Odgađaju li se izbori 2018. godine?

ljubuski.info

Sve je u rukama Ustavnog suda BiH kada je u pitanju provedba odluke o načinu izbora delegata u Dom naroda Parlamenta FBiH, ali smatram da ako se ona pravilno tumači da je to mala vjerovatnoća da bi moglo da dođe do odgađanja općih izbora u BiH iduće godine zbog toga, kazao je Lazar Prodanović, član Međuresorne radne skupine za izmjenu izbornog zakonodavstva BiH.

Naime, Ustavni sud BiH je donio odluku kojom se traži redefinicija u smislu izbora delegata u Dom naroda Parlamenta FBiH sa zahtjevom da se osigura eliminisanje disproporcije vrijednosti glasa u tom slučaju.
Vidjet ćemo koji dio bi se odnosio na to, odnosno brisao, a koji je prepreka za izbor delegata za Dom naroda Parlamenta FBiH. Takođe smatram da implementacija ove oduke nije samo pitanje Interresorne radne grupe za izmjene izbornog zakonodavstva BiH, nego prije svega promjene Ustava FBiH. Nisam siguran da u ovo predizborno vrijeme koje je u BiH već počelo, iako imamo skoro godinu i pol do općih izbora, da je moguće ovo uraditi na kvalitetan način, istakao je Prodanović.

Ali, navodi Prodanović, bilo bi značajno da se stvori ambijent u kojem bi se točno definirao način izbora delegata u klubove naroda u Dom naroda Parlamenta FBiH. To je, kaže, interes ne samo Hrvata nego i konačnog popunjavanja Kluba srpskog naroda u Domu naroda Parlamenta FBiH.

Naime, Klub srpskog naroda u aktualnom mandatu Doma naroda Parlamenta FBIH nije popunjen sa četiri delegata srpskog naroda jer je, od 17 koliko propisuje Ustav FBiH, u županijama u FBiH bilo moguće izabrati svega 13 zastupnika srpske nacionalnosti, koliko ih je zapravo izabrano u županijske skupštine u FBiH.

Očekuje se da Međuresorna radna skupina, u sljedećihih nešto više od mjesec dana, okonča svoj rad i predloži Parlamentarnoj skupštini BiH rješenja za izmjene i dopune Izbornog zakona BiH. Najviše se razgovara o promjenama izbornih jedinica pred predstojeće opće izbore.
Nismo postigli saglasnost u smislu da bi trebalo definitivno ići na redefinisanje izbornih jedinica u smislu ujednačavanja vrijednosti glasa za izbor u zakonodavna tijela. Smatramo da to treba da urade nadležni parlamenti. U RS-u Narodna skupština RS-a je to već jednom uradila, vjerovatno će se opredijeliti i za naredni izborni ciklus u smislu ujednačavanja vrijednosti glasa, a Predstavnički dom Parlamenta FBiH nije do sada nijednom obavio, kao ni Predstavnički dom PS BiH. Moguće je da u PSBiH se to desi. Imamo već urađene analize da ćemo predložiti, ali kada je u pitanju broj izbornih jedinica za Parlamentarnu skupštini BiH, odnosno Predstavnički dom on ostaje tri izborne jedinice iz RS-a i pet iz FBiH, kazao je Prodanović.

Kada su u pitanju mandati, navodi, onda bi bilo potrebno, u tom smislu, opredijeliti se oko povećanja broja izravnih mandata, tako da bi neka izborna jedinica imala veći broj izravnih mandata u odnosu na dosadašnji. A, ukupan broj mandata, kaže Prodanović, je ustavna kategorija tako da ostaje iz RS-a birati 1/3, odnosno 14, a dvije trećine poslanika u FBiH, odnosno 28 za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.
Moj utisak je bio da ne postoji također, spremnost kada je u pitanju Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH da se povećava, odnosno smanjuje broj direktnih mandata. Nisam siguran da će se nešto u tom smislu učini, kazao je Prodanović.

Kada su u pitanju izbori za člana Predsjedništva BiH ističe da Međuresorna radna skupina za izmjene izbornog zakonodavstva BiH nije dobila prijedlog koji je HNS predstavio javnosti.
Kada ga dobijemo spremni smo da u tom smislu obavimo raspravu, naveo je u Prodanović.

AA

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari