Prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Ljubuški usmenim javnim nadmetanjem

ljubuski.info

Na temelju članka 363. stavka 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH ("Službene novine Federacije," BiH 66/13 i 100/13), čanka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, županija, općine i gradova (Službene novine Federacije BiH," br. 17/04), članka 8. stavak 1. Odluke o postupku, načinima i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Ljubuški (Službeni. glasnik općine Ljubuški br. 5/14) i Zaključka Općinskog vijeća općine Ljubuški broj 01-02-1220/17 od 11.07. 2017. godine, Općinski načelnik raspisuje

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ljubuški usmenim javnim nadmetanjem

I

Predmet natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Ljubuški, pobliže označenih:

Redni br. K.O Novi k.č.br. Stari k.č.br

Površina

parcele m2

Početna cijena

Jamčevina

KM

1.

Bijača

1/16

44/547

1000

3.000,00

1.000,00

2.

Crveni Grm

1905/16

47/313

800

4.000,00

1.000,00

3.

Crveni Grm

1845/2

47/367

350

1050,00

1.000,00

4.

Vojnići-Dole

239/34

1/710

771

2.313,00

1.000,00

5.

Vojnići-Dole

239/35

1/711

531

1.593,00

1.000,00

6.

Vojnići-Dole

2149/14

1/681

2001

6.003,00

1.000,00

7.

Humac

2226/117

355/1093

250

750,00

750,00

8.

Humac

2694/7

678/96

1080

3.240,00

1.000,00

9.

Prolog

3453/5

537/57

1526

6.867,00

1.000,00

10.

Prolog

3453/6

537/58

1200

5.400,00

1.000,00

11.

Mostarska vrata- Gradska

534/39

534/39

605

3.025,00

1.000,00

12.

Mostarska vrata- Gradska

447/14

447/14

875

4.375,00

1.000,00

13.

Mostarska vrata- Gradska

447/15

447/15

875

4.375,00

1.000,00

14.

Mostarska vrata- Gradska

482/4

482/4

900

4.050,00

1.000,00

15.

Radišići gornji

2356/2

1/2016

1280

3.840,00

1.000,00

16.

Lisice

731/4

288/178

1727

8.635,00

1.000,00

17.

Lisice

731/5

288/187

159

715,50

715,50

II

Pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju (licitaciji) imaju sve fizičke i pravne osobe. Sudionici licitacije moraju uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % od početne cijene nekretnine za koju se natječu, s time da iznos jamčevine ne može biti manji od 1.000,00 KM, izuzev za lokacije čija početna cijena iznosi manje od 1.000,00 KM. Jamčevina se uplaćuje na depozitni račun Općine Ljubuški br. 1610000171630162 sa naznakom "Jamčevina za kupnju građevnog zemljišta označenog kao k.č.br._____," vrsta prihoda: 722 431 ( na uplatnici naznačiti oznaku nekretnine za koju je uplaćena jamčevina).

III

Svaki sudionik javnog nadmetanja (licitacije) dužan je predočiti dokaz o položenoj jamčevini Povjerenstvu za provođenje licitacije, u suprotnom ne može sudjelovati na licitaciji. Također je potrebno da fizičke osobe dostave ovjereni preslik osobne iskaznice i broj tekućeg računa, a za pravne osobe izvod iz sudskog registra (original ili ovjerena fotokopija).

IV

Ako na licitaciji budu sudjelovali punomoćnici neke osobe moraju imati punomoć sačinjenu u formi notarski obrađene isprave. Licitacija se može održati ako u njoj sudjeluju najmanje dva sudionika. Ako se na licitaciju javi samo jedan sudionik, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje, pod uvjetom da cijena ne može biti manja od početne cijene.

V

Sudioniku licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija za pojedine nekretnine, jamčevina se uračunava u postignutu cijenu, a sudioniku koji ne uspije u licitaciji, jamčevina se vraća na njegov tekući račun. Sudionik licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, dužan je platiti utvrđenu cijenu u roku od 15 dana od dana zaključenja licitacije. Ako ne plati cijenu u navedenom roku, smatra se da je odustao od sklapanja kupoprodajnog ugovora, te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

VI

Sa sudionikom licitacija čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija i koji u navedenom roku uplati utvrđeni iznos cijene sklopit će se kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave. Troškove notarske obrade ugovora i ostale izdatke u svezi s prodajom, prijenosom prava vlasništva i upisa u zemljišnu knjigu i katastar snosi kupac, osim troškova za procjenu tržišne vrijednosti nekretnina. Nakon provedbe ugovora u zemljišnoknjižnoj i katastarskoj evidenciji kupac će se uvesti u posjed kupljene nekretnine.

VII

Licitacija će se održati u prostorijama Službe za prostorno uređenje i imovinsko-pravne i katastarske poslove općine Ljubuški (ured br.3. ) u četvrtak, 17.08.2017. godine sa početkom u 9 sati

VIII

Postupak licitacije provest će Povjerenstvo za provedbu javne licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ljubuški. Sve informacije o nekretninama koje su predmet licitacije, kao i uvid u svu dokumentaciju zainteresirane osobe mogu dobiti u Službi za prostorno uređenje imovinskopravne i katastarske poslove općine Ljubuški, Zrinsko-frankopanska 71, svakim radnim danom od 07.00 do 15.00. sati.

Općinski načelnik | Nevenko Barbarić

Glas naroda

Ne. prodaji što. nisi. kkupio a. pogoottovu. Narodnu imovinu

Ova parcela u G. Radišićima je ispod Vickove kuće a iznad Spajića imanja prema proboju uz maslinik
Ante Čuvala - Vlatkova.
Na noj je već, struja,telefon i voda, teren ravan k'o tabla, podrum iskopan itd...

Ukratko bagatela koja je pogodna za kuću, praonicu, gostionicu itd.

Samo da se zna ako nekoga zanima.

Također parcele 447/14 i 447/15 su odmah uz cestu prema radišićima i vjerovatno nekome našteljene ali da se zna pa ako nekog zanima.

parcela na humcu pod rednim brojem 2694/7 je na ruljašu i šteli se ratku kraljeviću i njegovoj ženi koji su kupili dva placa iznad ove parcele na koju sada nema pristupa jedino preko njihovih parcela, 2694/2 je dragičin plac a 2694/3 je ratkov, jbg.šteli se po zasluzi kao radniku općine.
Licitiraš pola sa ženom a ovo kasnije dobiješ bagatela jer se na spomenuti plac može doći samo preko "njihova" kao dva ali ZNA SE da su muž i žena koja usput radi u staračkom domu.

Neuki komentatori, za svaki ovaj plac je podnešen zahtjev za parcelizaciju to jest sa namjerom da ga se kupi...svatko može doći na licitaciju seljaci jedni i licitirati cjenu veću od početne.Točka ...i to za točku vam treba razjasniti...hajde zdravo..

Za anonimusa ice i pice gdje hoce dobro ti vas je razotkrio [ * neprimjereno * ] opcinska

parcela na humcu pod rednim brojem 2694/7 je na ruljašu i šteli se ratku kraljeviću i njegovoj ženi koji su kupili dva placa iznad ove parcele na koju sada nema pristupa jedino preko njihovih parcela, 2694/2 je dragičin plac a 2694/3 je ratkov, jbg.šteli se po zasluzi kao radniku općine.
Licitiraš pola sa ženom a ovo kasnije dobiješ bagatela jer se na spomenuti plac može doći samo preko "njihova" kao dva ali ZNA SE da su muž i žena koja usput radi u staračkom domu.

tko je taj ratko, odakle je ?

parcela u lisicama 731/5 je oko placa 731/2 kraljević miljenka ivana koji kje opet okružen placem 731/1 površine 6973 metara kvadratnih u kojem se sada prodaje i ovaj 731/4.
Napominjem da na ovome placu 731/1 površine 6973 kvadratnih metara postoji novoizgrađeni bespravni objekat ispod placa kraljević srećko ivana.
Vidjeti će se šta se šteli i kome i čiji je ovo bespravno izgrađeni objekat na ovom velikom općinskom placu.

Ako vas zanima još koji kč. samo se izjasnite javim vam.

pozz (Anonymous)

Uvenuli za tebe je Caja pojam postenja a svi znamo koja je on lopina

Sve javno i transparentno, što kaže naš vrli vožd Uveli, tako se plaćaju i kupuju podanici u pašaluku.
Bravo, bravisimo zna on kako će, jel' tak' il' ni' Načelniče?

Samo prodavati neka se gradi

Ovako su se trebale prodavati sve drzavne firme licitacija pa tko da vise njegovo

pod hitno dignuti tužbu građana protiv načelnika i općinskog vijeća, cijene parcela 3-5 maraka pa to nema ni u zambiji, gdje su zone 1, 2, 3 i po tome treba određivati cijenu a ne ovako , ovo je štela svojima na štetu cijele općine

na humcu minimalna realna cijena je 20-30 km a ne 4 km ovo je izvlačenje naših para iz općine, ja jesam za prodaju ali po tržišnim cijenama a ne ovako ovo je za suda i baš me zanima što će oni reći

Licitacija je moze na sto maraka nagurati mi smo u situaciji da moramo sacuvati mladost ja ovo podrzavam ako nema hriminalnih radnji

Koje su cestice u Crvenom Grmu zna li ko

Cijenu odredjuje trziste kuce u Slavoniji za deset dvadeset tisuca eura nitko nece

Jarane ja nisam hdzekan samo sto je to Humac nego kamena pustinja dani bile cjene 20-30km a ne 4-5km privatnici lupaju cjene pase Plačevi vječno prodaju poz.

Gdje se nalaze placevi u Lisicama je li netko zna?

Ako netko nema novca da išta kupi ne treba biti frustriran neka se naši ljudi skuće što jeftinije to bolje

Placevi koji se prodaju u lisicama su u ZABREĆU, 150 metara od glavne ceste skrene se kraj groblja, odmah su uz cestu a placevi su kako i piše u komentaru gore iznad.
Hvala, ako nekog još zanima neka postavi upit...

Evo za C.G.
Lokacija1905/16 - LIĆUŠA, prođeš 300 m. od raskršća prema granici sa desne strane ne znam naziv one velike trgovine.

Lokacija 1845/2 pod nazivom "Kraljevići" je tu blizu skreneš sa glavnog puta odmah pored spomenute trgovine lijevo oko 200 metara odmah uz cestu odmah uz plac Petrušić Dragan (Ivana)

Hvala,na ponudi (iću i piću) ali ne konzumiram restoransku hranu u ovakvoj besparici, to rade ovi jazavci iz javnih službi na račun naroda, uz kako oni vole reći Božju pomoć i u ime Hrvatskog naroda.
No par*zit je par*zit bio on u društvu ili "dubu" sisa li sisa nema druge nego ga otkačiti, tek tada crkne.
no naša je borba vječna, nema predaje!

pozz (Anonymous)

Oče i piće nije bio mito već čestitke za iscrpne informacije. Pozz

Zašto placeve daju mjesnim zajednicama ?Nema više nigdje ni metra javne površine,sve rasprodano ili poklopili privatnici

Pozdrav. Anonimusu. Uskoro smo VECINA

Vaso nismo te dobro razumio, di smo to većina, jesi li mislio u Merkelice na užini ili u Uvengradu.
U Uvengradu nitko nije ni većina niti veličina, većinu čine g*zoviri i Ševoznanci, ostalo što može puzati i lizati po ovoj dolini suza otra u svit.

Prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Ljubuški usmenim javnim nadmetanjem
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari