Nastavak izgradnje Koridora Vc samo uz povećanje trošarina

ljubuski.info

Vlada FBiH je u svibnju ove godine podržala četiri inicijative za kreditno zaduženje JP Autoceste Federacije BiH za projekt koridora Vc. Jedna od njih odnosi se na kreditno zaduženje kod Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu od 40 milijuna eura za drugu fazu dionice Svilaj - Odžak.

Kreditna sposobnost

Kreditom iste banke u iznosu od 100 milijuna eura bila bi financirana izgradnja poddionice tunel Kvanj - Buna, dok bi sredstva Europske investicijske banke (EIB) u iznosu od 76 milijuna bila namijenjena za poddionicu Nemila - Donja Gračanica, lot 1a tunel Zenica. Poddionica Nemila - Donja Gračanica, lot 2 Vranduk - tunel Zenica trebala bi biti građena kreditnim sredstvima OPEC-ova Fonda za međunarodni razvoj (OFID) u iznosu od 49 milijuna eura. No, uvjet za sva ova kreditna zaduženja je da efektivnost kredita bude vezana uz uvođenje dodatne trošarine na naftne prerađevine od 0,10 KM po litri i tako osigurana dugoročna održivost duga Autocesta FBiH te ublaženi rizici za proračun FBiH. Konačne odluke o zaduženjima, za koje će krajnji dužnik biti Autoceste FBiH, bit će donesene po okončanju pregovora s inozemnim kreditorima.

U procjeni kreditne sposobnosti i održivosti duga za JP Autoceste FBiH d.d. Mostar za kreditno zaduženje kod OPEC-ova Fonda za međunarodni razvoj (OFID) u iznosu od 49 mil. eura za izgradnju dionice Nemila - Donja Gračanica, lot 2 Vranduk - tunel Zenica, analizom podataka utvrđeno je kako je novo zaduženje, odnosno servisiranje postojećeg i novog duga, moguće isključivo uz uvjet povećanja trošarine te uz planiranu dinamiku financiranja kapitalnih rashoda i odgovarajuću otplatu dospjelih obveza po kreditima, s obzirom na već ranije uočene rizike koji su vezani uz tada predložena nova zaduženja. Naime, prema trenutačnim prihodima, JP Autoceste FBiH nije u mogućnosti servisirati novo zaduženje, uključujući i zaduženje kod EBRD-a u iznosu od 36 mil. eura. Uz planiranu dinamiku povlačenja kredita i kapitalnih ulaganja Javno poduzeće Autoceste FBiH tijekom trajanja otplatnog razdoblja za sve postojeće i tražene nove kredite ne bi imalo dovoljno sredstava za servisiranje duga. Isključivo uz povećanje trošarine za 0,10 KM po litri Javno poduzeće Autoceste FBiH bilo bi sposobno za otplatu obveza po postojećim i traženim novim kreditima. Svako eventualno novo zaduženje, uz dodatnu trošarinu na naftne prerađevine, koja bi se koristila za otplatu novih kredita, moralo bi se uvjetovati obvezom JP Autoceste FBiH da financijskim planom predvidi odgovarajuću rezervu likvidnih sredstava u cilju osiguranja onih za servisiranje duga.

Vlada podržava inicijativu

U tom kontekstu Vlada FBiH donijela je nekoliko zaključaka nakon što je primila na znanje informaciju o kreditnom zahtjevu JP Autoceste FBiH za projekt koridora Vc. Vlada FBiH podržava inicijativu da se za projekt koridora Vc na poddionici Nemila - Donja Gračanica, lot 2 Vranduk - tunel Zenica osiguraju kreditna sredstva kod OPEC-ova Fonda za međunarodni razvoj (OFID) u iznosu od 49 mil. eura, pod uvjetom da se efektivnost kredita veže uz uvođenje dodatne trošarine na naftne prerađevine od 0,10 KM po litri kako bi se osigurala dugoročna održivost duga JP Autoceste FBiH i ublažili rizici za proračun FBiH. U cilju realizacije ovog projekta Vlada je zadužila Federalno ministarstvo financija, Federalno ministarstvo prometa i veza i JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar da u tim za pregovore o kreditu imenuju svoje ovlaštene predstavnike. U projektu koji je predočio JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar navodi se da se u zoni koridora Vc nalazi više od 50% stanovnika BiH koji ostvaruju oko 60% bruto nacionalnog dohotka.

Večernji list

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Odnos vlasti prema istinskim braniteljima Zaboravljeni branitelj br.690
ljubuski.info
Kada ovce utihnu Ružica Zeljko
ljubuski.info
Kad Zoki prekuca igricu Igor Božović | bljesak.info

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari