Nije dovoljno Profesoricu silom izbaciti s posla, treba joj montirati i kazneni postupak

ljubuski.info

Predsjednica Općinskog suda Ljubuški Ankica Čuljak bi po zakonu trebala nadgledati zakonitost rada Općinskog suda Ljubuški, a ona sama postupa nezakonito.

Tako npr. sutkinja Ankica Čuljak bi obični radni spor protiv ŽZH i OŠ fra Stipana Vrljića Sovići nezakonito razvlačila i otezala gotovo 10 (deset) mjeseci. U tom vremenu od pripremnog ročišta koje je održano dana 9.9.2014.g. do donošenja Presude 2.7.2015 g. je teško kršila odredbe Zakona o parničnom postupku i druga pravila sudskog postupka i počinila više kaznenih djela.

Sutkinja Ankica Čuljak jedanput bi odgađala glavno ročište zbog nekih njezinih osobnih razloga, a drugi put bi to činila zbog toga što nije odmah nakon prvog glavnog ročišta dala nalog sudskoj policiji da se privedu svjedoci Helena Lončar i Nada Đerek.

Tužiteljica je pokrenula radni spor Tužbom protiv ŽZH i OŠ fra Stipana Vrljića Sovići. Tužba je zavedena pod brojem predmeta: 63 0 Rs 020118 13 Rs, a taj broj predmeta dokazuje da je Tužba radi radnog spora (Dokaz: Pristup sudskim predmetima putem interneta-Dokumenti, Tužba Rs-predmet [Vinko Zeljko, 22.04.2013]). Iako je Tužba zavedena pod brojem predmeta koji označava radni spor i iako Županijsko pravobraniteljstvo u svojim aktima piše da je Tužba radi radnog spora (Dokaz: Podnesak prvotuženika za glavnu raspravu od 1.6.2015.g.), predsjednica Općinskog suda Ankica Čuljak je u Zapisniku s pripremnog ročišta od 9.9.2014.g. i u svim Zapisnicima s glavne rasprave od 21.11.2014.g., od 16.3.2015.g., od 27.4.2015.g. i od 2.6.2015.g. napisala da je Tužba radi: poništenja rješenja i dr.

Kad se pogleda predmet i tužbeni zahtjev odmah se vidi da se u cijelom postupku nigdje ne traži poništenje rješenja, što znači da sutkinja Ankica Čuljak, iz nekih svojih osobnih razloga, krivotvori činjenice i materijalne dokaze. Vjerojatno je to radila da bi u radnom sporu Tužiteljici nezakonito naplatila sudsku pristojbu u iznosu od 3.200 KM.

Tužiteljica je prije održavanja pripremnog ročišta pismeno zatražila da joj OŠ Antuna Branka i Stanislava Šimića Drinovci i OŠ fra Stipana Vrljića Sovići dostave za navedene mjesece visinu neto plaće. U to vrijeme obračun plaće za obe ove Škole bio je u OŠ Drinovci. Ravnateljica OŠ Antuna Branka i Stanislava Šimića Drinovci Anita Kolak je Tužiteljici dostavila krivotvorene podatke za neto plaću. Ravnatelj OŠ fra Stipana Vrljića Sovići je u Zapisnik s pripremnog ročišta od 9.9.2014.g. izjavio "Računovodstvo naše škole radi za dvije škole i to za Osnovnu školu u Drinovcima Antuna Branka i Stanislava Šimića i za Osnovnu školu Sovići, djelatnica iz računovodstva je dostavila podatke koje posjeduje, u isto vrijeme se meni žalila da su joj neki drugi dali pogrešne instrukcije pa se tužiteljica žalila da je dobila netočne podatke. Poslije toga mislim da je djelatnica računovodstva dala ispravne podatke". Tužiteljica je ponovo na pripremnom ročištu zatražila da joj navedene škole dostave točne podatke za neto plaću (Dokaz: Zapisnik s pripremnog ročišta od 9.9.2014.g.). Ravnateljica OŠ Antuna Branka i Stanislava Šimića Drinovci Anita Kolak je Tužiteljici ponovo dostavila krivotvorene podatke za neto plaću pa u Zapisniku s glavnog ročišta od 21.11.2014.g. piše "Punomoćnik tužiteljice prigovara na dostavljenu dokumentaciju jer po njegovom mišljenju radi se o krivotvorenim podacima, jer to nije neto plaća što su oni naveli, te tražim da se dostavi originalna dokumentacija i da se navede točni podaci neto plaće" (Dokaz: Zapisnik s glavnog ročišta od 21.11.2014.g.). Punomoćnik tužiteljice je ponovo na glavnim ročištima tražio da se dostave točni podaci za neto plaću. U zapisniku s glavnog ročišta od 27.4.2015.g. piše "Pun. tužiteljice izjavljuje da je tužiteljica tražila da se dostavi iznos visine neto plaće za navedene mjesece, a tuženi nisu dostavili iznos visine neto plaće već neke druge podatke, te ostaje i dalje kod saslušanja svjedoka Helene Lončar".

U zapisniku s glavnog ročišta od 2.6.2015.g. piše "Punomoćnik tužiteljice ističe da tužena pod II i dalje dostavlja netočne podatke jer se iz GIP vidi iznos neto plaće, a oni su dostavili drugačije podatke, tj. netočne podatke". Znači, ravnateljica škole Anita Kolak nijednom nije Tužiteljici dostavila točne podatke, već bi joj uvijek dostavljala krivotvorene podatke za neto plaću. Iako je sutkinja Ankica Čuljak iz Godišnjeg izvještaja o ukupno isplaćenim plaćama vidjela da ravnateljica Anita Kolak dostavlja Tužiteljici krivotvorene podatke za neto plaću, to Sutkinji nije smetalo, jer je u pitanju politički nepodobna Tužiteljica. Ravnateljica Anita Kolak je krivotvorenjem podataka za neto plaću omalovažavala, vrijeđala i ponižavala Tužiteljicu, jer je znala da je zaštićena i da neće snositi nikakvu kaznenu odgovornost.

Krivotvorenje, lažno svjedočenje i nedostavljanje tražene dokumentacije je već postala raširena praksa na sudovima u ŽZH.

Tužiteljicu su dana 23.1.2013.g. iz OŠ fra Stipana Vrljića Sovići silom na banditski način izbacili s posla tj. bez Odluke Školskog odbora i bez rješenja ravnatelja Ante Krstanovića o prestanku radnog odnosa na određeno vrijeme, ali to nije dovoljno, treba Tužiteljici montirati i kazneni postupak.

Ravnatelj Osnovne škole fra Stipana Vrljića Sovići Anto Krstanović smišljeno, namjerno i unaprijed sračunato je organizirao skupinu svojih sadašnjih i bivših radnih kolega, koji su se međusobno udružili lažno svjedočiti na glavnom ročištu dana 21.11.2014. g. s ciljem da kazneno optuže Tužiteljicu i da svojim lažima dokažu da Tužiteljica nije bila u radnom odnosu, a u svemu tome pomagala im je i sutkinja Ankica Čuljak, jer je ravnatelju Anti Krstanoviću dopustila da postavlja općenita pitanja u kojima je sadržano kako na njih treba odgovoriti tj pitanja koja svjedoci ne mogu znati i time su prekršili odredbe čl. 107 t.2 Zakona o parničnom postupku F BiH (Dokaz: Zapisnik s glavne rasprave od 21.11.2014. g.).

Da bi zaštitio Tužiteljicu od montiranog kaznenog postupka, Punomoćnik tužiteljice je bio primoran dostaviti Sudu Dopunu podneska Tužiteljice za ponovljeno glavno ročište od 16.03.2015.g. (Dokaz: Dopunu podneska Tužiteljice za ponovljeno glavno ročište od 16.03.2015.g.). Iz Zapisnika s glavnog ročišta od 21.11.2014. g. se još vidi da mnogi svjedoci pod prisegom lažno svjedoče, da izmišljaju činjenice i materijalne dokaze, jer su sigurni da neće snositi nikakvu kaznenu odgovornost.

Znači, iz ovog desetomjesečnog postupka se vidi da je Predsjednica suda Ankica Čuljak krivotvorila ime parničnog postupka, da je štitila ravnateljicu Anitu Kolak koja je dostavljala krivotvorene podatke za neto plaću, da je pomagala ravnatelju Anti Krstanoviću u pokušaju montiranju kaznenog postupka Tužiteljici i da je dopustila svjedocima da, pod prisegom, lažno svjedoče, a Punomoćnika tužiteljice bi opominjala, iako je postavljao normalna pitanja (Dokaz: Zapisnik s glavnog ročišta od 21.11.2014.g., Dopunu podneska Tužiteljice za ponovljeno glavno ročište od 16.03.2015.g.).

Sve ovo je dokaz da građanin u ŽZH i BiH ne može ostvariti nijedno svoje zakonsko pravo i da su institucije svojm nezakonitim postupcima izvadile dušu narodu na ovom prostoru.

Marina Mišetić Zeljko

Glas naroda

Nije ni čudo što se sve događa ne samo u jednom ministarstvu ŽZH nego u svim ninistarstvima.
To je u ŽZH postala normalna stvar.

Ista slika, samo kriminal, korupcija i krivotvoreni dokumenti i diplome.
Pričalo se o svim ministarstvima od MUP-a, ministarstva zdravstva, minist.branitelja i došla na red i prosvjeta.

Opće je poznato da dotična g-đa Anita Kolak potječe iz partijske obitelji i da je po toj partijskoj liniji KPJ zapošljena u školi sa završenom SSS kao čistačica a nakon kupljene diplome sa mjesta čistačice dobiva ni manje ni više nego mjesto ravnateljice škole.

I sada opet neke nove krivotvorine se spominju. Nevjerovatno!
Da u ŽZH čistačica, komunalac ili osoba bez završene i redovne osnovne škole
može biti ravnatelj, učitelj, nastavnik ili kućni majstor u školi, policajac, ministar i šta još sve ne..

Žali Bože roditelja od djece koji su financirali ili financiraju mlade inteligentne ljude koji su već završili ili još redovno idu i po pet godina na fakultet i sa odličnim ga uspjehom završavaju i nakon toga ako nisu politički podobni nigdje nemogu naći posao jer im ga je već neko uzeo ili uzme sa završenom nekakvom dal i srednjom školom što je i upitno i sa priloženom krivotvorenom ili kupljenom diplomom.

Takvih ima jako puno i pretežno u osnovnim školama kao i u MUP-u.
Čemu sve to vodi to nitko ne zna.
Žali bože zašto su ljudi ratovali i ginuli da im nakon svega UDBA-ši, kriminalci, [ * neprimjereno * ], ratni profiteri, [ * neprimjereno * ]ci, ratni podrumaši kroje sudbinu.

Svi branitelji se sada stide za što su išli u rat, sve su im uzeli, zdravlje, mladost i naj ljepše dane života.
Sada su zapostavljeni, ismijani, izigrani i zaboravljeni i sa ratom su samo sve izgubili jer vlada ista UDBA sa svojim suradnicima koja je i prije rata vladala.

U ratu se sklonili i poslije rata se pojavili kao glive poslje kiše te nastavili djelovati gdje su stali i ništa se nije promjenilo.

Očito taj kukolj i korov nije očišćen i teško ga je očistiti
Hrvati su postali svjesni da im je od svih neprijatelja naj više zla nanio taj unutarnji neprijatelj koji danas radi šta god poželi kao što i ponižava Hrvatski narod i istinske branitelje koji su danas kažnjeni kao i nakon '45.gdje su UDBA-ši takođe maltretirali i iživljavali se nad pravim Hrvatima, gdje su im oduzeta sva prava.

Dragi moji Hrvati i što vam još preostaje nego ko može kaput preko ramena i u bijeli svijet kao što su to radili naši djedovi, očevi,stričevi..

Povjest se ponavlja. Ako si pravi nepokvareni i pošteni Hrvat, domoljub, koji želiš neku pravdu i nisi politički podoban, obilježen si i za tebe tu mjesta nema.
Postavlja se pitanje kad će se jednom Hrvati osloboditi tih crvenih zvezda i [ * neprimjereno * ]ka i biti svoji na svome ili će uvijek nekakvi hoštopleri, antihrvati i ptice grabljivice vladati nad njima?

BRAVO.... legendo svak normalan to vidi i to zna.

Pravi, nepokvareni i pošteni Hrvati a pogotovo branitelji nebi trebali bježati sa svojih ognjišta, nego nešto mijenjati. IZAĐI I BORI SE. Jeli tako komentatori.....

Zasto odlazak sa ognjista iz potrebe ili nuzde zovete bjezanjem?
Mislim dacje to upravo spasavanje ognjista.
Evo ljudi podastiru dokaze da se bore I vidite sta se dogadja.
Pravi branitelj zna da se ne moze boriti bez oruzje I municije!
Pravi branitelj ima petlju I napustiti ognjiste da bi nabavio potrebna sredstva za bitku. I to je borba.
Mislite da prosvjedom ili izborima nesto mozete rijesit? Pa da svi ustanemo,malo nas je.
Zato I napustanje ognjista da bi se odrzalo nije gubljenje vremena koliko blebecanje o borbi kad se nema ni logistika ni sredstva za borbu.
To je samo plasenje neprijstelja klapanjem po praznim kantama.
Inace,postovanje za prof.koja se bori za svoja prava dok moze.

Misliš li da su branitelji 91 bili dobro naoružani u odnosu na neprijatelja? Kako bi neprijatelji Hrvata tada bili sretni da su branitelji otišli u inozemstvo dok se dobro ne opreme. Istina bilo je dosta i onih koji su tada zbrisali, ali njih nazivamo dezerterima a ne braniteljima.

bravo majstore svi to vidimo i osjećamo a ti imaš dara da to napišeš na papir legendo i upamti troskot je najuspješnija biljka u bašti a hrvacke gnjide u hrvackom društvu za dom bez lopova spremni

Do koliko godina Starostin smije da SE skoluje , i polazu Diplome
Dali IMA itko pismen u Nasen drustvu . ili ste toliko ljubomorni
i z.avidni boze sacuvaj .Nasi fratri sacuvali su narod pa isto nevaIjaju.
NevaIja ovaj nevaIja onaj svi kriminalci [ * neprimjereno * ] kupili Diplome
Postavite srbe pace nam biti bolje KO u komunizmu jezik zazube.

bolji su bili srbi i muslimani nego naši nepismeni krkani jer oni su imali školu a privilegirani su kao članovi partije a ovi su nepismeni i u svemu privilegirani a mi nismo tili u partiju i itreba nam onako trebali smo svi u partiju i djelovat iznutra a ne ginut kao imigranti od naše rvacke gube koja nas sad uništava ekonomski ista stvar samo druga metoda

Zato je danas predsjednica, kad je to sve počelo tada nije bila.... Zasluga?. Također veza kpjuovska. Ne pada jabuka daleko od stabla.

kod nas ideš prvo preko veze u policiju sa šup školom onda kupiš školu da budeš zapovjednik ministar ili slično užas

našeg vođu čuvaju uhljebi policajci i eskadrile dobermana u njegovu dvorcu de sato de versaj

Znao sam ja ušutio se narod nevaIja spremaju nešto veliki vezire

Čim partiju uvati veliki grabež kraj je blizu tako su završile sve p a r t i je u povjesti zato je povjest učiteljica života i nevaIja kuopvat školu lječili ih dabogda navrnuti doktori medicine

ćTrebalo bi pojasniti zasto sebrisu pristojno napisani komentari Ali mislim da ovaj tezak slucaj zavređuje da se napise sledece ako je istina gore napisano to je teska optuzba koju treba istrati na cistac da zaduzeni organi utvrde radi pravde a bome I javnosti pravu istinu ako bude gore napisano laž tada osoba koja je to napisala treba da snosi teske posljedice a ako je to istina onda sta drugo reci nego da ta osoba po isti nacin bude sankcionirana ovakvu stvar treba dici na veci nivo kako se nebi neke stvari zataskavale ovako nesto je preslo svaku mjeru I trebalo bi građane obavjestit oishodu ovog nemilog događaja na nama je građanima da pisemo o ovom nemilom događaju kako bi potakli institucije da Pravda dođe na vidjelo netko bi trebao biti kriv

Ne treba tebi nitko ništa objašnjavati, pročitaj sve priložene dokumente i sve će ti biti jasno.

Niste Vi nikakvi mali ljudi, Vi ste spletkaroši koji očekuju da institucije države opet spletkare u vašu korist

sud=mito i korupcija

Nije dovoljno Profesoricu silom izbaciti s posla, treba joj montirati i kazneni postupak
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari