Do kraja ožujka uvrštenje Rezolucije branitelja u oba Doma Parlamenta FBiH

ljubuski.info

Dana 2.3.2017 godine u Parlamentu FBiH u Sarajevu, s početkom u 11 sati održan je sastanak međuresorne radne skupine za provedbu Rezolucije branitelja u FBiH.

Sastanku su sudjelovali sljedeći članovi međuresorne radne skupine:
Ispred Vijeća branitelja u FBiH:

 • Vlado Marušić,
 • Esudin Džafić,
 • Armin Plivčić-Pliva,
 • te stalni stručni suradnici i savjetnici Vijeća branitelja: Safet Delalić, Drago Grbavac i Salko Lužić.

Ispred Zastupničkog Doma FBiH:

 • Meša Ramiz, SDA,
 • Šemsudin Kavazović, SBB,

Dok se predstavnik HDZ BiH, Jozo Bagarić nije pojavio jer je isti prije održavanja ovog sastanka izjavio kako je u nemogućnosti sudjeovati u radu ove skupine zbog prevelikih obveza te će zatražiti izlazak iz međuresorne radne skupine.

Ispred Federalnih ministarstava:

 • General Ramiz Dreković, ispred Federalnog Ministarstva za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata,
 • Edvin Granić ispred Federalnog Ministarstva financija,
 • Alen Taletović ispred federalnog ministarstva pravde.

Dok se nije pojavio uredno pozvani predstavnik federalnog ministarstva rada i socijalne politike gosp. Stjepan Buconjić koji se opravdao odlaskom u inozemstvo.

Ispred Zastupničkog doma Parlamenta FBiH nije se kao i do sada pojavio niti jedan od imenovanih članova radne skupine tog doma:

 • Ivo Tadić, HDZ BiH,
 • Murat Kurtović, SBB,
 • Sejo Bukva, SDA,

kao ni dopredsjedateljica Zastupničkog Doma Parlamenta FBiH kao stalna stručna suradnica tog doma u radu ove međuresorne radne skupine.

Sastanak je otvorio Vlado Marušić koji je na prethodnim sastancima ove skupine određen za Predsjednika iste.
Kazao je sudionicima kako ova skupina ima kvorum za odlučivanje jer je nazočno osam članova od njih trinaest, te su se mogle donositi punovažne odluke i zaključci.

Potom su se javljali pojedini članovi ove radne skupine od kojih izdvajam Dragu Grbavca, Mešu Ramiza i gđu Vesnu Švancer dopredsjedateljicu Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, koji su svi odreda izrazili nezadovoljstvo nedolaskom uredno pozvanih članova međuresorne radne skupine jer je to krajnje neozbiljno imajući u vidu ozbiljnost ove problematike, dok je Drago Grbavac tražio od svih članova ove radne skupine podređivanje svih svojih aktivnosti radu u ovoj skupini jer je nervoza branitelja bez ikakvih prava po osnovu sudjelovanja u ratu došla do vrhunca te se ta populacija neće još dugo moći držati pod nadzorom.

Najviše pritužbi je iznijeto na nedolazak članova radne skupine Doma naroda jer je indikativno nedolaženje tih članova imajući u vidu kako će Rezolucija branitelja konačno završiti i u tom Domu što je nesumnjivo opstrukcija rukovodstva tog Doma na čelu s Predsjedateljicom tog Doma gđom Lidijom Bradarom zbog čega će Vijeće branitelja uputiti oštar dopis s prosvjedom na ruke predsjedateljice tog doma o čemu će obavijestiti na idućem radnom sastanku međuresorne radne skupine sve članove te skupine i zatražiti i njihovu suglasnost za upućivanje oštrog prosvjeda tom Domu.

Nakon što se završila rasprava po tom pitanju, Vlado Marušić je, u kratkim crtama, nazočne izvijestio o detaljima sastanka u Vladi FBiH, održanog dana 25.1.2017. godine na kojem je bila većina članova međuresorne radne skupine i na kojem sastanku je postignuta određena suglasnost predstavnika braniteljskih udruga s područja FBiH, članova Vijeća branitelja, te predstavnika federalnog Ministarstva za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata, dok se u nekim pitanjima nisu postigli dogovori ali je ostavljena mogućnost rješavanja tih pitanja kroz daljnje pregovore svih zainteresiranih strana.

Konačno on je nazočnim kazao kako je za njega ova radna skupina došla do kraja svog rada, te kako je za njega ovaj sastanak zadnji i kako je konačno došlo vrijeme da ova radna skupina podnese svoj izvještaj po svim točkama Rezolucije branitelja o kojim su članovi međuresorne radne skupine raspravljali na prethodnim sastancima i to: 19.1.2017. i 9.2.2017. godine, te da ovaj današnji sastanak treba biti završetak rada ove radne skupine. Isto tako, kazao im je kako je Vijeće branitelja (potpisnici Rezolucije branitelja, preko 70 udruga koje okupljaju preko 70.000 branitelja bez ikakvih prava po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu), dalo krajnji rok ovoj radnoj skupini za uvrštavanje Rezolucije branitelja u oba Doma Parlamenta FBiH najkasnije do 31.3.2017. godine, te njeno usvajanje u tim domovima.

Poslije Marušića za riječ su se javljali drugi članovi radne skupine od kojih valja izdvojiti Generala Ramiza Drekovića koji je pojasnio stav federalnog Ministarstva branitelja u svezi sastanka u Vladi FBiH, napominjući kako je to ministarstvo odlučilo objaviti registar pripadnika oružanih snaga FBiH, te popis korisnika prava po svim razinama vlasti (FBiH, županije, općine i gradovi), te će svi zainteresirani tada moći imati uvid u sve kategorije branitelja, gdje je tko bio i tko je što dobio, dok će nezadovoljni branitelji imati mogućnost prijaviti svakog nezakonito uvedenog branitelja u bilo koja prava. Isto tako je napomenuo kako federalno ministarstvo branitelja u 2017. godini želi zadržati postojeći opseg dostignutih prava te kako neće smanjivati braniteljska davanja koja se kreću oko 560 milijuna KM u FBiH po više osnova (RVI, odlikovani, obitelji poginulih, zatočenih i nestalih osoba), te obveze koje to ministarstvo plaća kao razliku federalnom zavodu za MiO po osnovu povoljnijih umirovljenja pripadnika oružanih snaga.

Esudin Džafić, ispred Vijeća branitelja, je, u kratkim crtama, obrazložio stav Vijeća branitelja u pogledu zakona o udrugama od posebnog društvenog značaja gdje će Vijeće branitelja ponuditi svoje prijedloge, amandmane i sugestije kako bi se smanjila davanja od 18 milijuna KM udrugama u FBiH kojih je sada preko 1.600.

Riječ j dobio i gosp. Armin Plivčić ispred Vijeća branitelja koji je dao svoj osvrt na braniteljski dodatak s jasno razrađenom specifikacijom mogućnosti isplaćivanja braniteljskog dodatka svim demobiliziranim braniteljima bez ikakvih prava iz braniteljskog fonda čije je formiranje predložio federalni ministar branitelja Salko Bukvarević. On je, u tom smislu, svim članovima podijelio mogućnost uvođenja akciza na određene proizvode od kojih bi se minimalan postotak uplaćivao u braniteljski fond iz kojeg bi se konačno financirali branitelji bez ikakvih prava.

Njemu je replicirao gosp. Alen Taletović koji je kazao kako je Zakon o akcizama donijet na državnoj razini te kako Vijeće branitelja ne očekuje realno kako će se taj zakon izmijeniti na način uvođenja novih tarifa i nameta.
Njemu je replicirao Vlado Marušić koji je kazao kako Vijeće branitelja ima potpuno drugačiji način isplate braniteljskog dodataka braniteljima, dok je uvođenje akciza sekundarni plan za prikupljanje nužnih sredstava u braniteljski fond, ukoliko ih ne bude nakon izrade Zakona o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga uz odvajanje borbenog od neborbenog sektora, te objave korisnika prava iz rata. Kazao je kako će izradom tog zakona biti sasvim dovoljno slobodnih sredstava za isplatu braniteljskog dodatka jer će mnogi ostati bez svojih nezasluženih prava.

Konačno je riječ dobio i Edvin Granić ispred federalnog ministarstva financija koji je kazao kako federalno ministarstvo financija nikada neće moći pristati na uvođenje novih nameta i obveza iz federalnog proračuna što je Vladi FBiH u više navrata uvjetovao MMF, te će se oni uvijek kretati u okvirima postojećeg proračuna FBiH s čime se članovi Vijeća branitelja slažu u potpunosti jer smatraju kako preraspodjelom postojećih novčanih sredstava u Federalnom ministarstvu branitelja se može doći do plaćanja braniteljskog dodatka.

Na kraju sastanka Vlado Marušić je nazočnim članovim međuresorne radne skupine dao sljedeći prijedlog:
Najkasnije do ponedjeljka 6.3.2017. godine Vlado Marušić, kao predsjednik međuresorne radne skupine, će izraditi izvještaj o radu iste, pozivajući se na prethodne sastanke ove skupine i na sastanak u Vladi FBiH održan dana 25.1.2017. godine, koji izvještaj će uputiti na adrese svih članova međuresorne radne skupine, koji će svi ponaosob dati svoju suglasnost ili primjedbe na ponuđeni izvještaj i koji izvještaj će, s Rezolucijom branitelja, završiti na stolu Predsjedatelja Zastupničkog doma i Predsjedateljice Doma Naroda u FBiH i kao takvi će morati završiti u oba doma Parlamenta FBiH, o kojem izvještaju i Rezoluciji će glasovati zastupnici oba Doma Parlamenta u postupku po hitnoj proceduri najkasnije do 31.3.2017. godine.

Za riječ se javio Alen Taletović, ispred Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, koji je kazao kako se od njega ne može tražiti podnošenje izvještaja o radu ove međuresorne radne skupine jer on nije ovlašten potpisivati ispred njegovog Ministarstva rada i socijalne politike.

Njemu je odgovorio Vlado Marušić koji mu je kazao kako je njegovo ministarstvo njega imenovalo, ne iz razloga da raspravlja o jedinstvenom registru branitelja ili braniteljskom dodatku, već isključivo o pravnim aspektima izrade zakona o udrugama od posebnog društvenog značaja za što je upravo i njegovo ministarstvo s čim se on i složio.

General Ramiz Dreković je upitao Vladu Marušića ima li Vijeće branitelja razrađenu svaku točku Rezolucije branitelja na što mu je Marušić kazao kako imaju svaku točku razrađenu do u detalje i to će sve stajati u izvještaju. A što se tiče Rezolucije branitelja o njoj će, kao razrađenom i profiliranom dokumentu, odlučivati zastupnici oba doma Parlamenta FBiH i na njima će konačno biti odgovornost prema braniteljima bez ikakvih prava po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu u FBiH, najčasnijim sinovima države BiH.

Na kraju sastanka je dogovoreno kako će se idući zadnji sastanak ove međuresorne radne skupine održati najkasnije za deset dana, na kojem će se raspravljati samo o jednoj točki dnevnog reda i to o izvještaju o radu ove radne skupine, s točno razrađenim točkama Rezolucije branitelja, i koji izvještaj, s Rezolucijom branitelja će biti predat u oba doma Parlamenta FBiH na usvajanje.

Zajedno do pobjede branitelji!

Vlado Marušić | Vijeće branitelja

Komentari

Svaka cast na zrtvi i borbi koja traje vec 4 god.
Al napokon doslo se do kraja .
Dan "D" je blizu a on je 31.03.2017 god.
Vojska je spremna !
Nadamo se da ce odgovorni u oba Doma nakon sto dobiju na ruke razrađenu Rezoluciju prihvatit i napokon da se pravednije raspodijele postojece pare .
U protivnom vojska je spremna na Revoliciju !
Za Dom !

Ako se usvoji ova rezolucija, dolaze bolji dani za ovu državu !Ipak ,poznajući ovdašnje vlastodršce,sve to treba uzeti sa rezervom!Mislim da međunarodni čimbenici trebaju -izvršiti dodatni pritisak na ovdašnje - elite-kako sebi od milja tepaju- naši vrli političari!Situacija je vrlo napeta! Teško je zamisliti;do kakvih bi teških posljedica dovelo nečinjenje ! Tj. neusvajanje gore navedene rezolucije!Takvim činom,političari preuzimaju svu odgovornost za ne daj Bože, nemire !Takođe i zasluge ako se usvoji rezolucija!Podrška vijeću branitelja!

bolan koji bolji dani, koja država bogati ljubim, međunarodni čimbenici? da MMF i ovako pritiska da se smanji i ovo dosad davanje ako hoće neki kreditić i tako to , BiH ti je truba država tu ništa nije normalno evo kako vidimo i biskupi a kamoli sve drugo, živija rođo

Ako misle političari ove godine na more neka ovo reše ...

Strasni vi..samo vas vuku za nos...ajte u Sarajevo pa prosvjedujte gore ako smijete..kao lani na Bijaci i drugim prijelazima...nesmijete nosom proviriti gore jer ce Vas pokupiti kao miseve...a i.vi iz te udruge prodajete maglu clanstvu...te ovaj datum..te ovaj sastanak..te ova rezolucija..sve jednako nula puta nula...

U sarajevu 25.04 . 2015 bilo je 5000 branitelja .
Doci ce opet ako zatreba i vise od 5000.
Za dom !

A po popisu cca 500.000..smješno je spominjati 5000.. čega, koga ..

Ovi se jedino Boga plaše i nikoga više, Što se tiče Sarajeva bili smo mi tamo i nosili Hrvacki barjak koji nije viđen u Sarajevu od 1941 god.

Za opasku.... Mi smo "obranili" ovu zemlju, ničega nas nije strah ni sada, ići ćemo kamo hoćemo i kad mi to odredimo /ako bude potrebno/ !! ... Sve mi nešto govori da je tebe uhvatila neka prpa, neki strah, pa se tako ponašaš... Bili bi najgluplji kada bi postupali po naivnostima kojima nas ti želiš uplašiti ili degradirati...... Mi smo kao i u ratu najhrabriji u državi !!! I upamti još nešto... nikada u povijesti nije zabilježeno da se država silom ponila prema onima koji su je stvorili !!!

Teško,vrlo teško.Kao da njih brigaju branitelji, njihova najveća briga je kako povećati sebi privelegije. Koga briga za sirotinju koja je krvarila za slobodu!

Moj pajdo o čem pričaš ja sam osobno bio pred vladom ito ogrnut hrvatdkiom barjakom i niko mi nije rekao tamo se nego su usput dok dmo isli s koševa do vlade aplaudirali i jos nekim kpji su imali barjake a ti i taki nesmite kroz sarajevo ni u gepeku pronijeti barjak svoj i pricate ajte u sarajvo bili smo i ako triba ićemo svagdje dok se neostvare naša prava

Tako je...nije silom...ali ova je milom i pamecu..pa vas tako vuku za.nos ima 25 godina..tako ce Vam biti i sada..a sto se tice straha..prestrasni ste da Vas se netko boji...samo nazalosnije je sto.vucete za nos ove jadnike..clanove Udruge...

Ti i takvi vucete za nos ovaj narod 25 g.
A branitelji su cekali da se vi opostenite i da rijesite pravedno al niste !
Zato ce vas stici zasluzena kazna !
Necete jos dugo cekati !
Pripremite se na post i nemrs za vise godina !
Dosta vas je i Bogu i Covjeku !
Za Dom !

Ako ovo sve bude ispoštovano ja cu se za primjer spalit na kružnom toku kod stadiona.

Zar tebe nisu spalili neki dan u Prologu

puna podrska UZB
zajedno do kraja

Za Dadu
Kupi benzine dok jos imas prava !
Poslije neces moc ispunit obecanje !
Hahaha

Ima,za to će biti benzina.

Samo vucete za nos te ljude ima dvije godine i vise...da ste sposobni nesto bi do sada uradili...Sta cete vi...samo vi od toga imate osobne koristi...

Korist ?
Imamo zadovoljštinu boriti se za pravdu i to je korisno !
Kakvu ko korist koristi ima 25 g. Zna se !
Naucili smo mi i na goru nepravdu od tvojih provokacija j a d o jedan uhljebski !
Zna se HDZ !drp!
Haha

Gledajmo to ovako! ZB su malo protresli institucije!Čim ZB naše vrle-elite-primaju ,znači -imaju respekt!Teško je -moramo znati , to su ostatci struktura-bivšeg sustava!Pa i ako ovo nije primjer neke respektabilne države ! Ipak je država! Ima i političare! Političari imaju plaće ,privilegije! E sad možebitni scenarij-ako dođe do gužve !?Prije navedeni mogu izgubit ,dobro plaćene pozicije!Nema onda-večerica ,ljubavnica ,ljetovanja ,zimovanja itd.! A -elite su osjetljive-na vlastite privilegije! Te će branitelji dobiti svoja zaslužena prava!Rezolucija će bit uvrštena u oba doma parlamenta!

Ništa od toga, pa vidite kako vas doživljavaju... Uopće ih nema na sastancima, jedva kvorum... naredni put vam nitko neće doći i sve opet iz početka... Blokiranje graničnih prelaza itd, itd a u međuvremenu će izbori pa smjena vlasti, nova obećanja... Da skratim, utopija...

Meni se cini da nije doslo najvise hdz-ovog kadra

Evo izgleda da će opet brzo rat, pa bi vam najbolje bilo da poslije ovog rata sredite invalidnine i mirna Bosna. I nećete više biti zaboravljeni i kraj priče. A dok vi budete ratovali, ja ću opet malo u Njemačku. P.S.: Nemojte samo prilazit priko Drine.

Znase ko radi jedan sat iza ponoći k...c

kakav rat bolan, prije će tamo di si ti u stvari već je, ako si malo crnkast mislim da te svako malo zaustavlja policaj, nema ti tko vamo više ratovat ustvari da džabe daju teritoriju jedni drugima šta će im , nema vamo ništa ovo je BiH, pa nema ni socijalnih nemira ljudi jednostavno odu,sreća nam je što smo europski državljani pa imamo izbora

Drago, Ovca i Veljko su rješili svoju egzistenciju u Hrvatskoj ( doduše zasluženo) a vamo ložiona vas jadnika, nikad ništa od ovoga biti neće kao i od države BiH ( treća po nezaposlenosti u svijetu) samo vas more netko pregazit na granici i ništa više, BiH će još ovako funkcionirati 3-5 godina a onda se ne zna ništa kako će bit ni David Copperfield to nezna

Lažeš to nemam namjeru nikome reć ali stvarno si pretjera.

Do kraja ožujka uvrštenje Rezolucije branitelja u oba Doma Parlamenta FBiH

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari