Sanacija deponije otpada "Hrašljani-Bučine"

ljubuski.info

Investitor općina Ljubuški dostavila je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Studiju utjecaja na okoliš za sanaciju deponije komunalnog otpada Hrašljani -Bučine.

U Studiji se, između ostalog, navodi kako se deponija "Hrašljani-Bučine" kao odlagalište otpada koristila od 1990. godine do kraja 2009. godine, te kako se prošlosti tu odlagao sav otpad koji se stavljao u kontejnere, bez razvrstavanja i reciklaže, sa samo mehaničkom obradom - zbijanjem i prekrivanjem otpada u slojevima zatrpavanjem građevinskim i okolnim zemljanim materijalom.

Također stoji kako komunalno poduzeće koje je deponiralo otpad na ovoj lokaciji nije vršilo vaganje niti kontrolu otpada, te su podaci o ukupnim količinama otpada općeniti i nepoznati.

Na osnovu inženjersko-geoloških istraživanja i geodetske podloge snimljene u kolovozu 2016. godine, dobivena je srednja vrijednost količina trenutno odloženog otpada na lokaciji i iznosi 24850 t, odnosno 62120 m3 otpada.

Kako stoji u Studiji, odlagalište komunalnog otpada Hrašljani-Bučine je nesanitarno i neograđeno odlagalište, što predstavlja ozbiljan ekološki problem jer može štetno djelovati na ljudsko zdravlje, podzemne i površinske vode, zrak i tlo. Najveći problemi nesanitarnog odlagališta su stvaranje procjednih voda i odlagališnog plina.

Predviđenom sanacijom odlagališta svakako će se poboljšati svi ekološki aspekti šireg okoliša, stoga su najznačajniji očekivani utjecaji sanacije ove deponije definitivno pozitivni, navodi se u Studiji.

Iskop i odvoz otpada

Predložena metoda za sanaciju deponije "Hrašljani- Bučine" je metoda EX-SITU, koja podrazumijeva iskop i odvoz kompletnog otpada i zagađenog tla ispod odloženog otpada na postojeću sanitarnu deponiju.

Na ovaj način se dugoročno i potpuno eliminira rizik za okoliš, što omogućuje da se lokacija vrati svom prirodnom izgledu, a nakon završetka procesa sanacije nije potrebno provoditi mjere zaštite okoliša niti monitoring.

Premda ovakva metoda dosta poskupljuje proces sanacije, uvjeti zaštite okoliša od kojih prvenstveno zaštita podzemnih voda koje se koriste za vodoopskrbu stanovništva, predstavljaju prioritet, te ih je potrebno ispuniti.

Nakon toga će se pristupiti iskopu starog otpada, koji će se utovariti u kamione i voziti na sanitarnu deponiju.

Najizvjesnije je da će se otpad odvoziti na postojeću sanitarnu deponiju "Uborak" kod Mostaru, no ukoliko se u narednom razdoblju realizira izgradnja neke druge sanitarne deponije moguće je i tu ideju razmotriti. Međutim, izvjesno je će postignuta tržišna cijena odlaganja otpada imati presudnu važnost u odlučivanju oko izbora deponiranja otpada, navodi se u Studiji.

Kako navode u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, Studiju o procjeni utjecaja na okoliš općina Ljubuški je dostavila u postupku izdavanja okolišne dozvole.

Javna rasprava

Javna rasprava će se održati dana 19.04.2017. godine u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški, s početkom u 11 sati.

U postupku uključivanja javnosti, kompletan materijal sa Prilozima može se pogledati u prostorijama Ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, u ulici Marka Marulića br.2.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Marka Marulića 2
71000 Sarajevo

Federalno ministarstvo okoliša i turizma | rlj

Komentari

bez razdvajanja i reciklaže? eto danas se razdvaja

koliko ga jje u dubinjevcu tek ahahahah...

trebaju kradezeovci tužiz žemu i za ovo smeće a smeća po o veljacim na sve strane no nije isto smeće vlasti i oporbe ratuje se i smećem a nepismeni vjećnici i deterteri i kupljeni doktorati to je po zakonu

Sanacija deponije otpada "Hrašljani-Bučine"

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari

mailto