Kako se dolazi do invalidske mirovine u BiH?

ljubuski.info

O invalidskim mirovinama ostvarenim na osnovu krivotvorene dokumentacije, svi sve znaju. Zna se i gdje se dokumentacija može kupiti i za koliko novca, ali pod uvjetom da to bude neslužbeno. Međutim, ukoliko pokušate doći do službenih podataka od nadležnih službi i ministarstava, po pravilu nailazite na šture i nejasne informacije, pa se priča o invalidskim mirovinama, kupovini krivotvorene dokumentacije, posrednicima, podmitljivim liječnicima i službenicima, svodi uglavnom na rekla-kazala.

Da se u ovoj oblasti događaju mutne radnje i da su u nju uključeni mnogi visokopozicionirani liječnici i službenici možda najbolje pokazuje slučaj koji se odigrao krajem 2015. godine, kada je Okružno tužiteljstvo u Banja Luci podiglo optužnicu protiv 15 osoba sa područja Banja Luke, Mrkonjić Grada, Šipova i Kneževa, tereteći ih da su sudjelovali u izradi krivotvorene medicinske dokumentacije i zauzvrat od novopečenih umirovljenika uzimali 6.000 do 8.000 maraka. Ovo je ujedno i jedini slučaj koji je za sada dobio i sudski epilog - dva liječnika su osuđena, a protiv ostalih osoba se još vodi sudski postupak.

Kako se "postaje" ratni vojni invalid

Priča o lažnim invalidima prvo je pokrenuta u FBiH, gdje se spominjala brojka od 30.000 ratnih vojnih invalida koji su ovaj status dobili na osnovu krivotvorene dokumentacije. Pravo na invalidsku mirovinu ostvarili su uglavnom oko 2006. godine. Shodno tome, Ministarstvo za pitanja branitelja Vlade FBiH je početkom 2007. godine na svojoj web stranici objavilo popis svih ratnih vojnih invalida u FBiH, s namjerom da stvarni ratni invalidi ukažu na one koji to pravo ne zaslužuju, odnosno, na one koji su do rješenja došli nezakonito, davanjem mita vodećim ljudima braniteljskih udruga ili liječnicima iz komisije koje su izdavale rješenja o stupnju invalidnosti. Ovaj pokušaj da se skine odgovornost sa ministarstva i prebaci na liječničke komisije i braniteljske organizacije koje su izdavale polaznu dokumentaciju, nije dao očekivani rezultate, kao ni alarmiranje SIPA-e koje je uslijedilo nakon toga. Zbog toga se 2012. godine krenulo sa revizijom invalidnina. Neki RVI su prošli šest ili sedam revizija, a s promjenama vlasti mijenjani su i zakoni i revizori. Podnošene su i kaznene prijave protiv više liječnika, referenata, službenika, radi izdavanja fiktivnih liječničkih nalaza, zapisnika sa neistinitim sadržajem, nezakonitih uvjerenja, ali su isti u pravilu ekspresno i oslobađani svih optužbi.

Tadašnji ministar za pitanje branitelja u Vladi FBiH Zukan Helez je u studenom 2013. god. čak bio obustavio isplatu invalidnina za općine Grude, Posušje, Ljubuški i Orašje, zbog, kako je naveo, "narušene ukupne sigurnosne situacije od prosvjeda 07.02.2014." Ipak, već u veljači 2014. god. izvršena je isplata svih ranije obustavljenih invalidnina za ove četiri općine, da bi već sljedećeg mjeseca federalna Vlada obustavila isplate osobnih invalidnina za korisnike u ovim općinama, dok nadležne službe za boračko-invalidsku zaštitu ne dostave za svakog korisnika: rješenja po osnovu kojih ostvaruju prava, JMBG za svakog korisnika i točnu adresu stanovanja.

Nakon svih ovih silnih dogodovština, postavlja se pitanje je li revizija ratnih vojnih invalida dala očekivane rezultate i koliko je lažnih otkriveno? Na konkretna pitanja, stigao je posve nekonkretan odgovor iz federalnog Ministarstva za pitanja branitelja: "... da je od početka provođenja revizije, pa do kraja prošle godine, završeno 90 posto poslova u reviziji; da je ista dala rezultate i da su ostvarene značajne uštede; kao i da proces revizije još uvijek nije završen i da se očekuje će biti gotov do kraja ove godine".

Neslužbeni podaci pak govore da je dosadašnja revizija vojnih invalidnina u ovom entitetu dala sljedeći rezultat - smanjenje ili ukidanje prava svakom desetom korisniku.

Kada slijepi voze auta, a nadležni šute

I Zijad Arapčić, predsjednik Saveza osoba s invaliditetom FBiH, smatra da je više nego jasno da je bilo prevara sa invalidskim mirovinama kada je riječ o braniteljskoj populaciji, ali da se to događa i danas prilikom ocjene radne sposobnosti.
"Dugo smo ukazivali na zloupotrebe prilikom ostvarivanja prava na invalidsku mirovinu braniteljske populacije, takve slučajeve smo i prijavljivali, ali od toga na kraju ništa nije bilo. Kao primjer ću navesti samo jednu doktoricu u Mostaru čiji potpis stoji na oko 400 nalaza identičnog sadržaja. Na jedno mjesto je pala granata i svih 400 ljudi je na isti način ranjeno. Sa tom doktoricom na kraju nije bilo ništa, sud ju je oslobodio, uz obrazloženje da je sve radila po zakonu. Također, poznat je i slučaj da se iz FBIH masovno išlo u Teslić na audiogram, pa ste onda dobili stotine ljudi koji ne čuju. I danas se događaju svakojake stvari. Tako nađemo čovjeka na skeli na četvrtom spratu radi i montira, a on 100 postotni invalid, nađemo čovjeka koji vozi auto, a on slijep. To prijavimo i niko ništa", ističe Arapčić.

Napominje i da ne zna što nam preostaje, jer se na liječničku etiku više ne može računati. Nje, kaže, više nema, jer se kao i na pijaci znaju sve cijene, gdje, što i koliko košta.
"Danas je u modi biti psihički bolesnik, jer se na temelju toga najlakše ostvaruje pravo na invalidsku mirovinu i to je zasigurno i najteže sporiti, jer tko će znati što je u čijoj glavi", naglašava Arapčić.

I prvi čovjek umirovljenika u RS Rade Rakulj ističe da veliki broj ljudi ostvaruje pravo na invalidsku mirovinu na osnovu lažne dokumentacije. On smatra da je ova problematika naročito bila izražena kod braniteljske populacije, koji su u godinama nakon rata odlazili po lažnu dokumentaciju u Mostar i ostale dijelove Federacije BiH, a onima koji su do invalidske mirovine pokušali doći u RS na ruku je išlo to što nijedna općina nije odbijala izdati traženu dokumentaciju na osnovu koje se ovo pravo stjecalo.
"Općine su bile polazna točka, tu se dostavljala sva dokumentacija, a opet općine nisu htjele odbiti svoje sugrađane jer one nisu plaćale ni braniteljski dodatak, ni osiguranje, ni invalidninu. Dugo smo ukazivali na taj problem, ali teško je promijeniti sustav koji je pogrešno postavljen, pa je tako u jednom razdoblju u Hercegovačkim općinama, bilo više korisnika invalidskih nego starosnih mirovina", ističe Rakulj.

Napominje da se do krivotvorene i lažne medicinske dokumentacije i danas može doći, te da se protiv ove pojave treba boriti cijelo društvo, a posebno političari koji već godinama izbjegavaju ovu priču kako se ne bi zamjerili svom glasačkom tijelu.
"Svaka prevara je za osudu, ali moram istaknuti da ljude koji za njom posežu donekle i razumijem. Siromaštvo i nezaposlenost ih je u dobroj mjeri natjeralo da na ovaj način traže izlaz is stanja u kome se nalaze, ali neshvatljiva mi je liječnička neetičnost, prešutna suglasnost vlasti i pravosuđa", kaže Rakulj.

Kod 98 korisnika otkrivena lažna dokumentacija

U borbu sa zloupotrebama i nelegalno ostvarenim mirovinama u RS je krenuo Fond za mirovinsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, pokrenuvši početkom 2012. godine trajnu kampanju "Stop prevarama, do penzije pošteno".

Tihomir Joksimović iz službe za odnose sa javnošću Fonda PIO RS kaže da je težište ove kampanje stavljeno upravo na provjeru ispravnosti i vjerodostojnosti medicinske dokumentacije, na osnovu koje je ostvareno pravo na invalidsku mirovinu. Prvenstveno se provjerava ispravnost medicinske dokumentacije sa dijagnozama psihoze, depresije, PTSP-a i šizofrenična stanja, koja su i najčešće navođena kod korisnika. Najobimnije provjere ispravnosti medicinske dokumentacije bile su u drugoj polovici 2015. i u 2016. godini, a vršene su u suradnji sa većim i značajnijim zdravstvenim ustanovama u Srbiji, BiH, Crnoj Gori. U tom razdoblju, zbog sumnji da je invalidska mirovina ostvarena na prevaru, Fond je zatražio provjeru za 142 osobe, uglavnom s područja filijale Trebinje i manjim dijelom i filijale Banja Luka.

Lažni umirovljenici najčešće su pribavljali medicinsku dokumentaciju Kliničkog centra Srbije - Klinika za psihijatriju, Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević" Beograd, VMA Beograd, KBC "Zvezdara" Beograd, Kliničkog centra Podgorica, Kantonalne bolnica "Dr Safet Mujić" Mostar, Opšta bolnica Trebinje, Zdravstvena ustanova "Anima" Mostar, odakle je medicinsku dokumentaciju za invalidske mirovine osiguranici ranije najčešće i dostavljali

"Nije potvrđena vjerodostojnost medicinske dokumentacije za 98 osoba. Zdravstvene ustanove, kod kojih je zatražena provjera, najčešće su odgovorile da se osobe za koja je tražena provjera nikada nisu liječila u tim ustanovama, da su pod brojevima povijesti bolesti navedenim u otpusnim listovima liječene sasvim druge osobe, da su medicinski dokumenti sa memorandumima i pečatima tih ustanova krivotvoreni i slično. Od 98 korisnika za koje nije potvrđena vjerodostojnost medicinske dokumentacije odmah je pokrenut i izvršen postupak vanredne kontrole stjecanja prava na invalidsku mirovinu", ističe Joksimović.

Na pitanje što se događa nakon što se utvrdi da je mirovina ostvarena na nezakonit način, naš sugovornik kaže da se za sve osobe za koja zdravstvene ustanove svojim službenim dopisima obavijeste Fond da se radi o nevjerodostojnoj medicinskoj dokumentaciji Fond odmah pokreće postupak vanredne kontrole, pred organima vještačenja Fonda PIO i tročlanom liječničkom komisijom vještaka, koja u pravilu donosi nalaz, ocjenu i mišljenje da kod tih osoba nema gubitka radne sposobnosti, odnosno da im prestaje pravo. Inače, većina njih je pravo na invalidsku mirovinu ostvarila u razdoblju od 2007-2009. godine. U tom razdoblju je godišnje invalidsku mirovinu ostvarivalo čak 3.200-3-500 osiguranika. Taj negativan trend počeo se prekidati 2012. godine, da bi 2016. godine samo 935 osoba ostvarilo pravo na invalidsku mirovinu.

Akcija Loto: Od 15 optuženih, dvoje osuđeno, za ostale proces u tijeku

I dok rezultati akcije "Stop prevarama, do penzije pošteno" pokazuju da su se u svih 98 slučajeva prevara s invalidskom mirovinom lažni umirovljenici koristili krivotvorenom dokumentacijom, koju nisu izdale medicinske ustanove koje su navedene na dokumentaciji, rezultati akcije Loto pokazuju nešto drugo. Naime, krajem 2015. godine, Okružno tužiteljstvo u Banja Luci podiglo je optužnicu protiv 15 osoba, uglavnom liječnika i službenika PIO RS, tereteći ih da su sudjelovali u izradi krivotvorene medicinske dokumentacije, odnosno nalaza i mišljenja, te otpusnih pisama, omogućivši na taj način nezakonito stjecanje invalidskih mirovine većem broju osoba.

Osumnjičene osobe su tijekom 2013. godine na području Banja Luke, putem posrednika omogućavali zainteresiranim osobama sa područja Mrkonjić Grada, Ribnika, Šipova i Kneževa da za određene novčane iznose pribave potrebnu medicinsku dokumentaciju - otpusna pisma, nalaze i mišljenja Kliničkog centra Banjaluka - koju su osobe koristila u postupku ocjene radne sposobnosti kod Fonda PIO Republike Srpske.

Nakon što bi dokumentacija bila pribavljena, zahtjev se podnosio Fondu PIO RS, gdje su posrednici, kojima se plaćalo između 6.000 i 8.000 KM, posredovali kod liječnika-vještaka koji su u Fondu odlučivali o ocjeni radne sposobnosti, da bi zainteresirane osobe na osnovu krivotvorene dokumentacije ostvarila pravo na invalidsku mirovinu.

Optužnica je tada, između ostalih, podignuta i protiv bivšeg direktora Kliničkog centra Banja Luka Duška Račića i službenica banjalučke filijale Fonda PIO daktilografkinja Drenke Petrović i Nade Kukavica, koje su prema anonimnim prijavama građana uzimale iznos od 3.000 do 10.000 maraka.

U banjalučkom Osnovnom sudu smo pokušali doznati dokle je došao postupak koji se vodi protiv optuženih. Kako je potvrdio tajnik suda Tomislav Čavić, optuženi Račić Duško je osuđen zbog produženog kaznenog djela primanja mita, na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci, koja mu se zamjenjuje novčanom kaznom u iznosu od 18.000,00 KM, a koju je osuđeni uredno platio. Presuđeno je i optuženom Obradović Stanku, liječniku kardiologu. U pitanju je kazna zatvora u trajanju od 3 mjeseca koja se neće izvršiti, ako optuženi u roku od 1 godine ne počini novo kazneno djelo.

"Rješenjem Osnovnog suda u Banjoj Luci, razdvojen je kazneni postupak u odnosu na optuženog liječnika Pađen Milenka, od postupka koji se vodi protiv ostalih optuženih, a glavni pretres je zakazan za 27. ožujak. Protiv ostalih optuženih kazneni postupak je predpretresno ročište je zakazano za 10. travanj", kazao je Tomislav Čavić.

6yka

Glas naroda

Pa zar se radi 10 travnja kakva rasprava to je lazna vijest.

sadaće ovi svi lažni dase prebace u hrvatsku mirovinu eto ovi kažu zaboravljeni daće lažni bit skinuti kad oni nagrađeni moj narode nikad pameti

skidaju se svi pomalo ustvari pobrzo u Mostaru, provjerite ne govorite napamet

sva lopovska tehnika je došla od kradeze zagreba a drago rubalica iz narodnog radija je bio šef komisije za dodjelu lažnih mirovina i završio je u remetincu a lijek za lažnjake je objava preko interneta i onda susjed otkuca sudu ko i u njemačkoj to bude kad ode kradeze mrak

Sve treba postrojit i onda bi se vidilo ko je di bio a ne ovako davalo se 10000 i eto mirovine a nigdi nisi bio ili si bio u kakvom podrumu daleko od svi zbivanja kao npr vojna policija ili ovi izmišljeni zapovjednici.

Ne piši gluposti.Sve crte na bojišnici je popunjavala VP.TI si izgleda prespavao rat!

Jeste osiguravali zapovjedništva,vozni park i punktove držali i to 10 km iza prve linije prema tome neseri

U pravu si znase koje drža linije i osvaja teritorij a to nije VP sigurno.

Drzali smo linije svugdje npr Bulevar Santiceva u Zdrimcima Baba Dobrosin kupres itd ne omalovazavaj ljude koji su dali veliki doprinos i VP je A sastav provjeri u Morhu nemam zivaca se prepucavati s domobranom

Sve treba postrojit i onda bi se vidilo ko je di bio a ne ovako davalo se 10000 i eto mirovine a nigdi nisi bio ili si bio u kakvom podrumu daleko od svi zbivanja kao npr vojna policija ili ovi izmišljeni zapovjednici.

Pitajte pukovnika Ivice i Dunjice Boras kako se dolazi do lažne mirovine.

jasam bijo u at vp nema di nismo bili nabijemvas znate već našto

AT VP i VP nije isto ako si bio u atvp onda znaš a ovde je riječ kolko vidim o običnoj VP.

VP je odradila dobro.svoje obveze i bila na puno terena i rovova a nemoj misliti i po punktovima da je bilo jednostavno Nije korektno omalovazavati ljude koji nisu imali slobodno cijeli rat Da nismo hapsili ove koji nisu voljeli ici i do sada ti nebi.smjena dosla.

Ajde ovako, kome smeta postrojavanje, sve bi bilo jasno i ne bi trebalo nikoga prozivati. Ne bi došli oni krivi to se zna. Pitanje je, kome to smeta. Ja bi prvi bio zadovoljan kao i ostali koliko čujem od ljudi koji su bili na prvim linijama.

Kako se dolazi do invalidske mirovine u BiH?
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari