 nerealiziranih zakona, što je 80% od planiranih zakonodavnih aktivnosti u ovoj godini.

Program rada Vlade ZHŽ za 2017. godinu ponovno nije usvojen na vrijeme.

Program Vlade ZHŽ, naime, na Vladi je utvrđen tek 12. travnja, a u Skupštini usvojen 15. svibnja 2017. Pri tome, on u sebi sadrži 47 mjera koje su realizirane prije njegovog usvajanja.

Pored poslovnika, Vlada ZHŽ kontinuirano krši i Zakon o proračunima Federacije BiH.

Sedmu godinu zaredom proračun Županije usvaja se po hitnom postupku i bez organiziranja javne rasprave. I u početnim koracima u kreiranju proračuna za 2018. je došlo do kašnjenja u odnosu na rokove propisane Zakonom.

Vlada krši i Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH

U sastavu Vlade ZHŽ samo su dvije žene, iako Zakon nalaže da postotak manje zastupljenog spola ne može biti ispod 40%, a neispunjavanje ove obaveze definira kao diskriminaciju, čije otklanjanje zahtjeva.

Vlada ZHŽ ispunila je, u predviđenom roku, svoje obaveze u vezi upitnika Europske komisije

Odgovoreno je na 939 pitanja iz 28 poglavlja, na koja je podijeljena pravna stečevina Europske unije.

Vlada svojom nedovoljnom efikasnošću, pogotov u pripremi mjera iz programa rada, negativno utječe i na rezultate Skupštine

Kako je Vlada priređivač najvećeg broja mjera koje dolaze na dnevni red Skupštine, a Skupština relativno brzo reagira i razmatra mjere koje joj dođu od Vlade, logična je odgovornost Vlade u tom kontekstu. No, Skupština, naravno, ne može pobjeći od svog dijela odgovornosti. Kako zbog izostanka ozbiljnih upozorenja Vladi, da intenzivira svoj rad, tako i zbog vlastitog neprihvatljivog ponašanja.

Uključujući i potpuno odsustvo senzibiliziranosti za ljudska i Ustavom zagarantirana prava pripadnika manjinskih naroda u ZHŽ. Više od polovine aktualnog mandata je prošlo, a da u Skupštini ZHŽ nije imenovan potpredsjednik iz srpskog naroda, što se čitavo vrijeme pravda navodnim "pravnim problemima", mada je upravo odbijanje da se izabere potpredsjednik, osim što je politički, i svojevrstan pravni problem - jer se time krši i Ustav ZHŽ, koji je amandmanima iz 2011. usuglašen s Ustavom FBiH, u kontekstu ravnopravnosti sva tri konstitutivna naroda.

Ravnopravnosti, koje je zastupljenost izabranih predstavnika svih naroda u rukovodstvu institucija vlasti značajan simbolički čin.

Skupština ZHŽ imala najniži intezitet rada od svih županijskih skupština

Skupština ZHŽ, u prvoj polovini 2017. godine, imala je najniži intezitet rada, od svih županijskih skupština, održavajući sjednice tek svaki drugi mjesec, u prosjeku. Ukupno vrijeme koje su zastupnici Skupštine ZHŽ proveli na sjednicama, u prvih šest mjeseci 2017. godine, iznosi svga šest i pol sati. Što je, opet, uvjerljivo najmanje.

S obzirom na količinu utrošenog rada, ne čudi da je konačni rezultat najniži zabilježen u nekoj zakonodavnoj instituciji, u prvoj polovini 2017. godine

Za šest mjeseci Skupština ZHŽ je realizirala tek 17 različitih mjera. Što je manje od broja mjera koje su neke županijske skupštine realizirale na samo jednoj sjednici. I za 10 mjera manje od realizacije Skupštine ZHŽ u prethodnom polugodištu.

Pozitivno je da je među, evidentno, malim brojem razmotrenih mjera (tri mjesečno u prosjeku) najviše zakona

Među 17 realiziranih mjera, četiri su zakona usvojena u prijedlogu i tri zakona prihvaćena u nacrtu i poslana u daljnju proceduru. A tu su i četiri dana mišljenja na federalne zakone.

Ni u prvih šest mjeseci 2017. godine nije realizirana nijedna strategija

Još uvijek se na dnevnom redu nije pojavila ni Strategija proizvodnje hrane i mogućnost proizvodnje zdrave hrane u ZHŽ, iako je ista planirana godišnjim programima rada u svakoj godini od početka aktueanog mandata.

Donekle pozitivnu sliku o ukupnoj realizaciji zakona, u Skupštinu ZHŽ, kvari, međutim, pogled na nerealizirano iz programa rada Skupštine

Čak 21 od 26 zakona čija je realizacija bila planirana u prvoj polovini 2017. godine, nije realizirana u kom obliku. A još dva su realizirana tek djelomično. Praktično, da bi se realiziralo planirano Programom rada za 2017 godinu., do kraja ove godine bi trebalo svaki mjesec usvajati više zakona nego što ih je usvojeno u svih prvih šest mjeseci zajedno.

Skupština ZHŽ krši niz odredbi svog poslovnika o radu

Osim kašnjenjem s usvajanjem Programa rada za 2017., Poslovnik je prekršen i činjenicom da nema jasno utvrđenih rokova za usvajanje mjera, na mjesečnoj razini, te jasno istaknutih formi u kojima će mjere biti razmatrane. Također, Skupština ne ispunjava obavezu da tromjesečno razmatra ostvarivanje programa rada i poduzima odgovarajuće mjere za njegovo izvršenje.

Za razliku od programa rada, proračun ZHŽ za 2017. godinu usvojen je na vrijeme - po prvi put u posljednjih 10 godina

I pored nepridržavanja zakonskih rokova i propisanih procedura, od strane Vlade, Skupština ZHŽ je proračun, po prvi put u posljednjih 11 godina, usvojila prije početka godine na koju se odnosi. Međutim, i ovaj put je usvojen po skraćenom postupku, bez organiziranja javne rasprave.

Najveći dio proračuna ZHŽ odlazi na plaće i naknade troškova zaposlenih - čak 61%

U 2017. godini je predviđeno da se za ovu namjenu izdvoji 47 milijuna KM od 76,7 koliko iznosi proračun za ovu godinu.

Na malom broju sjednica, održanih u 2017. godini, zabilježen je i nizak stupanj individualnih aktivnosti zastupnika u Skupštini ZHŽ

Iako su, u promatranom razdoblju, održane svega tri sjednice Skupštine, niti na jednoj nisu bili nazočni svi zastupnici. Za šest mjeseci postavljeno je ukupno svega 11 zastupničkih pitanja i pokrenuta jedna inicijativa. 16 zastupnika nije postavio/pokrenuo niti jedno pitanje/inicijativu u ovom razdoblju. Također, 16 zastupnika Skupštine ZHŽ nije se, u prvoj polovini 2017. godini javilo za raspravu ni po jednoj točki dnevnog reda.

I pored zanemarive količine rada (rekli smo - u prosjeku, jedan sat mjesečno) i vrlo skromnih rezultata, zastupnici Skupštine ZHŽ ne odriču se svojih privilegija

12 od 23 zastupnika Skupštine ZHŽ je profesionaliziralo svoj status u Skupštini, tj. imaju status zaposlenih i primaju punu plaću po ovom osnovu. Još osam primaju tzv. "dopunu do pune plaće". A tri zastupnika Skupštine ZHŽ koji su izaslanici u Domu naroda Parlamenta FBiH, u ovom parlamentu su i profesionalizirali svoj status.

Naglasimo da je jedini amandman na ovogodišnji proračun - kojim je predloženo smanjenje bruto plaća u 22 tijela na proračunu ZHŽ, među kojima su Vlada, Skupština, ministarstva, te, zavodi, i da se na taj način ostvarena ušteda preraspodijeli za otplatu duga, porodiljne naknade i za tekuće prijenose za pomoć nezaposlenima - odbijen.

Preporuke Centara civilnih inicijativa Vladi i Skupštini Županije Zapadnohercegovačke

Pozivamo Vladu i Skupštinu Županije Zapadnohercegovačke da ozbiljno intenziviraju svoj rad u drugoj polovini godine i ostatku svog mandata i povećaju produktivnost, fokusirajući se pritom na ključne probleme građana i njihovo rješavanje, ne bi li barem u izvjesnoj mjeri opravdali ukazano im povjerenje, kao i sredstva koja primaju iz Proračuna za svoj rad.

Pozivamo ih da na vrijeme krenu u kreiranje programa rada i proračuna za 2018. godinu, kako ne bi kasnili s usvajanjem ovih važnih dokumenata.

Pozivamo ih da organiziraju tematske sjednice, na kojim će se raspravljati i dolaziti do rješenja za ključne probleme s kojim se suočavaju građani ove županije.

I, konačno, pozivamo ih da provedu odlučne korake, u pravcu otklanjanja diskriminacije u obje institucije. I da pokažu više socijalne osjetljivosti, stoji u izvješću CCI-ija o monitoringu rada Vlade i Skupštine ZHŽ prezentiranog u petak u Širokom Brijegu.

Glas naroda

Oni su vjerodostojni....uspješno završavaju započeto!
Dok narod bježi trbuhom za kruhom, oni se seljakaju i satnica njihovog rada je veća od Američkih političara?

Zastupnici u Skupštini ZHŽ radili sat vremena mjesečno
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Ljubuška vatrena svitanja Krešo Vujević
ljubuski.info
Bacanje prašine u oči Josip Mlakić | bljesak.info
ljubuski.info
Pravda je samo za sirotinju Emir Imamović | bljesak.info

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari