Javni natječaj za popunu tri radna mjesta državnih službenika u MUP-u ZHŽ

ljubuski.info

Na temelju članka 27. a u svezi sa člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke objavljuje

Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke

 1. Stručni savjetnik za upravljanje ljudskim resursima u sektoru administracije - 1 (jedan) izvršitelj
 2. Viši stručni suradnik za analitičke poslove i planiranje u Upravi policije - 1 (jedan) izvršitelj
 3. Viši stručni suradnik za zaštitu osobnih podataka u Upravi policije - 1 (jedan) izvršitelj

Radna mjesta se popunjavaju na neodređeno vrijeme.

1. Opis poslova:

Priprema plan prijema uposlenika (policijskih službenika, državnih službenika i namještenika) u radni odnos; vodi postupak prijema na način da sačinjava javne natječaje i oglase za prijem namještenika, te interne oglase; priprema potrebne podatke za raspoređivanje i premještanje uposlenika na utvrđena radna mjesta; analizira unutarnje ustrojstvo, raspodjelu poslova na ustrojbene jedinice, broj radnih mjesta, izvršitelja, opis poslova i i radnih mjesta i priprema prijedloge za poboljšanje; ostvaruje suradnju sa Agencijom za državnu službu u pitanjima koja su u nadležnosti Agencije, a odnose se na oblast ljudskih resursa; vodi evidenciju i izrađuje analize o ocjenjivanju uposlenika; izrađuje analitičke i druge informativne materijale iz oblasti radnih odnosa, upošljavanja, ocjenjivanja i usavršavanja; prati i istražuje promjene i pojave u oblasti radnih odnosa, sačinjava mjesečna izvješća o svom radu i daje prijedloge za izradu plana rada Odsjeka; radi i druge poslove po nalogu šefa i obvezan je da se stručno osposobljava za sve poslove iz djelokruga rada Odsjeka u okviru svoje stručne spreme, za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka.

2. Opis poslova:

Vrši analize dostavljenih statističkih podataka, analitičko-informativnih materijala od strane ustrojbenih jedinica Uprave policije i na temelju istih sačinjava analitičko-informativne materijale iz pojedinih oblasti rada Uprave policije, te predlaže izradu obrazaca za kvalitetnije i potpunije prikupljanje statističkih podataka; radi analize, procjene i informacije iz djelokruga ada Uprave policije, objedinjava planove rada i izvješća o radu ustrojbenih jedinica Uprave policije; sačinjava radnu verziju prijedloga Programa rada i Izvješća o radu Uprave policije; predlaže elemente koje treba sadržavati Program rada i Izvješće o radu Uprave policije u cilju postupanja svih subjekata po jedinstvenim metodološkim pravilima prilikom izrade plana rada Odsjeka; radi i druge poslove po nalogu načelnika i obvezan je da se stručno osposobljava za sve poslove, u okviru svoje stručne spreme za koje ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom, iz djelokruga rada Odsjeka; za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka.

3. Opis poslova:

Obavlja poslove unutarnjeg nadzora nad zaštitom osobnih podataka u Upravi policije; ostvaruje blisku suradnju sa organizacijskim jedinicama Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine nadležnim za poslove koordinacije u oblasti zaštite osobnih podataka, kao i sa svim organizacijskim jedinicama Uprave policije u oblasti zaštite osobnih podataka; nalaže određene mjere u cilju osiguranja zaštite osobnih podataka; sačinjava izvještaje, analize, mišljenja i informacije iz djelokruga svoga rada; obavlja i druge poslove koje odredi šef Odsjeka i načelnik Odjela za profesionalne standarde.

Uvjeti:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova i to:

Za poziciju 1:

 • VSS, diploma visokog obrazovanja najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje s 240 ECTS bodova) drugog ili trećeg ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja pravne ili ekonomske struke;
 • 3 godine radnog staža nakon stjecanja VSS;
 • položen ispit za državnog službenika;
 • poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 2:

 • VSS diploma visokog obrazovanja najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje s 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja pravne, kriminalističke, političke ili ekonomske struke;
 • dvije godine radnog staža nakon stjecanja VSS,
 • poznavanje rada na računaru i
 • položen ispit za državnog službenika.

Za poziciju 3:

 • VSS, diploma visokog obrazovanja najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje s 240 ECTS bodova) drugog ili trećeg ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja pravne struke;
 • dvije godine radnog staža na poslovima svoje struke nakon stjecanja VSS;
 • položen ispit za državnog službenika i
 • poznavanje rada na računaru.

Potrebni dokumenti ( originali ili ovjerene kopije)

Za pozicije broj 01, 02 i 03:

 1. Sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a nakon 06. 4. 1992. godine);
 2. Potvrda /uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS,
 3. Potvrda/ uvjerenje o položenom ispitu za državnog službenika,
 4. Uvjerenje/Certifikat o poznavanju rada na računaru i
 5. Uredno popunjen Prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

Napomena:

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, pravosudnom ispitu, magistri i doktori pravnih znanosti izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja iz članka 32. stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13).

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvijete natječaja biti će obaviješteni pismeno ili elektronskom poštom.

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Povjerenstvu u roku od 8 dana od prijama obavještenja o rezultatima natječaja.

Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke
ul. Stjepana Radića 37b
88 220 Široki Brijeg
s naznakom za: "Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke"
NE OTVARATI

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od sudjelovanja u natječajnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Nepotpune, neuredne, nepravodobne prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz ovog natječaja, kao i dostavljene preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

Glas naroda

Koja farsa ljudi već primljeni

ovi bar raspisuju za razliku od ministarstva financija, tamo samo osvanu...

koliko ja znam svaka je kancelarija ko šipak puna
možda će u hodnike stavit stolove i kompjutore
da nije široki hodnika nebi bilo novi radni mista
jel tak il ne tak

Ima bolan mjesta u podrumu tj.atomskom sklonistu koliko hoces sad ih mogu uhljebiti dole taman fino ladno priko lita netriba im klima, a one njihove sekretarice drugarice policajke sta god ih pitas nista neznaju: "neznam??prvi put cujem za to?moram nekoga pitati?kako da to napisem?"

Neka ih doli ima a sto ih fali u postajama nema veze e pravi ste strucnjaci.

Martina iz vitine i luje markića udbaša mala.

Ako je unuk Mate Markića u MUP-u što to ne bi Lujina kćer mogla

Tuteka je Zdenkova bratana ona ce samo iz Šifokoga prijeći kad završi porodiljno a što ćeš ima jako mnogo stažau Mupu obridala je jednom vrata i jedanput moktkm truleksom tipkovnicu pa lakl sgo pregofi tipkovnica umslo i M.Piñuh nije prigorio

Trebao si ti konkurisat za ovaj posao... sigurno se i ne stidiš svoje nepismenošću.

ovaj natječaj bi mogo zadovoljit supek-kradeze namještaljka

fale vam dva slova,to je natječaj za neradna mjesta

Ta ti je dobra ali da su pametni sve bi školovane s biroa ubacili u državne službe

gostu dobra ti ova
natječaj za neradna mista
drugi put malo se drugačije prestavi
da zna izbjeglica ko si
mnogi se prestavljaju kao gosti
a nisu ni pozvani jel tak il ne tak

Izmišljen radna mjesta, nekih u sistematizaciji, vide da će ih djavo odniti, pa da još zaposle da nebi netko ostao njihov bez poslA. Zaposlili su i do 12 koljena. A sve sa kupljenom školom. Žalosno , e moj narode šta ste dozvolili !

a radni mjesta bgtii,sta bi ljubuski bez njih,katastrofaa...zar lujo udbas ima tolko moci da je ubaci tu

Javni natječaj za popunu tri radna mjesta državnih službenika u MUP-u ZHŽ
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari