Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ljubuški

ljubuski.info

Na temelju članka 363. stavka 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH ("Službene novine Federacije,“ BiH 66/13 i 100/13), čanka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, županija, općine i gradova (Službene novine Federacije BiH,“ br. 17/04), članka 8. stavak 1. Odluke o postupku, načinima i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Ljubuški (Službeni. glasnik općine Ljubuški br. 5/14) i Zaključka Općinskog vijeća općine Ljubuški broj 01-02-1115/17 od 02.06. 2017. godine, Općinski načelnik raspisuje:

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ljubuški usmenim javnim nadmetanjem:

I

Predmet natječaja je prodaja nekretnine u vlasništvu Općine Ljubuški označene kao

  • k.č. br. 1524/19 zv. Gaj, gradilište, pov. 5428 m2 k.o. Cerno, početna cijena 32.568,00 KM

II

Pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju (licitaciji) imaju sve fizičke i pravne osobe. Sudionici licitacije moraju uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % od utvrđene početne cijene, iznos od 3.256,80 KM. Jamčevina se uplaćuje na depozitni račun Općine Ljubuški br. 1610000171630162 sa naznakom "Jamčevina za kupnju građevnog zemljišta označenog kao k.č.br. 1524/19 k.o. Cerno, vrsta prihoda: 722 431

III

Svaki sudionik javnog nadmetanja (licitacije) dužan je predočiti dokaz o položenoj jamčevini Povjerenstvu za provođenje licitacije, u suprotnom ne može sudjelovati na licitaciji. Također je potrebno da fizičke osobe dostave ovjereni preslik osobne iskaznice i broj tekućeg računa, a za pravne osobe izvod iz sudskog registra (original ili ovjerena fotokopija).

IV

Ako na licitaciji budu sudjelovali punomoćnici neke osobe moraju imati punomoć sačinjenu u formi notarski obrađene isprave. Licitacija se može održati ako u njoj sudjeluju najmanje dva sudionika. Ako se na licitaciju javi samo jedan sudionik, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje, pod uvjetom da cijena ne može biti manja od početne cijene.

V

Sudioniku licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, jamčevina se uračunava u postignutu cijenu, a sudioniku koji ne uspije u licitaciji, jamčevina se vraća na njegov tekući račun. Sudionik licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, dužan je platiti utvrđenu cijenu u roku od 15 dana od dana zaključenja licitacije. Ako ne plati cijenu u navedenom roku, smatra se da je odustao od sklapanja kupoprodajnog ugovora, te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

VI

Sa sudionikom licitacija čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija i koji u navedenom roku uplati utvrđeni iznos cijene sklopit će se kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave. Troškove notarske obrade ugovora i ostale izdatke u svezi s prodajom, prijenosom prava vlasništva i upisa u zemljišnu knjigu i katastar snosi kupac, osim troškova za procjenu tržišne vrijednosti nekretnina. Nakon provedbe ugovora u zemljišnoknjižnoj i katastarskoj evidenciji kupac će se uvesti u posjed kupljene nekretnine.

VII

Licitacija će se održati u prostorijama Službe za prostorno uređenje imovinsko-pravne i katastarske poslove općine Ljubuški (ured br.3. ) u petak, 30.06.2017. godine sa početkom u 9 sati

VIII

Postupak licitacije provest će Povjerenstvo za provedbu javne licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ljubuški. Sve informacije o nekretninama koje su predmet licitacije, kao i uvid u svu dokumentaciju zainteresirane osobe mogu dobiti u Odjelu za imovinskopravne i katastarske poslove općine Ljubuški, Zrinsko-frankopanska 71, svakim radnim danom od 07.00 do 15.00. sati.

Općinski načelnik | Nevenko Barbarić

Glas naroda

Dabogda i Ćačevinu ovako prodavao .

kad prodaje načelnik stan u zagrebu i kuću na moru a prije kradezea je bio podstanar kažu

šta ćemo prodavat u ljubuškoj općini kad odu kradeze stručnjaci a dali je dobar gradonačelnik koji rasprodaje gracku imovinu i odkud mu to pravo to je imovina svih nas dije referendum o tome lako je tuđe prodavat ustaj tito stavi ga u zenicu ili goli da tuca

Ja prodajem tgradu općine skupa sa svim "uposlenicima"

biće opet rata kažu svi ja ću umrit od ljubavi priča se vamo po bauštelam di uživa protjerani narod ercegovine od adeze blagostanja pozdrav ma gde bili -nedirajte nam ercegovinu ruke vam se osušile dabogda od popuhane love

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ljubuški
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari