Vlada nezakonito dijelila novac

ljubuski.info

Vlada FBiH nije koristila sredstva tekuće rezerve u svim slučajevima zakonito, niti su odluke o raspodjeli sredstava tekućih i kapitalnih transfera i akata o imenovanju radnih tijela i komisija donošene zakonito.

Ovo su zaključili federalni revizori napominjući kako su spomenute nezakonitosti dovele do značajnih posljedica po proračun i visinu neosnovano utrošenih sredstava.

U izvješću o financijskoj reviziji Vlade Federacije BiH na nekoliko desetina stranica izrečene su kritike na rad Vlade, nestručnost kod donošenja odluka, nepoštivanje propisa i vladanje koje je u velikom broju slučajeva u sukobu interesa.

Najveći dio zaključaka Vlade FBiH, donesenih u 2015. godini, ne sadrži prijedloge konkretnih mjera, kao i radne zadatke za federalna ministarstva i druga tijela federalne uprave, kao ni rokove za izvršavanje radnih zadataka, što nije u skladu sa članom 32. Poslovnika o radu Vlade FBiH, kazali su revizori.

Rezerve

Prema prezentiranim izvještajima sredstva tekuće rezerve su, u 2015. godini, realizirana u iznosu od 2.141.964 KM, i to 2.016.013 KM odlukama Vlade FBiH, 71.950 KM odlukama premijera Fadila Novalića i 54.000 KM odlukama zamjenika premijera.

Između ostalog, revizori navode kako su sredstva rezerve dijeljena po pojedinačnim zahtjevima potencijalnih korisnika, najvećim dijelom bez upotrebe kriterija za raspodjelu i prijave potencijalnih korisnika na javni poziv.

U pojedinim slučajevima sredstva rezerve ili interventna sredstva odobravana su korisnicima koji nisu zadovoljili propisane kriterije i čiji se zahtjevi, nakon ocjene komisije za odabir projekata, nalaze na listi aplikanata koji ne ispunjavaju uvjete iz javnog poziva.
"Može se zaključiti da je ovakav način raspodjele sredstava kroz Programe utroška i Zakon o izvršenju proračuna ministrima dao veće pravo nego što je to predviđeno Zakonom o proračunima u FBiH", stoji u izvješću.

Nadalje se navodi kako su premijer i zamjenici davali novac pojedincima i organizacijama bez propisanih kriterija, kako se tekuća rezerva koja je namijenjena za financiranje vanrednih situacija koristila za uvezivanje staža, isplatu plaća i slične troškove koji predstavljaju redovne troškove.

Nepravilnosti

Poseban dio izvješća posvećen je imenovanjima koje je izvršila Vlada. Revizori naglašavaju kako je i trenutna Vlada kao i sve ranije formirala značajan broj radnih tijela, te kako je utvrđeno da nisu poštovane odredbe Uredbe o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade FBIH i rukovodilaca federalnih organa u dijelu koji se odnosi na obavezne podatke koje treba da sadrži akt o formiranju radnih tijela i komisija.

Jedan dio radnih tijela, Vladi FBiH nije dostavio izvještaje o realizaciji zadataka u 2015. godini.

Revizori naglašavaju i kako su nejasno definirani poslovi za pojedina radna mjesta i podjele radnih zadataka što dovodi do preklapanja poslova i neefiksanosti.

Također naglašavaju kako pojedine osobe nisu primljene u radni odnos sukladno važećim pravilnicima, a što se posebno odnosi na dva savjetnika premijera i ministrice financija koji nemaju potrebno radno iskustvo. Revizori skreću pozornost i na imenovanja navodeći primjer po kome je za zastupnika Vlade u javnim poduzećima imenovana savjetnica premijera što predstavlja sukob interesa.

Smatraju neopravdanim i korištenje službenih telefona bez ograničenja, odluke koje se tiču adaptacije Vile Braun za smještaj ureda predsjednika FBiH, dodjeljivanje sredstava političkim strankama i neprofitnim organizacijama, a bez da se prije toga znalo za što su sredstva namijenjena, sporost u radu i vraćanje pojedinih odluka po nekoliko puta na razmatranje vlasi itd. Ono što je pohvalno i što se iščitava iz proračuna jeste da je Vlada u prošloj godini u više navrata pokušala srezati troškove kroz razna umanjenja, kako na plaćama tako i na ostalim troškovima.

Dnevni list

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Ne bojte se, stanje je redovito! Boris Čerkuč | bljesak.info
ljubuski.info
Kad porastem, bit ću ministar Igor Božović | bljesak.info
ljubuski.info
Što nam znači statistika? Marko Čuljak | dnevno.ba

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari