Branitelji u 2016. realizirali 2.131 kredit u iznosu od 25.086.000 KM

ljubuski.info

Vlada Federacije BiH je usvojila izvješće o radu Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika braniteljskih populacija za 2016. godinu i zadužila ovu fondaciju da osigura i prati vraćanje dodijeljenih kreditnih sredstava kako bi u što većem iznosu bila uključena u raspodjelu novim korisnicima.

Od ukupno 223 donesene odluke o dodjeli pomoći na kreditnoj osnovi u 2016.godini, za tri kvartala realizirano je 165 u ukupnom iznosu od 1.970.000 KM. Realizacija ostalih 39 odluka u iznosu od 500.000 KM je u tijeku.

Fondacija je u 2016. godini odobrila i 85 pojedinačnih bespovratnih pomoći u ukupnom iznosu od 209.800 KM i 37.200 KM pravnim osobama. Svi korisnici bespovratne pomoći, dužni su Fondaciji dostaviti izvješće o namjenskom utrošku sredstava s odgovarajućim dokazima.

Zahvaljujući uhodanoj kontinuiranoj kontroli povrata kreditnih sredstava, povećava se udio sredstava Fondacije (povrat glavnice i kamata) u rješavanju stambenih pitanja braniteljske populacije, a smanjuje ućešća proračunskih sredstava, što i jeste cilj samoodrživog funkcioniranja Fondacije u ostvarivanju ciljeva njenog osnivanja.

U razdoblju 2003.-2016. godina realiziran je 2.131 kredit u iznosu od 25.086.000 KM, koji uključuje i revolving sredstva iz predhodnih podjela i 551 pojedinačnu interventnu bespovratna pomoć u iznosu od 1.743.088 KM ili ukupno 26.829.088 KM.

Danas je, također, usvojen i Program rada s Financijskim planom Fondacije za 2017. godinu.

Planiran je ukupan prihod Fondacije od 2.650.000 KM i to od povrata glavnice i kamata 1.975.000KM i iz proračuna FBiH 675.000 KM. Od ukupnih sredstava za dodjelu kredita je planirano 2.000.000KM (oko 180 kredita), te 180.000 KM za intrventne bespovratne pomoći za stambena zbrinjavanja najtežih kategorija braniteljske populacije.

Tekstilnoj industriji Mostar 450.000 KM

Vlada Federacije BiH dala je prethodnu suglasnost za dodjelu dijela sredstava Trajnog revolving fonda Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kod Union banke d.d. Sarajevo za dugoročno financiranje projekata dodjelom kredita gospodarskom društvu Tekstilna industrija d.o.o. Mostar u iznosu od 450.000 KM. Union banka će s korisnikom sredstava ugovarati sve bitne elemente za zaključenje ugovora u skladu s bankarskom procedurom.

Prihvaćene informacije i data zaduženja

Federalna vlada je prihvatila informaciju o izradi Akcijskog plana za realizaciju prioriteta sukladno preporukama Europske komisije iz Izvješća o Bosni i Hercegovini za 2016. godinu, te zadužila federalne organe uprave da u predviđenim rokovima kvartalno izvješćuju Ured Vlade FBiH za europske integracije o realizaciji predloženih mjera iz njihove nadležnosti.
Na preporuku Vijeća ministara BiH, Vlada FBiH je danas također prihvatila informaciju o prijedlogu rokova za pripremu odgovora na pitanja iz Upitnika Europske komisije. Zadužila je federalne organe uprave da postupaju sukladno rokovima usvojenim zaključkom Vijeća ministara BiH sa 89. sjednice od 25.1.2017. godine.

Ured Vlade FBiH za europske integracije zadužen je da redovito prati i izvješćuje o izvršenim aktivnostima i realizaciji obveza federalnih organa uprave u procesu odgovaranja na Upitnik EK.

Federalni organi uprave dužni su prevesti zakone, podzakonske akte i druge dokumente iz njihove nadležnosti, a koje treba dostaviti uz odgovore na pitanja iz Upitnika, sukladno dogovoru nadležnih institucija za svako pojedinačno poglavlje, a najkasnije do 30. travnja 2017. godine. Također su dužni osigurati da prevedeni zakoni, podzakonski akti i drugi dokumenti prođu adekvatnu stručnu redakturu.

O danas razmatranim informacijama i donesenim zaključcima, Ured Vlada FBiH za europske integracije će informirati povjerenstva za europske integracije u oba doma Parlamenta FBiH.

Izgradnja autoceste na trasi Koridora Vc

Na zahtjev JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, Vlada je donijela Rješenje o ulasku u posjed nekretnina, potpuno eksproprisanih rješenjem Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenice, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji. Riječ je o dvije nekretnine od značaja za izgradnju autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Drivuša - Donja Gračanica.

Realizirajući zaključke sa sjednice od 3.2.2017. godine, Vlada je danas odobrila da iz ovogodišnje Tekuće rezerve proračuna FBiH bude izdvojeno 10.000 KM za sanaciju snijegom urušenog krova Osnovne škole " Pištaline" u Bosanskoj Krupi.

Vlada je odobrila izdvajanje 141.700 KM Iz proračuna FBiH za 2017. godinu za sufinanciranje Projekta CEB II - Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja za 2017. godinu.

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari