UZB: Maske su pale - tko i zašto ne želi odvajanje borbenog od neborbenog sektora!

ljubuski.info

U srijedu 22.2.2017. godine u zgradi Vlade FBiH s početkom u 11,00 sati održan je unaprijed dogovoreni sastanak predstavnika braniteljskih udruga iz Domovinskog rata registriranih na razini FBiH, predstavnika koordinacija i saveza tih udruga, članova Vijeća branitelja, predstavnika Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, savjetnika Federalnog ministra za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata, te ministra branitelja FBiH gosp. Salke Bukvarevića.

Sastanak je održan po zahtjevu Vijeća branitelja u FBiH, a moderator sastanka je bio federalni ministar branitelja Salko Bukvarević.

Uvodničar u sastanak je bio federalni ministar branitelja koji je nazočne u kratkim crtama izvijestio o poduzetim mjerama i aktivnostima tog ministarstva u 2016. godini te programskim ciljevima i zadacima koje to ministarstvo ima u 2017. godini.
Bukvarević je napomenuo kako su neki od prioriteta tog ministarstva u 2017. godini zadržati postojeće obujam novčanih davanja braniteljskoj populaciji u 2017. godini, izrada zakona o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga kao i korisnika prava po BIZ-ovima, izrada zakona o udrugama od posebnog društvenog značaja, a eventualne uštede koje to ministarstvo ostvari usmjeriti ka najugroženijoj braniteljskoj populaciji, te inzistirati na izmjenama zakona o osobnim podacima u BiH kao preduvjetu izrade Zakona o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga.

Nakon svog izlaganja ministar Bukvarević je dao riječ gosp. Vladi Marušiću ispred Vijeća branitelja koji je u ime Vijeća branitelja i tražio održavanje današnjeg sastanka s udrugama i savezima registriranim na razini FBiH.

Marušić je nazočne zamolio da se na današnjem sastanku drže dnevnog reda koji je u dopisu upućen ministarstvu branitelja a on je sljedeći:

  1. Usuglašavanje prijedloga i amandmana na formiranje udruga od posebnog društvenog značaja u FBiH sukladno prijedlogu zakona od posebnog društvenog značaja koji je ušao u parlamentarnu proceduru u Parlamentu FBiH,
  2. Usuglašavanje prijedloga oko izrade Zakona o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga u FBiH (odvajanje borbenog od neborbenog sektora), te objava registra korisnika prava,
  3. Informiranje u svezi izmjena i dopuna zakona o zaštiti osobnih podataka u BiH kao preduvjet izrade registra oružanih snaga u FBiH.

Što se tiče prve točke dnevnog reda Marušić je nazočnim kazao kako će se Vijeće branitelja aktivno uključiti sa svojim prijedlozima i amandmanima na postojeći nacrt zakona o udrugama od posebnog društvenog značaja i oko toga ne bi trebalo biti većih prijepora, ali je napomenuo kako je današnji sastanak idealna prilika da predstavnici braniteljskih udruga s područja FBiH usuglase svoje stavove kako bi udruge ili udruga od posebnog društvenog značaja trebala izgledati.

Kada se Marušić dotaknuo druge točke dnevnog reda kazao je kako se na toj točki rješavaju sva nagomilana pitanja i problemi u braniteljskoj populaciji preko 20 godina. Istaknuo je kako Vijeće branitelja i inzistira na izradi Zakona o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga uz obvezatno odvajanje borbenog od neborbenog sektora,te kako Vijeće branitelja ima do u detalje razrađen koncept izrade tog zakona od nižih ustrojbenih vojnih postrojbi ka višim, te kako paralelno s izradom registra branitelja (odvajanje borbenog od neborbenog sektora), treba objaviti i registar korisnika prava čime će se javno pokazati u modernoj povijesti BiH tko nezasluženo koristi neka braniteljska prava dok se s druge strane najčasniji sinovi države BiH bacaju u očaj, neki se ubijaju a neki umiru u najvećoj materijalnoj i moralnoj oskudici.

Nakon Vlade Marušića riječ je dobio Esudin Džafić,član Vijeća branitelja ispred TK koji je nazočnima pojasnio stav Vijeća branitelja u pogledu formiranja udruga od posebnog društvenog značaja, predlažući im formiranje tri, dvije ili jedne braniteljske udruge od posebnog društvenog značaja u FBiH čime bi se uštedjela znatna novčana sredstva jer sredstva koja se uplaćuju na razinama općina, gradova, županija i FBiH prelaze preko 18 milijuna KM, što je nepotrebno, imajući u vidu formiranje nekoliko braniteljskih udruga ili jedne. Također je napomenuo kako stav Vijeća branitelja nije uništiti subjektivitet udruga RVI, obitelji poginulih zatočenih ili nestalih pripadnika oružanih snaga već im daje prijedlog kojim bi se takve udruge udružile u jednu, dok bi demobilizirani branitelji bili udruženi u jednu što je moguće i racionalno.

Isto tako prisutne je izvijestio o ukupnom broju pripadnika oružanih snaga FBiH na dan 25.2.1995. godine gdje je Armija BiH brojila 229.000 pripadnika oružanih snaga dok je komponenta HVO-a brojila 37.000, a danas je u vojnoj evidenciji preko 585.000 pripadnika oružanih snaga.

Nakon Esudina Džafića riječ je dobio gosp. Drago Grbavac koji je je upitao ministra branitelja FBiH zašto je udruga Zaboravljeni branitelji/Borci BiH, koja je multietnička i registrirana na području BiH nepravedno zapostavljena jer nije za prošlu godinu dobila nikakva novčana sredstva od tog ministarstva a ima preko 30.000 uredno registriranih članova, te zašto se predstavnik te udruge ne poziva na ovakve zajedničke sastanke, imajući u vidu da su ovakvi sastanci organizirani upravo za udruge registrirane na području FBiH.
Isto tako, postavio je pitanje svim predstavnicima udruga s područja FBiH ima li među njima ijedna koja nije u protekloj kalendarskoj godini dobila ništa od federalnog ministarstva branitelja, na što mu nije odgovoreno.

Na ta pitanja mu je dao odgovor ministar Bukvarević kazavši kako je UZB u sastavu Vijeća branitelja koji je dao jednog svog predstavnika za takve sastanke,a kako je on suglasan da Vijeće branitelja ubuduće predstavljaju dva predstavnika, i to po jedan iz komponente Armije BiH a jedan ispred komponente HVO-a.

Poslije Drage Grbavca riječ je dobio gosp. Salko Lužić član Vijeća branitelja ispred ZDK koji je nazočne u kratkim crtama izvijestio o problemima oko funkcioniranja braniteljskih udruga s područja Zenice, jer neke udruge imaju sve uvjete za normalno funkcioniranje dok neke nemaju ništa, te kako je konačno došlo vrijeme oko okrupnjivanja udruga u jednu ili nekoliko, jer sve ovo više nema smisla imajući u vidu kako se troše znatna novčana sredstva za te udruge u FBiH, te kako i on pozdravlja izradu Zakona o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga u FBiH.

Iza njega riječ je dobio gosp. Šerif Patković ispred koordinacije udruga dobitnika najviših ratnih odličja Armije BiH koji je u kratkim crtama potvrdio riječi ministra branitelja Salke Bukvarevića, kojemu je ujedno i savjetnik, istaknuvši kako je to ministarstvo učinilo niz zahvata ka poboljšanju i očuvanju braniteljskih prava u 2016. godini te kako imaju namjeru to činiti i u sljedećoj 2017. godini s tendencijom očuvanja tih prava i sljedećih 5 godina.
Napomenuo je također kako se javnosti nije svidjela odluka delegata Zastupničkog doma Parlamenta FBiH oko povećavanja njihovih naknada za odvojeni život s 600 na 800 KM čime su devalvirana mnoga nastojanja tog ministarstva oko ušteda i očuvanja braniteljskih prava s jedne strane dok s druge zastupnici povećavaju svoje naknade.

Irfan Ramić član Vijeća branitelja iz SBK je izrazio svoje nezadovoljstvo radom i funkcioniranjem postojećih udruga s područja SBK jer mnoge posluju nezakonito, trošeći znatna novčana sredstva te je pozvao sve nadležne državne institucije da rade svoj posao, poglavito Federalnu i županijsku inspekciju da provjere poslovanje takvih udruga jer mnoge druge udruge s tog područja su nepravedno zapostavljene i diskriminirane od aktualnih političkih vlasti na tom području.

Muris Bukva ispred udruženje policije FBiH je rekao kako se slaže s registrom branitelja međutim s tim valja biti jako oprezan jer se "drugoj strani" time daju podaci koji joj mogu poslužiti u svrhu podizanja optužnica protiv zapovjednika ratnih postrojbi pa i samih vojnika ili policajaca, te napomenuo kako je odvajanje borbenog od neborbenog sektora škakljivo pitanje jer će biti mnogo nezadovoljnih ljudi odvajanjem tih sektora.

Armin Plivčić član Vijeća branitelja ispred SBK je prisutnima pojasnio nastojanja Vijeća branitelja oko izrade zakona o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga na način da se Pravilnik o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga, koji je 2009. godine izradilo Federalno ministarstvo branitelja, preformulira, uz odgovarajuće izmjene i sugestije Vijeća branitelja, u zakon o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga FBiH.

General Ramiz Dreković je nazočnim predložio da nitko ne bude isključiv ne uvažavajući tuđe stavove i mišljenja, te kako Ministarstvo branitelja FBiH, gdje je on savjetnik, želi otkloniti određene sumnje o broju pripadnika oružanih snaga koje su se pojavile u javnosti te sumnje u registar korisnika prava, i gdje će upravo objava takvih podataka odagnati takve sumnje.

Esad Delić ispred Saveza RVI Armije BiH je izrazio svoje nezadovoljstvo time što ga ovaj sastanak podsjeća na sastanak Mjesne zajednice s nedostatnom razinom kvalitete razgovora kao što bi to priličilo sastanku udruga s područja FBiH, te je kazao ukoliko se ubuduće ovako nastavi da neće sudjelovati na ovakvim sastancima.
Napomenuo je također kako se on i njegova udruga zalažu za zaštitu RVI, te se ne slaže s konstatacijama kako je njegova udruga RVI "Takozvana" kako su to neki članovi Vijeća branitelja na ovom sastanku napomenuli, prozvavši Dragu Grbavca ispred Udruge Zaboravljeni branitelji kako je on s bivšim ministrom branitelja FBiH Zukanom Helezom usko surađivao sastajući se na određenim prigodama gdje su se kako kaže "okrećali janjci" a taj ministar je nezakonito iz prava izveo nekoliko tisuća RVI što mu ti RVI i njegova udruga nikada neće oprostiti, te je napomenuo kako se nikako ne može složiti s podjelom na borbeni neborbeni sektor jer će se time dogoditi diskriminacija među braniteljskom populacijom jer je opće poznata činjenica kako postoje branitelji koji su dopremali streljivo na prvu crtu bojišnice, te liječnici, sestre i sanitet koji je izvlačio mrtve i ranjene, čime je izazvao salvu negodovanja od članova Vijeća branitelja, Drage Grbavca te Vlade Marušića, koji su mu replicirali na način kako se niti jedna njegova konstatacija ne može prihvatiti jer su nazočni članovi Vijeća branitelja legitimni predstavnici braniteljske populacije u cijeloj FBiH i svaki iza sebe ima po nekoliko tisuća branitelja koji očekuju rješenje svog lošeg braniteljskog statusa.

Drago Grbavac ga je pitao javno tko mu je rekao i gdje je vidio kako se on s ministrima branitelja ŽZH, i bivšim ministraom branitelja FBiH Zukanom Helezom sastaje na što nije dobio odgovor od prozvanog Delića. Nadalje Vlado Marušić mu je replicirao na način kako on nije dobro slušao izlaganje članova Vijeća branitelja, poglavito njegovo, kada je naglašeno tko i što ulazi u borbeni sektor pa tako i sanitet i logistika koji su bili izravno u svezi s prvom crtom bojišnice, te kalo će se registar branitelja raditi uz obvezatno odvajanje borbenog od neborbenog sektora ili se neće nikako raditi.

Safet Delalić ispred SBK je kazao kako se registar branitelja uz odvajanje borbenog od neborbenog sektora mora uraditi i time će sve dvojbe biti riješene.

Jasna Zlomislić ispred Udruge obitelji poginulih i nestalih pripadnika HVO-a je izrazila svoje negodovanje konstatacijom Vlade Marušića kako postoje na tisuće lažnih RVI, dobitnika odličja, lažnih udovica, te povoljno umirovljenih, naglasivši kako su sve obitelji smrtno stradalih branitelja prošli rigorozne kontrole oko dobivanja svojih prava, na što joj replicirao Vlado Marušić pokazavši joj vjerodostojne popise RVI-a, te popise obitelji poginulih pripadnika s područja određenih općina ŽZH, te FBiH, gdje u registru korisnika prava ima preko 140.000 korisnika, od kojih svi nisu zasluženo konzumenti tih prava, upitavši je smatra li ona kako su sve osobe navedene na tim popisima zakonito uvedene u ta prava, što imenovana nije osporila, smatrajući kako su sve te osobe zakonito uvedene u ta prava što nitko od članova Vijeća branitelja ne prihvaća kao vjerodostojnu činjenicu jer Vijeće branitelja ima točne i precizne podatke svih korisnika prava, a među njima je dosta lažnih što će najbolje objelodaniti registar pripadnika oružanih snaga (borbeni sektor), te registar korisnika prava.

Dragan Radić predstavnik HVIDRE s područja FBiH se također ne slaže s konstatacijom kako su oni "Takozvani" jer imaju svoj legitimitet od 1994. godine, svoje rezultate, te naglašava kako se ovakva problematika može riješiti dijalogom među predstavnicima braniteljskih udruga.

Niaz Hodžić predsjednik ispred Saveza boraca Armije BiH se osvrnuo na probleme u TK gdje ima ured, kao i o svim segmentima braniteljskih problema, naglasivši kako daje punu i bezrezervnu podršku ministru Bukvareviću u provedbi navedenih zakona o pravima branitelja.

Riječ su dobili i predstavnici zastupničkog doma Parlamenta FBiH Šemsudin Kavazović ispred SBB, te Meša Ramiz ispred SDA, a koji su ujedno i članovi međuresorne radne skupine za provedbu rezolucije branitelja u FBiH.

Šemsudin Kavazović je kazao kako proračun FBiH ima problema s financiranjem i postojećih braniteljskih prava a kamoli s uvođenjem nove kategorije branitelja u prava, jer su tu uvjetovanja MMF-a, kreditna zaduženja ali i on se slaže da se ovoj problematici pristupi jako oprezno uvažavajući potrebe svih branitelja a poglavito najugroženijih branitelja koji postaju socijalni slučajevi.

Meša Ramiz je sebi i drugima postavio nekoliko pitanja a poglavito pitanje otkud se je moglo u FBiH nakon 23.12.1995. godine (potpisivanje Daytonskog mirovnog sporazuma - prestanak rata u BiH), do danas pojaviti u registru branitelja preko 300.000 novih pripadnika, a što se tiče izrade zakona o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga FBiH se slaže, a odvajanje borbenog od neborbenog sektora je određeni rizik s kojim se moraju suočiti kreatori takvog zakona. Isto tako, kazao je kako treba utvrditi rokove za provođenje određenih dogovorenih zaključaka a to se može postići suradnjom Vlade FBiH, ovog ministarstva, politike te oba doma Parlamenta FBiH.

Nakon trosatne rasprave ministar branitelja Salko Bukvarević je pročitao zaključke sa sastanka, a oni su:

  1. Koordinacija udruga, saveza udruga te predstavnici Vijeća branitelja daju punu potporu oko ulaska BiH u Euroatlantske integracije i NATO savez,
  2. Sva pitanja oko rješavanja prava branitelja ubuduće treba rješavati dijalogom,
  3. Predstavnici saveza i udruga proisteklih iz Domovinskog rata, osim predstavnika Vijeća branitelja koji smatraju kako će se obujam davanja braniteljskoj populaciji utvrditi tek nakon objave registra branitelja i registar korisnika prava, te ovi prednji, zahtijevaju od federalnog ministarstva branitelja da se obujam dostignutih prava branitelja neće umanjivati, dok će se eventualne uštede tog ministarstva usmjeravati ka rješavanju pitanja najtežih pripadnika braniteljske populacije,
  4. Savez udruženja, koordinacije udruga te Vijeće branitelja podržavaju izradu Zakona o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga FBiH te objavu registra korisnika prava,
  5. Zaključak kojim se predlaže Zastupničkom domu Parlamenta FBiH hitno stavljanje van snage Odluke o naknadama zastupnika tog doma na odvojen život.

Imajući u vidu sva izlaganja, predstavnika braniteljskih udruga s područja FBiH, predstavnika Federalnog ministarstva branitelja, kao i članova Vijeća branitelja iz njih se mogu izvući sljedeći zaključci:

  • Svi se slažu kako treba doći na određeni cilj a on je: Izrada Zakona o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga i registra korisnika prava, te izrada zakona o udrugama od posebnog značaja.
  • Staza kojom se treba doći do tog cilja za predstavnike Vijeća branitelja, predstavnike udruga s područja FBiH te federalnog ministarstva branitelja nije ista.

Vijeće branitelja traži i zahtjeva izradu jedinstvenog registra pripadnika oružanih snaga i registar korisnika prava uz obvezatno odvajanje borbenog od neborbenog sektora dok svi ostali smatraju kako to u ovom trenutku nije moguće, uz obrazloženje kako je to potpuno novi zakon koji je u ovom trenutku nemoguće provesti.

Vlado Marušić se nakon pročitanih zaključaka obratio federalnom ministru branitelja s jednom digresijom kazavši mu kako je neispravno od njega da svo vrijeme navodi kako njegovo ministarstvo traži objavu registra branitelja imajući u vidu kako u Zaključcima Doma Naroda FBiH 20.06.2014 godine stoji "Izrada zakona o jedinstvenom registru" što su potpuno različiti termini jer se izradom tog zakona u potpunosti obrazlaže registar branitelja po mjeri istinskih branitelja, dok se objavom registra samo blagoslivlje postojeće, nakaradno stanje preuzeto od RH s čime se Vijeće branitelja nikada neće složiti niti će objavu registra branitelja prihvatiti.

Ministar Bukvarević je članovima Vijeća branitelja sugeririrao da prijave tom ministarstvu sve osobe za koje smatraju da su nezakonito uvedena u prava s čime se predstavnici Vijeća branitelja nisu složili rekavši kako to nije njihov posao već posao nadležnih državnih institucija, te kako će se izradom registra branitelja (odvajanje borbenog od neborbenog sektora), sve takve dvojbe riješiti.

Vijeće branitelja smatra i opravdano drži kako svi odgovori leže upravo u razdvajanju borbenog od neborbenog sektora jer će se objavom takvog registra pripadnika oružanih snaga odvojiti žito od kukolja a svi znamo što se događa s kukoljom (on se baca u oganj da gori i izgori), a ostati će žito suho kao zlato, čisto bez primjesa truleži i pokvarenosti i biti će dovoljno tom žitu (braniteljima iz borbenog sektora), novčanih sredstava za dostojan i miran život.

Vijeće branitelja nikada neće odustati od takvih zahtjeva koje ćemo uputiti u parlamentarnu proceduru na usvajanje, dok smo taj zahtjev već danas uputili u protokol Federalnog ministarstva branitelja u Sarajevu, a naša međuresorna radna skupina za par dana opet nastavlja svoj rad ka usvajanju naših zahtjeva iz Rezolucije branitelja vodeći računa o datumu ostvarivanja naših i vaših prava (dan 31.3.2017 godine), kako smo se dogovorili.

A protivljenja predstavnika braniteljskih udruga, Jasne Zlomislić, Esada Delića ili predstavnika ministarstva branitelja FBiH, vezano za odvajanje borbenog od neborbenog sektora, neće zaustaviti naša i vaša nastojanja u ostvarivanju naših zakonito stečenih prava branitelja, jer ćemo zajedno doći do cilja, uz svesrdnu Božju pomoć.

Napominjemo cijeloj javnosti kako su izlaganja navedenih osoba s današnjeg sastanka iznesena potpuno istinito i objektivno, uz malu korekciju skraćivanja teksta, te će svi zainteresirani imati uvid u ovaj tekst. Svi ćemo živjeti s ovim tekstom i našim izlaganjima, i ja dolje potpisani Vlado Marušić, i Jasna Zlomislić, i Esad Delić a branitelji će odlučiti čije su prosudbe i obrazloženja ispravnija.

Konačno sve su karte posložene na stolu i sada svi, počev od predstavnika braniteljskih udruga, federalnog ministarstva branitelja, svih branitelja i cjelokupne javnosti znaju za što se bore predstavnici Vijeća branitelja, zbog čega su, u više navrata, prosvjedovali u FBiH pred njenim institucijama, državnim graničnim prijelazima te drugim mjestima prosvjeda. Prosvjedovali su zbog opstrukcije gorenavedenih udruga proisteklih iz Domovinskog rata te federalnog ministarstva branitelja za izradu jedinstvenog registra pripadnika oružanih snaga FBiH (odvajanje borbenog od neborbenog sektora), jer se tim pitanjem otvara Pandorina kutija koja će nekim uhljebima i lezilebovićima onemogućiti dalje konzumiranje prava, dok će najčasniji sinovi ove države konačno ugledati svoje nebo posuto zvijezdama koje su preko 22 godine tražili i koje će konačno ugledati.

Zajedno do pobjede, branitelji!

Vlado Marušić | Vijeće branitelja

Glas naroda

Sve je receno , maske su pale !

Za Borbeni sektor !
Za Rezoluciju !
Za pravdu !
Za istinu !
Za Dom !

Puno sreće i ja sam među ovim drugim

Samo nastavite.Sretno i Bog vas bkagislovio!Pozdrav UZB.

Vlado.Drago i drugi decki nemojte nas iznevjeriti.Dugo smo cekali zato nastavite do kraja.Pozdrav od Ante.

Vlado.Drago i drugi decki nemojte nas iznevjeriti.Dugo smo cekali zato nastavite do kraja.Pozdrav od Ante.

Jeste vi normalni koje odvajanje borbenoga od ne borbenoga sektora pa vi niste normalni majke mi moje. Pa vas Salko i elita taslače na pravi način i odugovlače vas na nebitnim stvarima. Za mene je branitelj svaki onaj koji je uzeo uniformu 1992 do 1995 i bio na raspolaganju bio on kuhar ,logističar ili kurir ili onaj na prvoj crti svako je imao svoju težinu u domovinskom ratu i te pozadinske radnje je morao neko raditi.

Kako mislite odvojiti borbeni od ne borbenog sektora...?

ti se ljudi ne diraju

svi ljubuški zapovjednici su iz neborbenog sektora

Tko su to zapovjednici koje ti prozivaš da nisu borbeni sektor , nabroji imenom

Druže ne(borbeni)?!
Koji kuvari, logističari i ti koje si naveo bolničari doktori ?
Oni su pozadina borbenog sektora ?
Ne zdvajaj nego zbrajaj !
I svi su u onom zbroju od cca 270 000 tisuća odakle ih sada 588 000 tisuća sve se može dokazati ?
Ne brkaj pojmove ! Jedino se buni Berlin - bojna koja je kupila prsva?
Pzz. Ma gdje bili ! Do pobjede !

Daj mi reci npr. Posada haubice koja je udaljena cca 15 km i posada kuhinje koje dostavlja hranu tebi i takovim na prvu liniju, tko je borbeni sektor..? Po vašoj pameti je obrnuto.. Priča vam je šuplja ali je lipo dok traje.

Sama rijec Borbeni znaci ko je Borbeno djelovao i ko je dolazio na prvu crtu !
A svi ostali su neborbeni sektor i nj9ma ce se prava odrediti .
Samo sto prava Neborbenog sektora nemogu i nece biti veca od prava Borbenog sektora .
Sve jasno ko dan !
Sada nije tako i tu nepravdu treba mojenjati !
Za Dom !

Sa samo jednim retoričkim pitanjem čitava teorija pada u vodu,

Samo jedan posto ovih što su bili na prvoj liniji su možda vidjeli četnika možda na dalekozor ako i sa njim.Ovdje nije ni bilo rata ležalo se u bunkerima i pucalo po svemu.Vukovar je bio ratište.

Vukovarcima svaka čast!Pravi su heroji !Ležalo se u bunkerima!? Šta je tebi čovik?Mora da si neki provokator?Samo doć do bunkera ponekad je bilo opasnije ,nego bit na bunkeru!Bili smo slabo naoružani -ali išli srcem!Kontra-aviona ,tenkova ,haubica ,minobacača !Odakle toliki mrtvi i ranjeni ako je tvoja teorija točna!?Problem je u školskom sustavu ! Knjige povjesti pišu oni, koji nisu , nogom kročili u ratnu zonu!

Svakome tko je obukao uniformu i otišao od kuće treba dati ratni dodatak i ovim lažnjacima uskratiti prava i tražiti povrat dosadašnjih nezasluženih primanja bilo Hrvatu ili Bošnjaku

MUP opet izviso,pripadnici policije prošli sva ratišta i prve linije a spadaju u ne borbeni sektor.

Vjerovatno tajnik priprema odgovor, okanite se sirotinje i osnujte stranku ..

Svi pa i policija ko je bio na prvoj crti i dolazio na prvu crtu taj pripada Borbenom sektoru !

Nek se zakonom odredi i povede javna rasprava !
Za Dom !

Salkina mantra ! Česta izjava !
"bez davanja obećanja braniteljskim kategorijama koja ne mogu biti ispunjena".
Dobro zapamtite ovu Salkinu izjavu koja je njegova "mantra" ponavlja je non stop otkad tražimo Rezoluciju !
Da se usvoji Rezolucija potrebno je :
1. Zakon i pravilnik o Borbenom i Neborbenom sektoru i prava za svaki sektor !
2. Korigirati primanja i to :
a) po zapovjednoj dužnosti
b) odličja
Pitanja ;
1.Zasto su primanja pojedinih zapovjednika od 500 - 3000 KM mjesecno ?
2.Zašto Branitelj koji je prosao cijeli rat nema nikakva primanja niti sta drugo od drzave nije dobio ni radno mjesto ni njegova djeca ?
3.Zašto čovjek iz pozadine prima mjesecno nekoliko vrsta primanja (1500KM) a Branitelj iz rova nista ? Itd. Itd . Nepravde .
Ovu nepravdu omogucili su sadašnji i dosadašnji zakoni o Braniteljima !
Zakon treba mijenjati jer je nepravedan !
Zato je potrebno donijeti zakon o Borbenom sektoru i pripadajucim pravima !
Za Dom !

Komentaru iznad koji spominje MUP i za sve druge pripadnike oružanih snaga FBiH kojima nije jasno razdvajanje borbenog od neborbneog sektora.Borbeni sektor čine rodovi vojske koji su nositelji oružane borbe i oni su:
-pješaštvo,
topništvo,
protuzračna obrana,
oklopništvo,
ratno zrakoplovstvo
,ratna mornarica
Rodovi borbene potpore koji sudjeluju u oružanoj borbi i oni su:
-Inžinjerija,
-veza,
NBKO(nuklearno biološko kemijska obrana
-motrenje i navođenje,
-vojna policija,
Postoje također službe potpore tim rodovima i one su:
Tehnička,intendantska,zdravstvena,prometna i graditeljska.
Napominjem kako će se spisak Branitelai koji su angažirani u tim rodovima i službama potpore utvrditi jedino izradom registra Branitelja koji odvaja borbeni od neborbenog sektora,i to od nižih ustrojbenih jedinica(vodova)koji su brojili oko 40 Branitelja i spiskovi vodova iz 1992,1993,1994 i 1995 godine postoje kao i VOB-8 koji su u Ministarstvu obrane BiH i koje će međuresorna radna skupina za provedbu Rezolucije Branitelja zatražiti od MO BiH i dobiti kako bi imala uvid u te spiskove,kao i u spiskove Ureda obrana po općinama i gradovima,te će se na temelju takvih spiskova raditi registar Branitelja,uz objavu registra korisnika prava.Što se tiče pripadnika MUP-a FBiH u registar pripadnika borbenog sektora će ući samo oni djelatnici MUP-a koji su bili u borbenom sektoru(prva crta bojišnice)dok oni koji su svo vrijeme rata proveli u službi u gradovima daleko od prve crte bojišnice će se priznati prava neborbenog sektora sukladno zakonu o radu u FBiH.Znači svim pripadnicima oružanih snaga temelj priznavanja učešća u borbenom sektoru oružanih snaga će biti dani terena u borbenom sektoru.A borbeni sektor je sektor koji je direktno izložen neprijateljskom oruđu ili oružju,dok u neborbeni sektor spadaju:Radna obveza i civilna zaštita,sanitet koji je svo vrijeme rata proveo u bolnicama,logistika i zapovjuedništvo daleko od prve crte bojišnice,te djelatnici ureda obrane koji nisu osjetili dim baruta s prve crte bojišnice.Prava neborbenog sektora će se zakonom o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga posebno urediti i biti će mnogo manja nego prava pripadnika borbenog sektora.Stoga poštovani Branitelji i pripadnici MUPa-odredite sami mjesto kamo pripadate i to će vam biti priznato ukoliko dokažete,a u tome će vam svesrdno pomoći komisije koje će utvrđivati spiskove borbenog sektora po ratnim spiskovima vodova.Konalno kada se usporde konačni borbenog sektora u FBiH i spiskovi korisnika prava iz rata doći će se do frapantnih i zastrašujućih podata o uhljebima i lezilebovićima kojima ni Bog neće pomoći da zadrže svoja nezasluženo stečena prava a istinski Branitelji će tek tada moći dobiti svoja.Sve drugo su obične špekulacije uhljeba i prodanih političkih elita.

-

Dragan i Jasna mogu zajedno pa previše se zna što su i tko su

triba bušićei begiće pročešljat koliko begića ima ne borbeni sektor imaju činove i penziju ajmo na postrojavanje svi

samo naprijed, moja podrska UZB!

Koje ste vi b.u.d...,dok lažnjaci i dalje sve primaju vi se svezali borbenog i ne borbenog sektora.
Svezali se tko šta prima i koliko,naravno i onih što to sa pravom primaju. Lažnjaci i dalje kolo vode i nedodirljivi su. Pa šta ste se svezali nekog registra branitelja kad svi znate tko prima zapovjedne mirovine a nije vidio linije. Zašto se to ne riješi,pa kakve veze ima kad sutra izađu u registru,opet samo priča,eno njega a nije nigdje bio. Ova UZB je donekle dobro krenula,ali iskusni mačci su to sve sveli na sastančenja i tako ujede vuk magarca. Lažnjaci primaju mirovine,naravno i oni zaslužni.Većinu udruga vodi ne borbeni sektor ili politički podobni a vi i dalje sastančite. I na kraju ne daj Bože da neko objavi moj ratni put i moja primanje u nekakvom registru jer će neko ostat bez glave,a taj što misli objaviti neka stoji iza moje sigurnosti a to nek garantira svojom glavom. Dosta je više ovih predsjednika i političara,samo kažu mi mislil da će biti tako. Da li je itko do sada odgovarao za svoje gl..u..posti,a pun ih je politički tor.

Objavu registra je inicirala ova vlada jos 2014 g.
To ces morati pitati HDZ , SDA , SBB .
A njima i skidati glave .
Nije bitna objava registra
Bitna je promjena zakona o braniteljima
Bitno je razdvajanje Borbenog i neborbenog sektora radi pravednije podjele para i ostalih prava
Sve to moze se uraditi izradom novih spiskova Po Vodovima !
Tek tada bi bilo pravedno i svak bi dobio koliko je i dao od sebe ( ulozio )
Ps.
Lakse je bilo sidit u uredu ili skladistu nego u rovu !
Za Dom !

Nećemo tebe objavit i tvoj ratni put da ti nebi nekomu skinija glavu, Ko smi starom ustaši reći tamo se.

Čini se da ministar prima smjernice od MMF-a!On kaže kako - treba zadržati obujam izdvajanja u 2017!Znači za UZB-u ni pfeniga !Kako se vidi iz priloženog ;pojedinci žele -ili su instruirani od nekog ,kako bi prozivanjem Drage Grbavca napravili razdor u UZB-u ! Stare metode ,prokušane tisuće godina!Takvima poručujemo -neće proći -ostajemo zajedno !Što se borbenog i neborbenog sektora tiče?Kako ime kaže prvi su ratovali -život riskirali svaki dan! Kako ime kaže -drugi nisu ratovali ,ali su podobniji ;savitljivije kičme te kao takvi idealni za glasačku mašineriju!Teško je povjerovati kako će se vladajuća klika odreći usluga glasačke mašinerije!Nakon svega-na zapadu ništa nova ,na istoku -sve po starom!

ha mašinerija ili ne, svaki čovjek ima pravo glasa, di je sad Lijanova mašinerija od 100 KM a di je i on

u koji sektor spadaju dezerteri uvlači[ * neprimjereno * ] i lažni branitelji

u redu je ta vaša borba za obespravljene branitelje i protiv lažnjaka ali na kraju svrstavate sve u isti koš i prave stradalnike , naj bolje vam je rekao ovaj Esad Delić šta bi vi krojili kapu ljudima koji su nastradali i čiji su poginuli u ratu to je bolesno , razumijem da je to vaša želja ali ne ide to tako to vam je auto gol , već pomalo navlačite revolt pravih stradalnika i pravih zapovjednika okanite se toga

salko vas sve laže ja znan nema od ovoga ništa i mađa

isto kao što nema ništa od toga da će svim pripadnicima HVO-a u RH biti priznat status hrvatskog branitelja što znači i sva prava kao HV od toga nema ništa , grij vodu dok [ * neprimjereno * ]i odu

U ratu sam bio od prvog do zadnjeg dana,mobilisan sam u kuhinju na raspored vozaca hrane iz razloga jer sam po zanimanju konobar,od prvog do zadnjeg dana rata sa svega 7 dana pauze,poneki Bozic I Uskrs sam bio kuci,dobio sam u auto i na tisuce metaka,prolazio na neprijateljski teritorij(neinformiranost linijom),dostavljao hranu u rovove pod kisom metaka i granata,nisam nikada dobio nikakvu naknadu od ove drzave,nisam ranjen pa nisam trazio nista,jesam li ja neborbeni kandidat

Borbeeni rodo

Borbeni sektor,iako u čorbi je bilo slabo mesa!

šipak, đava te neodnija, pa kako si se tako moga provlačit i izvlačit da te ne pogodi ni jedan metak?
I ja san trčkarala za vrime one pucnjave i onizi truba što su ji zvali zračne opasnosti. Ulazila u podrume i izbe da me ne ubiju, ali sam vele puta i izlazila prija nego je pucnjava pristajala i donosila kruva i konzerava dici i drugim koji su se sakrivali od pucanja neprijatelja.
I vidiš da sam i ja bila nešto od koristi za našu raju, našu državu i mučila se i drćala od stra.
Ali nisan dobila za to nikakvo priznavanje ni mirovinu.

I ti si tako proša ko i ja, pa zato mi nismo borbenjaci.

Nego, znaš li šipak di smo mi valili i pogrišili?
Ja san se sitila, ali kasno, a ti se nisi još sitija.
Da smo mi jamili neku puščetinu i jedan metak opalili u prst od noge ili ruke, imali bi dokaz da smo ranjeni u borbi, bili bi borbenjaci i dobili bi ili boračku ili invalidsku mirovinu, a ne bi bili vele unakaženi i to bi lako pritrpili.

Doduše, ti si još više trčkarao od mene i bila bi veća šteta ako ništa ne dobiješ nego što ja nisam dobila od para.

Stoga ja tebi pridlažen da se sada upucaš u nogu i sačekaš da ta rana zareste, onda da tražiš da te uračunaju u borbenjake i da ti dadu mirovinu. A kažeš da si zaboravio prija tražit.

Ako misliš da ti neće virovat, metni mene za svidoka.

Eto, ako ti to posrići, javi mi, ja ću svidočit i to ćemo proslavit.

Ti si dezerter ,zna se za tebe!

Kad će registar branitelj biti .

Bit će kako Jasna,Lazo,Tomić i ekipa kaže.Oni su svi neborbeni sektor a služe u svrsi politike vladajućih.Oni uživaju u svemu,vole odlučivati o svemu a ko im se suprostavi naprave mu smicalicu.Oni štite i lažnjake i nedaju da im se iko približi.Žalosno al istinito!

LJudi moji šta sam dobijo od ovog rata jedno veliko [ * neprimjereno * ] . Nikakva primanja sve zbog ovih lažnjaka, pa ni posao jer uvijek rade neke veze i vezice preko političke strane.Pa kad nam kažu branitelje treba zaposliti koji nemaju nikakvih primanja.Sramota ,da ja danas kao branitelj moram zajimati da svoju dicu odranim,a sram me pred mojom dicom reći da sam branitelj zato što me pitaju zašto ja nemam penziju ili neka primanja kao i drugi što su išli u rat . Što da im kažem ostanem bez riječi jer previše toga boli.

Znaci 31.03 2017 sve rijeseno ili prosvijedi

Daj boze da se Registar napravi. Pa da vidimo ove đenerale iz nepostojećih vojarni i poligona.

I one što imaju lažni trolist obavezno na osnovu čega sad primaju lažne mirovine

Za Mija
Na novim spiskovima po vodovima moze se utvrditi kompletno stanje svakog pojedinacno .
1vod ima 5 zapovjednika nizeg ranga i to :
1 vodnik i 5 desetnika i 40 vojnika (svjedoka )
Pa kad oni budu pisali ko je bio s njima i kakav status ko ima .
Nema boljeg nacina da se utvrdi ko je bio i sta je dobio

Hoćeli IVICA Bunoza RADANOV i Milan Rašić postrojavat svoju pukovniju oni su zap Borbenog sektora

teško da se to ikad ispita. moguće je jedino u profesionalnim postrojbama ,evo Ljubuški Najprije su bili Vodovi MZ, kad je u 4 mj.92 osnovan HVO od vodova su napravljene Dvije Bojne Općinskog Stožera kasnije još jedna Bojna ( sve su bile na dragovoljnoj bazi), početkom 1993. mobilizacija svih IV.brigada Stjepan Radić, da bi 1994. osnovana 51.domobranska pukovnija Stjepan Radić, bio sam od početka ,nastradao sam nije važno , nikad mi se nije sviđao ustroj sjećate se kako su pojedinci prelazili iz satnije u satniju, bojnu ,vodove, kuhare, policiju pzo tamo vamo, bilo ih je što su zadužili po 4 puške , to je tako namjerno dopušteno da vojska ne bi bila jedinstvena i jaka, jer jedan vod koji je skupa 3 godine more urtat na boga, što se tiče terena ima sve zapisano po platnim spiskovima , zapisani su i oni po koje je išla vojna policija ,samo što je sve u odjelu obrane falsificirano 2005.godine kad su se davali ti činovi,invalidnine itd

Slazem se s komentarom iznad .
Jedino zivi ljudi branitelji mogu napravit spiskove svojih vodova .
Da konacno nakon 25 god imamo pravedan zakon i primanja .
A pogotovu mi koji smo iznijeli rat do kraja !
Za Dom !

Bravo, za komentar iznad !!! Puno puta je dolazilo do "miješanja" postrojbi, pa se vojska jednom i žestoko pobunila protiv toga "miješanja" popisa, zapovjednika i postrojbi, kad je početkom 1994. "nastala" domobranska pukovnija "Stjepan Radić". Branitelji koji su imali najviše terena iza sebe bili su protiv takvog načina "burljanja" pa su neodazivanjem na pozive za teren pokušali ukazati da to ne leži baš pravim bojovnicima koji su skupa ratovali duže vrijeme. Ali su gospoda "zapovjednici" angažirali ogroman broj vojnih policajaca i danima privodili baš one ljude koji su bili do tada maksimalno angažirani u ratu. Tih dana ljubuški zatvor je bio krcat najboljim bojovnicima iz Ljubuškog jer su se pobunili protiv toga premještanja i "burljanja" vodova,satnija bojni....E sad zamislite vojake jednog voda te 1994. gdje ih se pola uopće ne poznaje, nitko ni za koga nije siguran kakav je kao borac, koliko je do tada terena odradio....i odoše oni negdje na liniju. I još kad se tome doda poslijeratno "uređivanje" popisa...ajde ti sad okupi vodove i napravi popise. A sigurno nije ovo sve bilo slučajno, jer što kaže komentator iznad: "vod koji je skupa tri godine, more urtat na boga."

UZB: Maske su pale - tko i zašto ne želi odvajanje borbenog od neborbenog sektora!
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari