Obavijest članovima sindikata djelatnika MUP-a ZHŽ

ljubuski.info

Drage članice i članovi, štovani zaposlenici MUP-a ŽZH!

Kako vam je svim poznato, nalazimo se u fazi koja je žučna i mučna kako za poslodavca tako i za nas. Obavljeni su i slijede pritisci akcijama sindikata a svaka akcija zahtjeva ne samo hrabrost nego i protok informacija te strategiju izvođenja.

Izborom nositelja sindikalnih funkcija nasljedili smo od ranijeg perioda zahtjeve prema našem poslodavcu, pa smo svi imali i obvezu izvršiti ih. Također, od skupštine sindikata u današnjem sazivu dobili smo jasno definirane zahtjeve i nalog za izvršenje istih.

Odmah po registraciji i obavljenoj papirologiji krenuli smo sa sastancima u našem MUP-u kojeg je sa svojim kolegijem zastupao aktualni ministar Zdravko Boras. O tim sastancima ste bili izviještavani putem oglasne ploče. Imali smo doista nadu u njega i njegov tim jer je današnji ministar jednu fazu života proveo kao policijski službenik našeg MUP-a, dakle slobodno možemo reći da je riječ o kolegi.

Kada smo došli na temu zahtjeva "Izjednačavanja koeficijenata" našim državnim službenicima i namještenicima, upravo Z.Boras je napao nas sindikalce kako smo mogli dozvoliti da se dogodi ovakvo nešto, rekao je citat: dok sam ja na čelu ovog Ministarstva to se neće događati, ne može zaposlenik u mome ministarstvu biti manje plaćen nego zaposlenik u drugom ministarstvu. To nas je naravno razveselilo, dalo nam je elan i zaključili smo da ćemo imati vjerajatno lagan mandat. Zatražio je vremena jer je riječ o izmjenama Zakona o plaćama, Pravilnika i sl. Tražio je također da se obraćamo samo njemu i da utječemo na članove da ne bude novih radno-pravnih tužbi. Naravno, sve smo ga poslušali, dali smo mu puno vremena i nismo zahtjevali žurbu već smo se bavili unutar-sindiklanim problemima.

Negdje u ožujku 2016. imali smo još jedan sastanak u kojem je Z.Boras naložio Ani Smoljan da do 01.04.2016 izračuna o kojim se iznosima radi te da o tome pismeno izvijesti sindikat i njega, pa ćemo nakon toga ugovoriti novi sastanak. To se i dogodilo Ana je sa svojim timom izradila tabelu izračuna o kojoj ste svi izviješteni. Uslijedio je sastanak u lipnju 2016. na kojem je krenulo sve naopako. Umjesto da razgovaramo o načinu, periodu i vremenu ispravke, dobili smo sastanak polubijesnog a u fazamo i bijesnog monologa. Poniženi i uvrijeđeni jedva smo došli do svojih baza i prestali smo s aktivnostima.

Na pritisak članova i tijela sindikata, tek smo dana 21.09.2016. godine poslali službeni zahtjev Vladi ŽZH . U tom tekstu su navedeni svi naši zahtjevi s obrazloženjem i traženo je očitovanje. Međutim, ni nakon dva mjeseca nitko se nije oglasio (ni pismeno niti usmeno).

Zaključak UO je bio da treba reagirati akcijama jer nas nitko ama baš nitko ne shvaća ozbiljno. Organizirali smo prosvjed ispred zgrade Vlade ŽZH u Širokom Brijegu, a taj prosvjed je bila jedina opcija koju mi trebamo napraviti. Dakle, krenuti akciju ili se povući, odlučili smo se za akciju koja je sasvim uspjela.

Održali smo sastanak s relevantnim čimbenicima Vlade: Predsjednikom, Ministrom financija i našim Ministrom. Na tom sastanku nitko ni na jedan naš zahtjev nije dao utemeljen odgovor, niti je ponuđena alternativa, niti neka ponuda niti strategija rješavanja. Kada je bila riječ o uplatama doprinosa, Ministar financija je izbacivao brojke što mu je, istini za volju, i posao te je rekao da sve uplate doprinosa idu svojim tijekom, a da će se u budućem vremenu rješavati dugovi, dok oni koji budu odlazili u mirovinu neće imati nikakivih problema. To je riječ jednog čovjeka kojem smo opet poklonili vjeru da je uistinu tako.

U ožujku 2017. godine imali smo sastanak s novim ravnateljem MUP-a s kojim su bili i članovi užeg kolegija Ministra a između ostalih i Bruno Kraljević. On je tada rekao; što se tiče uplata doprinosa sve je uplaćeno za 2016. godinu za sve zaposlenike MUP-a a na posebne moje upite o namjeni uplata (mirovinsko, beneficirani, zdravstveno…), na sve upite Bruno je odgovarao: sve, sve, sve je uplaćeno. Kada su u pitanju umirovljenici odgovorio je da su svi doprinosi uplaćeni ali nije sve sravnato s poreznom upravom što god to značilo.
Odmah poslije sastanka, Ž. Kolobarić je otišao u Poreznu upravu Široki Brijeg i dobio je napismo, ovjereno potpisom i pečatom te "bar kodom" da su svi doprinosi uplaćeni za 2011. i 2012. godinu dok sa ostali period (2012.-2017.) nema uplata. Na službenoj stranici federalne porezne uprave u rubrici dužnici stajao je dug MUP-a ŽZH u iznosu od oko 8 milijuna KM.

Obzirom da smo dobili ove podatke, pričekali smo neko vrijeme i vidjeli da je stanje ne promjenjeno.
Situacija je zahtjevala novu akciju pa smo organizirali štrajk upozorenja koji je sam po sebi izazvao za nas pozitivne reakcije. Dana 05.06.2017. u medijima je istupio ministar financija koji je tvrdio suprotno, pa smo se odlučili na nove provjere. U tim provjerama je sudjelovalo više osoba iz PU Posušje, PU Široki Brijeg i PU Grude gdje je utvrđeno potpuno isto stanje, a također i na službenoj stranici federalne porezne uprave stanje je bilo ne promjenjeno.

Stanje je bilo ovakvo: Period do 2000. godine je sve uplaćeno. Od 2000-2010 nema uplata. Od 2011. je nadležna Porezna uprava. To su podaci MIO/PIO u Ljubuškom i Mostaru.
Od porezne uprave Široki Brijeg je potpuno isto stanje, dakle 2011. i 2012. su uplaćeni dok za period 2012.-2017. nema uplata. Što ovdje reći: osoba 1 tvrdi da je uplatila dug osobi 2, osoba 2 provjeri da li je dug isplaćen i dobije napismeno podatak da nema uplata i tako više puta. Opet, što reći. Zaključite sami i izvršite slobodno pojedinačne provjere, nema nikakvih problema, dobit će te isto što i mi. Ovo stanje traži opet akciju, organiziran je štrajk upozorenja za 16.06.2017. godine, a dalje čemo vidjeti.

1. Štrajk upozorenja.

Ova akcija je izazvala burne reakcije da ih nitko nije mogao očekivati u takvom obimu i takvim učinkom. Izdata je nezakonita zapovjed da nitko ne smije sudjelovati u štrajku, a ukoliko se to ne izvrši biti će sankcioniran. Ne smiju se stavljati obavijesti u vezi štrajka na sve zgrade MUP-a odnosno ustrojbenih jednica. Svi naši zaposlenici su tu zapovjed poslušali, tako da nitko nije štrajkao. Ja i Kolobarić smo dali po jednu izjavu za TV dok smo bili van radnog vremena, tako da nismo niti mi štrajkali. Velikani MUP-a su se totalno raspali, pucali po šavovima, psovali prijetili i sl. Što mislite kako bi bilo da smo štrajkali. Postoji opravdana sumnja da je Ministar Zdravko Boras i njegov tajnik Željko Naletilić počinili kazneno djelo Zloporabe položaja i ovlasti opisano u članku 383. KZ F BiH koji glasi: Službena ili odgovorna osoba u institucijama Bosne i Hercegovine, koja iskorištavanjem svoga položaja ili ovlaštenja, prekoračivši granice svoga službenog položaja ili ne izvrši svoje službene dužnosti pribavi sebi ili drugom kakvu korist, drugom nanese kakvu šetu ili teže povrijedi prava drugog, kaznit će se kaznom zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Ovo djelo se ogleda u tome što su ova dvojica samovoljno proglasila štrajk upozorenja - nezakonitim, a za to nemaju legitimitet niti ovlaštenje jer takvu odluku može donijeti samo Sud nakon provedenog postupka. Dakle, prekoračenjem granica službenog položaja postoji u ovom slučaju jer su ova dvojica postupali izvan svojih ovlaštenja i izvan svoje stvarne nadležnosti, poduzimajući službenu radnju koja je u nadležnosti drugoga službenog tijela (više ili niže instance) odnosno ta službena radnja pripada drugoj službi.

Skraćeno, riječ je o uzurpaciji ovlasti, lažnim prikzivanjem činjenica. Djelo je i dovršeno jer je nanesena šeta sindikatu i teško je povrijeđeno pravo drugih osoba, nas sindikalaca, odnosno uskraćeno je pravo na štrajk.

Ovaj sindikat će podnijeti kaznenu prijavu protiv navedenih Federalnom tužiteljstvu, Fedralnoj upravi policije, Ministarstvu sigurnosti BiH, Ombudsmanu za ljudska prava u BiH, Direkciji za kordinaciju policijskih tijela BiH, Federalnoj i Županijskoj inspekciji, Ravnatelju MUP-a ŽZH.

Osim toga, izvršen je pritisak na rukovodeće službenike Odjela i Odsjeka u MUP-u i u svim PU/PP, o čemu ćemo naknadno postupiti s inspecijom za rad i ombudsmenom za ljudska prava, dok su predtavnici OHR-a već uzeli sve relevantne iskaze i činjenice te će postupiti u skladu sa svojim ovlastima. Prozivajući nas i ispunjenje naših zahtjeva protuzakonitim, te proglašenjem štrajka upozorenja nezakonitim, pokušavaju nas staviti u koš sa sobom, tezom da mi činimo protuzakonitosti, dok oni mogu činiti što hoće i sve što oni rade je zakonito.

E pa nije tako, niti će biti tako.

Pored svega ovoga, ministar financija je u više navrata izviještavao medije o stanju uplata za doprinose zaposlenicima MUP-a koji su kontradiktorni s podacima kojima mi i naši članovi raspolažemo. Također, ćemo od svih relevantnih čimbenika kakvog-takvog pravnog sustava Suda, Tužiteljstva, Vještaka i sl, zatražiti postupanje u skladu s ovlaštenjima.

2. Štrajk upozorenja

Provest će se dana 16.06.2017. godine u vremenu od 10,00 do 11,55 sati u svim ustrojbenim jedinicama MUP-a, s nadopunjenim zahtjevom a to je "Smjena Ministra unutarnjih poslova Zdravka Boras". Zašto?.

Naime, od samog preuzimanja našeg Ministarstva vidjeli ste i čuli da se oko njega i njegova imena vuku kontroverze, optužbe i sl. I na pritisak nekih naših članova, nismo htjeli ulaziti u to što nije naš posao. Bavljenje njime nije bio naš posao već posao visoke politike, tužiteljstava i sl. i nismo na to reagirali. Tek kada je Boras agresivno krenuo prema našim članovima i nama samima, dužnost nam je pružiti otpor i tražiti njegovu smjenu jer bi na drugačiji način prihvatili njegovi tiraniju i samovolju. Bez obzira na to, moramo i dužni smo zaštiti sindikat i naše članove koji se progone.
Naravno, ostaju i oni zahtjevi koje tražimo već dugi niz godine.

3. Uputa članovima prilikom provođenja akcija

Ovdje vas sve skupa želim obavijestiti o zaštiti koju imamo u Zakonima ove države, te o jasnim činjenicama te uputama prilikom pokrenutih akcija. Naime, u Zakonu o štrajku F BiH (Službeni glasnik 14/00) su date upute prilikom održavanja štrajka i štrajka upozorenja. Dakle, štrajk je sam po sebi temeljno ljudsko pravo, pojedinca ili grupe da slobodno mogu izražavati svoja uvjerenja i stavova. On je jedno od najjačih i najefikasnijih sredstava u borbi radnika za poboljšanje svoga ekonomskog i socijalnog statusa. To je privremena kolektivna obustava rada neprekidno i zove se štrajk ili ograničena obustava ( do dva sata) i naziva se štrajk upozorenja. Velika većina članaka u Zakonu o štrajku se odnose na potpunu i neprekidnu obustavu rada i naziva se štrajkom, dok je u samo nekoliko članaka se objašanjava štrajk upozorenja i to treba razgraničiti.

Prilikom održavanja štrajka upozorenja dužnost sindikata je da poslodavcu dostavi :

  1. Odluku o održavanju štrajka,
  2. Najavu održavanja štrajka, i
  3. Odluku o imenovanju štrajkačkog odbora,

što je u ovom štrajku i učinjeno. Osim toga, iako je to dužnost poslodavca sukladno članku 5. ZOŠ, sindikat je dostavljao i odluku o prioritetnim poslovima koji se neće prekidati tijekom štrajka upozorenja, za koji je poslodavac trebao dati pismeno očitovanje, te ugovoriti sastanak u vezi donošenja tih poslova-sporazumno. Međutim, naš poslodavac je ultimativno postavio termin sastanka "hoćeš-nećeš" iako smo se ispričali pismeno da na taj sastanak ne možemo doći zbog spriječenosti te da dogovore drugi termin, no to se nije dogodilo.

Mi smo štrajk upozorenja organizirali i postavili one prioritetne poslove koje smo donijeli u odluci, jer drugačije nije bilo moguće. Zbog ovih poslova, tajnik i ministar su samovoljno donijeli odluku da je štrajk nezakonit suprotno odredbi članka 10. ZOŠ F BiH. Upravo ta njihova odluka je nezakonita i za to će odgovarati. Sindikat će podnijeti Kaznene prijave.

Pravo na štrajk je izričito priznato u međunarodnim ugovorima i konvencijama. Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima prvi je međunarodni ugovor koji je eksplicitno priznao pravo na štrajk. Pravo na štrajk je je priznato i u Europskoj socijalnoj povelji, te u više konvencija Međunarodne organizacije rada, koja se naziva; Konvencija o slobodi udruživanja i izražavanja.

Kada je u pitanju pozitivno zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini, Federaciji Bosne i Hercegovine te Županije zapadnohercegovačke, pravo na udrživanje i slobodu izražavanja zajamčeno je Ustavima na sva tri nivoa. Pravo na štrajk postoji samo onda ako ga organizira Sindikat, a pravo svakog člana i onoga koji to nije, je pravo sudjelovanja u štrajku.

Organiziranje i učešće u štrajku ne predstavlja povredu ugovora o radu, pa poslodavac ne može dati otkaz zaposleniku zbog učešća u štrajku. Zaposlenik koji učestvuje u štrajku ne snosi bilo kakvu osobnu odgovornost, ne može biti disciplinski, prekršajno niti krivično odgovoran.

Ukoliko postoji bilo kakva odgovornost, ona se očituje na Sindikatu i njegovim odgovornim osobama, odnosno nositeljima sindikalnih funkcija, a nikako na pojedincima.

Osim toga vrlo važno je napomenuti da organiziranje ovih akcija nije inicirana od jedne osobe, odnosno od mene ili bilo kojeg pojedinca u sindikatu. Ovdje je riječ o nasljeđenim zahtjevima još od 2010. i 2011. godine. U našem sindikatu postoje tijela kao što je Upravni odbor, kojeg čine delegati ustrojbenih jedinica MUP-a. Na sjednicama UO nisam dužan sudjelovati, a ako sudjelujem nemam pravo glasa. Dakle, delegati koji upravo vas predstavljaju, raspravljaju i donose odluke koje se daju meni na izvršenje. Kada nisam mogao doći do ciljeva, UO je jednoglasno donio odluku o provođenju ankete kroz članstvo. Provedenom anketom je UO donio Zaključak o analizi ankete i odluku kojom se utvrđuje da se nadpolovična većina članova izjasnila da želi provođenje štrajka, a shodno tome nadpolovična većina se izjasnila da će aktivno sudjelovovati u štrajku.

Također, UO odbor je donio odluku o imenovanju štrajkačkog odbora kojem je dana zadaća da štrajk provede. Dakle, demokratskim načelima, slobodnog izražavanja volje, članostvo je dalo legitimaciju na provedbu akcija pritiska na poslodavca do ispunjenja zahtjeva.

Sve ih demantira da je ovdje riječ o samovolji pojedinaca, buntovnika, čangrizavaca i politički obojenih ljudi. Čim se netko slobodno izražava, oni ga svrstavaju u stranu političke oporbe. Mi smo samo izvršitelji vaše volje, a sami se zamislite bi li jedna ustrojbena jedinica dala potporu pojedincu ako smo politički obojeni ili ako provodimo samovolju. Ne jer bi za to znali i ne bi imali potporu.

4. Mediji i odnos s njima

Ovdje želim otkolniti nekakve teze i stavove pojedanaca kojima kordiniraju Ministar, Ravnatelj i naša Uprava policije da ja osobno prenosim informacije koje se ne tiču sindikata, u medije, što nije točno, a evo zašto.

Moja osobna dužnost i pravo je angažirati medije u svrhu sindikalne akcije, odnosno u svrhu nas samih. Okupio sam medije, koji su nakon izvedenih naših akcija, svojim radom doprinjeli uspješnosti tih akcija. Oni su moć i tu njihovu moć sam iskoristio u sindikalne svrhe. Nema portala, radia i televizije u BiH da nije prenijela vijest o našim izvedbama, nastojanjima i borbi za ljudsko dostojanstvo. Te medije, nikada nisam mogao niti sam koristio za odavanje bilo kakvih informacija koje se tiču rada našeg Ministarstva, njihovih odluka, kadroviranja i sl. Iskreno, ja sam pojedine informacije o tome dobivao baš od novinara.

Za podatke koje zna uži ili širi kolegij Ministra ili Ravnatelja MUP-a ja ne mogu niti znati jer sam ja "policajac prašinar" niže rangirani policijski službenik i od kuda bi ja mogao znati što se događa u vrhu MUP-a.

Dobro oni znaju da "curi" sve iz njihova okruga, pa tu svoju nemoć otkrivanja žele prebaciti na mene, sa ciljem da me prikažu izdajnikom MUP-a, izdajnikom kolega. Tako me povezuju s njihovim neprijateljem br. 1 portalom ljubuski.info. Taj portal sam koristio kao svaki drugi. Što se tiče sindikata sve sam slao ne samo njima nego i drugima s ciljem objave, kako bi demantirao neistine, kako bi nešto argumentirao i sl, a na te sam se dopise ja osobno potpisivao i slao sam ih većini lokalnih portala, od kojih je neke objavio samo ljubuski.info.

Sve ostalo što se tiče MUP-a nemam potrebu komentirati, niti sam u vezi toga istupao javno, a sigurno sam među zadnjim saznavao članke koji su objavljivani. Toliko o tome.

5. Apel članovima

Dobro smo proučili zakonske odredbe za provođenje štrajka i znamo da smo učinili sve da do ovoga ne dođe. Bili smo jako razumni i strpljivi. Tek kada smo istrošili sve rezerve za mirno rješavanje spora, akcija je bila jedina opcija koja je krajnja nužda.
Provedenom akcijom nastali su udari na članove, što je od njih protuzakonito i za to će odgovarati kad-tad.

Mi smo spremni ići do kraja i na radikalnije akcije sve dok ste uz nas i dok znamo da imao potporu. Zahtjev za smjenu Ministra je nastala kada je on agresivno krenuo prema svima nama, kao otpor takvim postupcima s ciljem zaštite.

Stoga apeliram da ne potpadate na sitne provokacije, prijetnje i slično, jer vam nitko ništa ne može. Bilo kakve usmene ili pismene zapovjedi su neizvršne, nezakonite i samo su njihov alat da utječu na vašu slobodnu volju. Za organizaciju i provedbu štrajka sam ja najodgovorniji skupa sa štrajkačkim odborom i spreman sam snositi posljedice za eventualne naše propuste, a nikako vi kao pojedinci.

Tražimo od vas da se samo odazovete našim pozivima i postupite po našim uputama, te da nam prijavite bilo kakav i svaki utjecaj od strane rukovodnih djelatnika, dok ostali operativni dio prepustite nama. Naš sindikat napokon ima snagu, znanje i volju zaštiti svakog od svojih članova.

Ovaj tekst vam može poslužiti kao edukacija iza otklon nedoumica, te je ujedno moje i naše očitovanje. Jedino vama polažem račune i nikome drugome odnosno samo vama odgovaram. Postupajte po uputama štrajkačkog odbora i nitko vam ništa ne može.

Ovim putem vas molim da mi dostavite e-mail adrese (ako ih tko ima) da vas mogu češće izvještavati jer dosta pismena koja se dostavljaju ne završe na oglasnoj ploči nego u košu, pa se moramo služiti medijma da vam se obratimo. Također, za bilo kakve nejasnoće, upite, prijave ili za razgovor možete mi se osobno javiti na mobilni telefon 24 h na dan.

U nadi da će te biti hrabri i ustrajni, da se ne bojite nikoga i ništa te da će te se javiti za sve nedoumice, srdačno vas sve skupa pozdravljam!

…samo pred Bogom klečimo, pred drugima stojimo…

Predsjednik Sindikata:
Vjekoslav Markota
Telefon: 063/168-674 (Viber, Wats-app, Messrnger)
E-mail: vjekooo0809 [at] hotmail.com

Glas naroda

Trebamo se rjesiti sto prije ove kriminalne hobotnice i zlocinacke organizacije dosta ih je vise i procesuirati ih i njihov teski kriminal objaviti da narod vidi ko nam vlada zakone kroi i treba njihove sluge u Tuzilastvu i Sidu isto ocistiti i procesuirato njihovu Zecicu Vesnu Cavar kooj je naj veca ljubav u njenome zivotu Miroslav galic Sepo za kpjeg je spremna sve uciniti al tumu treba kapu skinuti kako ju je zaveo i istinski se ludo vole Miro sameru za zene kapa dole

Podrška u istinitoj borbi za svoja prava !
Vrijeme je da pocmemo normalno raditi i zivjeti i da sve prepreke i balvane maknemo !
Dosta je ove nepravde ma gdje bila i ma ko je radio mora odgovarat i snosit odgovornost !
Za normalan rad
Za pristojne plaće (potrosacka kosarica 2100KM place prosjek 800KM)
Vrijeme je da narod kaze svoje bar mi koji smo ostali !
Pozdrav postenim ljudima ma gdje bili !

Ovaj Markota se pridružio huškanju protiv ministra i aktualne vlasti što srozava Sindikat na najniže razine. Da se razumijemo ne branim ministra i aktualnu vlast. Vlast uvijek treba držati na oku da nebi otišla u krivom smjeru.
Ali dok ljudi rintaju po moru, po domaćim bauštelama, njemačkim bauštelama On traži jubilarne nagrade. Eto o kakvom se moralu radi - i to je Markota.
Ali ako on misli da su mu ministar i Vlada poligon za liječenje, neće tu ozdraviti. Samo će u još veću baru upasti.

Markota predstavlja ljude koji traže svoja prava propisana zakonom, pa sada kome pravo a kome krivo.
Policajac treba raditi protiv kriminala pa makar kriminalac bio i njihov ministar. Baruština triba da se čisti

Pojma nemas. Ovdje je riječ o istom statusu. Svima je ovo isplaceno, policiji nije. U tome je stvar.

Radiš li u policiji,nisi.hoćeš dati potporu,nećeš.Jadu pokrije se [ * neprimjereno * ]vom batom.Policajci,profesori,lječničici i svi ostali imate potporu branitelja.

Koji si ti ku..c od covika taki kao ti su otjerali one na more , one na baustelu , one u njemacku sigurno si im se uvukao u su..k da ih stitis sazada tebe ce prvo , pa ce onda njih

Zaboravio si napisati da u africi gladuju..stvarno si smjesan da ti ne kazem nesto grublje..sve sto ljude zakonski pripada nek traze i dobiju,sta je tou cudno..mozda tebi jest ali tojos govori o tebinjemu.

Ti si osta u MUP-u zato što neznaš ništa raditi i nemaš kud otići.
Otiđi u LAGER pa pisi da ti loše.
U Lageru triba radit, a Ti ne radiš ništa, a primaš 800 KM.
Ti si samo trošak, da ne dođeš na posa niko nebi osjetio. Mogli bi odma osmorici profesora povećat plaću po 100 KM, pa bi bolje učili dicu.
Ajde parazitu jedan, kako te nije stid i sram. I Ti markota da štogod radi ne bi pisa pismice.

Zbog ovakvog izlaska riječi mnogi padaju, odgovornost iz rijeci mora biti.
Policajci su obisli terena i terena, uspostavljali su demokraciju, jado jadni. Ti mjenjas djelove na strojevima, a mi i danas kupimo djelove tijela po cesti. Jesi li to ikada vidio jado. Jesi li rekao ikada roditeljima je bila tragedija, jesi li dosao u kucu di je nasilje, jesi li isao ikada na hordu na utakmici bez ikakve opreme jado jadni. Jesi li izvrsavao ono sto se kosi sa svom pameti i osjecajima na brata branitelja, jesi li ratnika RVI zbog teske dusevne patnje priveo zato sto je pijan razbio pola kafica? Ja jesam jado jadni. Sada se borimo za dostojanstvo za koje su mnoge generacije krvarile. Nakon svega radimo na crno, a ako se mi izborimo nece ni tebi moc gazda radit sta hoce. A sta ja to trazim da se tebi uzme i dadne meni-nista, a ti bi to meni uzeo jado. Samo ti suti, ja necu. Pozdrav svima u sindikatu, drz te se.

Za policiju
Potpisujete se na krivo mjesto u komentarima
Ja sam vam dao podrsku
A ovaj sto la je okolo isto se potpisao na krivom mjestu i zbunjuje komentatore
Podrska jos jednom od ZB Posusje

Upute za komentatore
Kad otvorite komentar polje koje se otvori i trazi vase ime tu se pise ime
A u polju za komentare pisite kome upucujete komentar u protivnom nastaje pomutnja i krivo se tumaci .
Zaborajeni daju podrsku svakome ko se bori za svoja prava !
Podrska je neupitna !
A na ovim komentarima mozete se lazno predstavit ako imate necasne namjere .
Podrska !

Bravoooooo

Za ZB koji la jes okolo bez pameti
Kao prvo neradim u policiji
Kao drugo ja sam ZB i neradim nigdje
Kao trece neradim zbog korupcije itd.
Ako nemamo postenu policiju i sudstvo nista nam nece biti u redu .
I zato dajem podrsku da se red zavede da nam svima bude bolje .
A ti ko si ti gdje radis ?
Koga ti podrzavas ?
Procitaj ponova clanak pa onda sudi ako razumis clanak i opet kritikujes onda si sigurno jedan od uhljeba u nekoj ustanovi !
Zasto se bojis ako si cist !

Udbasisi pasti ce te lo kula od karata normalno branite svoje jasle pokradoste sve i unististe sve znate stovas ceka svi dokazi izlaze u javnost o vama a vi se sluzite sa udbaskim metodama zastrasivanja al tovam ne prolazi vise mislite ako ste privatizirali Mup da mozete sto hocete Mup je institucija za sve gradjane i treba da ga ljudi vode obrazovani sa regularnim skolama a ne cobani udbaski dosta vas je vise vasih ucjena reketa zlostavljanja mobinga dosta niste jaci od nas 75 posto posteni u policiji i naroda ako bog da vraticemo Mup u normalnu instituciju a vicete odgovarati

Mup je bio institucija svih gradana dok nije dosao samopismeni doktor koji je svoje studije zavrsio na sveucilistu u Viru i ondan kad takav seljacina(nemislim sa sela , u glavu je seljacina) okuplja lopove oko sebe da za njega kradu a iz svake opcine u zipaniji je imao nekoliko spijuna lopova(policajaca)koji su bili njegovi psici Tada je vrag odnio salu sve njegove tajne znaju zidovi nekad njegovog kafica u Posusju nakon njega....s kise na krupu

Sta je s ovom nasom IPA udrugom. Zasto ne podrze sindikat. Jel zato sto smital i žulj dile nagrade i priznanja političarima. Bravo dečki!

Gospodine iz Gruda članovi Ipe su i Boras i Markota , dio članstva je uz Borasa a dio uz Markotu to je slobodna volja članova koga da podrže.A za vašu informaciju ne dodjeljuju nagrade političarima Žulj i Smital već političari dodjeljuju nagrade prilikom nekog natjecanja što je praksa Ipinih natjecanja u cijelom svitu.Što vama ova garnitura neodgovara to je vaš problem.
Vama ja preporučavam da vi nepodržavate nikoga dokle god se sakrivate iza imena Grude ili gost ili takvo nešto već se borite za svoju slobodu da javno možete reć što vam se sviđa a što ne.

Rukovodstvo MUP_a to je vreca olosa i lopova koje neko veci stiti i nemoze im niko nista a sirotinja trazi kruh preko granice i to visoko obrazovani

ja sam zato da se uniformiranoj policiji sve da. Da i se dobro opremi, plata i doprinosi sve na vrime.
A ovim jaslarima, među koje spada i Markota, da ime se dade pata koliko su i zaslužili, onoliko koliko su zaradili. Prema tomu nebi dobili nikada 800 KM jerbo je u LAGERU 800 KM onim što rade.
A onim što nerade i bleje povazdan je noga u rit.
Eto toliko što se pravde tiče.

Bravo za Markotu i sindikat,samo naprijed očistite svoje redove,a ne da se narod smije kriminalu u MUP-u. Ovi što brane ovu nakazu od ministra,sigurno su gori od njega samog.

Ajmo se Markota ja i ti malo zaminit. Ti u BRINU razastirat asvalt a ja da malo piskaran iz ladovine. Nisi ti pameniji od mene. Zajedno smo mi u školu išli. Nisi ti bijo vele pametniji od mene, jesi veća ulizica, pa te posle puklo po viri. Nemaš ni u tomu nikakve vire.
Kad si s ljudima zadnji put popio piće. Bižiš od ljudi pa dereš iza busa.
Naderaćeš se ti, jer slabo ovi iskaču iz bušalja.

Aha zato nam je asfalt ovakav,kad ovaj moze čitat portale i članke u isto vrime kad postavlja asfalt.

COSICU ma gdje ti je pamet bila znamo da si znao skupa si se sanjim radovao
MOGAO si da si htio i ovo bi laganini pregazio sad te zdravko u mekinjam ima a gitaru nemozes da stimas
DRZAT silom nemoze se dugo sada vidis od covika tugo
Zdravko diko HDZ-armade sve pridade od covika jade zar ti nije bilo dosta bruke i Dragana stavi sad na muke
Kad vas malo gledamo sa strane kokosi ste vrlo odrpane,od ke jaja a ni prava nema iz daleka lavina se sprema
Politike sto u vama ima nije dosta ni u vrticima
Policija pripada narodu a ne skotim za vlastitu modu sminkajte se al za svoje pare u grlu ce zapet tude jare
Misli li ste da nemaju snagu ukakali vodu vama dragu iz bate se nece dati piti skoru dode to ce te viditi
Sto su zavas bili milioni nekima su karamel bomboni nada vasa da su drugi sljepi sa stolica sad ce da se leti
Puno kriva nigdje nema pravo nemoj mislit jadna suplj glavo
Tuge brate zupanijskog mupa obranit se nemogu svi skupa koje tuge zalosti i jada i pravo je da ometu gada sa njim skupa i ostalu sugu pamticemo lopovluk i tugu
Draganu smo virno virovali nadosa je dobra je profila on lopove sve instalira pade maska sa njegova lica osta samo prekinuta zica
Nedirajte policiju brajo oni vezu bez maske na licu stari lovci sto gadaju ticu veterani bez zahvale rata jadna li vam majka a tata
Sta mislita zalosna vam mama to je sila narodom i Bogom dana
Otresli se trbali su prije nekriju se nebo im se smije drago nebu gledajuci dana pojata je mjesto od ajvana
Mihovile nemoras slaziti ciste momci dika svojoj dici
Policijo lovci kriminala na sanu vam ovom budi HVALA
Pomocemo imamo i volje za unuke da nam bude bolje
Politiko subjekt kriminala ministra si dobra nami dala to je naslov za debelu knjigu nama radost vam sada brigu
TO JE NASLOV STO CE DA SE CITA ISTO KAO ne-djela DRUGA TITA pokazali naciji su lica uzletili sto smo vjerovali sad padate a da niste znali
Kraju tunel od vase je tame u lancima provodite dane obrazi vam ogovani vrlo trule duse ukrast vam je prvo
Dode kraju i vasemu medu dacemo vam lance svim u slijedu
Policijo na noge lagane sa vama smo i u teske dane
Mislili su da im nema kraja sad ostase ko pokosena trava.
SUCI TUZITELJI POLICAJCI POSTUPITE SAMO PO ZAKONU ILI PRIMITE NA ZNANJE ODGOVORNOST

Auuuuuu bravo legendo, ko si da si. Auuuuuuuu i ovaj komentar za nagradu.

IPA je privatna prcija Zulja...Tko je u njoj od policije iz Ljubuskog..Sirokog..Posusja..Mupa..nitko..samo setaju sa novcem od clanarine..sta su kao udruga ucinili nesto za policiju..nista..dignuli glas sada kada je strajk...nuuuullllaàa...

Ipa je organizacija koja se neboji gmizavaca .Da si pismen (ali nisi ) prvo bi otvorio inetrnet pročita šta je Ipa .A za tvoju informaciju članovi Ipe su ministar Boras i presjednik sindikata Markota. IPA je međunarodna organizacija policajaca .Za tvoju informaciju za 4 godine je došla do brojke 190 članova u ŽZH.Da nisu zaslužili nebi ih bio toliki broj jer Ipa nikoga neprisiljava niti moli da bude član.

Sta je sad to IPA

Steta za sindikat , on je u svoj ovoj mafiji ko kap u u moru i ne moze se izborit za radnicka prava sve dotlen dok se u BiH ne promjeni cijelo Hr atsko vladajuce i manje vladajuce rukovodstvoi ono najmanje, ne krdu oni od juce niti otprije pet godina oni kradu vec cetvrt stoljeca pa mi nije jasno sta ti ljudi ako ih mozemo tako nazvat jos mogu ukrast ,uzeli nam egzistenciju , nasoj djeci ukrali domovinu otjeralo ih u tudinu, a oni se bahate po vecerama s bidon stomacima i vozaju skupa auta , zasto ne , ta nije mu ga caca kupova niti on zaradio s svojim rukama, sve s jadne bjede , sjetimo se samo SLAVNOGA MATE, za koga je on radio, Mate u cuzu a on na visu poziciju, ne daj boze da umre , progovorit ce jednom Mate, koje su to veze bile i koje ga slao i skim je djelio novac . To je za zaplakat pocevsi od Z G , M G , Z B pa ondan jos gore navise i nanize , sta tu moze jedan sindikat, koje se ikada u povjesti borio za male , uvjek su bogati pobjedivali , se kupe za novac pa i zakon , ta ce mafija i svetog Petra podmitit i uce u raj a sirotinja ce gorit u paklu_kako na nebu takoi na zemlji

Ako se bude radilo, bit ce nesto. Pojavio se sindikat pa UZB, napravit ce nesto. A ove udruge koje su na jaslama proracuna su problem, muzu novac i dijele među sobom i peru novac a ne rade nista. Da svak udari ovako kao ovi na svom podrucju daleko bi bilo bolje svima. Sutnja i pognute glave su opasne za drustvo. Ako se ne reagira na nepravdu ona postane pravda.

Koji je k....c ovim mojima iz prosvjete, svaki njihov strajk su mupovci podrzali a oni sute. E izic cu iz sindikata ako ih ne posrze

Sad bi te ja udavila. Pa sta ces kad iziđeš, nista. Nego poduzmi nesto, predlozi, trazi, a ne ako se neslazes istupit.

Ma svaka cast prosvjeti, nego sta je s nasima/njihovim u mup-u. Sute ko p....e, dok je neko stavio glavu na panj i zbog njih. Majketi je li ih barem imalo stid, da mi je znati.

Kome se obraca gospodin sindikalac kad kaze "nas poslodavac"? Na koga on to misli?! Ako smo u demokratskoj drzavi onda je NAROD vas poslodavac a ne ministar! Dragi posteni policajci,ako se pitate zasto ste sami u trenutku kada trazite svoja prava,mozda odgovor lezi u vama samima! Mozda macehinski odnos prema tom narodu kojeg lovite radarima i kamerama,mozda nepismenost i necasno obavljanje posla od strane pojedinaca,mozda zaposljavanje podobnih a ne sposobnih,mozda sve te stvari daju losu sliku o vama i sluzbi u narodu jer narod sve vidi i sve zna iako se nesmije naglas reci! Mozda da nije ovog gore navedenog uz vas bi bila cijela zupanija da zajedno pokucamo na ta vrata i da zajedno rijesimo taj problem koji se zove Zdravko! Prestanite gledat na narod kao na neprijatelja jer ni s ove strane nema pravde! Iskreno vas podrzavam ali mozda ste sami krivi za neke stvari koje vas muce,mozda jednog dana i narod stane s vama a ako do toga dode vama ce biti lakse a bogumi i narodu! Nisu svi ljudi koji zaborave vezat pojas kriminalci,pođite redom,skinite to ruglo na celu policije jer prekrsio je puno zakona i ne zasluzuje tu fotelju,nemojte zatvarat oci pred tatinim sinovima a kaznjavat ljude koji se peku po citav dan za 40 KM,pokazite dobru volju i molim vas obrazujte svoje kadrove bar da znaju zakon ako ga vec provode! Ja sam spreman pored svih poreza i nameta odvajat jos 100 KM od svojih 900,ako to pomaze,za policiju da imate sve sto mislite da trebate imati ali podite redom bez preskakanja jer nitko nemoze protiv zakona bio to Boras ili Galic ili Madunovic! Svi ste odgovorni narodu!

Odlican komentar. Ali taj pojas treba vezati i ako si od principa nemoj ga staviti kad podjes preko granice, onu tamo neku policiju postujes, a svoju ne. Tatini sinovi i nkihove tate ne rjesavaju to s onim na cesti nego s rukovoditeljem koji mu je u dzepu. Ovaj sto je uradio svoj posao je los, ovaj sto nije je dobar. A radare i znakove ne postavlja policija nego upravo oni koji su se omastili time. Tek toliko, onaj sto te zaustavio je takodjer stajao na 40 stupnjeva za manje od 40 km.

Neznam koja je to tamo "ona policija" jer svugdje policajac provodi zakon,ako dobijes kaznu znaci kriv si i ides platit! Sve replika na repliku a policijski posao nije samo sigurnost cestovnog prometa,imate vi puno stvari za odradit osim za ic u njivu sa sluzbenim autom u radnom vremenu! Ako je zakon isti za sve zasto ga ne provodite i na svojim ljudima kao npr. krađa cigle iz duhanske stanice kad su dosli policajci i uhitili policajce na djelu... da skratim pocistite svoje dvoriste pa onda gledajte susjedovo,a radari nisu problem,problem je zelja da se naplati kazna i "opasni policajci"

E ovo je vec uredu. Slazem se! No glavni za stegovnu je komesar, a ste[ * neprimjereno * ] se koristi ovoga mozes, ovoga ne mozes. To je alat za progon onih koji su neovisni da postanu ovisni, isto kao [ * neprimjereno * ]ljstvo.

Onda Komesar krsi zakon,mislim da vi znate sta se događa u vasim redovima i neobicno je da svak gleda svoja posla i boji se obavjestit bar neku unutarnju kontrolu ili SIPA-u ili tko je vec nadređeni! Ovo je mala privatna zupanija u malo vecoj privatnoj drzavi i bojim se da ce policajci docekat ispunjenje zahtjeva isto kao sto cu ja docekat 2184. godinu! Ako hocemo mir i prosperitet tomu treba stat u kraj jer niti jedan politicar ni ministar ne ide protiv 3.800.000 drzavljana! Progovorite gospodo,bit ce onda i place i benificije i pravna drzava!

ko krivotvori javnu ispravu ili je stavi u promet slijedi ga zatvorska kazna 3 mjeseca do 5 godina i zabrana rada u državnom poslu ovako se kažnjavaju seljaci ljubuškog zbog poticaja a ljudi u mupu i općini imaju lažne diplome i veću materijalnu korist i ne procesuiraju se kakovo je to pravosuđe dali je ono selektivno ili opet neko laže

svaka pohvala policiji nikad me nisu kaznili pitaju jesili kriv ja kažem dašta sam i on veli štaćemo ja velim šta god oćeš on veli daj za kavu ja dam za dvi kave on veli vozi nesrećo da te nevidimo neko vrime i ja se odvezem ko čovjek živila policija

nikola stanke petrova

E ljudi moji, svašta vidjeh ali nikad nisam
ovo vidio... jedan direktor banke u Njemačkoj dobio kaznu za brzu vožnju odnosno preko ograničenja vozio i uslikali ga. Čovjek je sredio kaznu brže nego kod nas sto se sređuje. Svaka čast, nama to nikada ne bi palo na pamet kao njemu.

provokatore jedan ajde sredi kaznzu u njemačkoj i austriji odma ti ide zatvor pokušaj samo koga farbaš [ * neprimjereno * ]o jedna

Za gosta iznad:
Ti si jedan prekrasni kenjac i provokator...
Stalno provociraš i vrijeđaš sa svojim komentarima.
Ovaj direktor banke je u Njemačkoj sredio kaznu tako sto je, čim je dobio obavijest o kazni i sliku, sa svog računa putem internetskog plaćanja, uplatio navedenu kaznu i tako sredio istu...

Ja predlažem da sindikat napravi anketu tajno glasanje za ostavku , Borasa, galića oba, maduna, Jukića, Naletilića, odnosno cijelog mupa, pa da vidimo gdje smo? Pa ljudi moji dosta više bezobrazluka, nedaju se vukovi,ni milom ni silom. Da imaju obraza dali bi svi ostavke.

Obavijest članovima sindikata djelatnika MUP-a ZHŽ
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari