Kako se troši novac u HT Mostar?

ljubuski.info

Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH dao je negativno mišljenje financijskom izvještaju Hrvatskih telekomunikacija d.d. Mostar za 2015. godinu, posebno istakavši nepravilnosti u knjiženju obračunatih subvencija korisnicima i isplata plaća članovima Uprave.

Revizori navode da je financijski rezultat HT-a precijenjen za 10,8 milijuna KM uslijed priznavanja troškova koji se odnose na "obračunate subvencije korisnicima".

"U okviru ostalih kratkoročnih razgraničenja iskazane su 'obračunate subvencije korisnicima' od 14.891.402 KM (od čega se na 2015. godinu odnosi 10.864.464 KM, a na 2014. godinu 4.026.937 KM). Društvo je omogućilo krajnjim korisnicima kupnju uređaja (uglavnom mobilnih aparata) po povoljnijim cijenama, ali pod uvjetom da korisnik potpiše ugovor o korištenju usluga HT mreže na period 12, 18 ili 24 mjeseca. Međutim, troškovi nastali kao razlika prodajne (niže) cijene uređaja i nabavne cijene, razgraničavaju se na period korištenja usluge (12, 18 ili 24 mjeseca), umjesto da se evidentiraju u momentu nastanka troška, kako nalaže paragraf 78. Okvira za sastavljanje i prezentaciju financijskih izvještaja. Ovakav način priznavanja troškova ima za posljedicu da su rashodi tekućeg perioda podcijenjeni za 10.864.464 KM, a kratkoročna razgraničenja i financijski rezultat precijenjeni za navedeni iznos. Na isti način evidentirani su troškovi mobilnih uređaja u 2014. godini, temeljem čega je ostalo 4.026.937 KM kratkoročnih razgraničenja", navodi se u revizorskom izvještaju.

U 2015. godini HT Mostar iskazao je ukupan prihod od 221.659.314 KM, što je u odnosu na Plan manje za 1.484.686 KM, a u odnosu na prethodnu godinu za 11.178.581 KM. Smanjenje ukupnog prihoda posljedica je smanjenja prodaje robe i učinaka na domaćem i inozemnom tržištu.

Ostvareni rashodi u 2015. godini iskazani su u iznosu od 219.498.533 KM, što je u odnosu na Plan manje za 3.238.952 KM, a u odnosu na prethodnu godinu za 3.717.292 KM. Smanjenje rashoda uglavnom je rezultat smanjenja kamata po dospjelim kreditima.

U 2015. godini iskazan je financijski rezultat (dobit) 2.160.781 KM i u odnosu na prethodnu godinu manji je za 7.461.289 KM, što je najvećim dijelom posljedica smanjenja prihoda.

Revizori također upozoravaju da u financijskom izvještaju HT d.d. Mostar na poziciji plaća i naknada troškova uposlenih nisu evidentirane isplate članovima Uprave, imenovanim po prijedlogu HT d.d. Zagreb, već su naknade za njihov rad knjižene u okviru neproizvodnih usluga, na temelju ispostavljenih faktura od T-HT d.d. Zagreb kao "troškovi za angažiranje stručnjaka T-HT-a Zagreb".

Na taj način naknade za rad ovih članova Uprave na ime plaća, kao i pripadajući porezi i doprinosi, u cijelosti se podmiruju u Hrvatskoj, dok HT d.d. Mostar za njih ne isplaćuje nikakve naknade, niti plaća pripadajuće poreze i doprinose u FBiH.

"Ukupan trošak plaća za navedene članove Uprave u 2015. godini iskazan je u iznosu od 180.331 KM. Na ovakav način naknade za plaće navedenim članovima Uprave tretirane su i u ranijim razdobljima, što nije u skladu sa Zakonu o doprinosima i Zakonu o porezu na dohodak Federacije BiH", zaključuju revizori.

Inače, u 2015. godini najviša neto plaća isplaćena u HT d.d. Mostar bila je 5.009 KM, a najniža 763 KM, dok je prosječna neto plaća na razini Društva iznosila 1.544 KM.

Osnovna neto plaća predsjednika Uprave iznosi 4,9, a izvršnog direktora 4,5 prosječnih mjesečnih neto plaća isplaćenih u Federaciji BiH u prethodna tri mjeseca prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, uvećana za materijalna prava po osnovu minulog rada.

seebiz.eu

Glas naroda

Krkajte dok morete,ali sve ce vam biti manje uhljebarsko [ * neprimjereno * ]

Kako se troši novac u HT Mostar?
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari