Izmjene Zakona o zaštiti prijavitelja korupcije

ljubuski.info

Povjerenstvo za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) je u petak razmatralo inicijativu Agencije za izmjene i dopune Zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije te Zakona o zaštiti osoba koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH.

Dogovoreno je da Zakonodavno-pravni sektor, na osnovu prijedloga koji je Agencija dostavila Povjerenstvu, pripremi prijedlog izmjena i dopuna navedenih zakona koje će članovi Povjerenstva nakon toga razmotriti i dostaviti eventualne prijedloge i sugestije.

Direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Hasim Šabotić je nakon sjednice kazao novinarima da je Zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije usvojen 2009. godine, te da se kroz njegovu primjenu vidjelo kako ima određenih problema, da nije na odgovarajući način riješio neke stvari.

Kad je u pitanju zakon o zaštiti prijavitelja korupcije, također su vidjeli kako ima određenih problema.

Govoreći o manjkavostima Zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, izdvojio je članak 24. u kojem je definirano da su sve institucije s javnim ovlastima dužne surađivati s Agencijom.
Međutim, onaj tko neće surađivati s Agencijom, kako ga natjerati, privoliti da to uradi. U tom smislu smo predložili kaznene odredbe. Kroz Strategiju za borbu protiv korupcije, kad smo radili evaluaciju za prvu godinu, vidjeli smo da nam od 75 institucija neke nisu dostavile podatke, iako smo im dva puta pismeno tražili. Jednostavno, predstavnici tih institucija se ogluše, ističe Šabotić.

Također je naveo da Agencija ima 33 uposlena, a po sistematizaciji je predviđeno da ih bude 41.
U tih 33 zaposlenih imamo osam ljudi koji rade poslove koji se tiču sukoba interesa, kojma ja na neki način rukovodim, a ne rukovodim. Oni ostvaruju prava iz radno-pravnog odnosa i rade za potrebe Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, pojasnio je Šabotić.

Naveo je da je proračun Agencije 1.350.000 KM, te napomenuo da je ona neovisna i samostalna upravna organizacija i za svoj rad odgovara Parlamentu BiH.
Međutim, sve zaključke koje donese ovo Povjerenstvo i ovaj Parlament prema Vijeću ministara BiH, kada je u pitanju pružanje materijalno-tehničkih uslova, zapošljavanje itd., to je samo mrtvo slovo na papiru i Vijeće ministara se ogluši, tvrdi Šabotić.

Pošto su samostalna i neovisna organizacija, kaže da su predložili da njihov proračun bude 0,2 posto od ukupnog proračuna BiH.
Mi smo gledali da to bude najminimalnije, da bi koliko-toliko popunili neka radna mjesta koja su nam neophodna. To 0,2 posto, to je oko 1.900.000 KM najviše, naveo je Šabotić.

Govoreći o Zakonu o zaštiti osoba koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH, istaknuo je kako imaju određene osobe kojima su pružili zaštitu, međutim pojavljuju se problemi.
Ti zaštićeni prijavitelji moraju shvatiti da ne mogu to zloupotrebljavati. Mora se u zakon ugraditi kad, na koji način i pod kojim uvjetima prestati sa zaštitom, smatra Šabotić.

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari