ZHŽ duguje 35 milijuna za poreze i doprinose

ljubuski.info

Zapadno-hercegovačka županija dobila je negativno mišljenje od strane Ureda za reviziju institucija FBiH za poslovanje u 2015. godini, a jedan od razloga za to je i činjenica da ZHŽ u proteklim godinama prilikom isplate plaća nije vršila uplatu pripadajućih poreza i doprinosa tako da obveze po toj osnovi na kraju 2015. iznose 35.254.454 KM.

Od tog iznosa na 2015. se odnosi 9.227.969 KM, što nije sukladno članku 11. Zakona o doprinosima i članku 27. Zakona o porezu na dohodak i njihovim provedbenim propisima. Revizori navode u izvješću kako pripadajući doprinosi nisu isplaćivani istovremeno sa isplatom plaća, a posljedica ne postupanja sukladno zakonima su neizmireni doprinosi u 2015. u iznosu od 8.809.051KM, neizmireni porez na dohodak tekuće godine 418.918 KM te bilancno evidentirane obveze ranijih godina koje iznose 26.026.486 KM. Također doprinosi za beneficirani staž policijskih službenika se kao i prethodnih godina ne obračunavaju i ne iskazuju u momentu nastanka obveze, iako je pravo na isto regulirano Zakonom o policijskim službenicima županije. Prema podacima MUP-a procijenjeni, a neevidentirani dug po ovom osnovu iznosi najmanje 3.700.000 KM.

Rashodi

Pored navedenog revizori navode kako je iskazani financijski rezultat, a samim tim i neraspoređeni višak rashoda nad prihodima manje iskazan za iznos neevidentiranih obveza i rashoda od najmanje 7.416.222 KM, a akumulirani deficit i za neizmirene obveze temeljem doprinosa iz ranijeg razdoblja u iznosu 8.114.608 KM.

Također rashodi i izdaci u 2015. godini manje su iskazani za najmanje 1.800.000 KM (transferi kod Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi i beneficirani staž za 2015. godinu kod MUP-a), jer nisu knjigovodstveno evidentirani u razdoblju nastanka obveze, što nije sukladno članku 76. Zakona o proračunima u FBiH i članku 16. Uredbe o računovodstvu proračuna u FBiH

Tekući transferi nisu u svim slučajevima realizirani sukladno Zakonu o izvršavanju proračuna županije za 2015. godinu, s obzirom da nisu doneseni niti primijenjeni jasno definirani i mjerljivi kriteriji koji bi trebali služiti pri odabiru korisnika i utvrđivanja iznosa odobrenih sredstava.

Revizori zamjeraju i što su prihodi precijenjeni za namjenska sredstva (naknade za šume) u iznosu od 645.056 KM, obzirom da su ista utrošena za tekuće izdatke, radi čega su i oprihodovana.

"Međutim, ova sredstva koja treba da se koriste isključivo za namjenske svrhe samo u tom slučaju mogu imati karakter prihoda, a sve do tada trebaju se evidentirati na poziciji vremenski razgraničenih prihoda", stoji u izvješću.

U izvješću se navodi i kako nije izvršeno usklađivanje sredstava i izvora sredstava iskazanih u knjigovodstvu sa stvarnim stanjem u dijelu novčanih sredstava, potraživanja, obveza i stalnih sredstava.

Negativan stav

"Po našem mišljenju konsolidirana financijska izvješća proračuna županije Zapadnohercegovačke, ne prikazuju istinito i fer po svim bitnim pitanjima stanje imovine i obveza na dan 31.12.2015. godine i rezultate poslovanja za godinu koja se završava na taj dan, sukladno prihvaćenim okvirom financijskog izvješćivanja", zaključuje Ured za reviziju.

Navode i kako financijske informacije i transakcije prikazane u konsolidiranim financijskim izvješćima proračuna ZHŽ-a tijekom 2015. godine, nisu bile u svim materijalno značajnim aspektima usklađene s odgovarajućim zakonskim i drugim propisima.

Dnevni list

Glas naroda

Evo Toni i ti posta ministar koji nije riješio dugove gori i od Rade
Kad se misle dugovi isplaćivati??????
možda 2050 godine

dug je osmislila država koje nikad nije bilo, postavljam pitanje kome platiti porez

Pomno sam pročitao izvješće revizije na njihovoj stranici.Na zadnjoj stranici je Izvješće o novčanim tokovima za 2015. Fascinatan podatak! Županija je 31. 12. 2015. na računu imala (saldo gotovine) 8.990 851, 00 KM. Znači, skoro 9 milijuna.To nikad od osnutka nije imala. Bravo ministre. Vrhunski ušteđena akumulacija za, vjerujem, plaćanje duga prema Poreznoj.

Slika korisnika Tihomir Bradvica

Dobro bi bilo da je tako.
Županija je imala deficit i na kraju 2015. godine. U izvješću piše sve. Izvješće je kaos, na žalost.

Tihomir Bradvica

35 miliona u dugu pa to je odlicno kad je luburic vodio...dobro da je stalo na ovoj cifri jer to je veliki ekonomista sa jos vecim iskustvom..

Potpora ministre od prosvjete, nikad urednije nam nisu isplaćivana primanja, honorari, jubilarne, otpremnine...Kolege ne čekaju na umirovljenja, a znamo koji vam je kaos ostavljen s doprinosima.Nastavi tako dobri naš ministre, u prosvjeti kruži izreka - ako je rekao ministar Kraljević, onda ne sumnjaj.Jedini ste ministar kojeg i sindikati hvale.Svaka čast.

Dobar covjek i dobar ministar!

Kad bi dnevni list platio pdv drzavi manja bi ova dugovanja bila

Kad bi dnevni list platio pdv drzavi manja bi ova dugovanja bila

ZHŽ duguje 35 milijuna za poreze i doprinose
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Kad Zoki prekuca igricu Igor Božović | bljesak.info
ljubuski.info
Marka po marka - televizija! Zoran Kolobara | hercegovina.info
ljubuski.info
Dobro nam je kakvi smo Boris Čerkuč | bljesak.info
ljubuski.info
Ljubav i mržnja u službi krupnog kapitala Emil Karamatić | Republika
ljubuski.info
Prljavi novac Boris Čerkuč | bljesak.info

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari