Proračunski novac dijeljen bez kriterija

ljubuski.info

Zbog brojnih nepravilnosti u radu i trošenju proračuna Federacije BiH financijsko izvješće proračuna ne prikazuju istinito i fer stanje imovine i obaveza na kraju 2015. i rezultate poslovanja u skladu sa prihvaćenim okvirom financijskog izvještavanja, zaključak je Ureda za reviziju institucija u FBiH nakon pregleda federalne kase. Ocjena rada i troškova je negativna.

Brojne su nepravilnosti u radu Vlade i njezinih institucija, a još brojnije one koje se godinama ne ispravljaju bez obzira na stalna upozorenja revizora. Državni novac se rasipa bez da se i pokušavaju opravdati troškovi, a u isto to vrijeme entitet se zadužuje za milijune maraka. Pomaka na bolje nema.

Bezakonje

Revizori su u svom izvješću na pedeset stranica naveli, između ostalog, kako u 2015. nisu poštovane odredbe Zakona o proračunima u FBiH, jer nije vršeno blagovremeno

usuglašavanje rashoda sa ostvarenim prihodima, a izvršenim preraspodjelama rashoda i izdataka samo su pokrivene već stvorene obaveze koje su veće od odobrenih sredstava. Također, odredbe Zakona nisu poštovane u dijelu koji se odnosi na sačinjavanje planova novčanih tokova i kod utroška sredstava Tekuće rezerve.

Druga zamjerka odnosi se na tekuće transfere u većini ministarstava za koje revizori tvrde da su planirani, odobreni i realizirani bez jasnih i mjerljivih kriterija na osnovu kojih je izvršen izbor korisnika sredstava.
"Ocjenu i rangiranje zahtjeva za dodjelu sredstava potencijalnih korisnika i utvrđivanje iznosa sredstava po istim nisu izvršeni u skladu sa Zakonom o izvršenju proračuna za 2015. godinu, te nije obavljen adekvatan propisani nadzor nad namjenskim utroškom doznačenih sredstava, niti su pojedine institucije kojima su doznačeni transferi imali zakonski osnov da se financiraju iz proračuna FBiH", stoji u izvješću.

Ova nepravilnost uočena je kod poticaja za biljnu i animalnu proizvodnju i ostale vrste podrški, transfera županijama i općinama, i transfera za sport i kulturu i institucije nauke i kulture od značaja za FBiH, udruženja građana iz oblasti kulture i transfer za mlade, razvoj turizma, projekt utopljavanja zgrada, organizacije i udruženja civilnih invalida, institucije od značaja za BiH.

Nadalje se navodi i kako sredstva Tekuće rezerve, u svim slučajevima, nisu korištena u skladu sa odredbama Zakona o proračunima u FBiH i Zakona o izvršenju proračuna.

Federacija u 2015., mišljenja su revizori, nije poduzela adekvatne mjere u cilju naplate potraživanja od krajnjih korisnika kredita u iznosu od 27.927.105 KM (pravna lica) i 671.689 KM (županije), a za potraživanja starija od šest mjeseci nije izvršen prijenos na sumnjiva i sporna potraživanja.

Troškovi

Revizori su skrenuli pozornost i na isplaćene naknade za rad članovima komisija i stručnih odbora za poslove koji su u nadležnosti ministarstava, što nije u skladu sa važećim propisima.
"Za značajan broj angažiranih zaposlenika u stručne odbore i komisije nisu utvrđeni kriteriji za izbor članova, što dovodi do favoriziranja pojedinih članova koji se angažiraju više puta za rad u istima, iako primaju naknadu po osnovu plaće za redovan rad, navode revizori. Po zaključenim ugovorima o djelu, pojedini federalni proračunski korisnici, angažirali su vanjske suradnike tokom cijele 2015. godine, za obavljanje poslova koji predstavljaju redovne poslove. Nisu poštovani propisi ni prilikom nabavke roba i usluga."

U izvješću se također navodi kako je u 2015. na razini FBiH potrošeno 2.191.848.792KM. Za tekuće transfere je otišlo 967.452.930 KM, otplate primljenih kredita 815.728.052 KM, bruto plaće i naknade troškova zaposlenih 225.346.584KM, izdatke za kamate 83.963.463KM, izdatke za materijal i usluge 71.545.333 KM, izdatke za financijsku imovinu 15.607.250 KM, izdatke za nabavku stalnih sredstava 7.050.831 KM i kapitalni transferi 5.154.349 KM. Službena putovanja se nisu pravilno knjižila, troškovi telefona za visokorangirane su neograničeni, školovao se na račun države tko je htio, zapošljavalo se bez kriterija, pa čak i u uredu premijera i ministara itd.

Sve ovo i još mnogo toga što stoji u izvješću bit će gurnuto u neku od Vladinih ladica i kao i u ranijim godinama greške se najvjerojatnije neće ispravljati.

Dnevni list

Glas naroda

Hoće li skoj-evci partijskoga lj portala pisat da je i ovo laž?

Leti Fooooooooooodil.

Proračunski novac dijeljen bez kriterija
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari